Лекции.Орг
 

Категории:


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...

Основні завдання та напрямки використання кабінету промислової безпеки та охорони праціЗагрузка...

2.1. Основними завданнями кабінетів промислової безпеки та охорони праці підприємств є пропаганда безпечних умов праці, інформування працівників про їх права і обов’язки в галузі охорони праці, поширення позитивного досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці, профілактика аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань, а також методична підтримка під час навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці.

2.2. Кабінет промислової безпеки та охорони праці рекомендується використовувати для:

створення системи інформування працівників про: їх права і обов’язки в галузі безпеки і охорони праці; стан умов і охорони праці на підприємстві, на конкретних робочих місцях; засоби колективного та індивідуального захисту; випадки виробничого травматизму і професійних захворювань та вжиті заходи щодо їх попередження; прийняті нормативно-правова система.

РОЗДІЛ 8. КОЛЬОРИ, ЗНАКИ БЕЗПЕКИ ТА СИГНАЛЬНА РОЗМІТКА

Безпека виконуваних робіт суттєво залежить від дохідливості, швидкості та точності зорової інформації. На цьому основане широке використання на підприємствах знаків безпеки та сигнальних кольорів, які відіграють роль закодованого носія відповідної інформації. Кольори сигнальні та знаки безпеки регламентовані ГОСТ 12.4.026-76.

 

І.І Галузь застосування

Цей нормативний акт поширюється на знаки безпеки які застосовуються в газовій промисловості.Нормативний акт встановлює призначення, форму, розміри, колір і порядок застосування знаків безпеки.Вимоги даного нормативного акту є обов'язковими для усіх підприємств галузі які застосовують знаки безпеки.

Загальні вимоги

Призначення знаків безпеки

Знаки безпеки призначені для привертання уваги робітників до безпосередньої небезпеки, попередження про можливу небезпеку, заборони, попередження, приписування або вказівки можливих дій, з метою забезпечення безпеки, а також для необхідної інформації.Знаки безпеки не замінюють необхідних заходів по безпеці праці і засобів захисту робітників.

Місця встановлення (розміщення) знаків безпеки

Встановлювати знаки безпеки необхідно на території підприємств, будівельних майданчиках, в виробничих приміщеннях, на робочих місцях, ділянках робіт і на виробничому обладнанні, яке може бути джерелом небезпеки з таким розрахунком, щоб знаки знаходились у полі зору робітників і були добре видні.

Місця розміщення знаків безпеки, номери їх розмірів, а також порядок застосування пояснюючих написів до знаків безпеки на території підприємства, в виробничих приміщеннях і на робочих місцях встановлює адміністрація підприємства згідно відповідних нормативних документів до безпеки праці по узгодженню з профспілковим комітетом і відповідними установами державного нагляду.

Місця розміщення і номери розмірів знаків безпеки на виробничому обладнанні встановлюють в конструкторській документації на виріб (групу виробів).

Знаки безпеки, що встановлені на воротах, вхідних дверях приміщень, вказують, що зона дії цих знаків поширюється на все приміщення. Знаки безпеки, встановлені біля в'їзду (входу) на об'єкт (ділянку), визначають, що їх дія поширюється на об'єкт (ділянку) в цілому. При необхідності обмежити зону дії знака відповідну вказівку треба приводити в пояснюючому напису.

На місцях і ділянках, які є тимчасово небезпечними, необхідно встановлювати переносні знаки безпеки.Переносні знаки безпеки повинні бути прибрані, якщо необхідність їх застосування відпаде

Забороняючі знаки

Знаки призначені для заборони визначених дій.

Вимоги до форми і кольору забороняючих знаків

Згідно ГОСТ 12.4.026-76 знаки повинні бути слідуючими: коло червоного кольору з білим полем всередині, білою по контуру знака обвідкою з символічним зображенням чорного кольору на внутрішньому білому полі, перекресленому похилою смугою червоного кольору ( кут похилу 45 зліва зверху направо донизу). Ширина кільця червоного кольору повинна бути 0.09-0.1 зовнішнього діаметра, а ширина похилої червоної смуги - 0.08 зовнішнього діаметра, ширина білої смуги по контуру знаку 0.02 зовнішнього діаметра.Дозволяється використовувати забороняючі знаки з пояснюючим написом, виконаним шрифтом чорного кольору. При цьому червону похилу смугу не наносять. На знаках пожежної безпеки, пояснюючі написи необхідно наносити червоним кольором.Забороняючі знаки, обов'язкові до застосування у всіх галузях народного господарства, встановлені ГОСТ 12.4.026-76

Попереджувальні знаки

Знаки призначені для попередження робітників про можливу небезпеку.

Вимоги до форми і кольору попереджувальних знаків.

Згідно ГОСТ 12.4 026-76 знаки повинні бути слідуючими: рівносторонній трикутник з округленими кутами жовтого кольору, повернутий вершиною угору з обвідкою чорного кольору шириною 0.05 сторони та символічним зображенням чорного кольору.

Приписуючі знаки

Знаки призначені для дозволу визначених дій робітників тільки при виконанні конкретних вимог безпеки праці (обов'язкове застосування засобів захисту робітників, прийняття заходів по забезпеченню пожежної безпеки і для вказівки шляхів евакуації).

Вимоги до форми і кольору приписуючих знаків6.2.1.3гідно ГОСТ п. 12.4.026-76 знаки повинні бути слідуючими коло синього кольору з обвідкою по контуру шириною 0.02 діаметру знака, всередині якого знаходиться символічне зображення

білого кольору.

Червоний — колір призначений для позначення протипожежних засобів та абсолютної (невідкладної) зупинки, пристроїв, які відключають обладнання та механізми, в тому числі аварійних; внутрішніх поверхонь кришок (дверей) шаф з відкритими струмоведучими елементами електроустаткування. Якщо устаткування пофарбовано лакофарбними матеріалами червоного кольору, тоді вказані внутрішні поверхні (дверей) повинні бути жовтого сигнального кольору; рукояток кранів аварійного скидання тиску; корпусів масляних вимикачів, які знаходяться в робочому стані під напругою.

Жорсткі та гнучкі зчеплення позначаються смугами червоної та білої фарби

Жовтим кольором фарбують небезпечні зони устаткування, низько розташовані над проходами конструкції, виступи на підлогах, а також засоби внутрішньоцехового транспорту. Для більшої помітності застосовують чередування жовтих та чорних смуг.

Якщо елементи, що рухаються, закриті знімними захисними огорожами (кришки, кожухи), тоді пофарбуванню в жовтий колір підлягають повністю чи частково самі поверхні елементів, що рухаються, або поверхні суміжних з ними нерухомих деталей, закритих огорожею. Із зовнішньої сторони огорожі повинен наноситися попереджувальний знак небезпеки

Зелений колірсвідчить про безпеку, зокрема про безпеку руху, а синій служить для інформації. Білим кольором позначають межі проїздів, проходів, місць складування.

ГОСТ 12.4.026-76 регламентує також відповідне пофарбування інженерних конструкцій (трубопроводів та електрошин).

РОЗДІЛ 9. СТИМУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПОРЯДОК СТИМУЛЮВАННЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Мірами морального заохочення окремих працівників за досягнення високого рівня охорони праці є: нагородження почесною грамотою, грамотою, оголошення подяки. Пропозиції щодо конкретних мір морального стимулювання окремих працівників за досягнутий рівень охорони праці розглядаються на засіданні комісії з охорони праці з урахуванням оцінки стану охорони праці, результатів комплексних перевірок і підсумків роботи структурного підрозділу за квартал, рік. Пропозиції щодо конкретних мір морального стимулювання керівників і спеціалістів з охорони праці структурних підрозділів розглядаються на засіданні комісії з охорони праці структурного підрозділу підприємства.Згідно з рішенням комісії з охорони праці структурного підрозділу керівник видає відповідний наказ.Відповідно до діючого положення "Про преміювання працівників за основні результати господарської діяльності" керівнику структурного підрозділу премія за основні результати
господарської діяльності не нараховується:

У разі допущення в структурному підрозділі смертельного або групового нещасного випадку.

За поданням службових осіб органів Державного нагляду за охороною праці у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці.

У разі допущення в структурному підрозділі нещасного випадку пов'язаного з виробництвом питання преміювання працівників цього підрозділу вирішується:

Керівнику структурного підрозділу де стався нещасний випадок - вищестоящим керівником.

Іншим працівникам - керівником підрозділу де стався нещасний випадок.

Підставою для зменшення або не нарахування премії вищевказаним категоріям працівників є матеріали розслідування такого нещасного випадку з урахуванням вини працівників. Величина зменшення премії працівникам визначається у відповідному наказі.Працівникам, у яких у звітному періоді було вилучено талони попередження за порушення вимог нормативних актів і посадових обов'язків з охорони праці, розмір премії за основними результатами господарської діяльності зменшується від 20% до 50%.

РОЗДІЛ 10. ІНФРАЗВУК ТА УЛЬТРАЗВУК

Ультразвук— це механічні пружні коливання і хвилі, які відрізняються від звуку вищою частотою коливань (понад 20 кГц) і не сприймаються вухом людини. Ультразвукові коливання, як і звукові, поширюються у вигляді змінних стиснень і розріджень і характеризуються довжиною хвилі, частотою і швидкістю поширення. Частотна характеристика і довжина хвилі визначають особливості поширення коливань у навколишньому середовищі (повітряному, рідинному і твердому) — від 1,12-Ю4 до 1,0-109 Гц. Що вища частота ультразвукових коливань, то більше вони поглинаються середовищем і менше заглиблюються у тканини людини. Поглинання ультразвуку супроводжується нагріванням середовища. Швидкість поширення ультразвуку залежить від властивостей середовища — його щільності, пружності, в'язкості та температури. Так, у воді, особливо при підвищенні її температури, ультразвукові коливання поширюються швидше, ніж у повітрі. При поширенні ультразвукових коливань у повітрі їх, як і звуки, характеризують в одиницях звукового тиску — децибелах.

Ультразвук застосовують у різних галузях народного господарства — металургії, машино- і приладобудуванні, радіотехнічній, хімічній і легкій промисловості, медицині тощо. Внаслідок поширення застосування ультразвуку збільшується кількість працюючих, які перебувають під його впливом.

Для технічних і медичних цілей ультразвук одержують за допомогою спеціальних пристроїв, де використовують п'єзоелектричний, магнітострикційний, електродинамічний, аеро- і гідродинамічний ефекти. Основними елементами ультразвукового устаткування є генератор і джерело ультразвукових коливань — акустичний перетворювач, вмонтований у ванну, верстат, машину тощо. Ультразвукові коливання до 120-130 дБ можуть виникати як супутні фактори при експлуатації технологічного і вентиляційного устаткування. Режим генерації ультразвуку може бути безперервним та імпульсним.

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 1542 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Cутність, зміст і завдання стратегічного аналізу
 2. I Основні етапи підготовки курсової роботи
 3. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
 4. I.Завдання аналізу внутрігосподарського використання с/г продукціїї
 5. I.Завдання аналізу роботи вантажного транспорту
 6. II. Завдання до роботи з малюнками
 7. II. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРАЦІ, ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
 8. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
 9. II. Порядок прийняття і звільнення прокурорів і слідчих, державних службовців, а також інших категорій працівників
 10. II. Практико - перетворювальний блок. 1. Розкрийте основні поняття з досліджуваної теми: естетика, естетичне виховання, художнє виховання
 11. II.Що таке енергоозброєність праці?
 12. III. Вивчення нового матеріалу. Цілі уроку:ознайомити учнів із поняттям «деградація при­роди», розглянути основні причини деградації природних компонентів; розвивати аналітичне мислення;


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.