Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«а юридичною силою 4 страница
÷ив≥льна д≥Їздатн≥сть - здатн≥сть громад€н своњми д≥€ми здобувати ≥ зд≥йснювати цив≥льн≥ права, створювати дл€ себе цив≥льн≥ обов'€зки ≥ виконувати њх.

„астковою д≥Їздатн≥стю волод≥ють неповнол≥тн≥ громад€ни, що не дос€гли 14 лет (малол≥тн≥ громад€ни) ≥ неповнол≥тн≥ у в≥ц≥ в≥д 14 до 18 рок≥в.

ѕовний обс€г д≥Їздатност≥ настаЇ з моменту повнол≥тт€ - 18 рок≥в, але адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ п≥дл€гають особи, що дос€гли на момент зд≥йсненн€ правопорушенн€ 16 л≥тнього в≥ку.

ƒержавою передбачаЇтьс€ обмеженн€ д≥Їздатност≥визнанн€ громад€нина нед≥Їздатним.

ѕол≥тична д≥Їздатн≥сть - здатн≥сть громад€н брати участь у керуванн≥ справами держави (кр≥м громад€н, визнаних судом нед≥Їздатними, а також ос≥б, що м≥ст€тьс€ в м≥сц€х позбавленн€ вол≥ за вироком суду).

 

І 93. ‘орми ≥ функц≥њ державного управл≥нн€.

‘ормою державного управл≥нн€ треба вважати будь-€ке зовн≥шнЇ вираженн€ конкретних однор≥дних д≥й державного органу, його структурних п≥дрозд≥л≥в та службових ос≥б, котр≥ зд≥йснюютьс€ з метою реал≥зац≥њ функц≥њ управл≥нн€.

‘орми вираженн€ зм≥сту управл≥нськоњ д≥€льност≥-це встановленн€ норм права; застосуванн€ таких норм; орган≥зац≥йна робота; проведенн€ матер≥ально-техн≥чних операц≥й. ѕерш≥ дв≥ функц≥њ знаход€ть вираженн€ в актах державного управл≥нн€, €к≥ уособлюють правову форму виконавчоњ ≥ розпор€дчоњ д≥€льност≥ орган≥в управл≥нн€. ƒо них належать: укладанн€ субТЇктами виконавчоњ влади цив≥льно-правових договор≥в, њхн€ участь €к позивач≥в чи в≥дпов≥дач≥в у судах, д≥€льн≥сть адм≥н≥страц≥њ по забезпеченню громадського пор€дку, численних ≥ р≥зноман≥тних загальнообовТ€зкових правил, що встановлюютьс€ центральними та м≥сцевими органами виконавчоњ влади.

Ќеправов≥ форми управл≥нськоњ д≥€льност≥ звод€тьс€ до вчиненн€ тих або ≥нших управл≥нських д≥й, що безпосередньо не повТ€зан≥ з реал≥зац≥Їю державно-владних повноважень. ÷е повноваженн€ ви€вл€Ї себе не €к пр€ме юридичне вел≥нн€, а опосередковано через позаюридичн≥ засоби, ≥ лише њхн≥ передумови та результати можуть бути юридично заф≥ксован≥.

¬иди форм управл≥нськоњ д≥€льност≥

1.ѕравов≥ Цвикористанн€ €ких спричин€Ї виникненн€ юридичного ефекту. ¬иданн€ акт≥в, застосуванн€ примусових заход≥в

2.Ќеправов≥-форми, €к≥ юридичного значенн€ не мають ≥ не спричин€ють виникненн€ адм≥н≥стративно-правових в≥дносин.

 ласиф≥кац≥њ

1.«а значенн€м насл≥дк≥в, €к≥ виникають у результат≥ використанн€ т≥Їњ чи ≥ншоњ форми

2.«а ступенем правовоњ регламентац≥њ процесу њх застосуванн€

‘орми

1.¬становленн€ норм права

2.«астосуванн€ норм права

3.”кладанн€ адм≥н≥стративних договор≥в

4.«д≥йсненн€ реЇстрац≥йних та ≥н юридично значущих д≥й

5.ѕровадженн€ орган≥зац≥йних д≥й

6¬иконанн€ матер≥ально-техн≥чних операц≥й.

 

І 94. —тад≥њ адм≥н≥стративного провадженн€.

јдм≥н≥стративний процес €вл€Ї собою системне утворенн€ ≥з складною ≥ не до к≥нц€ досл≥дженою структурою. ѕервинним ≥ основним компонентом його структури виступаЇ окремо вз€те адм≥н≥стративне провадженн€.

ѕровадженн€ под≥л€ютьс€ на: нормотворч≥; установч≥; правозастосовч≥.

ƒл€ нормотворчих проваджень найб≥льш характерними в провадженн€ по виданню нормативних акт≥в управл≥нн€.

ƒл€ установчих проваджень найб≥льш характерними € адм≥н≥стративн≥ провадженн€ по: 1) створенню, реорган≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ орган≥зац≥йний структур у сфер≥ державного управл≥нн€; 2) комплектуванню орган≥зац≥йних структур у сфер≥ державного управл≥нн€ персоналом.

ѕравозастосовч≥ провадженн€ Ї найб≥льшою ≥ найскладн≥шою в структурному в≥дношенн≥ групою адм≥н≥стративних проваджень. ƒо них належать:

1. ѕровадженн€ по застосуванню заход≥в примусу у державному управл≥нн≥:

а) дисципл≥нарне провадженн€;

б) провадженн€ по справах про адм≥н≥стративн≥ право≠порушенн€;

в) провадженн€ по застосуванню заход≥в матер≥ального

впливу.

2. ѕровадженн€ по застосуванню заход≥в заохоченн€ ≥ стимулюванн€ в державному управл≥нн≥:

а) провадженн€ в справах про нагородженн€ держав≠ними нагородами, в≥дзнаками ѕрезидента, грамотами тощо;

б) провадженн€ в справах про присвоЇнн€ почесних та ≥нших звань;

в) провадженн€ в справах про прем≥юванн€;

г) провадженн€ в справах про зн€тт€ ст€гненн€ тощо. 3. ѕровадженн€ по реал≥зац≥њ громад€нами своњх прав ≥ обов'€зк≥в:

а) провадженн€ по пропозиц≥€х, скаргах, за€вах громад€н;

б) провадженн€ по одержанню громад€нами диплом≥в, авторських св≥доцтв, патент≥в ≥ т. ≥н.;

в) провадженн€ по виконанню громад€нами в≥йськового обов'€зку;

г) провадженн€ по виконанню громад€нами обов'€зку мати паспорт;

д) провадженн€ по одержанню громад€нами житла;

е) провадженн€ по реал≥зац≥њ громад€нами права користуватис€ комунально-побутовими послугами тощо.

4. ѕровадженн€ по реал≥зац≥њ юридичними особами своњх прав ≥ обов'€зк≥в:

а) провадженн€ по легал≥зац≥њ юридичних ос≥б;

б) провадженн€ по вид≥ленню юридичним особам кредит≥в;

в) провадженн€ по оформленню ≥ видач≥ юридичним особам л≥ценз≥њ;

г) провадженн€ по вид≥ленню юридичним особам земельних д≥л€нок тощо.

5. ѕровадженн€ по зд≥йсненню контролю ≥ нагл€ду (контрольно-нагл€дове провадженн€) та ц≥лий р€д ≥нших.

Ѕудь-€ке провадженн€ по адм≥н≥стративних справ≥ складаЇтьс€ з р€ду окремих операц≥й: наприклад, складанн€ протоколу; прийом за€ви; опитуванн€ св≥дк≥в; вивченн€ документ≥в; прийн€тт€ р≥шенн€; винесенн€ постанови; оскарженн€ д≥й посадових ос≥б; опубл≥куванн€ акта управл≥нн€ тощо.

”важне вивченн€ под≥бних операц≥й у р≥зних видах адм≥н≥стративних проваджень св≥дчить, принаймн≥, про чотири ознаки, €к≥ вони мають.

ѕо-перше, вони зд≥йснюютьс€ посл≥довно, тобто одна операц≥€ зм≥нюЇ другу, утворюючи своЇр≥дний ланцюг д≥й.

ѕо-друге, розташуванн€ операц≥й у цьому ланцюгу маЇ не випадковий характер, њх посл≥довн≥сть лог≥чно визначена. “ак, винесенн€ постанови по справ≥ не може передувати так≥й операц≥њ, €к складанн€ протоколу про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€.

ѕо-третЇ, р≥зним видам адм≥н≥стративних проваджень притаманн≥ р≥зн≥ за характером ≥ призначенн€м операц≥њ. ¬≥др≥зн€ютьс€ вони ≥ за ступенем урегульованост≥ адм≥≠н≥стративно-процесуальними нормами.

ѕо-четверте, зд≥йсненн€ т≥Їњ або ≥ншоњ операц≥њ у тому або ≥ншому провадженн≥ визначаЇтьс€ адм≥н≥стративно-процесуальними нормами ≥ виступаЇ €к момент реал≥зац≥њ матер≥альних норм адм≥н≥стративного права.

÷≥ лог≥чн≥ та посл≥довно зм≥нюючи одна одну операц≥њ прийн€то називати стад≥€ми адм≥н≥стративного провадженн€.

І 95. «агальна характеристика законодавства по охорон≥ пор€дку ≥ безпеки.

Ќормативно-правов≥ акти, що стосуютьс€ охорони пор€дку та безпеки Ц це, перш за все, закони, що назван≥ в≥дпов≥дно назв державних орган≥в, €к≥ забезпечують в ”крањн≥ охорону пор€дку ≥ безпеку: «акон ”крањни Уѕро —лужбу безпеки ”крањниФ; «акон ”крањни Уѕро м≥л≥ц≥юФ; «акон ”крањни Уѕро прокуратуруФ; «акон ”крањни Уѕро адвокатуруФ; «акон ”крањни Уѕро статус судд≥вФ; «акон ”крањни Уѕро нотар≥атФ.

«г≥дно перел≥чених «акон≥в ”крањни правовою основою д≥€льност≥ орган≥в, що займаютьс€ охороною пор€дку ≥ безпеки, Ї:  онституц≥€ ”крањни; в≥дпов≥дн≥ вищеназван≥ «акони; ≥нш≥ законодавч≥ акти ”крањни; постанови ¬ерховноњ –ади ”крањни; укази ѕрезидента ”крањни; постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни; «агальна декларац≥€ прав людини; м≥жнародн≥ правов≥ норми, ратиф≥кован≥ у встановленому пор€дку.

≤ншими законодавчими актами ”крањни,€кими в≥дпов≥дн≥ державн≥ органи, в першу чергу, керуютьс€ в своњй д≥€льност≥, Ї:  одекс ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€;  рим≥нальний кодекс ”крањни;  рим≥нально-процесуальний кодекс ”крањни; «акон ”крањни Уѕро пор€док застосуванн€ крим≥нальних покарань ≥ заход≥в адм≥н≥стративного ст€гненн€ у вигл€д≥ штрафуФ; «акон ”крањни Уѕро орган≥зац≥йно-правов≥ основи боротьби з орган≥зованою злочинн≥стюФ; «акон ”крањни Уѕро оперативно-розшукову д≥€льн≥стьФ; «акон ”крањни Уѕро попереднЇ увС€зненн€Ф; «акон ”крањни Уѕро дорожн≥й рухФ; «акон ”крањни Уѕро внесенн€ зм≥н ≥ доповнень до де€ких законодавчих акт≥в ”крањни щодо в≥дпов≥дальност≥ за порушенн€ правил, норм ≥ стандарт≥в, що стосуютьс€ забезпеченн€ дорожнього рухуФ.

 

І 96. «агальна характеристика митного законодавства.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 361 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

510 - | 533 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.