Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬изначенн€ вологост≥ атмосферного пов≥тр€
ћета роботи: ¬изначити абсолютну ≥ в≥дносну волог≥сть пов≥тр€ психрометром јвгуста.

ќбладнанн€: 1 ѕсихрометр јвгуста, колба з дистильованою водою, таблиц€ тиску насиченоњ вод€ноњ пари при р≥зних температурах.

 

1. “≈ќ–≈“»„Ќ≤ ƒјЌ≤

«авд€ки випаровуванню води з в≥дкритих поверхонь та з листк≥в рослинност≥ в пов≥тр≥ атмосфери завжди знаходитьс€ де€ка к≥льк≥сть вод€них пар≥в. ¬ залежност≥ в≥д њх к≥лькост≥ пов≥тр€, в т≥й чи ≥нш≥й м≥р≥ Ї вологим.

¬олог≥сть одна з важливих характеристик погоди та кл≥мату. ¬она маЇ велике значенн€ при багатьох технолог≥чних процесах, в буд≥вництв≥, збер≥ганн≥ твор≥в мистецтва, л≥тератури, с≥льському господарств≥.

¬олог≥сть под≥л€Їтьс€ на абсолютну та в≥дносну.

јбсолютна волог≥сть Ђеї визначатьс€ к≥льк≥стю вод€них пар≥в (в грамах), що м≥ст€тьс€ в 1м3 пов≥тр€ або пружн≥стю (парц≥альний тиском) вод€ноњ пари.

¬≥дносною волог≥стю пов≥тр€ Ђrї Ї в≥дношенн€ абсолютноњ вологост≥ до к≥лькост≥ вод€ноњ пари, €ка насичуЇ 1м3 пов≥тр€ при дан≥й температур≥.

¬од€ну пару, €ка знаходитьс€ в динам≥чн≥й р≥вноваз≥ з р≥диною називають насиченою. —тан при €кому число молекул, €к≥ покидають р≥дину, дор≥внюЇ числу молекул, €к≥ повертаютьс€ до нењ називаЇтьс€ динам≥чною р≥вновагою.

¬од€ну пару, €ка не знаходитьс€ в динам≥чн≥й р≥вноваз≥ з р≥диною називають не насиченою.

√устина та пружн≥сть насиченоњ пари зб≥льшуЇтьс€ при п≥двищенн≥ температури.

¬ метеоролог≥њ в≥дносною волог≥стю називають величину, €ка вим≥рюЇтьс€ в≥дношенн€м парц≥ального тиску вод€ноњ пари, €ка знаходитьс€ в пов≥тр≥, до тиску вод€ноњ пари, €ка насичуЇ пов≥тр€ при т≥й же температур≥.

ѕарц≥альний тиск Ц це тиск €кий мав би газ, €кщо вс≥ ≥нш≥ гази були б вит≥снен≥ з цього обТЇму.

¬≥дносна волог≥сть пов≥тр€ залежить не т≥льки в≥д температури, а ≥ в≥д абсолютноњ вологост≥.

якщо к≥льк≥сть вод€ноњ пари в пов≥тр≥ не зм≥нюЇтьс€, то з пониженн€м температури в≥дносна волог≥сть п≥двищуЇтьс€, так €к, чим нижче температура, тим ближче вод€на пара до насиченн€.

¬≥дносна волог≥сть пов≥тр€ визначаЇтьс€ за формулою

(1)

¬олог≥сть пов≥тр€ вим≥рюЇтьс€ психрометрами та г≥грометрами.

–≥вн€нн€ Ѕольцмана: p=nkT показуЇ на пр€му залежн≥сть тиску в≥д температури - p~T. «≥ зб≥льшенн€м температури зб≥льшуЇтьс€ ампл≥туда коливанн€ молекул, м≥жмолекул€рна в≥дстань ≥ в≥дпов≥дно сумарна к≥льк≥сть удар≥в на ст≥нки посудини (тиск). ќтже з≥ зб≥льшенн€м температури зб≥льшуЇтьс€ ≥ тиск.

 

2. Ѕ”ƒќ¬ј “ј ѕ–»Ќ÷»ѕ ƒ≤ѓ ѕ–»Ћјƒ”

ѕсихрометр јвгуста, що використовуЇтьс€ в дан≥й робот≥, складаЇтьс€ з двох однакових ртутних термометр≥в 1 ≥ 2, закр≥плених з спец≥альн≥й оправ≥ 9. –езервуар кожного термометра захищено двома трубками 3 ≥ 4 з пов≥тр€ним пром≥жком м≥ж ними. ÷ей захист разом з пов≥тр€ним шаром захищаЇ резервуари в≥д нагр≥ванн€ сонцем, дл€ чого зовн≥шню поверхню трубок зроблено блискучими. “рубки 3 ≥ 4 з'Їднан≥ з головним пов≥тр€ проводом 5, що знаходитьс€ м≥ж термометрами ≥ з'ЇднуЇтьс€ верхн≥м к≥нцем з асп≥ратором —. ¬ асп≥ратор≥ Ї вентил€тор, дл€ обертанн€ €кого використовуЇтьс€ механ≥зм, пружина €кого заводитьс€ ключем 8. ÷ей механ≥зм закритий ковпаком.

–езервуар правого термометра загорнено клаптиком тканини в один шар. ѕеред роботою тканина змочуЇтьс€ дистильованою водою. ѕот≥м за допомогою ключа 8 приводитьс€ в д≥ю вентил€тор, €кий вт€гуЇ в прилад пов≥тр€, що обт≥каЇ резервуари обох термометр≥в. ÷е робитьс€ дл€ того, щоб забезпечити вим≥рюванн€ вологост≥ €к найб≥льшого об'Їму пов≥тр€.

«авд€ки затратам тепла на випаровуванн€ води з тканини, в €ку загорнено резервуар термометра 2, цей термометр показуЇ температуру t2, б≥льш низьку, н≥жтемпература t1, сухого термометра 1, що показуЇ температуру навколишнього пов≥тр€. „им менша волог≥сть тим ≥нтенсивн≥ше випаровуванн€ ≥ нижче показники "вологого" термометра. “аким чином, р≥зниц€ температур "сухого" ≥ "вологого" термометр≥в характеризуЇ волог≥сть пов≥тр€. “емпература "вологого" термометра перестаЇ знижуватись, колик≥льк≥сть тепла що ≥де навипаровуванн€ води з поверхн≥ тканини за де€кий час, дор≥внюЇ притоку тепла , з зовн≥ за цей час.

«г≥дно закону Ќьютона

, (2)

де S Ц поверхн€ резервуара "вологого" термометра;

Ц коеф≥ц≥Їнт пропорц≥йност≥, що залежить в≥д властивост≥ поверхн≥.

 ≥льк≥сть тепла пропорц≥йна швидкост≥ V та часу T випаровуванн€

,

де b Ц коеф≥ц≥Їнт пропорц≥йност≥.

ƒальтон вив≥в формулу дл€ швидкост≥ випаровуванн€

де ≈' Ц пружн≥сть насиченого пару при температур≥ навколишнього середовища;

е Ц пружн≥сть пару, що м≥ститьс€ в пов≥тр≥;

Ќ Ц атмосферний тиск;

k Ц коеф≥ц≥Їнт пропорц≥йност≥.

(3)

ѕрир≥внюючи Q 1Q 2 отримуЇмо:

(4)

¬еличина ј називаЇтьс€ психрометричною сталою, ≥ залежить в≥д швидкост≥ руху пов≥тр€, що прот≥каЇ навколо "вологого" резервуару термометра.

ƒл€ психрометра јвгуста ј =0,00081/град.

 

 

3. ’≤ƒ –ќЅќ“»

1. «мочити тканину на резервуар≥ 2. дл€ цього правий термометр занурити в колбочку з водою на 20 с.

2. ќбережно, щоб не з≥рвати пружину, завести вентил€тор.

3. Ќа четверт≥й хвилин≥, п≥сл€ пуску вентил€тора, заф≥ксувати температуру на правому термометр≥.

4. ѕружин≥ вентил€тора дати повн≥стю розкрутитис€, п≥сл€ чого досл≥д повторити.

5. ¬им≥рюванн€ t2 необх≥дно зробити не менше 3-х раз≥в, ≥ результати занести в таблицю:

є t1º — t2 º— t1 - t2 º— E', ѕа H, ѕа E, ѕа e, ѕа есер ѕа Δе, ѕа Δесер,ѕа r, % r сер, % Δr, % Δrсер, %
1.                            
2.                            
3.                            

«наченн€ ≈' беруть ≥з таблиц≥ в к≥нц≥ роботи. (≈ в≥дпов≥даЇ температур≥ t2, а ≈' температур≥ навколишнього пов≥тр€ t1). ѕри користуванн≥ таблицею значенн€ ≈ та ≈' перерахувати в систем≥ —≤, тобто в ѕа.

ўоб перевести величини з мм.рт.ст. у ѕа необх≥дно скористатись наступною пропорц≥Їю, врахувавши що 1 мм.рт.ст. = 133,3 ѕа:

6. ¬еличину е визначити за формулою (4).  ≥нцевий результат дл€ пружност≥ вод€них пар≥в записати у вигл€д≥:

ѕа

7. ¬≥дносну волог≥сть визначити за формулою (1).  ≥нцевий результат записати у вигл€д≥:

, (%)

 ќЌ“–ќЋ№Ќ≤ ѕ»“јЌЌя

1. ƒати визначенн€ абсолютноњ вологост≥. «аписати формулу дл€ њњ визначенн€.

2. ƒати визначенн€ в≥дносноњ вологост≥. «аписати формулу дл€ њњ визначенн€.

3. як залежить тиск вод€ноњ пари в≥д температури? «аписати формулу Ѕольцмана.

4. який пар називаЇтьс€ насиченим, ненасиченим?

5. який тиск називають парц≥альним тиском вод€ноњ пари? ¬ €ких одиниц€х в≥н вим≥рюЇтьс€?

“иск ≥ густина насиченого пару при р≥зних температурах. “иск вим≥рюЇтьс€ в мм. рт. ст. √устина вим≥рюЇтьс€ в г/м3

“аблиц€ 1

t E e t E e t E e
-30 0,28 0,33   4,63 4,84   31,82 30,3
-29 0,31 0,37   4,93 5,22   33,70 32,1
-28 0,35 0,41   5,29 5,60   35,66 33,9
-27 0,38 0,46   5,69 5,98   37,73 35,7
-26 0,43 0,51   6,10 6,40   39,90 39,6
-25 0,47 0,55   6,54 6,84   42,18 40,6
-24 0,52 0,60   7,01 7,3   44,56 41,8
-23 0,58 0,66   7,51 7,3   47,07 44,0
-22 0,64 0,78   8,05 8,3   49,69 46,3
-21 0,7 0,80   80,61 8,8   52,44 48,7
-20 0,77 0,88   9,21 9,1   55,32 51,2
-19 0,85 0,96   9,84 10,0   71,88 65,4
-18 0,94 1,05   10,52 10,7   92,5 88,0
-17 0,03 1,15   11,23 11,4   118,0 104,3
-16 1,13 1,27   11,98 12,1   149,4  
-15 1,24 1,38   12,79 12,8   187,5  
-14 1,30 1,51   13,63 13,6   233,7  
-13 1,49 1,65   14,53 14,5   289,1  
-12 1,63 1,80   15,48 15,4   366,1  
-11 1,78 1,96   16,48 16,3   433,6  
-10 1,95 2,14   17,54 17,3   525,8  
-9 2,13 2,33   18,65 18,3   633,9  
t E e t E e t E e
-8 2,32 2,54   19,83 19,4   760,0  
-7 2,53 2,76   21,07 20,6 - - -
-6 2,76 2,99   22,38 21,8 - - -
-5 3,01 3,24   23,76 23,0 - - -
-4 3,28 3,51   25,21 24,4 - - -
-3 3,57 3,84   26,74 25,8 - - -
-2 3,88 4,13   28,35 27,2 - - -
-1 4,22 4,47   30,04 28,7 - - -

“естов≥ питанн€ дл€ захисту лабораторноњ роботи:

1.ўо називаЇтьс€ абсолютною волог≥стю пов≥тр€?

а) к≥льк≥сть вод€них пар≥в у пов≥тр≥;

б) к≥льк≥сть вод€них пар≥в (в грамах), що м≥ст€тьс€ в 1м3 або пружн≥сть (парц≥альний тиск) вод€ноњ пари;

в) вод€на пара, €ка знаходитьс€ у динам≥чн≥й р≥вноваз≥ з р≥диною, або к≥льк≥сть молекул води в пов≥тр≥.

2.ўо називаЇтьс€ в≥дносною волог≥стю?

а) число молекул,що покидають р≥дину за одиницю часу;

б) к≥льк≥сть вод€них пар≥в (в грамах), що м≥ст€тьс€ в 1м3 пов≥тр€, або пружн≥сть (парц≥альний тиск) вод€ноњ пари;

в) в≥дношенн€ абсолютноњ вологост≥ до к≥лькост≥ вод€ноњ пари, €ка насичуЇ 1м3 пов≥тр€ при дан≥й температур≥.

3.як визначити в≥дносну волог≥сть пов≥тр€?

а) ;

б) ;

в) .

4.якими приладами вим≥рюють волог≥сть пов≥тр€?

а) термометрами;

б) психрометрами та г≥грометрами;

в) барометрами.

5.¬≥д чого залежить в≥дносна волог≥сть пов≥тр€?

а) абсолютна волог≥сть;

б) температура;

в) абсолютна волог≥сть ≥ температура.

6.який звТ€зок м≥ж парц≥альним тиском ≥ густиною пари?

а) при зб≥льшенн≥ температури густина насиченоњ пари зб≥льшуЇтьс€, а пружн≥сть зменшуЇтьс€;

б) густина та пружн≥сть насиченоњ пари зменшуЇтьс€ при зб≥льшенн≥ температури;

в) густина та насичена пара зб≥льшуЇтьс€ при п≥двищенн≥ температури.

7.ўо таке тиск газу?

а) сумарна д≥€ молекул газу на дно ≥ ст≥нки посудини;

б) сумарна к≥льк≥сть з≥ткнень молекул газу зануреними в нього т≥лами;

в) сумарна вага молекул газу.

8.„ому дор≥внюЇ нормальний атмосферний тиск?

а) 670мм рт.ст.;

б) 760мм рт.ст.;

в) 780мм рт.ст.

9.–≥вн€нн€ Ѕольцмана:

а) p=nkT;

б) ;

в) .

10. ўо називаЇтьс€ парц≥альним тиском?

а) сумарна д≥€ молекул газу на дно ≥ ст≥нки посудини;

б) сумарна к≥льк≥сть з≥ткнень молекул газу зануреними в нього т≥лами;

в) це тиск €кий мав би газ, €кщо вс≥ ≥нш≥ гази були б вит≥снен≥ з цього обТЇму.

 

ЋјЅќ–ј“ќ–Ќј –ќЅќ“ј N 11

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 858 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1545 - | 1491 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.052 с.