Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ётиологи€сы. јмиодарон құрамында үлкен мөлшерде йоды (жалпы салмағының 39%-ы) бар
јмиодарон құрамында үлкен мөлшерде йоды (жалпы салмағының 39%-ы) бар, құрылымы бойынша “4 молекуласына ұқсас бензофуран туындысы. јмиодаронды қабылдау кез≥нде ағзаға күн сайын 7Ц21 г йод түсед≥ (йодқа деген физиологи€лық сұраныс шамамен 200 мкг). јмиодарон көп мөлшерде май т≥ндер≥ мен бауырда жиналады, оның ағзадан жартылай шығару уақыты оршама алғанда 53 күннен артық, осыған орай амиодарон-индуцирлеген тиреопати€лар препарат қабылдауды тоқтатқаннан көп уақыттан кей≥н дамуы мүмк≥н.

 

ѕатогенез≥

јмиодарон барлық деңгейде тиреоидты гормондардың алмасуы мен реттелу≥не қатысады. 2 типт≥ дейодиназа жұмысын бәсеңдет≥п, ол гипофиз тиротропоциттер≥нде “4-т≥ң “3-ке конверси€сын бұзады, нәтижес≥нде тиреоидты гормондарға гипофизд≥ң сез≥мталдылығы төмендейд≥. ќсыған орай, амидарон қабылдайтын науқастарда терапи€ның бастапқы кезең≥нде қалыпты тиреоидты гормондардың (эутиреоидты гипертиротропинеми€) деңгей≥не қарамастан ““√ мөлшер≥ жоғары болады. јмиодарон-индуцирлеген тиреотоксикоз үлкен клиникалық мәселе болып табылады және бұл патологи€ның ек≥ түр≥н ажыратады.

 

3.30 кесте. јмиодарон-индуцирлеген тиреопати€лар

 

Ётиологи€сы јмидарон құрамында көп мөлшерде йод бар және ол құрылысы бойынша тироксин молекуласына өте ұқсас
ѕатогенез≥ …од-индуцирлеген тиреотоксикоз, препараттың тура тироциттерге уытты әсер ету≥, ј»“ үдемел≥ түрде өрш≥тед≥
Ёпидемиологи€сы јмиодарон қабылдайтын науқастардың 30Ц50%-да дамиды
Ѕасты клиникалық көр≥н≥с≥ “иреотоксикоз немесе гипотиреоз симптоматикасы, жи≥ симптомсыз ағым тән
ƒиагностикасы ҚЅ қызмет≥н бағалау, ҚЅ сцинтиграфи€сы
—алыстырмалы диагностикасы Ёутиреоидты гипертиротропинеми€ vs., шынайы гипотиреоз; 1 vs. 2 типт≥ тиреотоксикоз, тиреотоксикозбен өтет≥н басқа аурулар
≈м≥ јмиодарон қабылдау көр≥н≥с≥нде қалыпты “4 мөлшер≥нде ““√ деңгей≥н≥ң жоғарылауы емд≥ қажет етпейд≥; гипотиреоз кез≥нде орынбасушы терапи€ тағайындалады. “иреотоксикоздың 1 тип≥ Ч тиреостатиктер, 131I-пен терапи€ немесе эутиреозға қол жетк≥згеннен кей≥н тиреоидэктоми€; тиреотоксикоздың 2 тип≥Ч глюкокортикоидтар, әсер≥ ұзақ уақыт бойы болмағанда және рецидив кез≥нде Ч тиреоидэктоми€
Ѕолжамы Қолайлы

 

јмиодарон-индуцирлеген тиреотоксикоздың 1 тип≥ (јм»“-1) ағаза көп мөлшерде йод түскеннен дамиды, €ғни йод-индуцирлеген тиреотоксикоз жөн≥нде сөз қозғалып отыр. ќл көптүй≥нд≥ жемсау және ҚЅ-д≥ң функциональды автономи€сы көр≥н≥с≥нде дамиды немесе √ј манифестаци€сын индукци€лау нәтижес≥нде көр≥н≥с беред≥.

јмиодарон-индуцирлеген тиреотоксикоздың 2 тип≥ (јм»“-2) жи≥ кездесед≥ және амиодаронның тироциттерге тура уытты әсер ету≥нен дамиды, нәтижес≥нде сатылы ағымды деструктивт≥ тиреотоксикозбен спецификалық тиреоидит анықталады. јмиодаронды қабылдау нәтижес≥нде гипотиреоз дамуы мүмк≥н, себеб≥ “ѕќ-јƒ тасымалдаушысы болып табылатын әйелдерде жи≥ көр≥н≥с беред≥, €ғни йод артықшылығынан ј»“ үдемел≥ дамиды.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 797 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1732 - | 1403 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.