Лекции.Орг
 

Категории:


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БАСКЕТБОЛУ В УКРАЇНІПісля розпаду Радянського союзу республіки, що входили до його скла­ду, стали незалежними державами, у тому числі самостійною і незалежною державою стала Україна (1991 р.).

Протягом першого десятиліття незалежності значно зріс інтерес до різ­номанітних аспектів історії України. Це й зрозуміло, адже у багатьох облас­тях життя нашої держави склалися унікальні традиції, накопичено багатий досвід. Політика, економіка, культура сучасної України тісно пов'язані з її історичним минулим. Це справедливо і щодо вітчизняного спорту, який має велике значення для формування іміджу держави і давно вже став візит­ною карткою нашої країни у світі. Звертаючись до історії спорту України, неможливо не зупинитися і на баскетболі, традиції якого нараховують понад дев'яносто років.Перші відомості про баскетбол в Україні з'явилися на початку XX ст. і належать відомим пропагандистам фізичної культури і спорту у Російській

імперії Г. Дипперону, А. Скотаку та П. Бокішу. Можна гадати, що елементи гри використовувались на заняттях з фізичного виховання, але точних ві­домостей не існує. Відомо лише, що після розіграшу Кубка товариства «Ма­як» (Петербург) у 1909 р., у якому взяли участь шість кращих команд, бас­кетбол почав розвиватися і в інших товариствах і регіонах Російської імпе­рії, а згодом в Білорусії, Закавказзі, на Далекому Сході і в Україні.

У січні 1910 р. комісія керівників середніх навчальних закладів Одеси прийняла рішення про організацію фізичних вправ та ігор на свіжому по­вітрі. 7 червюуі911 р. на стадіоні ОБАК(нині — університету) у присутнос­ті членів міської влади та великої кількості глядачів^ було проведено спор­тивне свято. Учні гімназії та реальних училищ змагались з легкої атлетики, гімнастики, тенісу і баскетболу. Перше місце з баскетболу виборола коман­да 2-ї гімназії.

У 1916 р. було опубліковано докладне описання гри в баскетбол «М'яч в корзину», авторами якого були А. Скотак і А. Торопов. Воно було розпов­сюджено у багатьох регіонах тодішньої Російської імперії, однак справжнє визнання і розвиток в Україні баскетбол одержав лише у 1920-ті роки.

Великий вплив на розвиток баскетболу надали окружні управління Всевобучу. У 1920 р. баскетбол вводиться як самостійний предмет у фіз­культурних навчальних закладах.

Новий для України вид спорту почав культивуватися у Чернігові — у спортивному клубі «Спартак» (1922 р.уУ 1922 р. у Чернігові проведено пер­шість міста серед жіночих команд, у якій взяли участь 4 команди. Перше місце посіла команда «Вікторія». Майже одночасно баскетбол культивуєть­ся в Одесі, Харкові, Києві, Умані (1923 р.), а згодом — у Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві та в інших містах.

Зимою 1922—1923 рр. в університеті ім. Артема у Харкові організовано першу міську секцію баскетболу. Згодом подібні секції з'явились в інших спортивних клубах міста: «Красньїй железнодорожник», «Металіст», спор­тивного товариства імені Л. Балабанова та ін.

Баскетбол швидко поширювався в Україні у гуртках, що об'єднували робітників і службовців фабрик, заводів і різних підприємств/(друкарів, ззуттєвиків, будівельників та ін.). Наприклад, відомо, що до програм спор­тивних змагань Всеобучу і губернської олімпіади в Одесі разом з футбо-'.::•: легкою атлетикою і гімнастикою був включений і баскетбол. Перший зіппіпний баскетбольний матч в Одесі був зіграний 28 жовтня 1923 р. зал першого державного спортивного клубу між командами трудшколи та інтернату Червоного Хреста.

Поступово гра ставала все більш популярною. Цьому сприяла уніфікація правил, що були опубліковані у травні 1923 р. у журналі «Вісник фізичної культури». Факт появи перших команд означав в Україні почав роз­віватися новий вид спорту — баскетбол.

У січні 1924 р. було затверджено положення про проведення II Всеукраїнської спартакіади, яка мала відбутися у серпні 1924 р. в столиці Украї­ні того часу — Харкові. У положенні, опублікованому у лютневому номері журналу «Вісник фізичної культури», баскетбол був введений, як окремий вид спорту, до офіційної частини змагань. У II Всеукраїнській спартакіаді у змаганнях з баскетболу взяли участь лише 4 команди.У фіналі збірна Чернігова перемогла харків'ян (14:12), оде­сити перемогли команду Києва у матчі за 3-тє місце.

Таким чином, це були перші офіційні змагання республіканського рівня. Влітку 1925 р. Всеукраїнський спортивно-технічний комітет затвердив правила гри і устаткування майданчиків, що сприяло проведенню перших Всеукраїнських ігор з баскетболу (Одеса, 2—6 лютого 1927 р.). В них взяли участь 6 чоловічих команд (Києва, Одеси, Полтави, Кременчука, Тульчина, Харкова) та дві жіночі команди (Одеси і Бердичева).

Перемігши усіх суперників, першими чемпіонами України стали жіно­ча і чоловіча команди Одесит За рішенням Вищої ради фізкультури вони представляли Україну на Всесоюзній спартакіаді 1928 р. У цих змаганнях українська чоловіча команда стала срібним призером (Внуков, Баранов, Воскобойников, Соколов, Суворов), а жіноча — бронзовим (Іваницька, Кар-пенко, Архутич, Тихоненко, Малюк).

У 1930-ті роки Харків став головним методичним центром українсько­го спорту. У 1930 р. в місті було відкрито інститут фізичної культури. На ба­зі інституту діяли шестимісячні курси підготовки керівників фізкультури для колективів фізичної культури і шкіл. До програми цих курсів був вклю­чений і баскетбол. Багато видатних баскетбольних тренерів і педагогів пройшли свій творчий шлях у Харкові. Серед них — у 1934 р. у вищій шко­лі тренерів при інституті фізкультури навчався В.О. Шаблинський — видат­ний український тренер, який впродовж багатьох років працював з коман­дами «СКІФ» (Київ), «Будівельник» (Київ), зі збірними командами України і СРСР.

3 1934 р. першість України проводиться регулярно. Другий чемпіонат України було проведено у квітні 1934 р.;Найсильнішими виявилися чолові­ча та жіноча команди Одеси. Команди м. Києва здобули друге місце.

У 1935 р. вперше в історії баскетболу України проводились змагання школярів республіки. Першими чемпіонами УРСР стали юнаки Одеси і дів­чата Києва. У тридцяті роки у змаганнях успішно виступали команди Києва, Харкова, Дніпропетровська, але найсильнішими були, безумовно, одесити.

Збірні Одеси були призерами і всесоюзних чемпіонатів (жінки — 1934, 1935 рр.; чоловіки — 1934, 1936 рр.).

У передвоєнні роки загострилася конкуренція між баскетболістами Одеси і Києва.

З 1937 р. першість України проводилася серед клубних команд. Най­більш успішно виступали чоловічі команди «Червона зірка» (Одеса), БЧА (Будинок Червоної Армії — Київ), «Деревообробка» (Одеса) та жіночі ко­манди «Здоров'я» (Харків), «Буревісник» (Одеса), «Спартак» (Київ).

З 1937 р. найсильнішою жіночою командою України стала київська ко­манда «Динамо», залишившись лідером вітчизняного баскетболу до сьогод­ні. Ця команда була однією з кращих команд в епоху СРСР: у 50-ті роки чемпіон СРСР 1949 р., володар Кубка СРСР у 1950 і 1951 рр., другий призер чемпіонату 1950 р., третій призер — 1945 р., чемпіон СРСР у 1991 р.

У різні роки за команду «Динамо» (Київ) виступали видатні баскетбо­лістки: Галина Факторова, Марія Козловська, Ніна Пименова, Зоя Стасюк

 

2.Класифікація техніки гри: розділи, групи техніки, прийоми, способи, варіанти, умови виконання.

3.Зупинки, способи зупинок. Послідовність навчання. Навчальні вправи.

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 1559 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. ICMPD (International Centre for Migration Policy Development)– Міжнародний центр розвитку міграційних процесів із штаб-квартирою у Відні
 2. Koziol Band. Історія успіху 2012
 3. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник
 4. Аграрне перенаселення в Зх. Україні.Селянська еміграція
 5. Аграрні відносини та стан сільського господарства. Столипінська аграрна реформа, її здійснення в Україні
 6. Американська іпотечна криза та її вплив на іпотечне кредитування в Україні
 7. Аналіз добавок, що використовуються при виробництві соусів із додаванням грибів на Україні
 8. Аналіз програм з розвитку українського мовлення
 9. Аналіз сучасних технологій виробництва соусів в Україні та закордоном
 10. Аналіз та відбудова системи оплати, стимулювання та розвитку мотивації праці
 11. Аналіз теорій розвитку і формування особистості
 12. Аналітичні аспекти функціонування іпотечного ринку в Україні


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.