Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


E «ростанн€ частоти та сили серцевих скорочень
36. ’ворий приймаЇ препарати, €к≥ блокують кальц≥Їв≥ канали. Ќа €к≥ процеси у м≥окард≥ вони впливають?

A «будлив≥сть

B ѕров≥дн≥сть

C јвтоматизм

D «асвоЇнн€ ритму

E ≈лектромехан≥чне сп≥вспр€женн€

37. ” пац≥Їнта маЇ м≥сце зниженн€ швидкост≥ проведенн€ ≥мпульсу по атр≥овентрикул€рному вузлу. ÷е спричинить:

A ѕодовженн€ ≥нтервалу –Q

B «б≥льшенн€ ампл≥туди зубц€ –

C «меншенн€ частоти серцевих скорочень

D –озширенн€ комплексу QRS

E «б≥льшенн€ тривалост≥ сегмента ST

38. ѕри реЇстрац≥њ потенц≥алу д≥њ кард≥ом≥оцит≥в маЇ м≥сце зб≥льшенн€ тривалост≥ фази плато. ÷е звТ€зано з:

A јктивац≥Їю швидких кальц≥Ївих канал≥в

B јктивац≥Їю канал≥в натр≥ю

C јктивац≥Їю пов≥льних кальц≥Ївих канал≥в

D ≤нактивац≥Їю канал≥в кал≥ю

E ≤нактивац≥Їю пов≥льних кальц≥Ївих канал≥в

39. ѕри масаж≥ мТ€з≥в шињ у пац≥Їнта р≥зко знижуЇтьс€ артер≥альний тиск. ќсновна причина:

A –озширенн€ судин мТ€з≥в

B ѕодразненн€ барорецептор≥в каротидного синусу

C –озширенн€ судин шк≥ри

D –ефлекторна мТ€зова релаксац≥€

E –озширенн€ судин внутр≥шн≥х орган≥в

40. ” функц≥онуванн≥ орган≥зму велику роль в≥д≥грають процеси регул€ц≥њ розширенн€ ≥ звуженн€ судин. Ќазв≥ть гормон, €кий викликаЇ вазоконстрикц≥ю:

A јльдостерон

B “ироксин

C √люкагон

D Ќорадренал≥н

E ѕаратгормон

41. Ћюдина виконуЇ оптимальне дл€ себе ф≥зичне навантаженн€ на велоергометр≥. як≥ зм≥ни в д≥€льност≥ серц€ будуть в≥дбуватись?

A ¬с≥ в≥дпов≥д≥ в≥рн≥

B ѕрискоренн€ серцевих скорочень

C «б≥льшенн€ сили скорочень серц€

D «б≥льшенн€ впливу симпатичноњ нервовоњ системи на серце

E «б≥льшенн€ обТЇму повертанн€ б≥льшоњ к≥лькост≥ кров≥ до серц€ завд€ки скороченню скелетних мТ€з≥в

42. Ћюдин≥ зробили пересадку серц€. ¬ њњ серц≥ будуть зд≥йснюватись наступн≥ види регул€ц≥њ за вин€тком:

A √омеометрична

B √уморальна

C ¬азокард≥альних рефлекс≥в

D √етерометрична

E «а принципом м≥сцевих рефлекторних дуг

43. ѕри п≥двищенн≥ артер≥ального тиску в аорт≥ спрацьовують наступн≥ захисн≥ механ≥зми, за вин€тком:

A «акон серц€

B ≈фект јнрепа

C –ефлекс з пресорецептор≥в дуги аорти

D «меншуЇтьс€ частота серцевих скорочень

E «меншуЇтьс€ сила серцевих скорочень

44. ѕри зм≥н≥ горизонтального положенн€ на вертикальне у людини зменшуЇтьс€ обТЇм повертанн€ кров≥ до серц€, що викликаЇ:

A «меншенн€ систол≥чного обТЇму серц€

B ѕрискоренн€ серцевих скорочень

C «меншенн€ впливу блукаючого нерва на серце

D «б≥льшенн€ впливу симпатичноњ нервовоњ системи на серце

E ¬с≥ в≥дпов≥д≥ в≥рн≥

45. Ќайб≥льший вплив на величину артер≥ального тиску спричин€ють артер≥оли тому, що:

A ¬они мають найб≥льшу площу поверхн≥

B ¬они мають найб≥льшу площу поперечного перетину

C ¬они створюють найб≥льший оп≥р

D ” них найб≥льша швидк≥сть руху кров≥

E ” них м≥н≥мальна швидк≥сть руху кров≥

46. ѕ≥д час пом≥рних ф≥зичних навантажень зростають ус≥ з нижчезазначених показник≥в кровооб≥гу, кр≥м:

A «агальний периферичний оп≥р судин

B ’ќ—

C „——

D —истол≥чний обТЇм

E ѕульсовий тиск

47. ” студента 18 рок≥в п≥сл€ ф≥зичного навантаженн€ реограф≥чно зареЇстровано нер≥вном≥рний розпод≥л кровозабезпеченн€ орган≥в. —удини €ких орган≥в в цьому випадку мають найб≥льший кровот≥к?

A —келетних мТ€з≥в

B ѕеч≥нки

C —ерц€

D Ќирки

E Ўлунково-кишкового тракту

48. Ќа що вказуЇ в≥дхиленн€ електричноњ в≥с≥ серц€ вл≥во?

A √≥пертроф≥€ правого передсерд€

B √≥пертроф≥€ правого шлуночка

C ѕорушенн€ пров≥дниковоњ функц≥њ серц€

D √≥пертроф≥€ л≥вого шлуночка

E Ќормостен≥чна конституц≥€ т≥ла людини

49. ” хворого у в≥ц≥ 45 рок≥в при тривал≥й аускультац≥њ легень в умовах глибокого диханн€ виникло запамороченн€. «м≥ни €ких процес≥в в серцево-судинн≥й систем≥ при цьому в≥дбуваютьс€?

A «меншенн€ тонусу судин к≥нц≥вок та зменшенн€, внасл≥док цього, артер≥ального тиску

B √≥пероксиген≥€ кров≥

C «меншенн€ хвилинного обТЇму серц€

D –ефлекторне зменшенн€ тонусу судин мозку

E ѕ≥двищенн€ тонусу судин мозку в результат≥ г≥покапн≥њ

50. ” пац≥Їнта 40 рок≥в ви€влено зм≥щенн€ л≥воњ нирки донизу та п≥двищений артер≥альний тиск (180/100 мм рт. ст.). ѕорушенн€ €ких механ≥зм≥в регул€ц≥њ артер≥ального тиску, най≥мов≥рн≥ше, зумовило такий стан серцево-судинноњ системи?

A ѕ≥двищенн€ тонусу парасимпатичного в≥дд≥лу ¬Ќ—

B ѕ≥двищенн€ синтезу рен≥ну та альдостерону

C «меншенн€ синтезу антид≥уретичного гормону

D «меншенн€ тонусу симпатичного в≥дд≥лу ¬Ќ—

E «б≥льшенн€ синтезу глюкокортикоњд≥в

51. ƒл€ оц≥нки скорочувальноњ властивост≥ серц€ хворому було рекомендовано додатково пройти обстеженн€, €ке базуЇтьс€ на реЇстрац≥њ слабких зм≥щень т≥ла, що викликають серцев≥ скороченн€. ўо це за обстеженн€?

A ≈лектрокард≥ограф≥€

B ≈хокард≥ограф≥€

C –ентгенокард≥ограф≥€

D Ѕал≥стокард≥ограф≥€

E ‘онокард≥ограф≥€

52. Ќа ≈ √ хворого з г≥перфункц≥Їю щитовидноњ залози була зареЇстрована тах≥кард≥€. Ќа п≥дстав≥ зм≥н €ких елемент≥в ≈ √ було зроблено под≥бний висновок?

A —егменту PQ

B  омплексу QRS

C ≤нтервалу PQ

D ≤нтервалу PT

E ≤нтервалу RR

53. ” пац≥Їнта при обстеженн≥ виникла необх≥дн≥сть досл≥дити скоротливу функц≥ю м≥окарду. якою методикою досл≥дженн€ можна скористатис€?

A ≈лектрокард≥ограф≥Їю

B ¬екторелектрокард≥ограф≥Їю

C ѕлат≥змограф≥Їю

D Ѕал≥стокард≥ограф≥Їю

E —ф≥гмограф≥Їю

54. ’ворий п≥д час серцевого нападу втратив св≥дом≥сть, зТ€вились судоми. Ќа ≈ √ ви€влено, що ритм скорочень передсердь ≥ шлуночк≥в неоднаковий. ўо може бути причиною даного стану?

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 803 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1455 - | 1422 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.