Лекции.Орг

Поиск:
Симуляція роботи пліс
Перевірку роботи схеми робимо за допомогою сиґнального редактора (Waveform Editor). Для цього відкриваємо сиґнальний редактор і створюємо в ньому файл з розширенням *.scf. У створеному файлі за допомогою меню «File/End Time» задаємо час моделювання, а в меню Options/Grid Size – крок сітки моделювання. Далі подвійним клацанням правої кнопки миші на полі Name: викликаємо меню Insert Node (рис. 4.5), за допомогою якого вибираємо входи і вихід схеми. Для вхідних виводів задаємо їх значення протягом необхідного часу моделювання.

Рисунок 4.5 – Меню Insert Node

 

Після того, як вхідні значення задані, відкриваємо вікно симулятора (Simulator Window) (рис. 4.6) і запускаємо його, натиснувши кнопку START.

 

Рисунок 4.6 – Вікно симулятора (Simulator Window)

Результати моделювання роботи схеми системи керування електроприводом зображено на рис. 4.7.

 

а)

б)

Рисунок 4.7 – Результати моделювання роботи схеми в сигнальному редакторі

Після завершення введення часових діаграм вхідних сиґналів слід зберегти результати роботи в редакторі WaveformEditor, тобто записати створений файл з розширенням *.sсf за допомогою команди File\Save as:


Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 301 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.