Лекции.Орг

Поиск:
Матеріальні та інші ресурси для розробки і здійснення проекту
Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

У даному розділі розглядаються питання вибору і характеристики матеріалів і інших ресурсів, необхідних для розробки і реалізації проекту. Тут же необхідно виконати розрахунок витрат на матеріали, необхідні для реалізації проекту, що передбачає розробку апаратної частини (табл.1).

 

Таблиця 1 Перелік матеріалів і комплектуючих для реалізації проекту

  Найменування     Кількість Ціна за одиницю, грн.   Сума, грн.

 

З метою більш предметного обґрунтування вибору необхідних ресурсів виробляється їхня класифікація на:

- сировина;

- напівфабрикати і комплектуючі вироби;

- основні матеріали;

- допоміжні матеріали;

- енергетичні ресурси;

- запасні частини.

При вирішенні питання про вибір ресурсу при наявності альтернативного повноцінного замінника перевага повинна бути віддана тому виду, що дає можливість здійснити найбільш економічний варіант розробки і реалізації проекту.

У даному розділі виконується оцінка питомих витрат на одиницю продукту (продукції) на основі аналізу цін на усі ресурси, що використовуються.

Підсумком аналізу матеріальних і нематеріальних витрат, що спрямовані на створення проекту, є складання кошторису на розробку проекту.

Кошторис виробництва – витрати підприємства, зв'язані з основною його діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції у цьому періоді чи ні. Кошторис складають за наступними економічними елементами:

· матеріальні витрати;

· заробітна плата;

· відрахування на соціальні потреби;

· амортизація основних фондів і нематеріальних активів;

· інші витрати.

Матеріальні витрати як елемент кошторису складаються з витрат на:

· сировину й основні матеріали, які є матеріальною субстанцією продукції;

· вироби, що їх треба купити для укомплектування продукції (двигуни, прилади тощо);

· покупні напівфабрикати;

· виробничі послуги сторонніх підприємств і організацій, необхідні для виготовлення продукції;

· допоміжні матеріали, які використовуються в технологічному процесі (кріпильні деталі, фарби, інструмент і т.п.) або потрібні для його обслуговування (ремонту, експлуатації устаткування та ін.), на господарські потреби (утримування будівель, канцелярські товари тощо);

· паливо та енергію зі сторони (електроенергію, пар, гас тощо). Витрати на власне виробництво енергії включаються в кошторис за окремими елементами;

· пошук і використання природної сировини (відрахування на геологорозвідувальні роботи, рекультивацію землі, плата за деревину та ін.).

З вартості матеріалів віднімають вартість відходів за ціною використання чи продажу.

Заробітна плата (основна, додаткова) – включає всі форми оплати праці штатного та позаштатного виробничого персоналу підприємства, тобто персоналу, що зайнятий виробництвом продукції, обслуговуванням виробничого процесу та управлінням. Не включаються в собівартість виплати працівникам, що фінансуються із прибутку або з інших джерел спеціального призначення.

Відрахування на соціальні потреби – містять відрахування на соціальне страхування, у Пенсійний фонд та інші подібні заходи (37,5 % від суми основної та додаткової зарплати, тобто фонду оплати праці).

Амортизація основних фондів – обчислюється за встановленими нормами від балансової вартості.

Інші витрати – оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, охорони, витрати на відрядження, страхування майна, винагорода за винаходи й раціоналізаторські пропозиції, оплата робіт із сертифікації продукції, витрати на гарантійний ремонт, орендна плата за окремі об'єкти основних фондів та ін.

 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 410 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.