Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќагл€д прокурора при зак≥нченн≥ провадженн€ по справ≥
 

ќсновною формою зак≥нченн€ досудового сл≥дства Ї направленн€ сл≥дчим крим≥нальноњ справи з обвинувальним висновком через прокурора до суду дл€ розгл€ду њњ по сут≥, коли при розсл≥дуванн≥ з≥брано достатньо доказ≥в дл€ призначенн€ справи до судового розгл€ду ≥ немаЇ п≥дстав дл€ њњ закритт€. ƒо направленн€ справи прокурору сл≥дчий, визнавши, що досудове сл≥дство зак≥нчено, пов≥домл€Ї про це.потерп≥≠лого, його представника, цив≥льного позивача, цив≥льного в≥дпов≥дача або њх представник≥в (ст. 217  ѕ ), а також обвинуваченого ≥ його захисника (ст. 218  ѕ ), розТ€снюЇ њм право ознайомитис€ з матер≥а≠лами розсл≥дуванн€ ≥ надаЇ њм справу дл€ ознайомленн€.

ѕрокурору маЇ прид≥л€ти увагу скаргам на в≥дмову сл≥дчого у задоволенн≥ клопотанн€ обвинуваченого ≥ його захисника про доповненн€ матер≥ал≥в розсл≥дуванн€. ѕри цьому прокурор на про≠т€з≥ трьох дн≥в п≥сл€ одержанн€ скарги зобовТ€заний розв'€зати њњ на п≥дстав≥ вивченн€ матер≥ал≥в справи ≥ пов≥домити про результати за€вника (ст. 235  ѕ ).

ѕ≥сл€ ознайомленн€ обвинуваченого й ≥нших ос≥б, €к≥ перел≥че≠н≥ в закон≥, з матер≥алами крим≥нальноњ справи, сл≥дчий передаЇ њњ з обвинувальним висновком прокурору. ќбвинувальний висновок Ц п≥дсумковий процесуальний акт досудового сл≥дства, в €кому на основ≥ анал≥зу з≥браних у справ≥ доказ≥в формулюЇтьс€ обвинуваченн€ ≥ даЇтьс€ юридична квал≥ф≥кац≥€ д≥й обвинуваченого, визначаЇтьс€ коло обставин, що п≥дл€гають досл≥дженню у судовому зас≥данн≥ [9, c. 217].

ќбвинувальний висновок складаЇ сл≥дчий. ќднак юридичноњ сили цей процесуальний документ набуваЇ т≥льки п≥сл€ затвердженн€ його прокурором. якщо в суд≥ ви€витьс€, що обвинувальний висновок не зат≠верджено прокурором або його заступником, крим≥нальна справа у вс≥х випадках п≥дл€гаЇ поверненню дл€ додаткового розсл≥дуванн€.

ќбвинувальний висновок сл≥дчого стаЇ, таким чином, процесуаль≠ним актом, що виходить вже в≥д органу державного обвинуваченн€. ¬≥дпов≥дно до ст. 228  ѕ  ”крањни, прокурор, одержавши в≥д сл≥дчого справу з обвинувальним висновком, зобовТ€заний перев≥рити: 1) чи мали м≥сце под≥€ злочину; 2) чи маЇ д≥€нн€, €ке ставитьс€ у вину обвинуваченому, склад злочину; «) чи були додержан≥ п≥д час провадженн€ д≥знанн€ ≥ досудового сл≥дства вимоги  ѕ  про забезпеченн€ права п≥дозрюваного ≥ обви≠нуваченого на захист; 4) чи немаЇ в справ≥ обставин, що т€гнуть за собою закритт€ справи зг≥дно з статтею 213  ѕ ; 5) чи предТ€влено обвинуваченн€ по вс≥х установлених злочинних д≥€х обвинуваченого; 6) чи правильно квал≥ф≥ковано д≥њ обвинуваченого за статт€ми крим≥нального закону; 7) чи прит€гнут≥ €к обвинувачен≥ вс≥ особи, що викрит≥ у вчи≠ненн≥ злочину; 8) чи додержано вимог закону при складанн≥ обвинувального вис≠новку; 9) чи правильно обрано запоб≥жний зах≥д; 10) чи вжито заход≥в до забезпеченн€ в≥дшкодуванн€ збитк≥в, за≠под≥€них злочином, ≥ можливоњ конф≥скац≥њ майна; 11) чи ви€влено причини та умови, €к≥ спри€ли вчиненню злочи≠ну, ≥ чи вжито заход≥в до њх усуненн€; 12) чи додержано органами д≥знанн€ або досудового сл≥дства вс≥х ≥нших вимог  ѕ .

ќбТЇктивн≥сть досл≥дженн€ обставин справи означаЇ в≥дсутн≥сть будь-€коњ особистоњ зац≥кавленост≥ у вир≥шенн≥ справи; ви€вленн€ обставин, €к≥ €к викривають, так ≥ виправдовують обвинуваченого, а так само тих, що €к помТ€кшують, та ≥ обт€жують його в≥дпов≥дальн≥сть; неупереджений п≥дх≥д до оц≥нки з≥браних доказ≥в ≥ прийн€тт€ р≥шень у крим≥нальн≥й справ≥.

ѕовноту розсл≥дуванн€ розум≥ють €к одержанн€ такоњ сукупност≥ доказ≥в, €ка Ї необх≥дною ≥ достатньою дл€ достов≥рного встановленн€ т≥Їњ чи ≥ншоњ обставини, що п≥дл€гаЇ доведенню у крим≥нальн≥й справ≥.

Ќарешт≥, п≥д всеб≥чн≥стю розум≥Їтьс€ ви€вленн€ вс≥х обставин, €к≥ п≥дл€гають доведенню (ст. 64  ѕ ), через вичерпну перев≥рку ус≥х обТЇктивно можливих верс≥й.

ѕрокурорська перев≥рка зд≥йснюЇтьс€ шл€хом вивченн€ матер≥ал≥в справи, розгл€ду за€влених обвинуваченим та ≥ншими учасниками процесу клопотань, за€в.

ѕрокурор вивчаЇ матер≥али справи в≥дпов≥дно до вимог ст. 228  ѕ  ≥ приймаЇ одне ≥з р≥шень, перед≠бачене ст. 229  ѕ : 1) затверджуЇ обвинувачений висновок або скла≠даЇ новий обвинувальний висновок; 2) повертаЇ справу органу д≥знанн€ або сл≥дчому ≥з своњми письмовими вказ≥вками дл€ провадженн€ додат≠кового розсл≥дуванн€; 3) закриваЇ справу, склавши про це постанову.

ѕ≥сл€ затвердженн€ обвинувального висновку прокурор направл€Ї справу до суду, про що пов≥домл€Ї обвинуваченого.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 418 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2078 - | 1825 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.