Лекции.Орг
 

Категории:


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

Камеральна обробка результатів технічного нівелюванняЗагрузка...

Урівнювання нівелірного ходу виконують в такій послідовності.

Знаходять суму виміряних перевищень за формулою

(126)

де H1, H2, H3, ..., Hn - перевищення між зв'язуючими точками.

Обчислюють суму теоретичних перевищень: а) розімкнутого нівелірного ходу за формулою

(127)

де Hk і Hn - відомі висоти кінцевої та початкової точок нівелірного ходу;

б) замкнутого нівелірного ходу за формулою

(128)

Нев'язку в нівелірному ході обчислюють за формулою

 

4) Допустиму нев'язку в ході вираховують за формулою

(130)

де L - довжина нівелірного хода в кілометрах.

Якщо fh < dtonfh, то нев'язку fh розподіляють порівно на всі

перевищення станцій з оберненим знаком. Поправку слід округлити до цілих міліметрів. Наприклад: у нівелірному ході використано 11 станцій. Нев'язка дорівнює +13 мм, яку слід розподілити так: на 9 перевищень по (-1) мм, а на два перевищення по (-2) мм.

Контроль: сума поправок повинна дорівнювати нев'язці з протилежним знаком.

Висоти точок обчислюють послідовно, тобто

 

де Hi - виправлене перевищення.

Після приїзду на базу дислокації приступають до перевірки результатів польових вимірювань.

Урівнювання розімкнутого нівелірного ходу технічного нівелювання

Розімкнутим ходом називають хід, який опирається на дві точки з відомими висотами (рис.81).

Рис.81. Розімкнутий нівелірний хід

 

Результати польових вимірювань представлені в журналі технічного нівелювання (табл.16).

Приступають до урівнювання виміряних результатів. Знаходять суму виміряних перевищень, суму теоретичних перевищень і нев'язку перевищень. Нев'язка перевищень розраховується наступним чином: від суми виміряних перевищень віднімають суму теоретичних перевищень, тобто за формулою

 

Якщо fh < допfH, то нев'язку розподіляють на всі перевищення

з оберненим знаком. Для цього знаходять поправки для кожної станції (штатива). Поправка дорівнює нев'язці поділеній на кількість станцій (штативів). Контролем є те, що сума поправок дорівнює нев'язці з оберненим знаком.

Таблиця. 16

Журнал технічного нівелювання розімкнутого ходу

№ станції № точок нівелювання Відліки по рейці Перевищення, мм Горизонт приладу, м Висоти точок, м
зад­ній перед. вира­хуване се­реднє вип­равлене  
Rp1 1 1109 5893 4784 0496 5278 4782 +613 +615 +614     145,456
1 3 1480 6262 4782 0477 5259 4782 + 1003 + 1003 +1003      
3 5 0446 5228 4782 1788 6572 4784 -1342 -1344 -1343      
Rp2 0970 5751 4781 0912 5695 4783 + 58 + 56 + 57     145,756

 

Після урівнювання нівелірний журнал має вид (табл. 17).

Таблиця 17

Журнал технічного нівелювання розімкнутого ходу

 

Посторінковий контроль: 23=27139; 277=26477; 2h=+662; 2hh = +331 27-277=+662

' ' 7 ср

Сума обчислених перевищень 2hcp= +331

Сума теоретичних перевищень 2hT=H Rp2 - H = +300

Нев'язка в нівелірному ході fh = 2hcp - 2hT = +31

Допустима нев'язка donfh = 50 MMa/0,54081 = 37 мм.

Розглянемо декілька задач на конкр етному прикладі урівнювання ходів технічного нівелювання.

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 2252 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.