Лекции.Орг


Поиск:
Етапи навчання писемного мовлення. Система вправ
Система вправ для навчання писемного спілкування поділяється на підсистеми.

Підсистема вправ для навчання написання листів різних жанрів.

1 група вправ –вправи для вдосконалення вмінь читання і розуміння текстів листів та ознайомлення учнів з позамовними стандартами написання офіційних та неофіційних листів: учні знаходять і розпізнають структурні елементи листів, їх коректне розташування.

2 група вправ –вправи для формування вмінь побудови текстів листів: учні вчаться репродукувати вступну та заключну частини листа, його основну частину, користуючись поданим логічним планом і мовленнєвими зразками, типовими для кожного жанру. Крім того, сюди входять вправи на розпізнавання засобів міжфразового зв’язку та їх включення до тексту листа.

3. Група вправ- на розвиток умінь побудови текстів листів, визначених жанрів: тут передбачається продукування текстів власних листів учнями.

Підсистема вправ для навчання написання коротких персональних оголошень.

1 група вправ – для вдосконалення вмінь читання та розуміння текстів об’яв: учні читають автентичні оголошення, а потім виконують завдання для перевірки їх розуміння.

2 група вправ – забезпечує формування вмінь побудови текстів оголошень з коректним послідовним поданням інформації, використанням загальновживаних скорочень, пропусків артиклів та дієслова to be.

3 група вправ –вправи для розвитку вмінь побудови текстів оголошень.

Підсистема вправ для заповнення форм.

1 група вправ –на вдосконалення вмінь читання та розуміння текстів форм;

2 група –вправи для формування умінь заповнення форм: учні мають навчитися коректно виконувати інструкції, подані у формі, та заповнювати рубрики форм відповідно до інструкцій.

Підсистема вправ для формування вмінь написання короткої автобіографії (CV).

1 група –вправи, спрямовані на навчання читання та розуміння текстів автобіографій;

2 група –формування вмінь побудови текстів автобіографій(вправи на репродукцію тексту автобіографії з коректним поданням блоків інформації та коректним використанням ЗМ);

3 група –вправи, спрямовані на розвиток умінь побудови текстів автобіографії: учні мають навчитися продукувати тексти автобіографії.

Підсистема вправ для навчання написання реферату, статті включає наступні вправи:

- уважно прочитати всю статтю і визначити її основну думку;

- встановити мету статті; виписати опорні речення з кожного абзацу;

- виписати із статті її основні положення;

- узагальнити думку автора статті;

- перечитати текст, з’ясувати, які думки автора вимагають додаткової аргументації,

- дописати необхідні речення.

Підсистема вправ для навчання анотації базується на попередньо складеному плані тексту-джерела, а також серії послідовних завдань:

- вказати прізвище та ініціали автора;

- написати назву статті;

- вказати місце видання, видавництво, рік видання, номер журнала, газети, сторінки;

- визначити і написати, до якої галузі знань відноситься стаття, яка її основна тема;

- з’ясувати головну думку кожного з абзаців;

- згрупувати абзаци згідно з основною думкою тексту;

- сформулювати основну думку(ідею) тексту.

3. Приклади вправ для навчання написання листів.

1 група вправ – ознайомлення з листoм –зразкoм, у якому автор розповідає про свої новини, аналіз його лексичних, граматичних, структурних особливостей.

1. a) Read the letter and answer the questions:

1) Who has written the letter?

2) Who will receive it?

3) How does the letter begin?

4)Which paragraphs include detais of the writer’s news?

b) Label the paragraphs with headings from the list:

- description of job - people the writer works with:

- reason for writing - closing remarks

c) Underline all short forms (e.g. I’m) in the letter.

4. Look at the pictures, then read the extracts and decide which are beginnings and which are endings. Finally, match the extracts to the pictures.

5. Read the extracts again, then read the questions and tick the appropriate boxes.

1). Which of these may be included in the introduction?

- a greeting -development of the main topic;

- the reason for writing; - requests/suggestions

2) Which of these may be included in the conclusion?

- detailed information about events -closing remarks (That’s all for now)

- requests/suggestions (e.g. Write soon) - endings (e.g. Best wishes)

Група вправ.

1. Read the rubrics and write a suitable beginning and ending for each letter.

1. You have just returned from a holiday by the sea. Write a letter to a friend, telling him/her about the holiday and what you did.

2. a) Fill in the gaps with the correct form of the verbs in brackets.

A) By the way, I 1)… (find) a summer job. Isn’t it great? I… (start) working at Mr Wilson’s bicycle shop a week ago, so now I have some extra money for my holidays.

b) Match the letters (A-D) to the topics (1-4)

1) learning to play an instrument;

2) enjoying a holiday;

3) starting a job;

4) moving to a new home.

3. Read the sentences and correct the errors:

1).Thanks you for your last letter.

2). Sorry I haven’t write to you for a while.

4. Match the pairs of sentences about the same subject and mark each sentence as F (formal) or I (informal) in style.

e.g.: -Did you know that Jenny had a baby girl yesterday?

- Mrs jennifer Austin had a baby girl on 1st May at the Homerton Hospital.

5. a ) Read the letter and puctuate it using capitals, full stops, commas, exclamation marks, question marks and apostrophes.

b) Read the letter again and answer the questions:

- Why has Karen written the letter?

-What is the main topic of each paragraph?

Whar style of writing has she used?

Група вправ

You have just returned from a very enjoyable holiday. Write a letter to your pen-friend telling him/her about the holiday. (120-180 words). Do not include addresses.

 

Практичне заняття 5

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-03-26; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 677 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1618 - | 1284 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.