Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“≈ћј є 11. —в≥това пол≥тика та м≥жнародн≥ в≥дносини
√еопол≥тика та пол≥тична глобал≥стика

 

ѕон€тт€ св≥тового сп≥втовариства та його структура. ќсобливост≥ розвитку св≥тового сп≥втовариства на початку XXI ст. ”крањна у св≥товому сп≥втовариств≥.

ѕон€тт€ св≥товоњ ≥ м≥жнародноњ пол≥тики, њх сп≥вв≥дношенн€. —уб'Їкти св≥товоњ пол≥тики. ћ≥жнародн≥ орган≥зац≥њ та њх роль у розв'€занн≥ конфл≥ктних ≥ кризових ситуац≥й. ќсновн≥ принципи сучасноњ м≥жнародноњ пол≥тики. ‘орми м≥жнародноњ пол≥тики, њњ основн≥ ц≥л≥ та завданн€ в сучасних умовах.

ѕон€тт€ нац≥ональних ≥нтерес≥в. ћ≥жнародна пол≥тика ≥ нац≥ональний ≥нтерес €к основа зовн≥шньоњ пол≥тики держави. Ќац≥ональн≥ ≥нтереси та нац≥ональна безпека ”крањни. ќсновн≥ напр€мки та пр≥оритети зовн≥шньопол≥тичноњ д≥€льност≥ украњнськоњ держави. ”крањна та —Ќƒ: проблеми й перспективи взаЇмов≥дносин.

ѕон€тт€ м≥жнародних в≥дносин та њх види. ѕон€тт€ св≥тового пол≥тичного процесу та його суб'Їкти. ’арактерн≥ риси та тенденц≥њ сучасного св≥тового пол≥тичного процесу ќсновн≥ принципи сучасних м≥жнародних в≥дносин. “енденц≥њ розвитку м≥жнародних в≥дносин у сучасному св≥т≥.

ќсобливост≥ розвитку сучасноњ цив≥л≥зац≥њ. «агостренн€ кризи сучасноњ цив≥л≥зац≥њ.  ласиф≥кац≥€ сучасних проблем розвитку людства. –оль ќќЌ у вир≥шенн≥ проблем св≥тового сп≥втовариства.

ѕон€тт€ геопол≥тики та њњ структура. √енезис геопол≥тики. √еопол≥тичний анал≥з сучасних м≥жнародних в≥дносин. ”крањна в сучасному геопол≥тичному простор≥. „инники впливу на геопол≥тичну ор≥Їнтац≥ю сучасноњ ” крањни.

«агальна характеристика пол≥тичноњ глобал≥стики. ѕон€тт€ глобальних проблем сучасност≥. ’арактеристика зовн≥шн≥х та внутр≥шн≥х обмежень розвитку людства, що впливають на виникненн€ глобальних проблем сучасност≥. ƒжерела глобальних проблем сучасност≥ та шл€хи ≥ умови њх вир≥шенн€.  ласиф≥кац≥€ глобальних проблем сучасност≥. ѕол≥тичн≥ аспекти глобальних проблем людства. ѕол≥тичн≥ шл€хи вир≥шенн€ глобальних проблем сучасност≥. —п≥вроб≥тництво сучасних держав у науково-техн≥чн≥й та технолог≥чн≥й сферах ≥ його вилив на вир≥шенн€ глобальних проблем. –оль –имського клубу, ќќЌ та ≥нших м≥жнародних орган≥зац≥й в загальнолюдських зусилл€х, спр€мованих на осмисленн€ та пошуки шл€х≥в розв'€занн€ глобальних проблем сучасност≥.

”крањна на тл≥ глобальних пол≥тичних трансформац≥й. ”крањна ≥ –ос≥€: цив≥л≥зац≥йн≥, геопол≥тичн≥ та геокультурн≥ в≥дм≥нност≥. ¬заЇмов≥дносини ”крањни ≥ Ќј“ќ.


–екомендована л≥тература

 

ќсновн≥ нормативн≥ акти:

1. јкт проголошенн€ незалежност≥ ”крањни. Ц –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1427-12

2. ƒекларац≥€ прав нац≥ональностей ”крањни. Ц –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1771-12

3. ƒекларац≥€ про державний суверен≥тет ”крањни. Ц –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=55-12

4.  онституц≥€ ”крањни. Ц –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

5. «акон ”крањни "ѕро вибори депутат≥в ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевих рад та с≥льських, селищних, м≥ських гол≥в". Ц –ежим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2487-17

6. «акон ”крањни "ѕро вибори народних депутат≥в ”крањни". Ц –ежим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17

7. «акон ”крањни "ѕро вибори ѕрезидента ”крањни". Ц –ежим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/474-14

8. «акон ”крањни "ѕро м≥сцеве самовр€дуванн€ в ”крањн≥". Ц –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0

9. «акон ”крањн "ѕро нац≥ональн≥ меншини в ”крањн≥". Ц –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2494-12

10. «акон ”крањни "ѕро громадськ≥ обТЇднанн€". Ц –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

11. «акон ”крањни "ѕро свободу сов≥ст≥ та рел≥г≥йн≥ орган≥зац≥њ". Ц –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=987-12

 

ѕ≥дручники:

1.  ирилюк ‘. ≤стор≥€ пол≥толог≥њ: п≥дручн. дл€ вищ. навч. заклад≥в / ‘. ирилюк. Ц  .: «нанн€ ”крањни, 2002.

2. ѕолитологи€: учебник / под общ. ред. ¬.—.  омаровского. Ц 2-е изд., доп. и перераб. Ц ћ.: »зд-во –ј√—, 2006.

3. ѕолитологи€: учебник дл€ вузов / ѕод ред. ћј. ¬асилика. Ц ћ.: ёристъ, 2000.

4. ѕол≥толог≥€: јкадем≥чний курс: п≥дручник. Ц 2-ге вид., перероб. ≥ доп. Ц  .: ¬ƒ "≤н ёре", 2006.

5. ѕол≥толог≥€: п≥дручник / за ред. ћ.ћ. ¬егеша. Ц 3-тЇ вид., перероб. ≥ доп. Ц  .: «нанн€, 2008.

6. ѕол≥толог≥€: п≥дручник / за ред. ќ.¬. Ѕабк≥ноњ. Ц  .: јкадем≥€, 2006.

7. –удич ‘.ћ. ѕол≥толог≥€: п≥дручник. Ц  .: Ћиб≥дь, 2005.

 

Ќавчальн≥ пос≥бники, ≥нш≥ дидактичн≥ та методичн≥ матер≥али:

1. √елей —. ƒ., –утар —. ћ. ѕол≥толог≥€: Ќавч. пос≥б. Ц  .: «нанн€, 2004.

2.  оршук –. ћ. ≈тнопол≥толог≥€: навч. пос≥б. / –.ћ.  оршук. Ц  .: јлерта, 2011.

3. Ћогвина ¬. Ћ. ѕол≥толог≥€: Ќавч. пос≥б. Ц  .: ÷ентр навч. л≥т., 2006.

4. ћатвеев —. ј. ѕолитологи€: учеб. пособ. / —. ј. ћатвеев, Ћ. —. Ѕуланенко. Ц 7-е изд. Ц ’.: ќдиссей, 2008.

5. ѕ≥ча ¬.ћ., Ћевк≥вський  .ћ., ’ома Ќ.ћ. ѕол≥толог≥€: Ќавч. пос≥б. - Ћьв≥в: "Ќовий —в≥т-2000", 2006.

6. ѕ≥ча ¬. ћ., ’ома Ќ. ћ. ѕол≥толог≥€:  онспект лекц≥й: Ќавч. пос≥б. Ц Ћьв≥в: "Ќовий —в≥тЦ2000", 2005.

7. ѕогор≥лий ƒ. ™. ѕол≥толог≥€:  редитно Ц модульний курс: Ќавч. пос≥б. Ц  .: ÷ентр учбов. л≥т, 2008.

8. ѕол≥толог≥чний енциклопедичний словник: ѕос≥бник дл€ студент≥в вищ. навч.закл. / ¬≥дп. ред. ¬.ƒ. Ѕабк≥н. Ц  .: √енеза, 1997.

9. ѕол≥толог≥чний словник. / «а ред. ћ.‘. √оловатого та ќ. ¬. јнтонюка. Ц  .: ћј”ѕ, 2005.

10. ѕол≥толог≥€: Ќавч. пос≥б. / ¬. ≤. Ўтанько, Ќ. ¬. „орна та ≥н. Ц  .: ÷ентр учбов. л≥т., 2007.

11. ѕол≥толог≥€: терм≥ни, пон€тт€, персонал≥њ, схеми, таблиц≥: Ќавч. словник-дов≥дник./ «а ред. ¬. ћ. ѕ≥ч≥. Ц Ћьв≥в: "Ќовий св≥тЦ2000", 2004.

12. —емке Ќ. ћ. ѕол≥толог≥€: модульний курс: навч. пос≥б. ƒл€ ¬Ќ«. Ц ’.: “орс≥нг плюс, 2009.

ћонограф≥њ та ≥нш≥ науков≥ виданн€:

1. ƒемократ≥€: јнтолог≥€ / упор€д. ќ. ѕроценко. Ц  .: —молоскип, 2005.

2. ƒмитренко ћ.ј. ѕол≥тична система ”крањни: розвиток в умовах глобал≥зац≥њ та ≥нформац≥йноњ революц≥њ / ћ.ј.ƒмитренко. Ц  .: «нанн€ ”крањни, 2008.

3. ƒюверже ћ. ѕолитические партии. Ц 4-е изд. / ћ.ƒюверже. Ц ћ.: јкадем. проект: “рикста, 2007.

4. ≤ванченко –.ѕ. ƒержавницька ≥де€ давньоњ –уси Ц ”крањни / –.ѕ. ≤ванченко. Ц 2-ге вид. Ц  .: —молоскип, 2007.

5.  ононенко ѕ. Ќац≥ональна ≥де€, нац≥€, нац≥онал≥зм: монограф≥€ / ѕ.  ононенко. Ц  .: ћј”ѕ: ћ≥лен≥ум, 2006.

6. Ћатиг≥на Ќ.ј. ƒемократ≥€: реал≥њ versus утоп≥њ: монограф≥€ / Ќ.ј. Ћатиг≥на. Ц  .:  ињв. нац. торг.-екон. ун-т, 2008.

7. Ќац≥онал≥зм: “еор≥њ нац≥њ та нац≥онал≥зму в≥д …огана ‘≥хте до ≈рнеста •елнера: јнтолог≥€ / упор€д. ќ. ѕроценко, ¬. Ћ≥совий. Ц  .: —молоскип, 2006.

8. Ќ≥к≥т≥н ¬.¬. –есурсний потенц≥ал становленн€ громад€нського сусп≥льства в ”крањн≥: монограф≥€ / ¬.¬.Ќ≥к≥т≥н. Ц ’.: ¬ид-во ’ар–≤ Ќјƒ” "ћаг≥стр", 2006.

9. ѕроблеми модерн≥зац≥њ пол≥тичних систем сучасност≥: монограф≥€ / за заг. ред. Ћ.ћ. √ерас≥ноњ, ќ.√. ƒаниль€на. Ц ’.: ѕраво, 2008.

10. ”крањна: пол≥тична ≥стор≥€. ’’ Ц початок ’’≤ ст.: монограф≥€ / педрада: ¬.ћ. Ћитвин (голова) [та ≥н.]; редкол.: ¬.ј. —мол≥й, ё.ј. Ћевенець (сп≥вголови) [та ≥н.]. Ц  .: ѕарламентське вид-во, 2007.

11. ўок≥н √. —учасний украњнський консерватизм: —татт≥. ƒопов≥д≥. ≤нтервТю / √.ўок≥н. Ц  .: ћј”ѕ, 2006.

 

≤нш≥ джерела:

1. ƒиалог.UA. Ц –ежим доступу: http://dialogs.org.ua/theme.php.

2. ÷ентр –азумкова. Ц –ежим доступу: http://www.uceps.org.ua/ua/section/International.

3. јгентство гуман≥тарних технолог≥й. Ц –ежим доступу: http://www.aht.org.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 438 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

1284 - | 1205 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.