Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«ахист прав дитини в систем≥ соц≥ального контролю
«г≥дно ст.26  онвенц≥њ ќќЌ про права дитини, держави Ц учасниц≥ визнають за кожною дитиною право користуватись благами соц≥ального забезпеченн€, включаючи соц≥альне страхуванн€, ≥ вживають необх≥дн≥ заходи щодо дос€гненн€ повного зд≥йсненн€ цього права у в≥дпов≥дност≥ з њх нац≥ональним законодавством.

÷≥ блага по м≥р≥ необх≥дност≥ надаютьс€ з урахуванн€м на€вних ресурс≥в ≥ можливостей дитини ≥ ос≥б, що несуть в≥дпов≥дальн≥сть за утриманн€ дитини, а також будь-€ких м≥ркувань, що повТ€зан≥ з отриманн€м благ дитиною або в≥д њњ ≥мен≥.

—оц≥альне забезпеченн€ д≥тей та молод≥ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом наданн€ загальноњ середньоњ осв≥ти в загальноосв≥тн≥й школ≥ та спец≥ально створених навчальних закладах, гарантованого працевлаштуванн€ у межах встановлених квот, у тому числ≥ наданн€ першого робочого м≥сц€, обл≥ку ос≥б; що потребують пол≥пшенн€ житлових умов ≥ наданн€ житла; охорони здоровТ€, включаючи л≥куванн€ громад€н, що потерп≥ли в≥д „орнобильськоњ катастрофи, њх безкоштовного оздоровленн€ ≥ забезпеченн€ продуктами харчуванн€, призначенн€ ≥ виплати щор≥чних трудових або соц≥альних пенс≥й, в тому числ≥ передбачен≥ надбавки, обовТ€зкове соц≥альне страхуванн€ та ≥нш≥ види соц≥ального забезпеченн€.

ќкремим категор≥€м д≥тей та молод≥ можуть надаватись додатков≥ види матер≥ального соц≥ального забезпеченн€ за рахунок спец≥ал≥зованих фонд≥в п≥дтримки соц≥альноњ роботи, кошт≥в м≥сцевих рад народних депутат≥в, ф≥зичних та юридичних ос≥б.

—оц≥альне забезпеченн€ д≥тей та молод≥ зд≥йснюютьс€ в≥дпов≥дними спец≥ально уповноваженими органами державноњ влади та њх м≥сцевими органами (п≥дрозд≥лами) осв≥ти, соц≥альноњ п≥дтримки молод≥, культури ≥ спорту, охорони здоровТ€, зайн€тост≥, соц≥ального захисту, соц≥ального страхуванн€, ≥ншими органами державноњ виконавчоњ влади.

÷ентральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади та њх структурн≥ п≥дрозд≥ли на м≥сц€х, що зд≥йснюють в≥дпов≥дн≥ функц≥њ у галуз≥ соц≥ального забезпеченн€, сп≥льно з органами державного управл≥нн€ у справах молод≥ ≥ спорту, соц≥альними службами дл€ молод≥ можуть створювати спец≥ал≥зован≥ п≥дрозд≥ли дл€ координац≥њ њх д≥€льност≥ у ц≥й галуз≥ або дл€ спри€нн€ р≥зним формам соц≥ального забезпеченн€ д≥тей та молод≥.

ѕ≥д соц≥альним захистом розум≥Їтьс€ д≥€льн≥сть держави, нац≥лена на формуванн€ й розвиток повноц≥нноњ особистост≥, на ви€вленн€ й нейтрал≥зац≥ю негативних фактор≥в, що впливають на особист≥сть, на створенн€ умов дл€ њњ самовизначенн€ й твердженн€ в житт≥.

” б≥льш вузькому зм≥ст≥ соц≥альний захист розгл€даЇтьс€ €к сукупн≥сть законодавчо закр≥плених економ≥чних ≥ правових гарант≥й, що забезпечують дотриманн€ найважлив≥ших соц≥альних прав громад€н ≥ дос€гненн€ соц≥альне прийн€тного р≥вн€ житт€.

ѕров≥дним елементом соц≥ального захисту населенн€ Ї соц≥альне обслуговуванн€.

—оц≥альне обслуговуванн€ - д≥€льн≥сть соц≥альних служб по соц≥альн≥й п≥дтримц≥, наданню соц≥ально-побутових, соц≥ально-медичних, психолого-педагог≥чних, соц≥ально-правових послуг ≥ матер≥альноњ допомоги, забезпеченн€ соц≥альноњ адаптац≥њ й реаб≥л≥тац≥њ громад€н, що перебувають у важк≥й життЇв≥й ситуац≥њ.

—оц≥альна служба - система державних ≥ недержавних структур, що зд≥йснюють соц≥альну роботу й мають у своЇму склад≥ спец≥ал≥зован≥ установи дл€ наданн€ соц≥альних послуг й органи керуванн€ ними.

” л≥тератур≥ визначен≥ наступн≥ функц≥њ соц≥альних служб:

функц≥€ соц≥альноњ допомоги - ви€вленн€ й обл≥к родин й окремих ос≥б, найб≥льш нужденних у соц≥альн≥й п≥дтримц≥, наданн€ матер≥альноњ допомоги й наданн€ нужденним тимчасового житла; проф≥лактика б≥дност≥ (створенн€ родинам умов дл€ самост≥йного забезпеченн€ свого благополучч€, с≥мейного п≥дприЇмництва); надомн≥ послуги нужденним в сторонньому в≥дход≥; спри€нн€ розвитку нетрадиц≥йних форм дошк≥льного, шк≥льного й позашк≥льного вихованн€; орган≥зац≥€ тимчасового змушеного перебуванн€ дитини поза батьк≥вською родиною, його подальший пристр≥й у дит€чу установу, п≥д оп≥ку (п≥клуванн€), усиновленн€;

функц≥€ консультуванн€ - консультуванн€ фах≥вц≥в, участь у п≥дготовц≥ молод≥ до вибору профес≥њ, п≥дготовка юнак≥в ≥ д≥вчат до шлюбу й св≥домого батьк≥вства, батьк≥вський медико-психолог≥чний всеобуч;

функц≥€ соц≥альноњ корекц≥њ й реаб≥л≥тац≥њ - соц≥альна медико-психолог≥чна реаб≥л≥тац≥€ неповнол≥тн≥х з поводженн€м, що в≥дхил€Їтьс€, бездогл€дних д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в, д≥тей, що залишилис€ без п≥клуванн€ батьк≥в; медико-соц≥альна реаб≥л≥тац≥€ й реаб≥л≥тац≥€ д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в з обмеженими можливост€ми й родин, њх що виховують;

функц≥€ ≥нформуванн€ населенн€, вивченн€ й прогнозуванн€ соц≥альних потреб - наданн€ кл≥Їнтов≥ ≥нформац≥њ, необх≥дноњ дл€ дозволу складноњ життЇвоњ ситуац≥њ; поширенн€ серед населенн€ медико-психолог≥чних, педагог≥чних й ≥нших знань; вивченн€ потреб кл≥Їнт≥в ≥ соц≥альних проблем, що породжують кризов≥ ситуац≥њ в рег≥он≥, розробка й реал≥зац≥€ конкретних м≥р, спр€мованих на њхнЇ усуненн€;

функц≥€ допомоги в подоланн≥ насл≥дк≥в стих≥йних лих ≥ соц≥альних конфл≥кт≥в - участь у розробц≥ надзвичайних програм, формуванн€ в рамках р€тувальних служб бригад соц≥альних прац≥вник≥в.

—оц≥альне обслуговуванн€ д≥тей та молод≥ в ”крањн≥ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом наданн€ системи соц≥альних послуг:

- гарантованих державою безкоштовних та п≥льгових ф≥зкультурно-оздоровчих послуг д≥т€м дошк≥льного в≥ку, учн€м ≥ молод≥ загальноосв≥тн≥х та профес≥йно-навчальних виховних заклад≥в, д≥т€м-сиротам та тим, €к≥ залишились без п≥клуванн€ батьк≥в, ≥нвал≥дам, багатод≥тним та малозабезпеченим с≥мТ€м, д≥т€м та молод≥, що постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи;

- безплатного спри€нн€ у п≥дбор≥ в≥дпов≥дноњ роботи ≥ працевлаштуванн€ в≥дпов≥дно до покликанн€, зд≥бностей, профес≥йноњ п≥дготовки, осв≥ти, профес≥йноњ ор≥Їнтац≥њ та переп≥дготовки, навчанн€ новим профес≥€м, п≥сл€дипломноњ переп≥дготовки у навчальних закладах тощо; безплатного медичного та ≥нших форм обслуговуванн€ д≥тей та молод≥;

- компенсац≥йних послуг у сфер≥ осв≥ти, культури, здоровТ€, розвитку ф≥зичноњ культури та спорту, спец≥ального медичного обслуговуванн€, працевлаштуванн€, оздоровленн€, в≥дпочинку, побутового обслуговуванн€ та ≥нших сфер соц≥альноњ д≥€льност≥ д≥тей та молод≥;

- р≥зних форм доброд≥йних послуг дл€ задоволенн€ духовних, культурних, естетичних, моральних, виховних, осв≥тн≥х, оздоровчо-л≥кувальних, рекреац≥йних та ≥нших потреб д≥тей та молод≥.

÷≥ соц≥альн≥ послуги надаютьс€ у пор€дку, визначеному в≥дпов≥дними актами законодавства стосовно гарантованого державою соц≥ального обслуговуванн€ ≥ в≥дпов≥дно до угод про наданн€ соц≥альних послуг д≥т€м та молод≥ р≥зних форм спри€нн€ соц≥альному обслуговуванню.

ќсновним юридичним документом, що регламентуЇ в≥дносини м≥ж субТЇктами соц≥альноњ роботи з д≥тьми та молоддю, Ї угода про наданн€ соц≥альних послуг. ¬ ц≥й угод≥ визначаютьс€ мета угоди, предмет, обТЇкт, умови наданн€ в≥дпов≥дних соц≥альних послуг, терм≥н њх виконанн€, права ≥ обовТ€зки стор≥н, пор€док розрахунк≥в чи обл≥ку послуг, в≥дпов≥дальн≥сть за невиконанн€ чи неналежне виконанн€ та ≥нш≥ суттЇв≥ вимоги до особливостей соц≥альних послуг (пор€док за€вленн€ претенз≥й, розгл€ду спор≥в тощо)ю

”года про наданн€ соц≥альних послуг укладаЇтьс€ за≥нтересованими сторонами або њх законними представниками у письмов≥й форм≥ ≥дентичних за зм≥стом прим≥рниках. ‘орма та пор€док укладанн€ угод про наданн€ соц≥альних послуг встановлюЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

” рамках ћ≥н≥стерства прац≥ й соц≥ального захисту д≥Ї б≥льше 2 тис. р≥зноман≥тних соц≥альних установ дл€ д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в.  р≥м спец≥ал≥зованих соц≥ально-реаб≥л≥тац≥йних установ дл€ неповнол≥тн≥х, ор≥Їнтованих безпосередньо на дезадаптованих д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в, ≥стотну допомогу в робот≥ з родиною робл€ть територ≥альн≥ центри соц≥альноњ допомоги родин≥ й д≥т€м, центри психолог≥чноњ допомоги, центри комплексноњ соц≥альноњ допомоги, соц≥альн≥ притулки.

¬≥дм≥тною рисою под≥бного роду центр≥в, комплекс≥в, служб Ї вид≥ленн€ в њхн≥й орган≥зац≥йн≥й структур≥ в≥дд≥л≥в соц≥ально-педагог≥чного, соц≥ально-правового проф≥лю. ” штатний розклад цих установ увод€тьс€ ставки соц≥альних педагог≥в, соц≥альних прац≥вник≥в, що спец≥ал≥зуютьс€ на робот≥ з д≥тьми й молоддю, ≥нспектор≥в по охорон≥ дитинства. ѕриведемо к≥лька приклад≥в.

‘ормуванн€ центр≥в допомоги д≥т€м, що залишилис€ без п≥клуванн€ батьк≥в. ƒан≥ центри зд≥йснюють соц≥альну адаптац≥ю д≥тей, що залишилис€ без п≥клуванн€ батьк≥в, захист њхн≥х прав ≥ законних ≥нтерес≥в, забезпечують пристр≥й п≥д оп≥ку (п≥клуванн€), у дит€чу установу, а також усиновленн€ залежно в≥д њхнього психоф≥зичного стану.

” структуру центр≥в допомоги д≥т€м, що залишилис€ без п≥клуванн€ батьк≥в, неодм≥нно повинна входити соц≥ально-правова й ≥нформац≥йна служба, що:

 • забезпечуЇ соц≥альний й юридичний захист д≥тей, що перебувають у центр≥;
 • сп≥льно з фах≥вц€ми з охорони дитинства на м≥сц€х готовить особист≥ справи д≥тей дл€ визначенн€ њх на подальше вихованн€;
 • разом ≥з прац≥вниками приймально-д≥агностичного в≥дд≥ленн€ веде роботу з п≥дбора неповнол≥тн≥м усиновител≥в, оп≥кун≥в, п≥клувальник≥в, батьк≥в-виховател≥в або по визначенню п≥дл≥тк≥в у державну установу дл€ подальшого вихованн€;
 • готовить матер≥али дл€ наданн€ на психолого-медичну й педагог≥чну ком≥с≥ю центра;
 • робить консультативну й практичну допомогу д≥т€м, переданим у родини через центр, ≥ особам, що займаютьс€ њхн≥м вихованн€м;
 • ви€вл€Ї й ураховуЇ д≥тей, що п≥дл€гають усиновленню, ≥з числа тих, хто знаход€тьс€ в державних установах, зд≥йснюЇ роботу з п≥дбора њм усиновител≥в;
 • проводить консультац≥њ дл€ адм≥н≥страц≥њ й педагог≥в дит€чих державних установ з питань охорони дитинства;
 • веде серед них пропаганду р≥зних форм вихованн€ д≥тей, що залишилис€ без п≥клуванн€ батьк≥в, ви€вл€Ї й ураховуЇ особи, що бажають прийн€ти в родину таких д≥тей, забезпечуЇ правову п≥дготовку громад€н до виконанн€ обов'€зк≥в усиновител≥в, оп≥кун≥в (п≥клувальник≥в), виховател≥в;
 • створюЇ Їдиний банк даних про д≥тей, що п≥дл€гають усиновленню, оп≥ц≥, п≥клуванню, ≥ дорослих ос≥б, що бажають прийн€ти њх у свою родину, забезпечуЇ систематизац≥ю й оперативне використанн€ закладеноњ в ньому ≥нформац≥њ.

‘ормуванн€ центр≥в соц≥альноњ допомоги родин≥ й д≥т€м. ¬≥н призначений дл€ наданн€ родинам ≥ д≥т€м, що проживають на територ≥њ м≥ста, району або м≥крорайону й нужденним в соц≥альн≥й п≥дтримц≥, своЇчасноњ й квал≥ф≥кованоњ соц≥альноњ допомоги р≥зних вид≥в (соц≥ально-економ≥чноњ, психолого-соц≥альноњ, соц≥ально-педагог≥чноњ, медико-соц≥альноњ, юридичноњ, соц≥ально-реаб≥л≥тац≥йноњ) нужденним в соц≥альн≥й п≥дтримц≥.

÷≥ль д≥€льност≥ центра - спри€ти реал≥зац≥њ права родини й д≥тей на захист ≥ допомогу з боку держави, спри€ти розвитку й зм≥цненню родини €к соц≥ального ≥нституту, пол≥пшенню соц≥ально-економ≥чних умов житт€, показник≥в соц≥ального здоров'€ й благополучч€ родини й д≥тей, гуман≥зац≥њ зв'€зк≥в родини ≥з сусп≥льством ≥ державою, установленню гармон≥чних внутр≥шньо с≥мейних в≥дносин.

«авданн€ центра коректуютьс€ залежно в≥д соц≥ально-демограф≥чноњ ситуац≥њ в рег≥он≥, нац≥ональних традиц≥й, потреби населенн€ в конкретних видах соц≥альноњ допомоги й послуг й ≥нших фактор≥в.

ќсновними завданн€ми центра Ї:

 • ви€вленн€ разом з державними й неур€довими орган≥зац≥€ми (органами й установами осв≥ти, охорони здоров'€, внутр≥шн≥х справ, зайн€тост≥, м≥грац≥њ, асоц≥ац≥€ми багатод≥тних, неповних родин, батьк≥в дит€т-≥нвал≥д≥в) причин ≥ фактор≥в соц≥ального неблагополучч€ конкретних родин ≥ д≥тей, визначенн€ њхньоњ потреби в соц≥альн≥й допомоз≥;
 • визначенн€ й наданн€ конкретних вид≥в ≥ форм соц≥ально-економ≥чних, медико-соц≥альних, психолого-соц≥альних, соц≥ально-педагог≥чних, юридичних й ≥нших соц≥альних послуг родинам ≥ д≥т€м, що б≥дують у соц≥альн≥й допомоз≥;
 • п≥дтримка родин й окремих громад€н у р≥шенн≥ проблем самозабезпеченн€, у реал≥зац≥њ њх власних можливостей по подоланню складних життЇвих ситуац≥й;
 • соц≥альний патронаж родин й окремих громад€н, що б≥дують у соц≥альн≥й допомоз≥, реаб≥л≥тац≥њ й п≥дтримц≥;
 • участь у робот≥ ≥з проф≥лактики бездогл€дност≥ неповнол≥тн≥х, захисту њхн≥х прав;
 • анал≥з р≥вн€ соц≥ального обслуговуванн€ родин з д≥тьми в м≥ст≥, район≥, м≥крорайон≥, прогнозуванн€ њхньоњ потреби в соц≥альн≥й допомоз≥ й п≥дготовка пропозиц≥й по розвитку сфери соц≥альних послуг;
 • залученн€ р≥зних державних ≥ неур€дових орган≥зац≥й до р≥шенн€ питань соц≥ального обслуговуванн€ родин ≥ д≥тей.

 л≥Їнти мають право звернутис€ в центр особисто, по телефону, а також направити письмову за€ву або проханн€. ƒопускаЇтьс€ анон≥мний об≥г дл€ одержанн€ окремих вид≥в допомоги. —п≥лкуванн€ м≥ж кл≥Їнтами й сп≥вроб≥тниками центра може в≥дбуватис€ й поза центром. «а запрошенн€м родин сп≥вроб≥тники центра можуть обслуговувати кл≥Їнт≥в вдома.

—труктурн≥ п≥дрозд≥ли центра: в≥дд≥ленн€ первинного прийому, ≥нформац≥њ, анал≥зу й прогнозуванн€; в≥дд≥ленн€ соц≥ально-економ≥чноњ допомоги; в≥дд≥ленн€ медико-соц≥альноњ допомоги; в≥дд≥ленн€ психолого-педагог≥чноњ допомоги; в≥дд≥ленн€ проф≥лактики бездогл€дност≥ д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в.

ўе одним широко розповсюдженим типом установ соц≥ального захисту дитинства Ї соц≥альний притулок. ÷≥ль створенн€ притулку - соц≥альна допомога безпритульним д≥т€м ≥ п≥дл≥ткам, орган≥зац≥€ њхнього тимчасового проживанн€, правова й медико-психолог≥чна допомога.

«авданн€, що сто€ть перед сп≥вроб≥тниками притулку:

 • забезпечити тимчасове проживанн€ д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в у нормальних побутових умовах з наданн€м безкоштовного харчуванн€, комунальних послуг, медичного обслуговуванн€, належного уходу й г≥г≥Їни;
 • надати можлив≥сть в≥дв≥дувати навчальний заклад, навчатис€ по ≥ндив≥дуальн≥й програм≥ або працювати п≥дл≥ткам, по €ких-небудь обставинах, що п≥шли з родини, ≥нтернатного установи, на пер≥од перебуванн€ в притулку;
 • зробити психолог≥чну й ≥ншу допомогу по л≥кв≥дац≥њ кризовоњ ситуац≥њ в родин≥ й спри€ти поверненню дитини до батьк≥в або ос≥б, њх що зам≥н€ють, пристрою д≥тей-сир≥т ≥ д≥тей, що залишилис€ без п≥клуванн€ батьк≥в;
 • спри€ти у визначенн≥ подальшоњ дол≥ неповнол≥тнього разом ≥з зац≥кавленими в≥домствами (допомога в пристроњ на пост≥йне м≥сце проживанн€, поверненн€ в ≥нтернат (дит€чий будинок) або р≥шенн€ питанн€ про перев≥д в ≥ншу дит€чу установу, пост≥йне або тимчасове працевлаштуванн€ п≥дл≥тк≥в).

—труктура притулку визначаЇтьс€ з урахуванн€м завдань, можливостей, на€вност≥ фах≥вц≥в. ћожуть бути утворен≥ в≥дд≥ли по основних напр€мках роботи (прийомне, стац≥онарне в≥дд≥ленн€, в≥дд≥л соц≥ально-правовоњ служби), а також п≥дрозд≥лу усередин≥ в≥дд≥л≥в.

—оц≥альний педагог у притулку виконуЇ наступн≥ функц≥њ:

 • збираЇ ≥нформац≥ю, що стосуЇтьс€ соц≥ального статусу дитини (в≥дв≥дуванн€ й вивченн€ родини й положенн€ дитини в н≥й, установленн€ зв'€зку з ≥ншими родичами дитини, при необх≥дност≥ - з≥ школою, ≥ншими установами, органами внутр≥шн≥х справ, сус≥дами);
 • збираЇ й веде документац≥ю на кожну дитину;
 • анал≥зуЇ на€вну ≥нформац≥ю про соц≥альний статус дитини й обговорюЇ з директором ≥ персоналом притулку можливост≥ дл€ соц≥ал≥зац≥њ дитини ≥ њњ пристрою; установлюЇ контакти й п≥дтримуЇ зв'€зки з ≥ншими установами, що займаютьс€ наданн€м допомоги д≥т€м з неблагополучних родин;
 • готовить документи на всиновленн€ дитини, уз€тт€ њњ п≥д оп≥ку або перев≥д в ≥ншу установу (разом з директором й ≥ншими сп≥вроб≥тниками);
 • зд≥йснюЇ соц≥альну п≥дтримку дитини п≥д час њњ перебуванн€ в притулку (допомога в пристроњ в школу, профес≥йному навчанн≥, працевлаштуванн≥, з ≥нших життЇвих проблем);
 • допомагаЇ директоров≥ притулку в п≥дготовц≥ документ≥в дл€ порушенн€ крим≥нальноњ справи в ≥нтересах дитини;
 • спри€Ї в орган≥зац≥њ життЇд≥€льност≥ й вихованн€ дитини в притулку;
 • бере на себе обов'€зки виховател€ у випадку в≥дсутност≥ його в штатному розклад≥ притулку.

ќсобливе м≥сце серед установ соц≥ального захисту населенн€ займають соц≥альн≥ служби дл€ молод≥, €к≥ створюютьс€ на м≥жв≥домч≥й основ≥ ≥з залученн€м фах≥вц≥в з ком≥тет≥в з≥ справ молод≥, орган≥в керуванн€ осв≥тою. ¬оно порозум≥ваЇтьс€ специф≥кою ц≥Їњ в≥ковоњ категор≥њ й найб≥льшою потребою молодих людей, що вступають у житт€, у соц≥альн≥й п≥дтримц≥.

—оц≥альн≥ установи такого типу робл€ть послуги, пов'€зан≥ ≥з проблемами життЇвого старту й ≥ншими властиво молод≥жними проблемами, надаючи допомогу у формах, що сп≥вв≥днос€ть ≥з особливост€ми молод≥жноњ субкультури. ѕричому послуги й допомога ви€вл€ютьс€ переважно силами молодих людей, що виконують роль контактноњ групи однол≥тк≥в.

«авданн€ створенн€ соц≥альних служб дл€ молод≥:

 • орган≥зац≥€ квал≥ф≥кованого й р≥зноб≥чного консультуванн€ молод≥ залежно в≥д конкретних причин соц≥альноњ дискомфортност≥;
 • наданн€ допомоги молодим громад€нам, що потрапили в складну життЇву ситуац≥ю, а також у зв'€зку з≥ змушеною м≥грац≥Їю;
 • ви€вленн€ актуальних проблем ≥ кризових ситуац≥й, €к≥ привели до дезадаптированного стану молодих громад€н, розробка шл€х≥в њхнього р≥шенн€ або усуненн€;
 • розвиток соц≥альноњ ≥нфраструктури з урахуванн€м специф≥ки потреб молод≥;
 • створенн€ мереж≥ молод≥жних досугових центр≥в ≥ забезпеченн€ њхньоњ д≥€льност≥.

≤снують наступн≥ види соц≥альних служб: центри ≥нформац≥њ й документац≥њ, молод≥жн≥ б≥рж≥ прац≥, центри соц≥ально-психолог≥чноњ допомоги (у тому числ≥ телефони дов≥ри), нарколог≥чн≥ служби, притулки дл€ п≥дл≥тк≥в ≥ молод≥, служби, спр€мован≥ на в≥дновленн€ ф≥зичного, псих≥чного й соц≥ального статусу молодих ≥нвал≥д≥в, центри реаб≥л≥тац≥њ неповнол≥тн≥х правопорушник≥в, центри юридичноњ допомоги й консультац≥њ, служби допомоги молод≥й родин≥, досугов≥ центри, сексолог≥чн≥ консультац≥њ, центри ресоц≥ал≥зац≥њ, що повернулис€ з м≥сць покаранн€.

÷е далеко не повний перел≥к установ, центр≥в, служб ћ≥н≥стерства прац≥ й соц≥ального захисту, де ведетьс€ соц≥ально-педагог≥чна робота.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 778 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2557 - | 2147 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.