Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—алыстырмалы диагностикасы. —озылмалы ј»“ ҚЅ көлем≥н≥ң ұлғаюымен өтед≥ (’ашимото жемсауы), бұл кезде ”ƒ« безд≥ң сырқатына тән
—озылмалы ј»“ ҚЅ көлем≥н≥ң ұлғаюымен өтед≥ (’ашимото жемсауы), бұл кезде ”ƒ« безд≥ң сырқатына тән эхогенд≥г≥н≥ң өзгер≥с≥н көрсетед≥,қан сарысуында “ѕќ-јƒ анықталады, ал гормональд≥ зерттеу ҚЅ гипофункци€сын көрсетед≥. —оңғысы маңызды белг≥лерд≥ң б≥р≥ болып табылмайды, б≥рақ диагностика үш≥н өте бағалы. ҚЅ көлем≥н≥ң ұлғаюымен дамитын көптеген аурулар оның қызмет≥н≥ң бұзылысымен ұштасады (√рейвс ауруы). Ѕ≥рқатар жағдайларда ҚЅ-д≥ң ұлғаюы зобогенд≥ препараттарды қабылдаудан дамиды (литий препараттары, амиодарон, тиреостатиктер).

 

≈м≥

≈где жастағы науқастарда қызмет≥н≥ң бұзылуынсыз ҚЅ ұлғаюы барлық жағдайда терапи€ны қажет етпейд≥. Ѕелсенд≥ емд≥к шара жас науқастарға тағайындалады. Ёндеми€лық аймақтардағы науқастарда ең алдымен физиологи€лық мөлшерлерде йод препараттары тағайындалады (күн≥не 100Ц200 мкг), нәтижес≥нде ҚЅ көлем≥н динамикалық түрде бағалау жүрг≥з≥лед≥. Әдетте жарты жыл көлем≥нде ҚЅ көлем≥ к≥ш≥рей≥п, қалыптасады. ≈гер қалпына келмеген жағдайда, левотироксин препараттарымен супрессивт≥ терапи€ тағайындалады, кейде калий йодид≥ препараттарымен ұштастыруға болады. Ѕұл емн≥ң басты мақсаты төмендеген ““√ деңгей≥н ұстап тұру болып табылады, сондықтан препарат тәул≥г≥не 75Ц150 мкг мөлшерде бер≥лед≥ (3.28 сурет).

ќсындай терапи€ көр≥н≥с≥нде науқастардың көпш≥л≥г≥нде ҚЅ көлем≥ к≥ш≥рейед≥. ќсыдан кей≥н науқасты калий йодид≥ препаратымен монотерапи€ға көш≥ру жөн≥нде сұрақ қозғалады, себеб≥ супрессивт≥ терапи€ның L-T4 ұзаққа созылуы күмәнд≥.

 

3.28 сурет. ∆айылмалы эутиреоидты жемсауды емдеу

3.28сурет ƒиффузный эутиреоидный зоб- ∆айылмалы эутиреоидты жемсау …одид кали€-  алий йодид≥ ”«» ў∆ через 6 мес- Қалқанша безд≥ң ”ƒ« 6 айдан кей≥н ”меньшение или нормализаци€ объема ў∆- ҚЅ көлем≥н≥ң к≥ш≥рею≥ немесе қалпына келу≥ ќтсутствие уменьшени€ или дальнейшее увеличение объема железы- Ѕезд≥ң көлем≥н≥ң к≥ш≥реймеу≥ немесе одан әр≥ үлкею≥ …одид кали€+ L-T4 или монотерапи€ L-T4-  алий йодид≥ + L-T4 немесе L-T4 монотерапи€  

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 722 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2185 - | 2106 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.