Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


D ¬плив переважно вазопресину
E –елаксац≥€ напруженн€ судин

102. „ому посилен≥ симпатичн≥ впливи викликають розширенн€ др≥бних коронарних судин ≥ судин наднирник≥в?

A ™ α-адренорецептори

B ™ β-адренорецептори

C ™ α ≥ β-адренорецептори

D ѕереважають β-адренорецептори

E ѕереважають α-адренорецептори

103. ¬ експеримент≥ тварин≥ наклали звужувальне к≥льце на ниркову артер≥ю, що скоро привело до п≥двищенн€ системного артер≥ального тиску. ўо було причиною цього €вища?

A ¬плив анг≥отензину II

B ¬плив адренал≥ну

C ¬плив норадренал≥н

D ¬плив катехолам≥н≥в

E ¬плив рен≥ну

104. “варин≥ в експеримент≥ ввели блокатор α-адренорецептор≥в. ƒо €ких зм≥н опору судин це призведе?

A «меншитьс€ загальний периферичний оп≥р

B «меншитьс€ оп≥р судин окремих рег≥он≥в

C «б≥льшитьс€ оп≥р судин окремих рег≥он≥в

D «б≥льшитьс€ загальний периферичний оп≥р

E «м≥н опору судин не буде

105. «м≥на стану €ких рецептор≥в даЇ початок рефлекторним зм≥нам кровооб≥гу при проведенн≥ проби з дозованим ф≥зичним навантаженн€м?

A —удинних хеморецептор≥в

B —удинних барорецептор≥в

C ѕропр≥орецептор≥в

D ¬олюморецептор≥в передсердь

E ¬олюморецептор≥в вен

106. як≥ структури не в≥днос€тьс€ до м≥кроциркул€торного русла?

A јртер≥оли

B јртер≥њ

C  ап≥л€ри

D ¬енули

E јртер≥оло-венул€рн≥ анастомози

107. яка х≥м≥чна речовина знижуЇ кров'€ний тиск?

A јцетилхол≥н

B јдренал≥н

C Ќорадренал≥н

D ¬азопресин

E —еротон≥н

108. ѕричиною п≥двищенн€ кров'€ного тиску при захворюванн≥ нирок найчаст≥ше Ї:

A «б≥льшенн€ об'Їму циркулюючоњ кров≥

B ѕ≥двищена продукц≥€ вазопресину

C «ниженн€ онкотичного тиску плазми кров≥

D «меншенн€ виробленн€ рен≥ну

E јктивац≥€ рен≥н-анг≥отензин-альдостероновоњ системи

109. який показник ф≥льтрац≥њ в м≥кроциркул€торному русл≥ за добу в≥рний?

A 10 л

B 8 л

C 5 л

D 20 л

E 40 л

110. який з механ≥зм≥в регул€ц≥њ системноњ гемодинам≥ки в≥дноситьс€ до механ≥зм≥в пром≥жноњ д≥њ?

A —удинно-рухов≥ рефлекси

B –ефлекси з барорецептор≥в

C –елаксац≥€ напруженн€ судин

D ¬плив переважно вазопресину

E ¬плив катехолам≥н≥в

111. Ѕ≥льш≥сть артер≥альних ≥ венозних судин звужуютьс€ п≥д посиленими симпатичними впливами. „ому?

A ѕереважають β-адренорецептори

B ™ α-адренорецептори

C ѕереважають α-адренорецептори

D ™ β-адренорецептори

E ™ α ≥ β-адренорецептори

112. „ому дор≥внюЇ ефективний реабсорбц≥йний тиск в м≥кроциркул€торному русл≥?

A 6 мм.рт.ст.

B 15 мм.рт.ст.

C 20 мм.рт.ст.

D 9 мм.рт.ст.

E 5 мм.рт.ст.

113. “варин≥ в експеримент≥ ввели блокатор β-адренорецептор≥в. ƒо €ких зм≥н опору судин це приведе?

A «м≥н опору судин не буде

B «меншитьс€ оп≥р судин окремих рег≥он≥в

C «б≥льшитьс€ оп≥р судин окремих рег≥он≥в

D «б≥льшитьс€ загальний периферичний оп≥р

E «меншитьс€ загальний периферичний оп≥р

114. «м≥на стану €ких рецептор≥в даЇ початок рефлекторним зм≥нам при проведенн≥ пр€моњ ортостатичноњ проби?

A ¬олюморецептор≥в передсердь

B ¬олюморецептор≥в вен

C —удинних хеморецептор≥в

D ѕропр≥орецептор≥в

E —удинних барорецептор≥в

115. ¬ досл≥д≥ вим≥рювали л≥н≥йну швидк≥сть руху кров≥. ¬она найменша в кап≥л€р≥. яка причини цього €вища?

A ћалий д≥аметр кап≥л€ра

B ћала довжина кап≥л€ра

C ћалий г≥дростатичний тиск

D Ќайтонша ст≥нка кап≥л€ра

E Ќайб≥льша сумарна площа поперечного перер≥зу кап≥л€р≥в

116. яка морфо-функц≥ональна структура малого кола кровооб≥гу?

A ѕочинаЇтьс€ легеневою артер≥Їю з правого шлуночка ≥ зак≥нчуЇтьс€ чотирма легеневими венами в л≥вому передсерд≥

B ѕочинаЇтьс€ легеневою артер≥Їю з правого шлуночка ≥ зак≥нчуЇтьс€ одн≥Їю легеневою веною в л≥вому шлуночку

C ѕочинаЇтьс€ легеневою артер≥Їю з правого шлуночка ≥ зак≥нчуЇтьс€ двома легеневими венами в л≥вому шлуночку

D ѕочинаЇтьс€ легеневою артер≥Їю з правого шлуночка ≥ зак≥нчуЇтьс€ двома легеневими венами в правому передсерд≥

E ѕочинаЇтьс€ з л≥вого шлуночка аортою ≥ зак≥нчуЇтьс€ порожнинними венами в правому передсерд≥

117. яка тривал≥сть д≥астоли передсердь при частот≥ скорочень 75 за 1хв.?

A 0,7с

B 0,9с

C 0,3с

D 0,1с

E 0,45с

118. яка тривал≥сть д≥астоли шлуночк≥в при частот≥ скорочень 75 за 1хв.?

A 0,3с

B 0,55с

C 0,47с

D 0,8с

E 0,6с

119. ¬ €кому функц≥ональному стан≥ знаход€тьс€ клапани серц€ п≥д час пресистоли?

A «акрит≥ стулков≥ клапани, в≥дкрит≥ п≥вм≥с€цев≥ клапани

B ¬≥дкрит≥ стулков≥ клапани, закрит≥ п≥вм≥с€цев≥ клапани

C «акрит≥ стулков≥ ≥ п≥вм≥с€цев≥ клапани

D ¬≥дкрит≥ стулков≥ ≥ п≥вм≥с€цев≥ клапани

E ¬≥дкритий т≥льки м≥тральний клапан

120.  оли п≥д час серцевого циклу закрит≥ п≥вм≥с€цев≥ клапани серц€?

A «агальна пауза серц€

B —истола передсердь

C ‘аза швидкого наповненн€

D ¬с≥ в≥дпов≥д≥ в≥рн≥

E ‘аза пов≥льного наповненн€

121.  оли п≥д час серцевого циклу закрит≥ атр≥овентрикул€рн≥ клапани?

A ѕресистола

B ‘аза швидкого наповненн€

C ‘аза пов≥льного наповненн€

D «агальна пауза серц€

E ѕер≥од вигнанн€

122. —к≥льки триваЇ в час≥ пресистола при частот≥ скорочень серц€ 75 за 1хв.?

A 0,1с

B 0,3с

C 0,5с

D 0,7с

E 0,4с

123. який тиск в аорт≥ на початку фази швидкого вигнанн€?

A 120 мм рт.ст.

B 50 мм рт.ст.

C 0 мм рт.ст.

D 80 мм рт.ст.

E 25 мм рт.ст.

124. якою фазою зак≥нчуЇтьс€ д≥астола шлуночк≥в?

A јсинхронного скороченн€

B Ўвидкого наповненн€

C Ўвидкого вигнанн€

D ѕов≥льного наповненн€

E ѕов≥льного вигнанн€

125. яка морфо-функц≥ональна структура великого кола кровооб≥гу?

A ѕочинаЇтьс€ аортою з правого передсерд€ ≥ зак≥нчуЇтьс€ двома порожнинними венами в л≥вому передсерд≥

B ѕочинаЇтьс€ аортою з правого шлуночка ≥ зак≥нчуЇтьс€ двома порожнинними венами в правому передсерд≥

C ѕочинаЇтьс€ легеневою артер≥Їю з правого шлуночка ≥ зак≥нчуЇтьс€ аортою в л≥вому шлуночку

D ѕочинаЇтьс€ аортою з л≥вого шлуночка ≥ зак≥нчуЇтьс€ двома порожнинними венами в правому передсерд≥

E ѕочинаЇтьс€ аортою з л≥вого шлуночка ≥ зак≥нчуЇтьс€ легеневою артер≥Їю в правому шлуночку

126. який функц≥ональний стан клапан≥в в загальн≥й пауз≥ серц€?

A ¬≥дкрит≥ атр≥овентрикул€рн≥ ≥ п≥вм≥с€цев≥ клапани

B «акрит≥ атр≥овентрикул€рн≥ ≥ п≥вм≥с€цев≥ клапани

C ¬≥дкрит≥ атр≥овентрикул€рн≥ клапани, закрит≥ п≥вм≥с€цев≥ клапани

D «акрит≥ атр≥овентрикул€рн≥ клапани, в≥дкрит≥ п≥вм≥с€цев≥ клапани

E ¬≥дкрит≥ атр≥овентрикул€рн≥ клапани ≥ клапан аорти

127. яка тривал≥сть систоли шлуночк≥в при частот≥ скорочень 75 за 1хв.?

A 0,65с

B 0,33с

C 0,25с

D 0,5с

E 0,4с

128. „им починаЇтьс€ серцевий цикл?

A ‘азою швидкого наповненн€

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1234 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1556 - | 1218 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.024 с.