Лекции.Орг
 

Категории:


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...

Загально педагогічні вимоги до аналізу та оцінки результатів образотворчої діяльності учнів початкових класів-Об’єкти, функції та види контролю навчальних досягнень учнів початкових класів.В процесі навчання контроль потрібний насамперед вчителю. Для того щоб проаналізувати, наскільки успіщяо засвоюється навчальний матеріал, виявити і ліквідувати прогалини у знаннях учнів. Контроль — це, насамперед, система прогнозування відхилень з метою їх своєчасного попередження. При управлінні процесом навчання контроль знань проводиться для того, щоб встановити готовність учнів до сприйняття нових знань. Важливо виявити якість засвоєних знань, встановити, які одержані уміння та навички практичної діяльності; виявити, наскільки ефективні методи та організаційні форми навчання, щовикористовувались, якщо необхідно, прийняти відповідні заходи щодо їх корекції.Педагогічна цінність контролю заключається і в тому, що він дає всебічну інформацію про знання (повнота, глибина, усвідомлення, міцність, дієвість) та вміння учнів і дозволяє оцінити ефективність навчальної роботи кожного з них. Контроль якості навчання з образотворчого мистецтва здійснюється через поточне оцінювання результатів діяльності на уроках; тематичне оцінювання — на основі залікових тематичних робіт (на яке виділяється два чи, при необхідності, більше уроків); підсумкове оцінювання (семестрове) — на підставі тематичних атестацій.Залікові тематичні роботи можуть здійснюватися у вигляді:• практичної роботи;— зображення композицій на великому форматі (АЗ);— залікових уроків наприкінці теми;— рефератів та дослідницької роботи за темою, що вивчається;— заліку у формі індивідуальної чи групової практичної роботи;— культурологічних ігор-заліків за змістом вивченого матеріалу;— захисту власних проектів.

-Особливості оцінювання в першому та другому класі.

А. Різні форми схвалення, погодження, підбадьорювання, виражені словесно й за допомогою міміки, жесту, модуляції голосу: справився; уже краще; чудово; видно, що стараєшся; вже краще; чудово; задоволена твоєю роботою та ін. У такій же формі висловлюють зауваження, заперечення, осуд: спробуй не поспішати і довести до лінії; обведи зразок і напиши так само; як ти думаєш, що в тебе не так, як на зразку? тощо.Б. Розгорнуте словесне оцінювання (вчитель аналізує хід роботи, її результат, коментує спосіб виконання, показує, що саме варте уваги, стимулює учнів наслідувати зразок відповіді, показує раціональніші способи роботи, пояснює можливість сказати ясніше, точніше).В. Перспективна й відстрочена оцінка (вчитель роз'яснює, за яких умов учень може в перспективі одержати найвище схвалення).Г. Аргументована само- і взаємоперевірка.Г. Динамічна виставка дитячих робіт з будь-якого виду діяльності (малюнки, зошити, вироби) організовується у класі, шкільному коридорі для ознайомлення з нею колективу школи й батьків, учасником якої може бути кожен учень. Оцінювання здійснюється самими учнями, а також це можуть бути різноманітні оцінні висловлювання вчителів щодо засвоєння останніми навчального матеріалу в індивідуальних бесідах з батьками чи учнями.Д. Відзначення активності учнів на уроці умовними символами, фішками, геометричними фігурами тощо.Е. Ігрова оцінка — нагородження переможців, учасників гри різними ігровими атрибутами (книжки-розфарбовки, машинки, квіти, листівки).

-Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з образотворчого мистецтва.Оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається відповідно до рівня засвоєння навчального матеріалу:— І рівень — початковий (пізнавальний), на якому учень розпізнає та відтворює окремі факти, елементи об'єктів при повторному сприйнятті раніше засвоєної інформації про них, або дій з ними. Оцінювання на цьому рівні відбувається в межах від 1 до 3 балів;— II рівень — середній (репродуктивний), на якому учнем здійснюється репродуктивна дія (копія) шляхом самостійного відтворення і застосування інформації про раніш засвоєну основу для виконання відомої дії у типовій ситуації. На цьому рівні учень може одержати від 4 до 6 балів;— III рівень — достатній (конструктивно-варіативний). У цьому випадку відбувається суб'єктивно нова інформація в процесі самостійної побудови або трансформації відомої основи для виконання нової дії у нетиповій ситуації. Оцінка навчальних досягнень учнів визначається від 7 до 9 балів;— IV рівень — високий (творчий). Результатом діяльності на цьому рівні є самостійне конструювання орієнтаційної основи дії (знання-трансформації), в процесі цієї діяльності створюється об'єктивно нова інформація. Відповідна оцінка на цьому рівні — від 10 до 12 балів.При оцінюванні практичних робіт необхідна комплексна оцінка, яка містить такі критерії за якістю:— розкриття та відповідності теми, що вивчається;— наявність ідеї та образу, що розкривається;— якість композиції, відповідно до вивчених правил та закономірностей;

— якість володіння засобами та техніками образотворчого мистецтва, на які був націлений навчальний матеріал.


 

 

Дата добавления: 2015-11-23; просмотров: 1445 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. II. Основні вимоги до організації системи контролю якості аудиторських послуг
 2. II. Санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування території
 3. III. Гігієнічні вимоги до розміщення будівель та приміщень дошкільних навчальних закладів
 4. IV. Санітарно-гігієнічні вимоги до освітлення
 5. IX. Санітарно-гігієнічний режим на харчоблоці, вимоги до устаткування і інвентарю
 6. V. Санітарно-гігієнічні вимоги до санітарно-технічного обладнання
 7. VIII. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання території та приміщень
 8. X. Гігієнічні вимоги до організації харчування
 9. XI. Санітарно-гігієнічні вимоги до постачання, умов зберігання і реалізації продуктів харчування, технології приготування страв
 10. XII. Санітарно-гігієнічні вимоги до особистої гігієни персоналу
 11. XIII. Вимоги до медичного обслуговування, оцінки стану здоров'я дітей
 12. XIV. Вимоги до режиму дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.