Матеріали для самоконтролю
Лекции.Орг

Поиск:


Матеріали для самоконтролю
Виберіть правильну відповідь

1. Людина приймає блокатор β-адренорецепто-рів. Як внаслідок цього зміниться діяльність серця?

A. Зменшиться сила скорочень

B. Зменшиться частота скорочень

C. Зменшиться частота та сила скорочень

D. Збільшиться частота та сила скорочень

E. Змін не буде

 

2. У людини системний артеріальний тиск 120/80 мм рт.ст. При якому тиску у лівому шлуночку будуть відкриваються півмісяцеві клапани аорти?

A. 80 мм рт. ст.

B. 90 мм рт.ст.

C. 100 мм рт.ст.

D. 110 мм рт.ст.

E. 120 мм рт.ст.

 

3. При реєстрації ЕКГ помилково поміняли місцями реєструючи електроди на правій та лівій руках. Як це позначиться на ЕКГ у І стандартному відведенні від кінцівок?

A. Змін не буде

B. Зменшиться амплітуда зубців

C. Зменшиться тривалість зубців та інтервалів

D. Зміниться напрямок зубців

E. Збільшиться амплітуда зубців

 

4. При оперативних втручаннях на органах черевної та грудної порожнини можлива рефлекторна зупинка серця. Її можна попередити шляхом введення перед операцією блокатора таких мембранних циторецепторів:

A. α-адренорецептори

B. β-адренорецептори

C. α- та β-адренорецептори

D. Н-холінорецептори

E. М-холінорецептори

 

5. У людини системний артеріальний тиск 180/80 мм рт.ст. Які циторецептори доцільно заблокувати у людини для нормалізації тиску?

A. α-адренорецептори

B. β-адренорецептори

C. α- та β-адренорецептори

D. Н-холінорецептори

E. М-холінорецептори

6. У людини позаклітинний набряк кінцівок, печінки. Що з наведеного може бути причиною цього?

A. Зниження насосної функції лівого серця

B. Зниження насосної функції правого серця

C. Зменшення загального периферичного тиску

D. Збільшення онкотичного тиску плазми крові

E. Збільшення осмотичного тиску плазми крові

 

7. У людини позаклітинний набряк легень. Що з наведеного може бути причиною цього?

A. Зниження насосної функції лівого серця

B. Зниження насосної функції правого серця

C. Зменшення загального периферичного тиску

D. Збільшення онкотичного тиску плазми крові

E. Збільшення осмотичного тиску плазми крові

 

8. Людину перевели з горизонтального положення у вертикальне донизу головою. Який з наведених рефлексів буде реалізуватися при цьому?

A. Власний пресорний

B. Власний депресорний

C. Спряжений пресорний

D. Спряжений депресорний

 

9. Людина внаслідок травми втратила 1,5 л крові. До яких змін у гемодинамічному центрі це призведе?

A. Збільшиться тонус депресорного центру

B. Збільшиться тонус ядра блукаючого нерва

C. Збільшиться тонус депресорного центру і ядра блукаючого нерва

D. Зменшиться тонус депресорного центру і ядра блукаючого нерва

E. Зменшиться тонус депресорного центру

 

10. У студента, який складає іспит, системний артеріальний тиск дорівнює 150/90 мм рт.ст., частота серцевих скорочень – 100 за хвилину. Посилені впливи якої з наведених систем регуляції функцій організму є причиною цього?

A. Симпатична

B. Парасимпатична

C. Симпато-адреналова

D. Ренін-ангіотензинова

E. Гіпофізарно-наднирникова


Протокол практичного заняття №11. “____”_______200___

Виконати завдання

Завдання 1.

Визначити в досліджуваного рівень артеріального тиску, зробити висновок.

Відповідь:

Завдання 2.

Розрахувати у себе тривалість серцевого циклу, зробити висновок.

Відповідь:

 

Завдання 3.

Визначити тривалість періоду напруження шлуночків серця на підставі аналізу полікардіограми, зробити висновок.

Відповідь:

 

Завдання 4.

Визначити тривалість періоду вигнання крові з шлуночків серця на підставі аналізу полікардіограми, зробити висновок.

Відповідь:

Завдання 5.

Визначити напрямок і амплітуду зубців електрокардіограми в стандартних відведеннях. Зробити висновки.

Відповідь:

Завдання 6.

Визначити на підставі аналізу ЕКГ, що є водієм ритму серця. Аргументувати висновок

Відповідь:

Завдання 7.

Розрахувати на підставі аналізу ЕКГ тривалість інтервалів P-Q, QRS, Q-Т. Зробити висновки.

Відповідь:

Завдання 8.

Внаслідок травми чоловік 46 років втратив 1 л крові, при обстеженні виявлено: частота пульсу – 150/хв.; артеріальний тиск становить: систолічний – 100 мм рт.ст., діастолічний – 90 мм рт.ст. Поясніть, завдяки яким механізмам регуляції виникла така пристосувальна реакція внаслідок зменшення циркулюючої крові. Намалюйте схему контуру регуляції.

 

 

Завдання 9.

Чоловік 54 років за призначенням лікаря приймає препарат з групи блокаторів α-адренорецепторів. Йому рекомендовано: не змінювати швидко позу з горизонтальної на вертикальну. Дайте фізіологічне обґрунтування цій рекомендації. Намалюйте схему контуру регуляції кровообігу при зміні положення тіла з горизонтального на вертикальне, назвіть, який рефлекс здійснює цю пристосувальну реакцію.

 

Завдання 10.

Після виконання стандартного фізичного навантаження у спортсмена виявили в першу хвилину відпочинку: 1) збільшення частоти пульсу на 30%, збільшення систолічного тиску на 30%, зменшення діастолічного тиску на 10%.; нормалізація показників відбулася на 3-й хв. Поясніть механізми регуляції, що призвели до зазначених змін.

Протокол перевірено. ________________________

(підпис викладача, дата)

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 293 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.