Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетод вим≥рюванн€ ≥ опис установки
Ќа рис.4зображена установка визначенн€ коеф≥ц≥Їнта ѕуассона .ѕри закритому кран≥ ј пов≥тр€ в сифон≥ займаЇ його об'Їм V при атмосферному тиску Ќ. «а допомогою компресора нагн≥тають де€ку к≥льк≥сть пов≥тр€ у сифон. “иску сифон≥ п≥двищуЇтьс€, зб≥льшуЇтьс€ його температура. ¬≥дкривають кран ј, при цьому р≥дина у манометр≥ зм≥нюЇ св≥й р≥вень. ѕ≥сл€ закритт€ крану ј знаход€ть р≥зницю р≥вн≥в р≥диниh в манометр≥. ¬≥дкривши кран ј, випускають частину пов≥тр€ поки тиск в сифон≥ не зр≥вн€Їтьс€ з атмосферним, п≥сл€ чого кран закривають. “ак €к вир≥внюванн€ тиску проходить досить швидко, теплообм≥ном з навколишн≥м середовищем можливо знехтувати ≥ рахувати процес ад≥абатичним.

√аз масою mт, що залишивс€ в сифон≥, займаЇ об'Їм сифона V2 при атмосферному тиску Ќ ≥ температур≥

ƒо в≥дкритт€ крану ј в сифон≥ знаходилось б≥льше пов≥тр€, тому пов≥тр€ масою m займало об'Їм V1 < V2 при тиску Ќ+h, ≥ к≥мнатн≥й температур≥ t1.

ѕараметри газу масою m до в≥дкритт€ крану ј зв'€зан≥ з параметрами газу при в≥дкритому кран≥ ј р≥вн€нн€м ѕуассона

(8)

ѕ≥сл€ де€кого часу температура пов≥тр€ в сифон≥ внасл≥док теплообм≥ну знову стане р≥вною t1 ≥ тиск з п≥двищенн€м температури зросте до H+h2 - р≥зниц€ р≥вн≥в в манометр≥. ѕо закону Ѕойл€ Ц ћар≥ота (t1=t2)

(9)

(10)

ѕод≥лимо почленно (10) на (9)

–ис.4 ”становка дл€ визначенн€ в≥дношенн€

ѕрологарифмуЇмо обидв≥ частини одержаного р≥вн€нн€

 

(11)

 

якщо тиски Ќ, Ќ + h1 i H+h2 ненабагато в≥др≥зн€ютьс€ один в≥д одного, то р≥зниц≥ њх логарифм≥в приблизно пропорц≥йн≥ р≥зниц€м тиск≥в

(12)

(13)

 

’≥д роботи

1. ƒл€ подач≥ пов≥тр€ у сифон необх≥дно включити компресор ≥ через де€кий час, приблизно через 20 с, в≥дкрити клапан, натиснувши ручку сифона.

2. «аф≥ксувати р≥зницю р≥вн≥в р≥дини в манометр≥ в≥дпустивши ручку сифона ≥ зн€ти покази h1 €ке в≥дпов≥даЇ ц≥й р≥зниц≥.

3. ƒл€ сполученн€ сифона з атмосферою необх≥дно роз'Їднавши трубку €ка п≥дведена до компресора, натиснути на ручку сифона на 1-2 секунди ≥ знову в≥дпустити.

4. ѕ≥д'Їднати трубку до сифона ≥ п≥сл€ встановленн€ р≥вн€ р≥дини в манометр≥, зн€ти показники h2 €ке в≥дпов≥даЇ ц≥й р≥зниц≥.

5. ƒосл≥д-повторити 3 рази. ƒан≥ внести до таблиц≥:

 

“аблиц€

Nп/п h1 h2
             
         
         

6. «наченн€ знаходитьс€ за формулою (13) дл€ кожного досл≥ду окремо.

7. «найти похибку дл€ кожного досл≥ду, к≥нцевий результат записати у вигл€д≥:

 

 ќЌ“–ќЋ№Ќ≤ ѕ»“јЌЌя.

1. який газ називаЇтьс€ ≥деальним? ѕри €ких умовах реальний газ можна вважати ≥деальним?

2. «аписати ≥ по€снити р≥вн€нн€ ћенделЇЇва Ц  лапейрона.

3. який ф≥зичний зм≥ст ун≥версальноњ газовоњ сталоњ?

4. який процес називаЇтьс€ ад≥абатичним? який вид маЇ р≥вн€нн€ ѕуассона?

5. який процес називаЇтьс€ ≥зобарним, ≥зохорним, ≥зотерм≥чним? –≥вн€нн€ що њх характеризують.

6. ўо називаЇтьс€ мол€рною теплоЇмн≥стю газу?

7. «аписати формулу ћайера. ѕо€снити, чому —р > —v?

8. ѕо€снити ф≥зичний зм≥ст методу ад≥абатичного розширенн€?

“естов≥ питанн€ дл€ захисту лабораторноњ роботи:

1. ‘ормула ћайера:

а) ;

б) ;

в) .

2. –≥вн€нн€  лапейрона-ћенделЇЇва:

а) ;

б) ;

в) ;

3. ќсновне р≥вн€нн€ ћ “ ≥деального газу:

а) ;

б) ;

в) ;

4. ¬нутр≥шн€ енерг≥€ ≥деального газу:

а) ;

б) ;

в) .

5. –≥вн€нн€ Ѕольцмана:

а) ;

б) ;

в) ;

6. ’арактеристики ≥зохорного процесу:

а) ; ; ;

б) ; ; ;

в) V= const; ; ;

7. ’арактеристики ≥зобарного процесу:

а) ; ; ;

б) ; ; ;

в) ; ; ;

8. ’арактеристики ≥зотерм≥чного процесу:

а) ; ; p1V1=p2V2=Е=const;

б) ; ; p1V1=p2V2=Е=const;

в) ; ; p1V1=p2V2=Е=const;

9. ўо називаЇтьс€ ≥деальним газом?

а) газ, в €кому молекули не рухаютьс€, ≈р= 0;

б) газ при високих температурах ≥ високому тиску;

в) газ, в €кому взаЇмод≥Їю м≥ж молекулами нехтують, ≈р= 0;

10.який процес називаЇтьс€ ад≥абатичним?

а) процес, що в≥дбуваЇтьс€ при пост≥йн≥й температур≥;

б) процес, що в≥дбуваЇтьс€ при пост≥йному тиску;

в) процес, що в≥дбуваЇтьс€ без теплообм≥ну м≥ж газом ≥ навколишн≥м середовищем.

11. ўо називаЇтьс€ теплоЇмн≥стю газу?

а) к≥льк≥сть теплоти, що необх≥дна дл€ нагр≥ванн€ одного мол€ газу на один  ельв≥н;

б) к≥льк≥сть теплоти, що необх≥дна дл€ нагр≥ванн€ одиниц≥ маси речовини на один  ельв≥н;

в) к≥льк≥сть теплоти, €ка передана т≥лу.

 

ЋјЅќ–ј“ќ–Ќј –ќЅќ“ј N 12

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 535 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2108 - | 2035 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.