Лекции.Орг
 

Категории:


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ

Основні характеристики коливаньЗагрузка...

До основних характеристик механічних коливань відносять: x- зміщення; A - амплітуду коливань; Т-період коливань;u – частоту коливань; ω – циклічну частоту коливань; j - фазу коливань; j0 – початкову фазу коливань.

Рисунок 16.5 Зображення фази коливань на векторній діаграмі.

Фаза коливань j (ф.в.)

1. Фаза коливань – це характеристика механічних коливань, яка визначає координату точки, що здійснює коливання у даний момент часу.

2. Визначення. Фаза коливань – це аргумент періодичної функції sin, (або cos) у рівнянні механічних коливань.

3. Фаза коливань – це скалярна величина.

4. . Фазу коливань можна зобразити за допомогою векторної діаграми (Рисунок 16.5)

5. [j] = рад

Початкова фаза коливань j0 (ф.в.)

Рисунок 16.6 До пояснення початкової фази коливань
1. Початкова фаза коливань – це характеристика механічних коливань, яка показує з якого положення почався рух маятника. Так, якщо коливання математичного маятника розглядати за законом синуса і вивести його з положення рівноваги поштовхом (Рисунок 16.6а), то його початкова фаза дорівнює 0. А якщо відвести в сторону і відпустити (Рисунок 16.6б) - то π/2.

2. Визначення. Початкова фаза коливань – це фаза коливань у початковий момент часу.

3. Початкова фаза коливань – це скалярна величина.

4. x=Asin(ωt+j0), у момент часу t=0 x0=Asinj0.

5. [j0] = рад.

Циклічна частота коливань ω (ф.в.)

1. Циклічна частота - це характеристика механічних коливань яка показує на скільки змінюється фаза коливань з часом.

2. Визначення.Циклічна частота – це кількості коливань за 2p секунд.

3. Циклічна частота – це скалярна величина.

4. ; ω=2πν - циклічна частота коливань для математичного маятника - циклічна частота коливань для пружинного маятника.

5. [w] =рад/с

Амплітуда коливань A (ф.в.)

1. Амплітуда коливань - це характеристика механічних коливань.

2. Визначення. Амплітуда коливань - це найбільше відхилення маятника від положення рівноваги.

3. Амплітуда коливань – це скалярна величина.

4.……………………………………………………

5. [A]= м

Період коливань T (ф.в.)

1. Період коливань - це характеристика механічних коливань.

2. Визначення. Період коливань – це час одного повного коливання.

3. Період коливань – це скалярна величина.

4. ; Для математичного маятника; . Для пружинного маятника. , де t- час коливань; N – кількість коливань; l-довжина математичного маятника; g – прискорення вільного падіння; m – маса пружинного маятника; k – коефіцієнт жорсткості.

5. [T] = с (секунда).

* При русі математичного маятника з прискоренням , у формулі періоду математичного маятника замість пишуть . Звідки:

маятник рухається вгору з прискоренням . ;

маятник рухається вниз із прискоренням ;

маятник рухається горизонтально з прискоренням . .

*Наведеними вище формулами можна користуватися для невеликих відхилень математичного маятника (α<15º). Бо для великих кутів відхилення ,

Частота коливань u (ню)(ф.в.)

1. Частота коливань - це характеристика механічних коливань.

2. Визначення. Частота коливань –це кількість коливань за одиницю часу.

3. Частота коливань – це скалярна величина.

4. u=N/t; u=1/T.

5. [u] = 1/с = Гц ( Герц )

6. Один Герц – це частота, при якій за 1 с коливальна система здійснює 1 повне коливання.

Дата добавления: 2016-03-25; просмотров: 2187 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. II. Державна підсумкова атестація в основній школі
 2. II. Основні положення про формування єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
 3. II. Основні положення про формування єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
 4. II. Практико - перетворювальний блок. 1. Розкрийте основні поняття з досліджуваної теми: естетика, естетичне виховання, художнє виховання
 5. VII. ПРАГМАТИКА. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ, ПОНЯТТЯ І НАПРЯМИ
 6. Алгоритм методу коефіцієнта використання світлового потоку та основні розрахункові формули
 7. Арифметичні та алгебраїчні обчислення в системі Mathematica: арифметичні операції, основні елементарні функції, перетворення алгебраїчних виразів, правила заміни
 8. Асимптотические характеристики
 9. Б) Основні та додаткові послуги ресторану
 10. Базовые культурные характеристики индустриального общества
 11. Билет №16 Вопрос 1 Ручные пожарные стволы: назначение, устройство, характеристики. Техника безопасности при работе со стволом
 12. Біологічна рекультивація має такі основні направлення: сільськогосподарське, лісове, водогосподарське, санітарно-гігієнічне


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.