Лекции.Орг

Поиск:
Структура техніко-економічного обґрунтування
Методичні рекомендації

До виконання економічної частини

Дипломного проекту

 

Донецьк 2014

МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Методичні рекомендації

до виконання економічної частини

дипломного проекту

(для студентів напряму підготовки 0915 "Комп'ютерна інженерія"

спеціальностей 7.091501 "Комп'ютерні системи та мережі",

7.091502 "Системне програмування"

та напряму підготовки "Комп'ютерні науки"

спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем")

 

Донецьк 2014

 

Методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломного проекту (для студентів спеціальності 7.091501, 7.091502)

Укл.: О.О. Шумаєва – Донецьк: ДНТУ, 2014. – 14 с.

 

 

У методичних рекомендаціях викладено вказівки до формування економічних аспектів виконуваних у дипломних проектах. Розглянуто особливості техніко-економічного обґрунтування, його структура, перелік і зміст розділів. Представлено фінансово-економічну оцінку проекту, що дозволяє зробити висновок про доцільність і ефективність проекту.

 

 

Укладач О. О. Шумаєва, к. держ. упр., доцент

 

Зміст Стор.  
Вступ    
1. Структура техніко-економічного обґрунтування    
2. Вихідні дані й умови розробки і реалізації проекту    
3. Аналіз ринку і прогноз попиту    
4. Матеріальні й інші ресурси для розробки і здійснення проекту    
5. Проектно-конструкторська розробка і документація    
6. Планування термінів розробки і здійснення проекту    
7. Розрахунок витрат на одиницю продукції (калькуляція собівартості)    
8. Фінансово-економічна оцінка проекту    
Перелік рекомендованої літератури    
Додаток    
   
       

 

Вступ

 

Дипломне проектування є заключним етапом підготовки фахівців у вищому технічному навчальному закладі. Дипломний проект (робота) студентів спеціальності «Інформаційні управляючі системи» містить економічну частину, що являє собою техніко-економічне обґрунтування виконуваної розробки. При виконанні даного розділу студент повинен показати уміння приймати правильні технічні рішення й уміння вибирати найбільш ефективні з них.

Базою для проведення техніко-економічних розрахунків є матеріали, зібрані студентом під час переддипломної практики.

З огляду на орієнтацію на міжнародну інтеграцію в області інвестицій розроблювальна модель підготовки проектів повинна базуватися на рекомендаціях Міжнародного центра промислових досліджень при ЮНІДО, що призначені для країн з ринковою економікою, що розвивається. Застосування такого підходу з урахуванням специфіки національної економіки дозволить одержати об'єктивну техніко-економічну характеристику проектного рішення, забезпечить стандартизацію при підготовці проектів.

 

 

Структура техніко-економічного обґрунтування

 

Відповідно до сучасних вимог підготовка проекту повинна містити техніко-економічне обґрунтування за наступними розділами:

1. Ідея проекту, загальні дані й умови.

2. Аналіз ринку і прогноз попиту.

3. Матеріальні та інші ресурси для розробки і здійснення проекту.

4. Проектно-конструкторська розробка і документація.

5. Планування термінів розробки і здійснення проекту.

6. Фінансово-економічна оцінка проекту.

Зміст розділів техніко-економічного обґрунтування орієнтовано на ринкові умови здійснення і реалізації проектів.

В умовах різноманітних форм власності ефективність проектів, що здійснюються у межах компетенції підприємств (фірм) за рахунок власних, акціонерних чи позикових фінансових ресурсів, повинна оцінюватися з позиції їх інтересів. Якщо ж реалізація проекту здійснюється за державним замовленням і фінансується за рахунок державних коштів, то оцінка його ефективності повинна базуватися на врахуванні інтересів національної економіки.


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 425 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.