Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬прави на прогнозуванн€ форми слова
 1. –озшифрувати орфограми ≥ прочитати одержан≥ слова: bde, amp, ptael, ogd.
 2. —класти слова з окремих букв.
 3. ѕрочитати слова з пропущеними буквами.
 4. ѕрочитати незнайоме слово в опор≥ на правило /таблицю.
 5. —класти слово з окремих частин (на картках).
 6. ѕрочитати реченн€, вставл€ючи у пропуски в≥дпов≥дн≥ слова.

¬прави на розвиток навичок синтагматичного членуванн€ речень та њх ≥нтонац≥йного оформленн€

 1. —лухаючи диктора, стежте по книжц≥ ≥ промовл€йте реченн€ вголос.
 2. —лухаючи диктора (вчител€), стежте по книжц≥ ≥ показуйте жестом (рухом руки знизу догори або згори донизу) меж≥ синтагми.
 3. “ак же в≥дм≥чайте ≥нтонац≥йний тип фрази.
 4. ¬изначте тип реченн€ (≥нтонац≥њ), поставте в ньому знаки словесного наголосу, под≥л≥ть на синтагми.
 5. ѕрочитайте реченн€ (текст) уголос п≥сл€ попередньоњ фонетичноњ розм≥тки.
 6. ѕрочитайте реченн€, зм≥нюючи лог≥чний наголос.

¬прави на розширенн€ пол€ читанн€ та швидкост≥ сприйманн€ навчального тексту

 1. ѕрочитайте текст/уривок тексту за певний час.
 2. ѕрочитайте реченн€ з поступово нарощуваними елементами: Children go to school. Children go to school in the morning. Every day children go to school in the morning.
 3. ѕрочитайте реченн€ з карток,€к≥ демонструЇ вчитель в швидкому темп≥.
 4. ѕрочитайте текст ≥ швидко знайд≥ть в≥дпов≥дь на запитанн€ вчител€.

 

 

Ћекц≥€ 12.

Ќавчанн€ ауд≥юванн€.

1.јуд≥юванн€ €к вид мовленнЇвоњ д≥€льност≥.

јуд≥юванн€ Ц розум≥нн€ сприйн€того на слух усного мовленн€.

” процес≥ навчанн€ ≥ноземноњ мови (≤ћ) ауд≥юванн€ €к вид мовленнЇвоњ д≥€льност≥ Ї метою та засобом навчанн€ ≤ћ, служить дл€ дос€гненн€ практичноњ, осв≥тньоњ, розвиваючоњ та виховноњ ц≥лей навчанн€.

јуд≥юванн€ Ї метою навчанн€. ”чень повинен розум≥ти зм≥ст ауд≥отексту при його одноразовому предТ€вленн≥. “ексти м≥ст€ть певну к≥льк≥сть сл≥в, що не вивчалис€. ”чн≥ мають навчитис€ здогадуватис€ про значенн€ нев≥домих сл≥в за контекстом та звуковою формою цих сл≥в, а також розум≥ти загальний зм≥ст пов≥домленн€, ≥гноруючи несуттЇву ≥нформац≥ю.

як зас≥б навчанн€ ≤ћ ауд≥юванн€ даЇ можлив≥сть оволод≥ти звуковою стороною ≤ћ, (фонемним складом та ≥нтонац≥Їю), спри€Ї засвоЇнню лексичного складу мови та њњ граматики, полегшуЇ оволод≥нн€ говор≥нн€м, читанн€м ≥ письмом.

јуд≥юванн€ повТ€зане з ≥ншими видами мовленнЇвоњ д≥€льност≥.

¬оно маЇ безпосередн≥й звТ€зок з говор≥нн€м. √овор≥нн€ та ауд≥юванн€ Цдв≥ взаЇмоповТ€зан≥ сторони усного мовленн€. ‘ази ауд≥юванн€ та говор≥нн€ в сп≥лкуванн≥ чергуютьс€. јуд≥юванн€ Цне т≥льки сприйманн€ ≥нформац≥њ, але й п≥дготовка у внутр≥шньому мовленн≥ в≥дпов≥дноњ реакц≥њ на почуте.

јуд≥юванн€ та читанн€ повТ€зан≥ њх належн≥стю до рецептивних вид≥в мовленнЇвоњ д≥€льност≥ (ћƒ), де проходить сприйманн€, розум≥нн€ та активне перекодуванн€ ≥нформац≥њ: в ауд≥юванн≥ Ц через слуховий канал, в читанн≥ Ц через зоровий. „итанн€ Ц це перекодуванн€ граф≥чноњ мови у звукову: нав≥ть читаючи про себе людина н≥би чуЇ текст, €кий сприймаЇ.

јуд≥юванн€ повТ€зане ≥ з письмом. ” процес≥ граф≥чного оформленн€ висловлюванн€ людина промовл€Ї ≥ чуЇ те, що пише.

 

2.“руднощ≥ ауд≥юванн€.

—убТЇктивн≥ труднощ≥.

а) зумовлен≥ ≥ндив≥дуально-в≥ковими особливост€ми стухача.

1.Ќедостатньо розвинут≥ особливост≥ учн≥в: км≥тлив≥сть, ум≥нн€ слухати та швидко реагувати на сигнали усноњ комун≥кац≥њ (паузи, лог≥чн≥ наголоси, риторичн≥ запитанн€, вм≥нн€ переключатис€ з одн≥Їњ розумовоњ операц≥њ на ≥ншу, швидко схоплювати тему пов≥домленн€, ум≥нн€ сп≥вв≥дносити тему пов≥домленн€ з широким контекстом).

—пос≥б подоланн€ труднощ≥: –озвивати зазначен≥ ≥ндив≥дуально-психолог≥чн≥ особливост≥.

б) зумовлен≥≥ндив≥дуально-психолог≥чними особливост€ми слухача: недостатньо розвинен≥ слухова чутлив≥сть, слухова памТ€ть, ймов≥рне прогнозуванн€, увага, вмотивован≥сть.

—пос≥б подоланн€ труднощ≥: працювати на розвитком цих €костей.

ќбТЇктивн≥ труднощ≥:

ј) «умовлен≥ умовами предТ€вленн€ тексту

1. «анадто швидкий темп мовленнЇвих пов≥домлень.

—пос≥б подоланн€ труднощ≥: —пов≥льнювати швидк≥сть предТ€вленн€ за рахунок зб≥льшенн€ тривалост≥ пауз м≥ж смисловими частинами. (—ередн≥й темп мовленн€ в англ≥йськ≥й, н≥мецьк≥й та французьк≥й мовах Ц250 склад≥в за хвилину).

2.  ≥льк≥сть прослуховувань. ќдноразов≥сть предТ€вленн€, повТ€зана з≥ специф≥кою переб≥гу природного усномовленнЇвого сп≥лкуванн€.

—пос≥б подоланн€ труднощ≥: навчити учн≥в перепитувати, просити повторити, уточнювати.

3. ƒжерело ауд≥юванн€. ¬икористанн€ “«Ќ.

4. ќпори. Ќа€вн≥ст/ в≥дсутн≥сть вербальних та невербальних опор/

Ѕ) ѕовТ€зан≥ з≥ сприйманн€м певного виду мовленн€ Ц д≥алог≥чного /монолог≥чного.

—пособи подоланн€ труднощ≥в: важливо вчити сприймати обидв≥ форми говор≥нн€.

¬) ѕовТ€зан≥ з мовною формою Цфонетичн≥, лексичн≥, граматичн≥.

—пос≥б подоланн€ труднощ≥: сл≥д на передтекстовому етап≥ зн≥мати згадан≥ л≥нгв≥стичн≥ труднощ≥.

√) ѕовТ€зан≥ з≥ зм≥стом: розум≥нн€ предметного зм≥сту (факт≥в); розум≥нн€ лог≥ки викладу (звТзк≥в м≥ж фактами); розум≥нн€ загальноњ ≥дењ, мотив≥в вчинк≥в.

1. ÷≥л≥ та зм≥ст навчанн€ ауд≥юванн€.

–озвиток ум≥нн€ ауд≥юванн€ починаЇтьс€ з першого року навчанн€ та продовжуЇтьс€ прот€гом ус≥х рок≥в навчанн€. ¬ипускник середньоњ школи повинен навчитис€ сприймати на слух усне мовленн€ €к при безпосередньому сп≥лкуванн≥, так ≥ в звукозапису. Ќа р≥зних етапах навчанн€ зм≥нюЇтьс€ обс€г ауд≥отекст≥в (тривал≥сть њз звучанн€) та ступ≥нь њх складност≥. ћатер≥ал дл€ ауд≥юванн€ Ц фабульн≥ тексти, описи, розпов≥д≥, пов≥домленн€. Ќеобх≥дно навчати р≥зних вид≥в розум≥нн€ тексту: 1)повного розум≥нн€, 2) загального розум≥нн€, 3) критичного розум≥н€.

«м≥ст навчанн€ ауд≥юванн€ включаЇ:

1) л≥нгв≥стичний компонент (складаЇтьс€ з мовного матер≥алу: фонетичного, лексичного та граматичного м≥н≥мум≥в, ситуативно й тематично обТЇднаних мовних зразк≥в);

2) психолог≥чний компонент (аудитивн≥ навички та вм≥нн€, €к≥ забезпечують учн€м користуванн€ ≥ноземною мовою з метою усного сп≥лкуванн€);

јудитивн≥ навички та вм≥нн€:

‘онетичн≥ навички ауд≥юванн€: сприйманн€ й розп≥знаванн€ окремих звук≥в, звукосполучень, ≥нтонац≥йних моделей.

Ћексичн≥ навички ауд≥юванн€: навички розп≥знаванн€ звукових образ≥в лексичних одиниць та њх безпосереднього розум≥нн€.

√раматичн≥ навички ауд≥юванн€: навички розп≥знаванн€ на слух граматичних форм ≥ прогнозуванн€ граматичних структур.

”м≥нн€ ауд≥юванн€:

- визначати найб≥льш ≥нформативн≥ частини пов≥домленн€;

- усувати прогалини в розум≥нн≥ за рахунок прогнозуванн€ на р≥вн≥ тексту;

- сп≥вв≥дносити текст з ситуац≥Їю сп≥лкуванн€;

- членувати ауд≥отекст на смислов≥ частини ≥ визначати головну думку кожного з них;

- письмово ф≥ксувати основну частину ≥нформац≥њ;

- простежувати лог≥чну посл≥довн≥сть под≥й ≥ дотримуватис€ њњ при передач≥ зм≥сту тексту;

- вид≥л€ти в текст≥ лог≥чн≥ ланки: експозиц≥ю, завТ€зку, кульм≥нац≥ю, розвТ€зку тощо.

Ќавчальне ум≥нн€ виконувати вправи включаЇ:

- ум≥нн€ розум≥ти ≥нструкц≥ю перед слуханн€м ауд≥о тексту;

- ум≥нн€ ор≥Їнтуватис€ на заголовок тексту;

- ум≥нн€ утримувати в памТ€т≥ завданн€, поставлене до прослухуванн€;

- ум≥нн€ передати зм≥ст почутого в лог≥чн≥й або хронолог≥чний посл≥довност≥.

3)ћетодолог≥чний компонент (повТ€заний з оволод≥нн€м учн€ми рац≥ональними прийомами навчанн€ ауд≥юванн€, п≥знанн€ новоњ мови, формуванн€ навичок самост≥йноњ роботи).

 

2. ≈тапи навчанн€ ауд≥юванн€. —истема вправ дл€ навчанн€ ауд≥юванн€.

≤. ≈тап навчанн€ ауд≥юванн€ на р≥вн≥ фрази.

≤≤. ≈тап навчанн€ ауд≥юванн€ на р≥вн≥ понадфразовому.

≤≤≤. ≈тап навчанн€ ауд≥юванн€ на р≥вн≥ ц≥лого тексту.

 

ƒо системи вправ вход€ть дв≥ п≥дсистеми: 1) вправи дл€ формуванн€ мовленнЇвих навичок ауд≥юванн€; 2) вправи дл€ розвитку вм≥нь ауд≥юванн€.

1 п≥дсистема включаЇ три групи вправ:

1) вправи дл€ формуванн€ фонетичних навичок ауд≥юванн€ (фонетичного та фонематичного слуху);

2) вправи дл€ формуванн€ лексичних навичок ауд≥юванн€;

3) вправи дл€ формуванн€ граматичних навичок ауд≥юванн€.

ћета 1 п≥дсистеми Ц сформувати слухов≥, лексичн≥ та граматичн≥ навички ауд≥юванн€. —юди вход€ть некомун≥кативн≥ та умовно-комун≥кативн≥ рецептивн≥ вправи.

ј) Ќекомун≥кативн≥ вправи: на сприйн€тт€, вп≥знаванн€ або розр≥зненн€ звука, терм≥нального тону, лексичноњ одиниц≥, граматичноњ структури.

”мовно-комун≥кативн≥ вправи: ауд≥юванн€ пов≥домлень на р≥вн≥ фрази, запитань.

¬прави ц≥Їњ групи спр€мован≥ на подоланн€ ≥зольованих, штучно вид≥лених труднощ≥в.

Ѕ). —пец≥альн≥ вправи, спр€мован≥ на розвиток мовленнЇвих механ≥зм≥в ауд≥юванн€.

ƒо ≤≤ п≥дсистеми вход€ть 2 групи вправ:

ј) вправи, що готують учн≥в до ауд≥юванн€ тексту;

Ѕ) вправи в ауд≥юванн≥ тексту.

ћета вправ ≤≤ п≥дсистеми Црозвинути в учн≥в ум≥нн€ ауд≥юванн€. ƒо ц≥Їњ п≥дсистеми вход€ть умовно-комун≥кативн≥ (ауд≥юванн€ пов≥домлень, запитань, розпор€джень на понадфразовому р≥вн≥) та комун≥кативн≥ (вправи на ауд≥юванн€ текст≥в з метою одержанн€ ≥нформац≥њ).

≈тапи роботи з текстом.

” процес≥ навчанн€ ауд≥юванн€ учитель маЇ передбачити три етапи роботи з текстом дл€ ауд≥юванн€:

1. ƒотекстовий етап, на €кому в≥дбуваЇтьс€ зн€тт€ мовних або смислових труднощ≥в тексту, введенн€ в контекст пов≥домленн€, формулюванн€ комун≥кативноњ установки на ауд≥юванн€ тексту.

≤≤. ѕритекстовий етап, на €кому в≥дбуваЇтьс€ ауд≥юванн€ тексту.

≤≤≤. ѕ≥сл€текстовий етап передбачаЇ контроль розум≥нн€ прослуханого, обговоренн€ зм≥сту, навчанн€ смсловоњ переробки ≥нформац≥њ..

≤нструкц≥€ м≥стить конкретне завданн€ дл€ ор≥Їнтуванн€ учн≥в на ц≥леспр€моване ≥ св≥доме розум≥нн€ ≥нформац≥њ. ѕравильна ≥ точна ≥нструкц≥€ може п≥двищити ефективн≥сть сприйманн€ на 25%.

 онтроль розум≥нн€ ауд≥о тексту може зд≥йснюватис€ вербальним та невербальним способом.

Ќевербальн≥ способи контролю:

- виконанн€ д≥й;

- використанн€ цифр;

- використанн€ сигнальних та обл≥кових карток;

- виготовленн€ схем, креслень.

- п≥дб≥р малюнк≥в;

- розташуванн€ малюнк≥в.

¬ербальн≥ способи контролю:

1). –ецептивн≥:

- п≥дтвердженн€ або спростуванн€ тверджень учн≥ (так-н≥);

- виб≥р пункт≥в плану до тексту;

- тести з вибором в≥дпов≥д≥.

2). –епродуктивн≥:

- в≥дпов≥д≥ на запитанн€;

- переказ зм≥сту тексту р≥дною або ≥ноземною мовами;

- переклад окремих сл≥в, словосполучень, речень;

- укладанн€ плану;

- формулюванн€ запитань до тексту;

- бес≥да на основ≥ зм≥сту тексту.

 

–екомендована л≥тература:

1. ћетодика навчанн€ ≥ноземних мов у середн≥х навчальних закладах. ЦЌ≥колаЇва —.ё. та ≥н.,  ., 1999.

2. —кл€ренко Ќ. ., ќнищенко ≈.»., «ахарова —.Ћ. ќбучение речевой де€тельности на английском €зыке в школе. Ц .: –ад€н. школа, 1988.

3. ƒемТ€ненко ћ.я., Ћазаренко  .ј., ћельник —.¬. ќсновы методики обучени€ иностранным €зикам. Ц .: ¬ища школа, 1984.

 

 

 

 

ѕрактичне зан€тт€ 1.

Ќавчанн€ ауд≥юванн€.

ѕлан обговоренн€.

1. ’арактеристика ауд≥юванн€ €к мети ≥ засобу навчанн€.

- ƒайте визначенн€ таких пон€ть €к Уауд≥юванн€Ф, Уфонематичний слухФ, У≥нтонац≥йний слухФ, Ув≥рог≥дне прогнозуванн€Ф, У оперативна памТ€тьФ, Укороткочасна памТ€тьФ, Удовготривала памТ€тьФ;

- ќхарактеризуйте ауд≥юванн€ €к вид мовленнЇвоњ д≥€льност≥;

- ќхарактеризуйте звТ€зок ауд≥юванн€ з ≥ншими видами мовленнЇвоњ д≥€льност≥;

- –озкрийте роль ауд≥юванн€ €к мети ≥ засобу навчанн€;

- ќхарактеризуйте основн≥ мовленнЇв≥ механ≥зми ауд≥юванн€.

2. “руднощ≥ ауд≥юванн€ та способи њх попередженн€ та подоланн€.

3. ÷≥л≥ та зм≥ст навчанн€ ауд≥юванн€.

- ќзнайомтес€ з вимогами чинноњ програми дл€ загальноосв≥тн≥х шк≥л та статтею Ќ≥колаЇвоњ —.ё., Ўерстюк ќ.ћ. У–≥вн≥ волод≥нн€ ≥ншомовним мовленн€м (≤ноземн≥ мови. Ц 2000.- є2.- —.69-72) та випиш≥ть аудитивн≥ ум≥нн€, що ними необх≥дно волод≥ти учн€м, €к≥ дос€гли а) початкового; б) середнього; в)достатнього; г)високого р≥вн€ користуванн€ ≥ноземною мовою.

4. ≈тапи навчанн€ ауд≥юванн€. —истема вправ дл€ навчанн€ ауд≥юванн€.

ƒ≥лова гра.

–озм≥ст≥ть запропонован≥ нижче вправи до в≥дпов≥дних п≥дсистем та груп у залежност≥ в≥д њх тип≥в:

1. ѕрослухайте розпов≥дь ≥ придумайте до нењ заголовок.

2. ѕрослухайте початок жарту ≥ придумайте його продовженн€.

3. ѕрослухайте пари сл≥в. якщо њх перш≥ звуки однаков≥, п≥дн≥м≥ть картку з≥ знаком У+Ф.

4. ѕрослухайте слово та п≥дн≥м≥ть картку з голосним звуком, €кий ви почуЇте у слов≥.

5. ѕрослухайте дв≥ фрази ≥ визнач≥ть, що пропущено у друг≥й:

My college group-mate lives in Kyiv. My group-mate lives in Kyiv.

6. ѕрослухайте дв≥ розпов≥д≥ ≥ скаж≥ть, чим вони в≥др≥зн€ютьс€.

7. ѕрослухайте розпов≥дь ≥ придумайте до нењ заголовок.

8. ѕрослухайте дв≥ фрази. якщо вони вимовл€ютьс€ з однаковою ≥нтонац≥ю, покаж≥ть картку з≥ знаком У+Ф, €кщо з р≥зною Цкартку з≥ знаком У-Ф.

9. ѕрослухайте д≥алог ≥ скаж≥ть, хто його веде.

10. ѕрослухайте текст ≥ розм≥ст≥ть малюнки в≥дпов≥дно до под≥й у розпов≥д≥.

Ћ≥тература дл€ опрацюванн€:

1. ћетодика... 1999. Ц—.121-129.

2. „инн≥ програми середн≥х загальноосв≥тн≥х шк≥л. ≤ноземн≥ мови. 2-12 класи. Ц2000.

3. √апонова —.¬. Ќавчанн€ розум≥нн€ ауд≥отекст≥в учн≥в старших клас≥в середньоњ школи // ≤ноземн≥ мови. Ц1996. -є2,3. Ц—.9-17, —.11-16.

4. ≈лухина Ќ.¬. ќбучение аудированию в русле коммуникативно-ориентированной методики // »яЎ. Ц1989. -є2. Ц —.28-36.

5.  рук≥вська ≤.ј. ¬икористанн€ п≥сень у процес≥ навчанн€ ауд≥юванн€ // ≤ноземн≥ мови. Ц1998. -є1. Ц—22-24.

6. Ќатальин ¬.ѕ., Ќатальина —.ј., ѕаращук ¬.ё. “естовый контроль аудировани€ на уроках английского €зыка в 4 классе // »яЎ.- 1989. -є2. Ц—.49-53.

Ћабораторне зан€тт€ 1

Ќавчанн€ ауд≥юванн€.

 

 

1. ѕроанал≥зуйте прийоми перев≥рки розум≥нн€ опов≥данн€ учител€ в двох групах учн≥в 6 класу з≥ слабкою мовною п≥дготовкою. –обот≥ €кого вчител€ ви в≥ддасте перевагу? јргументуйте св≥й виб≥р.

ј

1. «апитанн€ по зм≥сту тексту (general and alternative).

2. Ћегк≥ спец≥альн≥ запитанн€ (special questions).

3. Ќеправильн≥ твердженн€.

Ѕ

1. «апитанн€ по зм≥сту опов≥данн€ (general).

2. ѕереказ тексту.

 

2. ќрган≥зуйте в необх≥дн≥й посл≥довност≥ запропонован≥ нижче навчальн≥ д≥њ учн≥в 7 класу та навчаюч≥ д≥њ вчител€, спр€мован≥ на навчанн€ ауд≥юванн€.

1).«апитанн€ учител€ з метою перев≥рки розум≥нн€ (alternative, special).

2).ѕерше прослуховуванн€ тексту.

3). ќзнайомленн€ з новою лексикою (два слова).

4). ѕереказ тексту по ланцюжку.

5). “ест множинного вибору.

6). ”становка на друге прослуховуванн€.

7).  ороткий виклад основного зм≥сту.

8). ”становка на перше прослуховуванн€.

 

3.ѕроанал≥зуйте текст, €кий пропонуЇтьс€ дл€ ауд≥юванн€ в 6 клас≥ ( нига дл€ вчител€ до п≥дручника УEnglish through CommunicationФ, стор.51). ¬изначте можлив≥ лексичн≥ труднощ≥ та способи њх подоланн€ на передтекстовому етап≥. ¬каж≥ть незнайом≥ слова, про значенн€ €ких можна здогадатись.

A Joke on the Humorist.

One day Mark Twain was walking down the street of a small town where he was going to deliver a lecture that evening. He met a young man, а native of that town, who told him that he had an uncle who never laughed or smiled. Mark Twain saw the young man and his uncle come into the hall and sit down in the front row. Mark Twain told some rather funny stories, but he never saw the old man either smile or laugh. Then Mark Twain told the funniest story in his repertoire, but much to his surprise the old manТs face remained unchanged.

Greatly disappointed Mark Twain left the platform. Later Mark Twain was telling a friend about the incident. УOhФ, said his friend. УDidnТt the young man warn you that his uncle had been deaf for years?Ф

 

4.ѕроанал≥зуйте етап уроку в 6 клас≥ з гарною мовною п≥дготовкою, завданн€м €кого була перев≥рка розум≥нн€ учн€ми тексту УA Joke on the HumoristФ (див. текст у вправ≥ 3). —каж≥ть, чи ефективно вчитель використовував навчальний час. як би вчинили ¬и?

≤нструкц≥€: Listen to the text and say why the man didnТt laugh.

ѕ≥сл€ прослуховуванн€ тексту клас дружно розсм≥€вс€.

T.: Where was Mark Twain walking one day?

P1: He was walking down the street of a small town.

T: What was he going to do that evening?

P2: He was going to deliver a lecture.

”чн≥ не про€вили належноњ ц≥кавост≥, почали займатис€ своњми справами. ѕ≥сл€ наступних шести запитань до зм≥сту тексту вчитель врешт≥ зТ€сував, чому чолов≥к не см≥€вс€.

 

5.—клад≥ть правильн≥/неправильн≥ твердженн€ дл€ перев≥рки розум≥нн€ тексту УA Joke on the HumoristФ.

Ќапр.: ћark Twain was a famous humorist. (+)

6.—клад≥ть тест альтернативного вибору дл€ перев≥рки розум≥нн€ тексту УA Joke on the HumoristФ.

7. —клад≥ть та запиш≥ть 1 завданн€ дл€ формуванн€ лексичних навичок ауд≥юванн€ (р≥вень фрази); 1 завданн€ дл€ формуванн€ граматичних навичок ауд≥юванн€ (р≥вень фрази); 1 завданн€ дл€ формуванн€ слухових навичок ауд≥юванн€.

8. —клад≥ть та запиш≥ть фрагмент уроку з навчанн€ ауд≥юванн€, дотримуючись етап≥в Ц передтекстового, притекстового, п≥сл€ текстового. Ѕудьте готов≥ провести м≥кроурок у клас≥. ( лас та текст дл€ ауд≥юванн€ обираЇте дов≥льно. як текст дл€ ауд≥юванн€ можна обрати п≥сню).

 

Ћабораторне зан€тт€ 2.

Ќавчанн€ ауд≥юванн€.

ќбер≥ть текст дл€ ауд≥юванн€ ≥з книг дл€ вчител€ до п≥дручника англ≥йськоњ мови ¬.ћ. ѕлахотника або УEnglish through CommunicationФ п≥д редакц≥Їю Ќ. . —кл€ренко та розроб≥ть фрагмент уроку з навчанн€ ауд≥юванн€, вказавши етапи, њх мету, прийоми та вправи, €к≥ виконуютьс€ на цих етапах.

 

 

«разки тестових завдань дл€ навчанн€ ауд≥юванн€.

ѕриклад 1. (з використанн€м фонограми).

≤нструкц≥€: прослухайте реченн€ ≥ п≥дкресл≥ть слова, в €ких неуважний учень зробив помилки.

–еченн€ дл€ ауд≥юванн€:

1)Flowers soon die if they are left without water.

2). He opened the garden gait and went up to the door of the house.

3).We are expecting a guest to dinner.

«орова опора:

1). Flowers soon dye if they are left without water.

2). He opened the garden gait and went up to the door of the house.

3). We are expecting a guessed to dinner.

ѕриклад 2

Directions: Listen to the poem and say what the boyТs name is.

Rain, Rain, go awat,

Come again

Another day;

Little Johnny

Wants to play.

ѕриклад 3

Directions: You will hear a short conversation twice. There is one questions for the conversation and 4 answers. Put a tick under the right answer.

M. Hurry up! WeТll be late!

F. What time does the train go?

M. At six fifteen. We must leave in ten minutes.

F. IТm nearly ready.

(From УKey English test (KET). Handbook. English as a Foreign Language. University of Cambrodge.Ф)

ѕриклад 4.

These questions approximate the type of dictation exercises used frequently in English language classes: the students must match a sentence printed in the textbook with a sentence heard on the tape. The question focuses on the relationship between structure and meaning.

On the tape: The class can finish it in less than an hour.

In the textbook: (A) The class canТt finish it in half an hour.

(B) The class wonТt be finished for an hour.

(C) The class will take at least an hour.

(D) The class can finish it in less than an hour.

(From УFirst Certificate English (FCE). Handbook. English as a Foreign Language)

ѕриклад 5.

Directions: You will hear a short statement once. When you hear the statement, read the four sentences in your test book and decide which one is closest in meaning to the statement you nave heard. Mark it with a tick.

On the tape: Sally couldnТt find the classroom until after the class had begun.

In the test book: (A): Sally went to the wrong class.

(B) Sally was late because she got lost.

(C). Sally missed the class.

(D). Sally had some trouble finding the class, but she arrived in time.

(From the TOEFL test)

ѕриклад 6

Directions: You will hear a short conversation between two speakers. At the end of each conversation a thord voice will ask a question about what was said. The question will be spoken just one time. After you hear the conversation and the question about it, read the four possible answers and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Then, on your answer sheet tick the right answer.

Conversation: Man: Mary, why isnТt Jane teaching here this term?

Woman: She canТt. She was fired.

Third voice: What reason was given for JaneТs not teaching?

Possible answers: (A) SheТs tired of teaching.

(B) She was dismissed from her job.

(C) SheТs changing her job.

(D) The school is too hot.

ѕриклад 7.

Directions: You will hear a short talk. After that you will be asked some questions. The talk and the questions will be spoken just one time. They will not bewritten out for you. When you hear a question, read the four possible answers in your testbook and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Mark this answer with a tick.

Alexander Graham Bell was born in Edinburgh, Scotland, in the 19th century and later came to the United States. Several members of his family did a great deal to encourage him in the field of science. His father was most instrumentalby supervising his work with the deaf. While he dealt with the deaf, and investigated the science of accoustics, his studies eventually led to invention of the multiple telegraph and his greatest invention Цthe telephone. The last quarter centurt of his life was dedicated to advances in aviation.

Questions: 1. What was considered to be Alexender Graham BellТs greatest invention?

2.To what did Bell dedicate the last years of his life?

3. What can we conclude about A.G.Bell?

4. Which of the following statements is not true?

5. How many years did Bell dedicate to aviation?

Possible answers: 1. (A) multiple telegraph (C) aviation

(B) telephone (D)acoustics

2. (A) acoustical science (C) adventure

(B) aviation (D) architecture

3 (A) He worked very hard, but never achieved success.

(B) He spent so many years working in aviation because he wanted to be a pilot

(C) He dedicated his life to science and the well-being of mankind

(D) He worked with the deaf so that he could invent the telephone.

4. (A) Bell was born in the 18th century.

(B)Bell worked with the deaf.

(C) Bell experimented with the science of acoustics.

(D) Bell invented a multiple telegraph.

(TOEFL examination).

Ќавчанн€ читанн€

1. ѕсихоф≥з≥олог≥чн≥ механ≥зми читанн€.

„итанн€ Ц це рецептивний вид мовленнЇвоњ д≥€льност≥, €кий включаЇ техн≥ку читанн€ ≥ розум≥нн€ того, що читаЇтьс€, ≥ в≥дноситьс€ до писемноњ форми мовленн€.

ѕсихоф≥з≥олог≥чну основу читанн€ складають операц≥њ зорового сприйн€тт€ тексту ≥ його розум≥нн€. ѕри читанн≥ ≥нформац≥€ поступаЇ через зоровий канал. «оров≥ в≥дчутт€ спричин€ють д≥ю внутр≥шнього мовленнЇворухового анал≥затора. «авд€ки цьому читанн€ супроводжуЇтьс€ внутр≥шн≥м проговорюванн€м. ѕри цьому людина чуЇ те, що вона читаЇ.

јкт читанн€ в≥дбуваЇтьс€ тод≥, коли оч≥ читц€ рухаютьс€ уздовж р€дка. ÷ей рух в≥дбуваЇтьс€ стрибкопод≥бно: зупинка дл€ ф≥ксац≥њ сприйн€того Цстрибок Ц зупинка Ц стрибок. ƒосв≥дчений читач робить на р€дку 4-6 зупинок тривал≥стю кожноњ 0,2 сек. ѕ≥д час зупинок очей сприймаЇтьс€ в≥др≥зок р€дка б≥льший, н≥ж одне слово. ¬важаЇтьс€, що дл€ вп≥знаванн€ слова достатньо сприйн€ти його загальну конф≥гурац≥ю та 3-4 ч≥тко видим≥ л≥тери, а решта л≥тер п≥д час зупинки очей впадаЇ в зону перифер≥йного (бокового) зору.

ќдночасно з поступальним рухом очей в≥дбуваютьс€ ≥ регресивн≥ рухи, к≥льк≥сть €ких залежить в≥д р≥вн€ сформованост≥ навичок читанн€, морфолого-синтаксичних труднощ≥в тексту та ≥н. –егресивн≥ рухи не переривають процес читанн€, тому що памТ€ть утримуЇ сприйн€те ран≥ше. „итець в момент регрес≥й повертаЇтьс€ назад, щоб уточнити детал≥, переконатис€ в правильност≥ прочитаного. ” процес≥ навчанн€ читанн€ сл≥д домагатис€, щоб к≥льк≥сть ф≥ксац≥й та регресивних рух≥в очей була м≥н≥мальною, а њх тривал≥сть короткочасною.

ќдночасно сприйн€тий текст зазнаЇ смисловоњ переробки на р≥зних р≥вн€х у так≥й посл≥довност≥: значенн€ слова сп≥вв≥дноситьс€ з≥ значенн€ми ≥нших сл≥в, встановлюЇтьс€ контекстуальне значенн€, слова обТЇднуютьс€ в синтагми, синтагми Ц в реченн€, реченн€ Цв б≥льш≥ смислов≥ утворенн€, а останн≥ Цв ц≥л≥сний мовленнЇвий тв≥р.. ћ≥н≥мальною смисловою одиницею тексту вважають синтагму.

ѕроцес осмисленн€ включаЇ роботу памТ€т≥ та так≥ розумов≥ операц≥њ: пор≥вн€нн€, узагальненн€, анал≥з, синтез, абстрагуванн€, конкретизац≥ю, антиципац≥ю.

ћотивом читанн€ Ї сп≥лкуванн€, а метою Ц отриманн€ необх≥дноњ ≥нформац≥њ.

2. «м≥ст навчанн€ читанн€ €к виду мовленнЇвоњ д≥€льност≥.

Ќавчанн€ читанн€ €к виду мовленнЇвоњ д≥€льност≥ передбачаЇ читанн€ текст≥в з метою одержанн€ необх≥дноњ ≥нформац≥њ у ход≥ ознайомлювального, вивчаючого та перегл€дового читанн€. ѕсихологи розр≥зн€ють к≥лька р≥вн≥в розум≥нн€ тексту:

1-4 Ц повТ€зан≥ з оволод≥нн€м техн≥кою читанн€ (р≥вень значенн€);

5 Цповне розум≥нн€ тексту;

6 Цоц≥нка та розум≥нн€ емоц≥йного забарвленн€ тексту;

7 Ц узагальненн€ ≥дейно-тематичного зм≥сту.

а)ќзнайомлювальне читанн€ ( читанн€ з розум≥нн€м основногозм≥сту тексту ). ÷ей вид читанн€ найб≥льш розповсюджений у вс≥х сферах житт€ ≥ зд≥йснюЇтьс€ на матер≥ал≥ автентичних текст≥в, €к≥ несуть ≥нформац≥ю про культуру, побут, традиц≥њ крањни, мова €коњ вивчаЇтьс€. ÷е читанн€ про себе. ”чн≥ повинн≥ розум≥ти основний зм≥ст тексту при повнот≥ розум≥нн€ Ц70%. “емп читанн€ дл€ англ≥йськоњ мови Ц180-190 сл/хв., н≥мецькоњ Ц150 сл./хв. ” процес≥ роботи над текстом потр≥бно навчити учн≥в виконувати так≥ д≥њ:

- прогнозувати зм≥ст за заголовком або початком тексту;

- здогадуватис€ про значенн€ незнайомих сл≥в по контексту;

- ≥гнорувати окрем≥ незнайом≥ слова, €к≥ не перешкоджають розум≥нню основного зм≥сту;

- визначати смислов≥ частини тексту та звТ€зки м≥ж ними;

- користуватис€ у процес≥ читанн€ на€вним коментарем, словником, дов≥дником.

б)¬ивчаюче читанн€ ( читанн€ з повним розум≥нн€м тексту. ћета такого виду читанн€ Ц максимально повне ≥ точне розум≥нн€ ≥нформац≥њ тексту ≥ критичне осмисленн€ ≥нформац≥њ. ÷е Ц вдумливе читанн€, €ке зд≥йснюЇтьс€ в темп≥ Ц50-60 сл./хв. ћатер≥алом дл€ читанн€ служать нескладн≥ автентичн≥ або адаптован≥ тексти р≥зних жанр≥в (науково-попул€рн≥, публ≥цистичн≥, художн≥, тексти прагматичного характеру: ≥нструкц≥њ, рецепти), що м≥ст€ть значущу дл€ учн≥в ≥нформац≥ю та мовн≥ ≥ смислов≥ труднощ≥. ”чн≥ виконують д≥њ:

- розум≥нн€ прочитаного тексту з достатньою повн≥стю та глибиною;

- з≥ставленн€ здобутоњ ≥нформац≥њ з≥ своњм досв≥дом;

- висловлюванн€ власноњ думки про прочитане;

- передача почерпнутих в≥домостей;

- коментуванн€ окремих факт≥в.

в)¬иб≥ркове/перегл€дове читанн€ (читанн€ з метою пошуку необх≥дноњ ≥нформац≥њ.

ћета цього виду читанн€ Ц навчитис€ швидко перегл€нути текст дл€ того, щоб знайти конкретну ≥нформац≥ю (“емп читанн€ Ц400-500сл./хв.), сконцентрувати на н≥й свою увагу, намагаючись зрозум≥ти њњ повн≥стю або основний зм≥ст. —туп≥нь розум≥нн€ прочитаного -40-50%. ћатер≥алом дл€ читанн€ служать тематично повТ€зан≥ тексти, €к≥ несуть нову або ц≥каву ≥нформац≥ю.

 

3. “руднощ≥ навчанн€ читанн€ ≥ноземною мовою.

ќбТЇктивн≥ труднощ≥.

а) ќбТЇктивн≥ труднощ≥ орфограф≥чноњ системи.

- к≥льк≥сна неадекватн≥сть м≥ж буквами та звуками у слов≥;

- р≥зночитанн€ однакових букв та буквосполучень;

- к≥льк≥сть букв алфав≥ту та к≥льк≥сть графем, €к≥ вони утворюють (англ.26 букв дають 104 графеми, н≥мецьк≥ 26 букв Ц б≥льше 80 графем);

- на€вн≥сть Ун≥михФ букв у словах;

- на€вн≥сть д≥акритичних знак≥в;

- передача одного й того ж звука р≥зними буквами й буквосполученн€ми.

б) труднощ≥, зумовлен≥ мовною формою тексту (лексичн≥ та граматичн≥)

- на€вн≥сть багатозначних та конвертованих сл≥в;

- непр€мий пор€док сл≥в;

- звороти з д≥Їприкметниками та д≥Їприсл≥вниками;

- умовн≥ безсполучников≥ реченн€;

- герунд≥альн≥ звороти;

- складн≥ реченн€ та конструкц≥њ.

в) труднощ≥, зумовлен≥ зм≥стом тексту:

- розум≥нн€ предметного зм≥сту (факт≥в);

- розум≥нн€ лог≥ки викладу;

- розум≥нн€ загальноњ ≥дењ, мотив≥в, вчинк≥в д≥йових ос≥б;

г) труднощ≥, зумовлен≥ жанром тексту: науково-попул€рн≥, публ≥цистичн≥, художн≥, прагматичн≥.

д) труднощ≥, зумовлен≥ умовами предТ€вленн€ тексту

- к≥льк≥сть читань;

- опори та ор≥Їнтири

-

—убТЇктивн≥ труднощ≥: недостатньо сформован≥ лексична, граматична навички, навички техн≥ки читанн€, ум≥нн€ читати р≥дною мовою; недостатньо розвинут≥ ≥ндив≥дуально-психолог≥чн≥ особливост≥ читача: вмотивован≥сть, зорова чутлив≥сть, зорова памТ€ть, поле читанн€, увага; недостатньо розвинут≥ в≥ков≥ особливост≥ читача: км≥тлив≥сть, ум≥нн€ читати р≥дною мовою, ум≥нн€ швидко схоплювати тему тексту, ум≥нн€ сп≥вв≥дносити тему з широким контекстом.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-03-26; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1137 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

1633 - | 1395 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.174 с.