Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


B ѕоширенн€ збудженн€ по шлуночках
C ≈лектричну д≥астолу серц€

D ≈лектричну систолу серц€

E ѕоширенн€ збудженн€ по передсерд€х

10. ” фазу швидкоњ депол€ризац≥њ кард≥ом≥оцит≥в ≥они Nа+ можуть додатково рухатис€ кр≥зь:

A —а2+-канали

B  +-канали

C —l--канали

D ћg2+- канали

E Li+- канали

11. ” хворого виник напад тах≥кард≥њ. ўо йому треба ввести?

A ћ-хол≥ноблокатори

B ћ-хол≥нол≥тики

C Ѕета-адреном≥метики

D Ѕета-адреноблокатори

E ѕравильноњ в≥дпов≥д≥ немаЇ

12. ” людини з захворюванн€м нирок ви€влено зб≥льшенн€ артер≥ального тиску, особливо д≥астол≥чного. яка можлива причина цього?

A ѕ≥двищенн€ тонусу парасимпатичноњ системи

B «ниженн€ тонусу симпатичноњ системи

C ѕравильноњ в≥дпов≥д≥ немаЇ

D «б≥льшенн€ утворенн€ рен≥ну

E «ниженн€ в кров≥ трийодтирозину

13. ” хворого з пересадженим серцем при ф≥зичному навантаженн≥ зб≥льшились „——, —ќ ≥ ’ќ . який р≥вень регул€ц≥њ в першу чергу забезпечуЇ ц≥ реакц≥њ?

A ≤нтракард≥альний

B ≈кстракард≥альний

C √≥поталамус

D  ора великих п≥вкуль

E Ѕазальн≥ гангл≥њ

14. √етерометрична м≥огенна ауторегул€ц≥€ базуЇтьс€ на:

A ‘еномен≥ Усходинки Ѕоуд≥чаФ

B «акон≥ ‘ранка-—тарл≥нга

C «акон≥ У все або н≥чогоФ

D ≈фект≥ јнрепа

E √рад≥Їнт≥ автомат≥њ

15. ќсоблив≥стю потенц≥алу д≥њ робочого кард≥ом≥оцита Ї:

A Ќа€вн≥сть фази швидкоњ репол€ризац≥њ

B Ќа€вн≥сть фази г≥перпол€ризац≥њ

C Ќа€вн≥сть фази пов≥льноњ репол€ризац≥њ Ц фази плато

D Ќа€вн≥сть депол€ризац≥њ

E Ќа€вн≥сть фази спонтанноњ депол€ризац≥њ

16. ‘актори, що визначають величину кровТ€ного тиску:

A ќ÷ , вТ€зк≥сть кров≥

B —тан периферичних судин

C –обота серц€, периферичний оп≥р судин, ќ÷ , ф≥зико-х≥м≥чн≥ властивост≥ кров≥

D —ила скороченн€ м≥окарду шлуночк≥в

E  ≥льк≥сть м≥жкл≥тинноњ р≥дини

17. як≥ ф≥з≥олог≥чн≥ властивост≥ м≥окарду в≥дображають зубц≥, сегменти та ≥нтервали ≈ √?

A «будлив≥сть, пров≥дн≥сть, автомат≥ю

B «будлив≥сть, автомат≥ю, скоротлив≥сть

C «будлив≥сть, скоротлив≥сть, рефрактерн≥сть

D —коротлив≥сть, автомат≥ю, пров≥дн≥сть

E —коротлив≥сть, рефрактерн≥сть, автомат≥ю

18. Ќа ≥зольованому серц≥ шл€хом охолодженн€ припин€ють функц≥онуванн€ окремих структур. яку структуру охолодили, €кщо серце внасл≥док цього спочатку припинило скороченн€, а дал≥ в≥дновило њх з частотою, у 2 рази меншою за вих≥дну?

A јтр≥овентрикул€рний вузол

B —иноатр≥альний вузол

C ѕучок √≥са

D Ќ≥жки пучка √≥са

E ¬олокна ѕурк≥нТЇ

19. ” здоровоњ дорослоњ людини провод€ть зондуванн€ порожнин серц€ ≥ великих судин. ƒе знаходитьс€ зонд, €кщо прот€гом серцевого циклу зареЇстрован≥ зм≥ни тиску в≥д 0 до 120 мм рт.ст.?

A Ћ≥вий шлуночок

B ѕравий шлуночок

C јорта

D Ћегенева артер≥€

E ѕередсерд€

20. ѕри анал≥з≥ ≈ √ людини зТ€совано, що у другому стандартному в≥дведенн≥ в≥д к≥нц≥вок зубц≥ “ позитивн≥, њх ампл≥туда ≥ тривал≥сть в≥дпов≥дають норм≥. ¬≥рним Ї висновок, що у шлуночках серц€ нормально в≥дбуваЇтьс€ процес:

A ƒепол€ризац≥њ

B «будженн€

C —короченн€

D –озслабленн€

E –епол€ризац≥њ

21. ѕри обробц≥ атипових кард≥ом≥оцит≥в фармаколог≥чною речовиною зареЇстровано зб≥льшенн€ њх мембранного потенц≥алу. якою речовиною впливали на кард≥ом≥оцити?

A Ќорадренал≥ном

B “ироксином

C јтр≥опептидом

D јцетилхол≥ном

E јдренал≥ном

22. ” ж≥нки 30 рок≥в хвилинний обТЇм кров≥ у стан≥ спокою становить 5 л/хв. який обТЇм кров≥ проходить у нењ через судини легень за 1хвилину?

A 3,75л

B 2,5л

C 5л

D 2,0л

E 1,5л

23. ” крол€ через м≥с€ць п≥сл€ х≥рург≥чного звуженн€ нирковоњ артер≥њ зареЇстровано суттЇве п≥двищенн€ системного артер≥ального тиску. який з наведених механ≥зм≥в регул€ц≥њ спричинив зм≥ну тиску у тварини?

A јнг≥отензин-≤≤

B ¬азопресин

C јдренал≥н

D Ќорадренал≥н

E —еротон≥н

24. ѕри переход≥ людини з горизонтального положенн€ у вертикальне зареЇстровано рефлекторне зб≥льшенн€ частоти серцевих скорочень. ÷ентр зазначеного рефлексу локал≥зуЇтьс€ у:

A ƒовгастому мозку

B  ≥нцевому мозку

C ѕром≥жному мозку

D —ередньому мозку

E —пинному мозку

25. Ќа ≥зольованому серц≥ крол€ частково заблокували кальц≥Їв≥ канали кард≥ом≥оцит≥в. як≥ зм≥ни серцевоњ д≥€льност≥ в≥дбудутьс€ внасл≥док цього?

A «меншенн€ частоти скорочень

B «меншенн€ сили скорочень

C «меншенн€ частоти ≥ сили скорочень

D «упинка серц€ в д≥астол≥

E «упинка серц€ в систол≥

26. ≈лектрокард≥ограф≥чне досл≥дженн€ 45-р≥чного чолов≥ка ви€вило в≥дсутн≥сть зубц€ – у вс≥х в≥дведенн€х. ѕро блокаду €коњ д≥л€нки пров≥дниковоњ системи серц€ можна м≥ркувати?

A ѕравоњ н≥жки пучку √≥са

B ¬олокон ѕурк≥н'Ї

C јтр≥овентрикул€рного вузла

D —иноатр≥ального вузла

E Ћ≥воњ н≥жки пучку ѕса

27. як≥ ефекти у робот≥ серц€ можна оч≥кувати у схвильованоњ людини в результат≥ збудженн€ симпатичноњ нервовоњ системи?

A ѕозитивн≥ хронотропний, ≥нотропний, батмотропний ≥ дромотропний ефекти

B Ќегативн≥ батмотропний ≥ дромотропний, позитивн≥ хронотропний ≥ ≥нотропний ефекти

C ѕозитивн≥ ≥нотропний, батмотропний ≥ негативн≥ хронотропний ≥ дромотропний ефекти

D ѕозитивний хронотропний без про€в≥в дромотропного, батмотропного, ≥нотропного ефект≥в

E ѕозитивн≥ батмотропний, ≥нотропний, хронотропний ≥ негативн≥ дромотропний ефекти

28. яким чином можна доказати, що подразненн€ блукаючого нерва спричин€Ї пог≥ршенн€ пров≥дниковоњ функц≥њ серц€?

A Ќа сф≥гмограм≥ спостер≥гаЇтьс€ подовженн€ анакроти

B Ќа сф≥гмограм≥ спостер≥гаЇтьс€ подовженн€ катакроти

C ¬изначити величину серцевого викиду та в≥дм≥тити його зменшенн€

D Ќа ≈ √ спостер≥гаЇтьс€ подовженн€ –Q, б≥льше 0,20 с

E Ќа ≈ √ спостер≥гаЇтьс€ подовженн€ QRST, б≥льше 0,45 с

29. ” здоровоњ людини легке ф≥зичне навантаженн€ викликаЇ пом≥рне зб≥льшенн€ систол≥чного ≥ де€ке зниженн€ д≥астол≥чного тиску. ¬ чому причина цього €вища?

A ѕосиленн€ роботи серц€, зб≥льшенн€ тонусу судин

B ѕосиленн€ роботи серц€, зменшенн€ еластичност≥ судин

C ѕосиленн€ роботи серц€, зниженн€ тонусу судин у м'€зах

D ѕослабленн€ роботи серц€, пониженн€ тонусу судин

E ѕослабленн€ роботи серц€, зб≥льшенн€ тонусу судин

30. ”творенн€ €кого гормону лежить в основ≥ ендокринноњ функц≥њ серц€?

A јдренал≥ну

B ¬азопресину

C  ортизолу

D Ќатр≥йуретичного гормону

E —оматомедину —

31. ¬ €к≥й фаз≥ серцевого циклу вс≥ клапани серц€ закрит≥?

A јсинхронного скороченн€

B Ўвидкого вигнанн€

C ≤зометричного скороченн€

D ѕов≥льного вигнанн€

E јктивного наповненн€

32. який вид мТ€зового скороченн€ притаманний серцевому мТ€зу?

A ѕоодиноке

B —уц≥льний тетанус

C «убчастий тетанус

D “он≥чне скороченн€

E ≈ксцентричне скороченн€

33. якщо рад≥ус судини зменшитьс€ в 2 рази, то зг≥дно формули ѕуазейл€ периферичний оп≥р:

A «б≥льшитьс€ у 16 раз

B «меншитьс€ в ст≥льки ж раз≥в

C «б≥льшитьс€ у 9 раз≥в

D «меншитьс€ у 27 раз≥в

E Ќе зм≥нитьс€

34. ” хворого високий артер≥альний тиск. ƒл€ його зниженн€ ф≥з≥олог≥чно обірунтованим буде використанн€:

A √англ≥облокатор≥в

B јльфа-адреноблокатор≥в

C Ѕета1-адреноблокатор≥в

D ћожна використати вс≥ вказан≥ препарати

E јнтагон≥ст≥в кальц≥Ївих канал≥в (група препарат≥в, €к≥ зменшують вх≥д ≥он≥в —а2+ у кл≥тини)

35. ѕ≥д час емоц≥йного стресу маЇ м≥сце значне п≥двищенн€ тонусу симпатоадреналовоњ системи. як≥ зм≥ни д≥€льност≥ серц€ найв≥рог≥дн≥ш≥ за цих умов?

A «упинка серц€ внасл≥док тетан≥чного скороченн€ серцевого мТ€за

B «меншенн€ частоти та сили серцевих скорочень

C ƒ≥€льн≥сть серц€ залишаЇтьс€ незм≥нною

D јритм≥њ

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 896 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

1666 - | 1603 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.