Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤≤≤. –обота iз випереджальним домашнiм завданн€м
”рок є 3.

–I¬ЌяЌЌя “ј …ќ√ќ  ќ–≈ЌI

ћета: домогтис€ свiдомого сприйн€тт€ змiсту пон€тт€ Ђрiвн€нн€ї; поглибити, розширити та узагальнити знанн€ учнiв про рiвн€нн€, здобутi в молодших класах.

“ип уроку: узагальненн€ та систематизац≥€ знань.

’iд уроку

≤. ќрганiзацiйний момент

≤нструктаж учител€ щодо ходу проведенн€ уроку.

≤≤. ѕеревiрка домашнього завданн€

ѕеревiрку виконанн€ основноњ частини домашнього завданн€ (завданн€ на вiдтворенн€ можна провести у формi заповненн€ анкети:

є прикладу:... вiдповiдь:... вид перетворенн€:... Ч зiбрати на перевiрку (оцiнка може бути вербальною) або зiбрати зошити, перевiрити ретельно домашнЇ завданн€ i оцiнити €к домашню самостiйну роботу.

«авданн€ є 2 Ї завданн€м випереджального характеру, тому на його перевiрку вiдводитьс€ бiльше часу на уроцi.

≤≤≤. –обота iз випереджальним домашнiм завданн€м

Ќа дошцi записане завданн€ є 2 з домашнього завданн€:

—еред математичних записiв один зайвий. ѕо€снiть, €кий та чому?

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

 ожний з учнiв отримуЇ завданн€ здiйснити порiвн€нн€ за алгоритмом:

1) знайдiть вiдмiнностi мiж цими записами;

2) знайдiть схожiсть у цих записах;

3) сформуйте групи за ознакою схожостi;

4) дайте означенн€ утвореним групам.

* якщо дiти не володiють термiнологiЇю, то варто попрацювати над тлумаченн€м слова Ђвизначитиї (додаток): скiльки маЇ лексичних значень; €к адаптуЇтьс€ на математичному розумiннi; €ке смислове порiвн€нн€, не повТ€зане з математикою, могли б дати цьому пон€ттю (наприклад, Ђозначенн€ї Ч це €к портрет пон€тт€, що визначаЇтьс€).

” будь-€кому разi пiсл€ проведеноњ роботи учнi усвiдомлюють, що рiвнiстю з невiдомим значенн€м букви називають рiвн€нн€ з одним невiдомим (або рiвн€нн€ з однiЇю змiнною).

ќскiльки з рiвн€нн€ми учнi уже зустрiчались у молодших класах, њм знайомi пон€тт€ Ђрiвн€нн€ї, Ђкорiнь рiвн€нн€ї, вони взагалi розумiють змiст завданн€ Ч розвТ€зати рiвн€нн€. Ќа уроцi цi вiдомостi систематизуютьс€, узагальнюютьс€ та поглиблюютьс€, а саме:

1) звертаЇмо увагу на те, що традицiйно пiсл€ нестрогого означенн€ рiвн€нн€ з однiЇю змiнною формулюЇтьс€ означенн€ корен€ (розвТ€зку рiвн€нн€), у звТ€зку з чим:

2) звертаЇмо увагу учнiв на той факт, що рiвн€нн€ з однiЇю змiнною може мати один або кiлька, або безлiч коренiв, а може й не мати њх взагалi, а тому:

3) завданн€ щодо розвТ€зуванн€ рiвн€нн€ вважатиметьс€ вiдтепер виконаним, €кщо знайдено всi коренi або доведено, що њх взагалi не iснуЇ.

«ауважимо, що сприйн€тт€ учн€ми 2-њ частини теоретичного матерiалу Ї найбiльш проблемним, тому бажано в ходi по€сненн€ спиратись на конкретнi текстовi задачi. Ќаприклад:

«адача 1. якщо нев≥доме число зб≥льшити у 3 рази, д≥станемо 18. «найд≥ть нев≥доме число.

–озвТ€занн€. Ќехай - нев≥доме; - р≥вн€нн€; 6 Ц кор≥нь, Їдиний.

«адача 2. ƒобуток трьох посл≥довних ц≥лих чисел дор≥внюЇ 0. «найд≥ть ц≥ числа.

–озвТ€занн€. Ќехай - менше число, тод≥ та наступн≥ ц≥л≥ числа, добуток €ких дор≥внюЇ 0. ћаЇмо р≥вн€нн€: його розвТ€зки знаходимо з умов:

або ; або ,

.

ќтже, або , ; , тобто числа 0; 1; 2;

або , ; , тобто числа -1; 0; 1;

або , ; , тобто числа -2; -1; 0.

«адача маЇ три розвТ€зки!!!

«адача 3. Ќа одному шальку терез≥в поклали пТ€ть однакових гир, а на другому спочатку дв≥, а пот≥м ще три таких самих гир, п≥сл€ чого терези вр≥вноважилис€. яка маса гир≥?

–озвТ€занн€. Ќехай маса одн≥Їњ гир≥ кг, тод≥ маса двох - кг, трьох - кг, пТ€ти - кг. —кладемо р≥вн€нн€: .

«находимо, що , тобто може бути будь-€ким додатним числом (бо за зм≥стом задач≥ - маса Ц не може бути ан≥ 0, ан≥ в≥дТЇмним числом).

ќтже, задача маЇ безл≥ч розвТ€зк≥в.

«адача 4. Ќев≥доме число зб≥льшили на 3 ≥ д≥стали те ж саме силос. яке число задумали?

–озвТ€занн€. Ќехай - нев≥доме число. «а умовою задач≥ , але такого числа, щоб було менше за самого себе, не ≥снуЇ, тобто р≥вн€нн€ не маЇ корен≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 838 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2007 - | 1975 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.