Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќагл€д за законн≥стю продовженн€ терм≥н≥в досудового сл≥дства ≥ триманн€ п≥д вартою
«абезпеченню дотриманн€ строк≥в досудового сл≥дства, д≥знанн€ ≥ триманн€ п≥д вартою п≥д час зд≥йсненн€ прокурорського нагл€ду надаЇтьс€ велике значенн€. ÷е по€снюЇтьс€ тим, що у в≥дпов≥дност≥ ≥з законом результати сл≥дчих д≥й у справах ≥з пропущеними строками розсл≥дуванн€ не мають доказового значенн€. —троки д≥знанн€ регламентован≥ ст. 108  ѕ , зокрема, у справ≥ про злочин, що не Ї т€жким або особливо т€жким, д≥знанн€ проводитьс€ у строк не б≥льше дес€ти дн≥в, починаючи з моменту встановленн€ особи, €ка його вчинила, €кщо таку особу не встановлено, д≥знанн€ зупин€Їтьс€ за правилами зупиненн€ сл≥дства, коли не встановлено особу, €ка вчинила злочин (ст. 209  ѕ ).” справ≥ про т€жкий або особливо т€жкий злочин д≥знанн€ проводитьс€ у строк не б≥льше дес€ти дн≥в з моменту порушенн€ справи.” раз≥ обранн€ дл€ п≥дозрюваного запоб≥жного заходу до пред'€вленн€ йому обвинуваченн€, д≥знанн€ провадитьс€ у строк не б≥льше п'€ти д≥б з моменту обранн€ запоб≥жного заходу.

ƒосудове сл≥дство у крим≥нальних справах повинно бути зак≥нчено прот€гом двох м≥с€ц≥в. ¬ особливо складних справах ≥ з дотриманн€м визначеноњ законом процедури строк досудового сл≥дства може бути продовжено в≥дпов≥дного р≥вн€ прокурорами (ст. 120  ѕ ).

—трок провадженн€ по справ≥ обчислюЇтьс€ з моменту порушенн€ крим≥нальноњ справи ≥ до направленн€ њњ прокурору з обвинувальним висновком або постановою про передачу справи до суду дл€ застосуванн€ примусових заход≥в медичного характеру чи до припиненн€ або зупиненн€ провадженн€ у справ≥. ѕри неможливост≥ зак≥нчити сл≥дство в цей строк, в≥н може бути продовжений м≥ським, районним ≥ прир≥вн€ним до них прокурором до трьох м≥с€ц≥в, а в особливо складних справах Ц прокурором јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, прокурором област≥, прокурорами м≥ст  иЇва ≥ —евастопол€ ≥ прир≥вн€ними до них прокурорами або њх заступниками - до шести м≥с€ц≥в.

” вин€ткових випадках терм≥н досудового сл≥дства може бути продовжений √енеральним прокурором ”крањни або його заступниками.

ћаксимальний строк триманн€ п≥д вартою п≥д час розсл≥дуванн€ крим≥нальноњ справи, €кий в ц≥лому не може перевищувати 18 м≥с€ц≥в (ст. 156  ѕ  ”крањни), меж≥ продовженн€ терм≥н≥в сл≥дства законом не встановлен≥ (ст. 120  ѕ  ”крањни). „астина 1 статт≥ ≤65-3  ѕ  ”крањни передбачаЇ, що сл≥дчий за згодою прокурора або прокурор звертаЇтьс€ до суду з поданн€м про продовженн€ строку триманн€ обвинуваченого п≥д вартою. —аме таку позиц≥ю зайн€в ѕленум ¬ерховного —уду ”крањни, вказавши у п. 19 ѕостанови в≥д 25 кв≥тн€ 2003р. є 4 Уѕро практику застосуванн€ судами запоб≥жного заходу у вигл€д≥ вз€тт€ п≥д варту та продовженн€ строк≥в триманн€ п≥д вартою на стад≥€х д≥знанн€ ≥ досудового сл≥дстваФ, що це поданн€ п≥дл€гаЇ розгл€ду лише за умови, що воно зг≥дно з ч.1 ст. 165-3  ѕ  ”крањни погоджене з в≥дпов≥дним прокурором та що строки проведенн€ досудового сл≥дства продовжен≥ в≥дпов≥дно до ст. 120  ѕ  ”крањни. “аким чином, згода прокурора Ї додатковою гарант≥Їю дотриманн€ закону ≥ прав громад€н при продовженн≥ строк≥в триманн€ п≥д вартою. ” звТ€зку з цим критичноњ оц≥нки заслуговуЇ позиц≥€ ¬.Ќ. јвдЇЇва про те, що в≥дмова прокурора у п≥дтриманн≥ вказаного поданн€ не повинна позбавл€ти сл≥дчого можливост≥ звернутис€ до суду за продовженн€м строку триманн€ п≥д вартою [7, с.147].

ѕорушенн€ строк≥в сл≥дства ≥ триманн€ п≥д вартою можуть бути встановлен≥ прокурором шл€хом ознайомленн€ з нагл€довим провадженн€м у справ≥, визначенн€ дати арешту за книгою обл≥ку заарештованих, вивченн€ постанови сл≥дчого про порушенн€ клопотанн€ про продовженн€ строк≥в попереднього сл≥дства або поданн€ про продовженн€ строку триманн€ п≥д вартою, а також матер≥ал≥в крим≥нальноњ справи, по €к≥й порушуютьс€ так≥ клопотанн€, перев≥рки скарг про порушенн€ строк≥в триманн€ п≥д вартою, перев≥рок строк≥в триманн€ п≥д вартою у сл≥дчому ≥зол€тор≥ та ≥зол€тор≥ тимчасового утриманн€ тощо.

ќск≥льки обранн€ такого запоб≥жного заходу €к вз€тт€ п≥д варту в≥дбуваЇтьс€ лише за р≥шенн€м суду, то, природньо, що крим≥нально-процесуальним законодавством ≥ дл€ продовженн€ строку триманн€ п≥д вартою встановлено судовий пор€док.

” той же час поданн€ сл≥дчого до суду про продовженн€ строку триманн€ п≥д вартою повинно бути узгоджене з прокурором в≥дпов≥дного р≥вн€.

“ерм≥н триманн€ п≥д вартою може бути продовжений:

1) до чотирьох м≥с€ц≥в Ч за поданн€м, погодженим з прокурором, €кий зд≥йснюЇ нагл€д за додержанн€м закон≥в органами д≥знанн€ ≥ досудового сл≥дства, суддею того суду, €кий вин≥с постанову про застосуванн€ запоб≥жного заходу;

2) до девТ€ти м≥с€ц≥в Ч за поданн€м, погодженим з заступником √енерального прокурора ”крањни, прокурором јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, област≥, м≥ст  иЇва ≥ —евастопол€ та прир≥вн€них до них прокурор≥в, у справах про т€жк≥ ≥ особливо т€жк≥ злочини, суддею апел€ц≥йного суду;

3) до в≥с≥мнадц€ти м≥с€ц≥в Ч за поданн€м, погодженим з √енеральним прокурором ”крањни, його заступником, в особливо складних справах про особливо т€жк≥ злочини, суддею ¬ерховного —уду ”крањни.

 рим≥нально-процесуальне законодавство встановлюЇ Їдину п≥дставу дл€ продовженн€ строку триманн€ п≥д вартою: у випадках, коли у двом≥с€чний терм≥н, передбачений законом, розсл≥дуванн€ справи зак≥нчити неможливо; ≥ лише за умови в≥дсутност≥ п≥дстав дл€ скасуванн€ чи зам≥ни запоб≥жного заходу на б≥льш мТ€кий (ч.2 ст.156  ѕ ).

–егламентуючи пор€док продовженн€ строку триманн€ п≥д вартою, крим≥нально-процесуальне законодавство визначаЇ так≥ умови дл€ внесенн€ сл≥дчим або прокурором в≥дпов≥дного поданн€ до суду: в≥дсутн≥сть п≥дстав дл€ зм≥ни запоб≥жного заходу чи неможлив≥сть зак≥нченн€ розсл≥дуванн€ справи в частин≥ доведеного обвинуваченн€ (ч.1 ст. 165-3  ѕ ).  лопотанн€ про продовженн€ терм≥н≥в сл≥дства ≥ триманн€ п≥д вартою повинно порушуватис€ сл≥дчим з таким розрахунком, щоб це питанн€ було вир≥шене прокурором до зак≥нченн€ поточних терм≥н≥в сл≥дства або триманн€ п≥д вартою.

„астина 1 ст. 165-3  ѕ  м≥стить вимоги до поданн€ про продовженн€ строку триманн€ п≥д вартою. ¬ ньому, зокрема, мають зазначитись причини, через €к≥ необх≥дно продовжити строк, обставини та факти, що належить досл≥дити, докази, €к≥ п≥дтверджують, що злочин вчинено особою, €ка тримаЇтьс€ п≥д вартою, ≥ обірунтуванн€ необх≥дност≥ збереженн€ цього запоб≥жного заходу. ќск≥льки суд, вир≥шуючи питанн€ €к про вз€тт€ п≥д варту, так ≥ про продовженн€ строку триманн€ п≥д вартою, не входить в досл≥дженн€ доказ≥в, €к≥ п≥дтверджують, що злочин, вчинено саме т≥Їю особою, щодо €коњ вноситьс€ в≥дпов≥дне поданн€, це завданн€ сл≥д вир≥шувати прокурору, на розгл€д≥ у €кого знаходитьс€ в≥дпов≥дне поданн€ сл≥дчого. ѕриродно, що за в≥дсутност≥ доказ≥в вини обвинуваченого втрачаЇ сенс досл≥дженн€ п≥дстав дл€ продовженн€ строку триманн€ п≥д вартою.

як ≥ у випадку вир≥шенн€ питанн€ про погодженн€ поданн€ сл≥дчого про обранн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою, прокурор повинен ознайомитись з ус≥ма матер≥алами справи, перев≥рити законн≥сть отриманн€ доказ≥в, њх достатн≥сть дл€ обвинуваченн€.

¬и€вивши порушенн€ вимог закону про строки сл≥дства ≥ триманн€ п≥д вартою, прокурор може прийн€ти одне з таких р≥шень: винести постанову про зв≥льненн€ обвинуваченого з-п≥д варти, €ке п≥дл€гаЇ негайному виконанню адм≥н≥страц≥Їю м≥сц€ попереднього увТ€зненн€ (п. 3 ч. 2 ст. 44, ст. 45 «акону Уѕро прокуратуруФ); дати згоду на продовженн€ строку сл≥дства або в≥дмовити в цьому (ст. 120  ѕ  ”крањни); дати письмов≥ вказ≥вки сл≥дчому про провадженн€ необх≥дних сл≥дчих д≥й (п.3 ч. 1 ст. 227  ѕ  ”крањни); вжити заход≥в до прит€гненн€ до в≥дпов≥дальност≥ ос≥б, винних у порушенн≥ закону (п. 3 ч. 2 ст. 20 «акону Уѕро прокуратуруФ).

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 782 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2077 - | 1817 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.