Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќагл€д прокурора при порушенн≥ крим≥нальноњ справи
ѕрокурор маЇ зд≥йснювати нагл€д за законн≥стю порушенн€ кожноњ крим≥нальноњ справи, запоб≥гати звол≥канню з њњ порушенн€м за на€вност≥ очевидних ознак злочину, а також негайно скасовувати незаконн≥ постанови, у тому числ≥ за малозначними фактами, €к≥ лише формально м≥ст€ть ознаки злочину [4]. ќсновним завданн€м стад≥њ порушенн€ крим≥нальноњ справи Ї швидке та принципове реагуванн€ на ≥нформац≥ю, €ка надходить до правоохоронних орган≥в, про вчинен≥ злочини ≥ так≥, що готуютьс€, створенн€ необх≥дних передумов щодо провадженн€ розсл≥дуванн€ за такими справами. ¬≥д того, наск≥льки своЇчасно, законно та обірунтовано прийн€то р≥шенн€ про порушенн€ чи в≥дмову в порушенн≥ крим≥нальноњ справи, багато в чому, з одного боку, залежить швидке та повне розкритт€ злочину, викритт€ винних, в≥дшкодуванн€ потерп≥лому завданих збитк≥в, а з другого Ц запоб≥ганн€ випадк≥в незаконного та необірунтованого приведенн€ в д≥ю складного механ≥зму крим≥нально-процесуального провадженн€ крим≥нальноњ справи, безп≥дставного ущемленн€ прав та законних ≥нтерес≥в громад€н.

¬≥дпов≥дно до статт≥ 94  ѕ  ”крањни приводами до порушенн€ крим≥нальноњ справи Ї:

1) за€ви або пов≥домленн€ п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, посадових ос≥б, представник≥в влади, громадськост≥ або окремих громад€н;

2) пов≥домленн€ представник≥в влади, громадськост≥ або окремих громад€н, €к≥ затримали п≥дозрювану особу на м≥сц≥ вчиненн€ злочину або з поличним;

3) €вка з повинною;

4) пов≥домленн€, опубл≥кован≥ в прес≥;

5) безпосереднЇ ви€вленн€ органом д≥знанн€, сл≥дчим, прокурором або судом ознак злочину.

ѕ≥дстави порушенн€ крим≥нальноњ справи Ч це на€вн≥ у розпор€дженн≥ компетентного органу достатн≥ дан≥, що вказують на ознаки обТЇктивноњ сторони злочину.ѕрокурор орган д≥знанн, сл≥дчий або судд€ зобов€зани прийн€ти за€ви ≥пов≥домленн€ про злочини, в тому числ≥ по справах,€к≥ не п≥дл€гають њх в≥данню ≥ не п≥зн≥ше встановленно строку прийн€ти одне с таких р≥шень:

1) ѕорушити крим≥нальну справу 2) ¬≥дмовити в порушенн≥ крим≥нальноњ справи3) Ќаправити за€ву або пов≥домленн€ за належн≥сттю (ст 97  ѕ ). ѕри цьому ст 94 кпк регламентуЇ, що справа може бути порушенналише при на€вност≥ достатн≥х даних, що вказують на на€вн≥сть ознак злочину.¬ основ≥ анал≥зу чинного законодавства ¬.“. ћал€ренко та ≤.¬. ¬ерн≥дубов виклали так≥ загальн≥ правила порушенн€ крим≥нальноњ справи, €ких мають додержуватись вс≥ органи ≥ посадов≥ особи уповноважен≥ прийн€ти так≥ р≥шенн€: 1) це може зробити лише належний субТЇкт (прокурор, сл≥дчий, орган д≥знанн€, суд, судд€); 2) т≥льки за на€вност≥ передбачених законом привид≥в та достатн≥х дл€ цього п≥дстав; 3) лише за в≥дсутност≥ обставин, €к≥ виключають провадженн€ у справ≥, передбачених ст. 6  ѕ ; 4) т≥льки на п≥дстав≥ ретельно перев≥рених фактичних даних; 5) €к за фактом вчиненого злочину, так ≥ проти конкретноњ особи у звТ€зку з на€вн≥стю в њњ д≥€х складу злочину; 6) р≥шенн€ про порушенн€ крим≥нальноњ справи маЇ охоплювати вс≥ ви€влен≥ на момент його прийн€тт€ еп≥зоди злочинноњ д≥€льност≥ й ус≥х причетних до нењ ос≥б; 7) р≥шенн€ маЇ бути прийн€те своЇчасно й обовТ€зково в межах установлених законом строк≥в; 8) прийн€тт€ можливост≥ (чи неможливост≥) розкрити злочин, в≥д позиц≥њ потерп≥лого, ф≥зичних або юридичних ос≥б, €к≥ за€вили; 9) р≥шенн€ про порушенн€ крим≥нальноњ справи у будь-€кому випадку маЇ бути оформлене документально в особливому процесуальному акт≥, €кий спец≥ально виноситьс€ дл€ констатац≥њ факту, зм≥сту ≥ насл≥дк≥в прийн€того р≥шенн€.  р≥м того, дл€ де€ких злочин≥в ≥снують ще й спец≥альн≥ правила порушенн€ крим≥нальних справ, зокрема, дл€ злочин≥в, перел≥чених у ч. 1 ст. 27  ѕ . [8,c 26]

” раз≥ ви€вленн€ незаконноњ постанови про порушенн€ крим≥нальноњ справи прокурор закриваЇ њњ а увипадках, €кщо по ц≥й справ≥ не проводилоь сл≥дчих д≥й, скасовуЇ цю постанову. якщо прокурор ви€вив незаконн≥сть в≥дмови в порушенн≥ крим≥нальноњ справи, прокурор скасовуЇ њњ або порушуЇ абопорушуЇ крим≥нальну справу (ст 100  ѕ .)  оп≥€ постанови про порушенн€ крим≥нальноњ справи, що винесена сл≥дством або органом д≥знанн€, направл€Їтьс€ прокурору.якщо матер≥али про злочин перебувають у розпор€дженн≥ прокурора, то в≥н сам вир≥шуЇпитанн€ про порушенн€ крим≥нальноњ справи

«г≥дно  ѕ  за загальним правилом т≥льки п≥сл€ порушенн€ крим≥нальноњ справи дозвол€Їтьс€ проводить сл≥ч≥ д≥њ. “ому прокурор перев≥р€ючи додержанн€ законност≥ повинен звернути увагу на виконнан€ цього припису закону. ќднак, зг≥дно ст 190  ѕ  огл€д м≥сц€ под≥њ у випадках не терпл€чих звол≥канн€, може бути зд≥йсненний до порушенн€ крим≥нальноњ справи., але в таких випадках крим≥нальна справа порушуЇтьс€ негайно п≥сл€ осмотра м≥сц€ под≥њ. “акож до порушенн€ крим≥нальноњ справи може бути така сл≥дча д≥€ €к знатт€ ≥нформац≥њ з каналов зв€зку (ст 187  ѕ ) п≥сл€ виконанн€ котороњ також порушуЇтьс€ крим≥нальна справа при на€вност≥ достатньоњ ≥нформац≥њ.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 497 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

2103 - | 1832 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.