Лекции.Орг
 

Категории:


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...

Quot;Токсичні речовини"Загрузка...

 

Актуальність теми.У процесі роботи кожна медична сестра зазнає впливу токсичних речовин та шкідливих мікробіологічних чинників: дезінфектантів, розчинників, очисників, які можуть спричинити місцеві та системні токсичні реакції. Але в більшості випадків їх небезпечну дію можна зменшити або запобігти їй. Роботодавці повинні забезпечити безкоштовне навчання з питань поводження з токсичними речовинами.

Зміст теми(опорний конспект)

Рекомендована література

Основна: Н.М. Касевич, К.І. Шаповал Безпека роботи медичних працівників К.: "Здоров'я", 2002 р. стор.21-30

Орієнтовна картадля самостійної роботи з літературою з теми: "Токсичні речовини"

Основні завдання Вказівки Відповіді
Вивчити: 1. Влив шкідливих речовин на організм.   2. Токсичні речовини. Побічна дія. Симптоми.   3. Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища. Профілактика впливу токсичних речовин.   4. Відходи анестезивних газів, їх дія на стан здоров'я та профілактика.   5. Цитотоксичні препарати. Заходи безпеки.   Дати відповіді: 1.Шляхи проникнення токсичних речовин в організм людини. 2. Які отруєння можуть спричинити токсичні речовини? 3.Від чого залежить ступень отруєння?   1.З якими токсичними речовинами має контакт медична сестра? 2.Назвіть найчастіший прояв дії токсичних речовин у медичних сестер? 3.Симптоми надмірної дії токсичних хімічних препаратів. 1.Основні заходи попередження дії токсичних речовин. 2.Індивідуальні засоби захисту шкідливої дії токсичних речовин.   1. Негативний вплив: а)ефіру б)закису азоту 2. Профілактика негативного впливу анестезивних газів.     1. Шляхи потрапляння в організм медичної сестри. 2. Заходи безпеки 3. Правила розведення цитотоксичних препаратів. 4. Захисний одяг та особиста гігієна.  

Матеріали для самоконтролю

Питання для самоконтролю

1. Які Ви знаєте токсичні речовини з якими працює медична сестра?

2. Назвіть можливі шляхи їх потрапляння в організм?

3.Які отруєння можуть спричинити токсичні речовини і від чого залежить ступень отруєння?

4. Які захворювання можуть викликати токсичні речовини у медичних сестер?

5.Які речовини частіше викликають дерматити?

6.Яку дію на організм медсестри можуть спричинити відходи анестезійних газів, цитотоксичні препарати?

7. На скільки класів небезпек поділяють шкідливі речовини за граничнодопустимими концентраціями у повітрі робочої зони?

8. До якого класу небезпек належать ртуть, свинець?

9. Перелікуйте симптоми, пов’язані з надмірною дією токсичних речовин?

10. Назвіть заходи попередження забруднення шкідливими речовинами повітряного середовища.

11. Значення захисного одягу щодо впливу токсичних речовин на організм медичної сестри.

12. Яку дію мають анестезійні гази ?

13. У чому полягає профілактика їх дії?

14. Якими шляхами можуть потрапити в організм медичної сестри цитотоксичні препарати?

15. У чому полягає техніка безпеки при роботі з цитотоксичними препаратами?

16. Чому обов’язковою є наявність вентиляції при роботі з цитотоксичними препаратами?

Ситуаційні задачі

1. При розведенні цитотоксичного препарату трапилася аварія (розбився флакон з нерозведеним препаратом). Дії медичної сестри.

2. Під час проведення дезінфекції трапився нещасний випадок: дезрозчин потрапив на шкіру, халат та в очі медичної сестри.

Дії медичної сестри.

3. Медична сестра під час роботи з цитотоксичним препаратом в працює у приміщенні без вентиляції, але в масці, гумових рукавичках, халаті з короткими рукавами. Оцініть виконання техніки безпеки.

 

Контрольна практичному занятті з теми: "Профілактика впливу токсичних речовин на організм людини"

 

Дата добавления: 2016-03-28; просмотров: 1739 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.