Робота 1. Вимірювання артеріального тиску у людини
Лекции.Орг

Поиск:


Робота 1. Вимірювання артеріального тиску у людини
Величина артеріального тиску є однією із константних величин організму, за якою можна судити про роботу серця і стан судин. Аускультативний метод вимірювання кров'яного тиску Короткова ґрунтується на вислухуванні звуків, що виникають при стисненні судини манжеткою і порушенні внаслідок цього ламінарного руху струменя крові у звуженій ділянці. Цей метод дозволяє вимірювати як систолічний, так і діастолічний тиск.

Мета роботи:Визначити величину артеріального тиску, проаналізувати отримані результати

Для роботи потрібні:ртутний або пружинний манометр, фонендоскоп.

Хід роботи.Пацієнта садять боком біля стола. Руку його кладуть на стіл. На оголене плече цієї руки накладають манжетку, фіксуючи її так, щоб вона щільно охоплювала, але не стискала тканини. Вимірювання проводять так: а) загвинчують клапан груші і пальпаторно визначають у локтьовому згині місце чіткої пульсації артерії; б) над цим місцем встановлюють фонендоскоп; в) за допомогою груші поступово підвищують тиск у манжеті до повного стискання артерії; г) після цього повільно відкривають гвинтовий клапан, поступово знижуючи тиск у манжеті, і стежать за показниками манометра. Показник манометра у момент виникнення першого звуку в артерії відповідає величині систолічного тиску.

Показник манометра в момент різкого приглушення або зникнення звуку в артерії при дальшому зниженні тиску в манжеті відповідає величині діастолічного тиску.

Різниця між величинами систолічного і діастолічного тиску становить пульсовий тиск.

Результати роботи:

1) Систолічний тиск________ мм рт.ст.

2) Діастолічний тиск________ мм рт.ст.

3) Пульсовий тиск _________ мм рт.ст.

4) Середній артеріальний тиск _______ мм рт.ст.

Висновки:


Робота 2. Спостереження за рухом крові в судинах плавальної перетинки лапки жаби

Спостереження за допомогою мікроскопа дозволяє виявити деякі особливості лінійної швидкості руху крові судинами плавальної перетинки лапки жаби. Ця швидкість (V) визначаєтьоя за формулою: V = Q:S, де Q – об'ємна швидкість руху крові, S – площа сумарного поперечного перетину судин. Найменша лінійна швидкість буває у капілярах, бо на їх рівні площа сумарниого поперечного перетину судинної системи найбільша.

Мета роботи:провести спостереження за рухом крові в різних судинах.

Для роботи потрібні:жаба, мікроскоп, 10% спирт етиловий, препарувальний набір, дощечка.

Хід роботи. Жабу наркотизують, поміщаючи її на 10 хв у 10% етиловий спирт (до повного зникнення реакції на подразник – укол булавкою). Після цього її переносять на препарувальний стільчик з віконцем, над яким фіксують булавками розтягнену плавальну перетинку між II і III пальцями задньої кінцівки. Стільчик з жабоюпоміщають на предметний столик мікроскопа і спочатку під малим, а потім великим збільшенням роздивляються судини.

Результати роботи:

Висновки:

1) Найбільша швидкість руху крову у_____________________________ у _________

найменша швидкість руху крові у _____________________________

 


Виконати завдання:

Завдання 1.

У людини центральний венозний тиск (ЦВТ) дорівнює 8 мм рт.ст. Оцініть величину показника. Поясніть, що може бути причиною такої зміни ЦВТ. До яких змін обміну води у капілярах це призведе і чому?

Відповідь:

 

 

Завдання 2.

Поясніть, чому перукарі часто скаржаться на набряки нижніх кінцівок, а поштарі – значно рідше?

Відповідь:

 

 

Завдання 3.

У людини системний артеріальний тиск (САТ) – 160/80 мм рт.ст. Оцініть величини систолічного, діастолічного, пульсового тисків і визначте, які можливі чинники обумовили зміни.

Відповідь:

 

Протокол перевірено. ________________________

(підпис викладача, дата)


 

Протокол практичного заняття №10. “____”____________2014

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 539 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.