Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«ахист прав дитини в систем≥ правоохоронних орган≥в
 

” прийн€т≥й колег≥Їю ћ¬— У омплексн≥й програм≥ вдосконаленн€ роботи з кадрами та п≥двищенн€ авторитету м≥л≥ц≥њФ, що маЇ бути виконана прот€гом 1999-2005 рок≥в, передбачаЇтьс€ вир≥шенн€ багатьох питань, €к≥ тим чи ≥ншим чином повТ€зан≥ з проблемами соц≥альноњ педагог≥ки.

Ѕагатор≥внева система соц≥ально-педагог≥чноњ роботи з д≥тьми ”крањни маЇ у своњй структур≥ так≥ напр€мки, €к соц≥альна проф≥лактика ≥ соц≥альна реаб≥л≥тац≥€ (це ≥ розТ€сненн€ правових норм соц≥ально значущоњ д≥€льност≥, ≥нформуванн€ про можлив≥ насл≥дки асоц≥альних д≥й - €к д≥тей, так ≥ дорослих; виховна робота в приймальниках та пен≥тенц≥арних установах та ≥н.) ” Їдност≥ ≥з службами у справах неповнол≥тн≥х, педагог≥чними колективами та ——ћ представники ќ¬— мають в≥д≥гравати суттЇву роль у п≥двищенн≥ ефективност≥ превентивного та соц≥ально Ц корегуючого вихованн€. “ак, у зазначен≥й вище ѕрограм≥ передбачен≥ наступн≥ заходи: У...проведенн€ педагог≥чних та учн≥вських конференц≥й проф≥лактичного спр€муванн€ у школах, л≥це€х, коледжах за участю прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њФ, залученн€ прац≥вник≥в ќ¬— до проведенн€ спецкурс≥в правового вихованн€ у р≥зних типах осв≥тн≥х заклад≥в, поширенн€ шефськоњ допомоги спец≥ал≥зованим юридичним класам загальноосв≥тн≥х шк≥л, проведенн€ в≥дпов≥дноњ профор≥Їнтац≥йноњ роботи з молоддю, наданн€ юридичноњ допомог, налагодженн€ взаЇмод≥њ з населенн€м та громадськими формуванн€ми, сп≥льна з облдержадм≥н≥страц≥€ми та ≥нституц≥€ми соц≥альноњ роботи розробка комплексних план≥в проф≥лактики правопорушень.

ќкр≥м довгострокових заход≥в прац≥вники ќ¬— мають виконувати ≥ терм≥нов≥, повс€кденн≥ д≥њ, субТЇктом €ких часто стаЇ дитина. ÷е й проведенн€ сл≥дчих заход≥в, ≥ реагуванн€ на за€ви про порушенн€ карного законодавства, ≥ виконанн€ рейд≥в з метою ви€вленн€ Уд≥тей вулиц≥Ф, ≥ робота в приймальнику-розпод≥льнику. ќкремою групою завдань стоњть робота ≥з затриманими неповнол≥тн≥ми, веденн€ судового процесу та утриманн€ неповнол≥тн≥х правопорушник≥в у виправно-трудових установах. ≤ тут треба памТ€тати, що жодна дитина маЇ право не бути п≥ддана катуванн€м або ≥ншим жорстоким, нелюдським або принижуючим г≥дн≥сть видам поводженн€ або покаранн€. Ќ≥ смертна кара, н≥ дов≥чне тюремне увТ€зненн€, що не передбачаЇ можливост≥ зв≥льненн€, не призначаютьс€ за злочини, €к≥ були скоЇн≥ особами молодше 18 рок≥в (ст. 37  онвенц≥њ ќќЌ про права дитини). —аме тому д≥ти повинн≥ мати можлив≥сть з перших хвилин з≥ткненн€ ≥з законом на захист, консультац≥ю та допомогу соц≥ального педагога - спец≥ал≥ста з прав дитини.

ƒитина, що попадаЇ за грати, не може бути позбавленою прав, в≥дпов≥дних своЇму в≥ку. «г≥дно ст.37  онвенц≥њ ќќЌ про права дитини, арешт, затриманн€ або тюремне увТ€зненн€ дитини зд≥йснюютьс€ зг≥дно закону ≥ використовуютьс€ лише в €кост≥ крайньоњ м≥ри ≥ на прот€з≥ €к можна б≥льш короткого в≥дпов≥дного пер≥оду часу;

 ожна позбавлена вол≥ дитина маЇ користуватись гуманним поводженн€м ≥ повагою нев≥дТЇмноњ г≥дност≥ њњ особи з урахуванн€м потреб ос≥б його в≥ку. «окрема, кожна позбавлена вол≥ дитина повинна бути в≥докремлена в≥д дорослих, €кщо т≥льки не вважаЇтьс€, що в найкращих ≥нтересах дитини цього не сл≥д робити, ≥ мати право п≥дтримувати звТ€зок ≥з своЇю с≥мТЇю шл€хом листуванн€ та побачень, за вин€тком особливих обставин;

 ожна позбавлена вол≥ дитина маЇ право на негайний доступ до правовоњ та ≥нш≥й в≥дпов≥дн≥й допомоги, а також право заперечувати законн≥сть позбавленн€ њњ вол≥ перед судом або ≥ншим компетентним, незалежним ≥ безпристрасним органом та право на нев≥дкладне прийн€тт€ ними р≥шенн€ щодо будь-€коњ такоњ процесуальноњ д≥њ.

ќсновними формами виховноњ роботи з особами, позбавленими вол≥, Ї:

- ≥ндив≥дуальна робота, €ка проводитьс€ на основ≥ вивченн€ особи кожного засудженого з врахуванн€м вчиненого ним злочину, в≥ку, осв≥ти та ≥нших обставин;

- пропагандистська та культурно-масова робота;

- правове вихованн€ [¬иправно-трудовий  одекс ”крањни].

¬иховно-ресоц≥ал≥зац≥йна та адаптивно-корекц≥йна робота соц≥ального педагога у ¬“” повинна будуватись не ст≥льки на викор≥ненн≥ негативних рис характеру, ск≥льки на проектуванн≥, пошуку, Уприщепленн≥Ф та формуванн≥ позитивного. “акий принцип опори на позитивне в особистост≥ засудженого та навчанн€ його захисту цього позитивного в≥дображаЇ основну психолого Ц педагог≥чну законом≥рн≥сть формуванн€ ≥ переформуванн€ особистост≥, що ірунтуЇтьс€ на врахуванн≥ потреби людини у самови€вленн≥ та самоствердженн≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 543 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

694 - | 634 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.