Лекции.Орг

Поиск:
Сутність процесу відсадження
Гідравлічним відсадженням називають процес гідравлічного збагачення вугілля у вертикальному пульсуючому потоку рідини.

Відсадження проводять в апаратах, що називають відсадоними машинами.

Для з'ясування сутності процесу відсадки роздивимося схему безпоршневої відсадної машини (рис. 14-12).

Зварний корпус 5 із U-образним днищем розділений у подовжньому напрямку перегородкою 3 на два сполучені відділення: відсадоче (робоче) 2 і повітряне 4. У відсадочному відділенні укріплене нерухоме решето 1, на який завантажува вихідний матеріал (вугілля).

Повітряне відділення служить для створення коливального прямування води в машині за допомогою періодичного впускання стиснутого повітря в повітряне відділення і випуску його. Під час роботи машина заповнена водою.

Рис. 14‑12 – Безпоршнева відсадна машина

Тому що обидва відділення, робоче і повітряне, повідомляються між собою, під час впускання повітря в повітряне відділення вода кинеться нагору в робоче відділення через отвори решета. У цей момент матеріал, що лежить на решеті, піддається дії висхідного струму води. При випуску повітря з повітряного відділення вода прагне зайняти початкове положення і на матеріал починає діяти спадний струм води.

У результаті дії перемінних по напрямку струменів води відбувається поділ збагачуємого матеріалу на важкий продукт, що концентрується в нижніх прошарках постелі, і легкий продукт, що піднімається у верхні прошарки постелі.

Постіллю називають усю масу вугілля, зростків і породи, що лежить на решітці відсадочної машини.

Прошарком називають частину постелі, що складає з часток майже однакової щільності.

Розрізняють постіль природну і штучну.

Природноюпостіллю називають нижній прошарок матеріалу, що складається з часток важких мінералів, які утримуються у вихідному вугіллі.

Штучною постіллю називають прошарок матеріалу, розташований між решетом і природною постіллю, що складається з часток мінералу, які не утримується у вихідному вугіллі (польового шпату й ін.), або зі спеціально підготовлених часток (гумових кубиків, і ін.) і використовуваний для поліпшення технологічних показників відсадження.

Стан відсадочної постелі характеризується її розпушеністю, тобто відношенням сумарного обсягу проміжків між частками до загального обсягу постелі. Розпушеність постелі змінюється протягом циклу відсадки і залежить як від фізичних властивостей збагачуємого матеріалу, так і від гідравлічних параметрів.

Циклом відсадки називають характер зміни швидкості вертикального переміщення води в робочому відділенні відсадної машини протягом одного періоду коливань.

У безпоршневих відсадних машинах коливання постелі визначаються повітряним циклом відсадки, тобто співвідношенням періодів впускання і випуску повітря і паузою.

При кількаразовому повторенні циклу відсадки відбувається розшарування часток що збагачується вугілля по щільності, а постіль на ситі набуває шаруватість. У кожному з прошарків розташовуються частки приблизно однакової щільності: у нижньому прошарку - частки породи, у верхньому - частки чистого вугілля, а в середньому - зростки.

Розрізняють симетричний (синусоїдальний) повітряний цикл з однаковими періодами впускання і випуску повітря й асиметричний - із різноманітними періодами впускання і випуску повітря.


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 445 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © Федор Достоевский
==> читать все изречения...

165 - | 141 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.