Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќагл€д за додержанн€м закон≥в при прит€гненн€ особи €к обвинуваченого
ќбвинуваченнний - центральна ф≥гура крим≥нального процесу, оск≥льки саме щодо нього суд вир≥шуЇ основне питанн€ кожноњ крим≥нальноњ справи: чи вчинив в≥н ≥нкрим≥новане йому крим≥нальне каране д≥€нн€ ≥ чи винуватий в≥н. ” силу конституц≥йного принципу презумпц≥њ невинуватост≥ кожний обвинувачений у вчиненн≥ злочину вважаЇтьс€ невинуватим ≥ не може бути п≥дданий крим≥нальному покаранню, доки його вину не буде доведено в законному пор€дку ≥ встановлено обвинувальний вироком суду. ќбвинувачений не зобовТ€заний доводити свою невинуват≥сть у вчинен≥ злочину: ус≥ сумн≥ви щодо доведеност≥ вини особи тлумачатьс€ на њњ користь (ст. 62  онституц≥њ ”крањни).[9, c 198]

ќбвинуваченим визнаЇтьс€ особа, стосовно €коњ винесено постанову про прит€гненн€ њњ €к обвинуваченого (ст. 43  ѕ ).Ќабутт€ статусу обвинуваченого в≥дбуваЇтьс€ т≥льки п≥сл€ винесенн€ мотивоновоњ постанови сл≥дчого, €ка зг≥дно ст.131  ѕ  виноситьс€ €кщо Ї достатньо доказ≥в. ѕон€тт€ Удостатн≥сть доказ≥вФ €к п≥дстава прийн€тт€ процесуального р≥шенн€, у законодавств≥ не визначено, тобто Ї оц≥ночним ≥ маЇ вир≥шуватись сл≥дчим у кожному окремому випадку.

«акон (ч. 3 ст. 132  ѕ ) зобовТ€зуЇ сл≥дчого негайно над≥слати прокурору коп≥ю постанови про прит€гненн€ особи €к обвинуваченого. ¬ивченн€ ц≥Їњ постанови у необх≥дних випадках т€гне витребуванн€ крим≥нальноњ справи дл€ перев≥рки законност≥ та обірунтованост≥ прит€гненн€ особи €к обвинуваченого.ѕ≥д час перев≥рки законност≥ та обірунтованост≥ прит€гненн€ особи €к обвинуваченого прокурору належить особливу увагу звертати на так≥ питанн€:

1) „и Ї достатн≥ п≥дстави дл€ прит€гненн€ особи €к обвинуваченого. ќбвинуваченн€ за законом маЇ бути засновано т≥льки на доказах, при чому до моменту прит€гненн€ особи €к обвинуваченого повинн≥ бути з≥бран≥ докази, €к≥ в≥днос€тьс€ до ус≥х елемент≥в складу злочину;2) „и розТ€сненн≥ права особ≥, €кий пред'€влено обвинуваченн€, њњ права, передбаченн≥ у ст.. 43  ѕ  ≥ чи Ї про це в≥дм≥тка на постанов≥ про прит€гненн€ €к обвинуваченого, а також чи складений протокол про предТ€вленн€ обвинуваченн€, розТ€сненн€ його сут≥ ≥ врученн€ коп≥њ постанови про прит€гненн€ €к обвинуваченого (ст. 140  ѕ )

3) „и своЇчасно винесено постанову про прит€гненн€ особи €к обвинуваченого. “ак, ч. 4 ст. 148  ѕ  визначаЇ, що при застосуванн€ до п≥дозрюваного запоб≥жного заходу, обвинуваченн€ йому маЇ бути предТ€влено не п≥зн≥ше 10 д≥б з моменту застосуванн€ запоб≥жного заходу. якщо в цей строк обвинуваченн€ не буде предТ€влене, запоб≥жний зах≥д скасовуЇтьс€. ¬ ≥нших випадках обвинуваченн€ маЇ бути предТ€влене не п≥зн≥ше 2 дн≥в з моменту винесенн€ сл≥дчим постанова про прит€гненн€ ц≥Їњ особи €к обвинуваченого ≥, в ус€кому раз≥ не п≥зн≥ше дн€ €вки обвинуваченого або його приводу (ст. 133 кпк)

4) „и в≥дпов≥даЇ постанова про прит€гненн€ особи €к обвинуваченого вимогам ст. 132  ѕ 

5) Ќаск≥льки обірунтована квал≥ф≥кац≥€ злочину. ѕри цьому сл≥д мати на уваз≥ розповсюджен≥сть такого €вища, €к квал≥ф≥кац≥€ д≥€нн€ У≥з запасомФ, що т€гне необірунтоване застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою через одну лише небезпеку злочину;

6) „и додержано сл≥дчим вимоги закону про пор€док виклику та приводу обвинуваченого;

7) „и розТ€снен≥ обвинуваченому при предТ€вленн≥ обвинуваченн€ його права ≥ чи зроблено про це в≥дм≥тку на постанов≥ про прит€гненн€ €к обвинуваченого;

8) „и додержано вимоги ст. 143  ѕ , про час та пор€док допиту обвинуваченого;

9) „и забезпечено обвинуваченому право на захист (мати захисника з моменту, вказаного ст. у ст. 43  ѕ , одержувати з ним побаченн€ наодинц≥ тощо);

10) „и брав участь в необх≥дних випадках при предТ€вленн≥ обвинуваченн€ та допит≥ обвинуваченого перекладач ≥ чи додержано пор€док його участ≥ у справ≥; чи розТ€снено обвинуваченому право на в≥дмову в≥д запрошеного сл≥дчим перекладача;11) „и за€вл€ли обвинувачений та його захисник будь-€к≥ клопотанн€, чи подавали скарги, кому, чи додержано пор€док њх розгл€ду, €к≥ насл≥дки розгл€ду;

12) „и забезпечен≥ в процес≥ розсл≥дуванн€ ≥нш≥ права обвинуваченого та його захисника.

ќсобливоњ прокурорськоњ уваги потребують справи, в €ких обвинувачений не визнаЇ себе винним у вчиненн≥ злочину, в €кому його звинувачено, ≥ висуваЇ конкретн≥ доводи у своЇ виправданн€.  ожен такий випадок маЇ п≥ддаватис€ ретельному анал≥зу з боку прокурора та приск≥плив≥й перев≥рц≥ з огл€ду на доведен≥сть предТ€вленого обвинуваченн€, повноту та достов≥рн≥сть досл≥дженн€, а також м≥стити оц≥нку результат≥в перев≥рки довод≥в обвинуваченого ≥ його захисника.

Ќа час винесенн€ постанови про прит€гненн€ €к обвинуваченого повинно бути доведено, що:

1) д≥€нн€, з приводу €кого провадитьс€ розсл≥дуванн€, д≥йсно мало м≥сце

2) вчинене воно особою, про прит€гненн€ €коњ до обвинуваченн€ вир≥шуЇтьс€ питанн€;

3) у д≥€нн≥ ц≥Їњ особи м≥ститьс€ склад конкретного злочину, передбаченого крим≥нальним законом;

4) в≥дсутн≥ обставини, €к≥ виключають провадженн€ по справ≥ ≥ крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть ц≥Їњ особи або ж дозвол€ють зам≥нити њњ м≥рами сусп≥льного впливу або адм≥н≥стративного ст€гненн€[10, c. 308].

“аким чином, прокурор повинен виходити з того, що на етап≥ прит€гненн€ особи €к обвинуваченого сл≥дчим мають бути з≥бран≥ докази в межах, необх≥дних дл€ даноњ стад≥њ розсл≥дуванн€. ¬икриттю прокурором можливоњ самообмови спри€Ї ретельний анал≥з поданих доказ≥в, ви€вленн€ суперечностей у св≥дченн€х та њх використанн€ при допит≥ обвинуваченого.

¬и€вивши порушенн€ або невиконанн€ вимог закону, прокурор вживаЇ заход≥в до усуненн€ таких факт≥в та поновленн€ порушених прав учасник≥в крим≥нального процесу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 423 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2021 - | 2000 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.