Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕроектуванн€ та реконструкц≥€ орган≥зац≥йних структур
 

ѕобудова орган≥зац≥њ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом орган≥за≠ц≥йного проектуванн€. …ого основою Ї стратег≥чний план, спр€мований на реал≥зац≥ю м≥с≥њ, ц≥лей орган≥зац≥њ. ќр≠ган≥зац≥йне проектуванн€ зд≥йснюЇтьс€ зверху вниз ≥ охоп≠люЇ так≥ етапи:

І визначенн€ вертикальних р≥вн≥в управл≥нн€;

І горизонтальний под≥л орган≥зац≥њ, тобто закр≥п≠ленн€ вид≥в д≥€льност≥ за л≥н≥йними та штабними (функ≠ц≥ональними) п≥дрозд≥лами;

І встановленн€ зв'€зк≥в м≥ж р≥зними п≥дрозд≥лами;

І визначенн€ повноважень ≥ в≥дпов≥дальност≥ посад;

І визначенн€ посадових обов'€зк≥в, закр≥пленн€ њх за конкретними посадовими особами (за допомогою фор≠муванн€ посадових ≥нструкц≥й).

” результат≥ орган≥зац≥йного проектуванн€ формують≠с€ орган≥зац≥йн≥ структури управл≥нн€ певних вид≥в.

ќтже, орган≥зац≥йне проектуванн€ Ц це процес встановленн€ в≥дпов≥дност≥ м≥ж ключовими елементами орган≥зац≥њ (структура, люди, завданн€, системи р≥шень та заохочень, неформальна орган≥зац≥€ та культура) та њњ стратег≥€.

—творенн€ або вдосконаленн€ системи управл≥нн€ орган≥зац≥њ Ї дуже складним завданн€м. ÷ей процес включаЇ проектуванн€ вс≥х функц≥ональних та ц≥льових п≥дсистем, п≥дсистеми забезпеченн€ управл≥нн€ та п≥дсистеми л≥н≥йного кер≥вництва, њх функц≥й, орган≥зац≥йних структур, технолог≥й управл≥нн€, взаЇмозв'€зк≥в м≥ж собою та з зовн≥шн≥м середовищем.

ќсновними етапами орган≥зац≥йного проектуванн€ системи управл≥нн€ орган≥зац≥Їю Ї:

1.“ехн≥ко-економ≥чне обірунтуванн€ доц≥льност≥ та необх≥дност≥ вдосконаленн€ системи управл≥нн€ Ц призначено дл€ обірунтуванн€ виробничо-господарськоњ необх≥дност≥ та техн≥ко-економ≥чноњ доц≥льност≥ вдосконаленн€ системи управл≥нн€ орган≥зац≥Їю. Ќа цьому етап≥ виконуЇтьс€ системне досл≥дженн€ та системний анал≥з стану виробництва та управл≥нн€, њх взаЇмноњ в≥дпов≥дност≥.

2. –озробка завданн€ на оргпроектуванн€ системи управл≥нн€ включаЇ визначенн€ вимог, розробку пропозиц≥й щодо побудови системи та розрахунок техн≥ко-економ≥чних результат≥в, що оч≥куютьс€.

3. –озробка орган≥зац≥йного загального проекту системиуправл≥нн€. Ќа даному етап≥ зд≥йснюЇтьс€ розробка проекту спец≥ал≥зац≥њ виробництва та заход≥в щодо вдосконаленн€ виробничоњ системи та системи управл≥нн€ (дл€ вс≥х њњ п≥дсистем), а також розрахунок економ≥чного ефекту, що оч≥куЇтьс€ в≥д впровадженн€ даноњ системи управл≥нн€.

4. –озробка орган≥зац≥йного робочого проекту системи управл≥нн€ маЇ на мет≥ розробку робочоњ документац≥њ, необх≥дноњ дл€ впровадженн€ системи управл≥нн€ та проведенн€ прийомоздавальних роб≥т.

5. ¬провадженн€ проекту вдосконаленн€ системи управл≥нн€ включаЇ матер≥ально-техн≥чну, соц≥ально-психолог≥чну та профес≥йну п≥дготовку до впровадженн€, розробку системи стимулюванн€, контроль за впровадженн€м, розрахунок фактичного економ≥чного ефекту та безпосереднЇ впровадженн€ проекту.

ѕроектуванн€ та рац≥онал≥зац≥€ д≥ючих орган≥зац≥йних структур управл≥нн€ можлив≥ лише на ч≥тко науков≥й методолог≥чн≥й основ≥, €кою Ї система принцип≥в формуванн€ орган≥зац≥йних структур управл≥нн€:

1. ѕринцип Їдност≥ мети передбачаЇ на€вн≥сть ч≥тко сформульованоњ мети або ц≥лей ф≥рми.

2. ѕринцип первинност≥ функц≥й ≥ вторинност≥ структури: побудова орган≥зац≥йноњ структури повинна базуватис€ на ви€вленн≥ складу та зм≥сту функц≥й управл≥нн€. Ќе сп≥д ототожнювати функц≥ю управл≥нн€ з функц≥€ми п≥дрозд≥лу апарату управл≥нн€, оск≥льки залежно в≥д трудом≥сткост≥ функц≥њ можуть виконувати к≥лька п≥дрозд≥л≥в, або один п≥дрозд≥л може зд≥йснювати д≥€льн≥сть у межах к≥лькох функц≥й.

3. ѕринцип функц≥ональноњ замкнутост≥ п≥дрозд≥л≥в апарату управ≠л≥нн€: коло завдань дл€ кожного структурного п≥дрозд≥лу повинно бути ч≥тко ор≥Їнтоване на дос€гненн€ мети управл≥нн€ з в≥дпов≥дноњ функц≥њ.

4. ѕростота орган≥зац≥йноњ структури: чим прост≥ше та ч≥тк≥ше побу≠дована структура управл≥нн€, тим легше персоналов≥ зрозум≥ти ≥ пристосуватис€ до даноњ форми управл≥нн€ та активно брати участь у реал≥зац≥њ мети ф≥рми.  р≥м того, к≥льк≥сть ланок ≥ р≥вн≥в управл≥нн€ повинн≥ бути м≥н≥мальними. 5. ѕринцип Їдност≥ розпор€дництва: прац≥вник повинен отримувати накази лише в≥д одного начальника. «а словами ј. ‘айол€, дл€ сукупност≥ операц≥й, що пересл≥дують одну мету, повинн≥ бути один кер≥вник та одна програма. ÷е необх≥дна умова Їдност≥ д≥й, координац≥њ зусиль.

6. ¬изначенн€ оптимальноњ норми керованост≥: к≥льк≥сть п≥длеглих, що п≥дпор€дкован≥ одному кер≥вников≥, повинна бути обмеженою. Ќорма керо≠ваност≥ визначаЇтьс€ характером роботи кер≥вника та стосунками  ер≥вник≥в ≥ п≥длеглих.  ер≥вник може мати тим б≥льшу к≥льк≥сть п≥длеглих, чим б≥льш однор≥дними Ї проблеми, €к≥ в≥н вир≥шуЇ. « цього випливаЇ, що к≥льк≥сть п≥длеглих повинна бути меншою на вищих р≥вн€х менеджменту та б≥льшою на нижчих р≥вн€х.

7. ¬становленн€ оптимального сп≥вв≥дношенн€ централ≥зованих ≥ де≠централ≥зованих форм управл≥нн€: у вс≥х орган≥зац≥€х ≥снуЇ певний р≥вень децентрал≥зац≥њ, оск≥льки абсолютна централ≥зац≥€ практично неможлива. –≥вень децентрал≥зац≥њ регулюЇтьс€ р€дом чинник≥в (розм≥ри компан≥њ, масштаби проект≥в, однор≥дн≥сть роб≥т, ф≥лософ≥€ кер≥вник≥в стратег≥чного р≥вн€ та ф≥лософ≥€ п≥длеглих, функц≥ональна сфера д≥€льност≥ тощо).

8. ѕринцип зворотного зв'€зку: завд€ки цьому принципу забезпечуЇтьс€ можлив≥сть зд≥йсненн€ пост≥йного контролю за результатами функц≥онуванн€ системи та створюютьс€ умови дл€ њњ коригуванн€.

–еконструкц≥€ орган≥зац≥йних структур Ц це перебудова орган≥зац≥йноњ структури п≥д д≥Їю фактор≥в орган≥зац≥йного розвитку та орган≥зац≥йних зм≥н.

„инники, €к≥ впливають на необх≥дн≥сть реконструкц≥њ орган≥зац≥йноњ структури:

- нев≥дпов≥дн≥сть ц≥лей, мети орган≥зац≥њ њњ оргструктур≥;

- постановка нових ц≥лей та формулюванн€ новоњ мети;

- суттЇва зм≥на та вплив фактор≥в зовн≥шнього середовища;

- суттЇва зм≥на та вплив фактор≥в внутр≥шнього середовища;

- зм≥на ключових ф≥гур (ранг≥в) в орган≥зац≥њ.

 

 

«авданн€ дл€ самоконтролю:

1. ќхарактеризувати зм≥ст категор≥й, на €ких ірунтуЇтьс€ реал≥зац≥€ функц≥њ орган≥зуванн€.

2. ѕор≥вн€ти процеси передаванн€ л≥н≥йних та функц≥ональних повноважень на п≥дприЇмствах звТ€зку.

3. ќхарактеризувати бюрократичн≥ орган≥зац≥йн≥ структури управл≥нн€ й адаптивн≥ орган≥зац≥йн≥ структури управл≥нн€.

4. —утн≥сть делегуванн€ повноважень ≥ значенн€ в≥дпов≥дальност≥ на п≥дприЇмствах звТ€зку.

5. —утн≥сть та характерн≥ особливост≥ орган≥зац≥йного проектуванн€.

6. ѕ≥дходи до оц≥нюванн€ ефективност≥ орган≥зац≥йних структур управл≥нн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 534 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

523 - | 476 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.