Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќц≥нка ф≥зичного розвитку ≥ здоров'€ учн≥в
ƒо ф≥зичноњ культури належать:

1.  ультура т≥ла (р≥вень здоров'€): загартован≥сть, ст≥йк≥сть проти захворювань, пропорц≥йн≥сть т≥ла.

2.  ультура рух≥в (р≥вень ф≥зичного розвитку): ф≥з≥олог≥чн≥ функц≥њ, рухлив≥ вм≥нн€ й навички.

3.  ультура самовдосконаленн€: здатн≥сть до ф≥зичного вдосконаленн€ €к процесу самост≥йноњ ф≥зичноњ д≥€льност≥ людини.

ƒо 3-го потр≥бно п≥двести п≥дростаюче покол≥нн€, прищеплюючи "смак" до самовдосконаленн€. «а останн≥ 10 рок≥в (особливо п'€ть) держава послабила увагу до ф≥зичноњ культури мас, до наукового вим≥рюванн€ потенц≥алу ф≥зичноњ культури, але робота продовжуЇтьс€. ќсоблива увага звертаЇтьс€ на формуванн€ 2-го Ч культури рух≥в. ¬она вим≥рюЇтьс€ у балах, у спец≥альних карточках ф≥зичноњ п≥дготовки з б≥гу, п≥дт€гуванн€, стрибк≥в... ÷€ проблема маЇ ≥стор≥ю: тести √ѕќ на р≥зних ступен€х Ч спроба на державному р≥вн≥ стимулювати ф≥зичне вихованн€. јле ц€ система мала формальний характер, бо здоров'€ в≥дступало на другий план. —истема √ѕќ ≥снувала багато рок≥в, але була черговою зв≥тною компан≥Їю.

—ьогодн≥ вимагаЇтьс€ новий, комплексний ф≥зкультурно-оздоровчий. п≥дх≥д, заснований на: 1) визначенн≥ р≥вн€ ф≥зичного розвитку людини в дошк≥льному ≥ студентському в≥ц≥; 2) рекомендац≥€х комплексу ≥ндив≥дуальних заход≥в, що п≥двищують цей р≥вень у кожного ≥ндив≥да (розробки вчених на комп'ютерн≥й основ≥: «≥нченко ¬.ƒ., ЅаЇвський P.M., Ўигалевський ¬.¬. та ≥н.) в основному у вищ≥й осв≥т≥. √рупа вчених п≥д кер≥вництвом професора Ўигалевського ¬.¬. розробила комплексну методику оц≥нки ф≥зичного стану орган≥зму молод≥ в≥д 16 до 29 рок≥в, €ка базуЇтьс€ на таких показниках здоров'€ ≥ ф≥зичного розвитку, €к артер≥альний тиск, життЇва Їмн≥сть леген≥в, в≥дносна вага, адаптац≥йний потенц≥ал, загальна винослив≥сть, загальний швидк≥сно-силовий потенц≥ал, ф≥зична працездатн≥сть. ¬ироблено стандарт здоров'€, кожний критер≥й €кого оц≥нюЇтьс€ в балах. ћаксимальний бал в≥дпов≥даЇ стандарту, чим нижчий бал, тим г≥рш≥ параметри. Ќа 1-му курс≥ складаЇтьс€ паспорт здоров'€. якщо при максимум≥ 31 бал з ус≥х параметр≥в ≥ндив≥д набрав 24 бали, то загальна оц≥нка "задов≥льно" Ч "«". √оловне Ч розробити ≥ндив≥дуальну програму тренувань, €ка пол≥пшить загальну витривал≥сть ≥ швидк≥сно-силовий показник. ÷≥ програми видаютьс€ ≈ќћ ≥ використовуютьс€ €к ≥ндив≥дуальн≥ завданн€ студентам. ѕровод€тьс€ повторн≥ вим≥рюванн€, унос€тьс€ корективи в ≥ндив≥дуальну програму.

ѕаспорт здоров'€ студент≥в ≤ курсу    
ѕоказник стану здоров'€ ≥ ф≥зичноњ культури «наченн€ √радац≥€ стану ‘ункц≥ональний клас
¬≥дносна вага, %   ≤деальна вага  
јртер≥альний тиск, мм рт. ст. —истол≥чний ƒистол≥чний ≤ 20 70 Ќормальний  
ѕоказник стану здоров'€ ≥ ф≥зичноњ культури «наченн€ √радац≥€ стану ‘ункц≥ональний клас  
Ѕронх≥альна прох≥дн≥сть в шлунку, %   Ѕронхоспазм    
јдаптац≥йний потенц≥ал, од. 2,05 «адов≥льний    
«агальна витривал≥сть 12,25 ¬исока    
«агальний швидк≥сно-силовий потенц≥ал 2,00 Ќижче середнього    
‘≥зична працездатн≥сть 0,98 ¬ище середнього ___  
           

÷€ система широко використовуЇтьс€ при профв≥дбор≥ аб≥тур≥Їнт≥в, у процес≥ навчанн€ дл€ досл≥дженн€ динам≥ки р≥вн€ здоров'€.

¬исновки

1. —в≥това ≥ в≥тчизн€на науки ≥ практика поступово накопичують вим≥рювальний ≥нструментар≥й, €кий дозвол€Ї виразити к≥льк≥сною м≥рою вс≥ 4 ц≥льов≥ установки (знанн€, творч≥сть, моральн≥сть, ф≥зичне здоров'€).

2. —аме система р≥зного характеру тест≥в стаЇ базисом вим≥рювального ≥нструментар≥ю.

3. ”с≥ досл≥дженн€ нос€ть стих≥йний характер, не об'Їднан≥ сп≥льною задачею Ч сформувати р≥зносторонньо розвинену особист≥сть.

4. Ќов≥ шл€хи формуванн€ особистост≥ розроблен≥ в основному на верхньому ступен≥ осв≥ти ≥ практично не розповсюджуютьс€ на дошк≥льний в≥к ≥ початкову школу, де закладаютьс€ основи всеб≥чного розвитку, самовдосконаленн€.

5. ≤нструментар≥й розр≥знений ≥ не узгоджений з метою Ч забезпечити наскр≥зн≥сть, наступн≥сть на вс≥х ступен€х осв≥ти та створенн€ сильного мотивац≥йного механ≥зму дос€гненн€ ц≥лей.

ƒл€ цього й ≥снуЇ спец≥альна наукова дисципл≥на Ч " вал≥метр≥€", €ка об'ЇднуЇ к≥льк≥сн≥ методи оц≥нки €кост≥ продукц≥њ. ” 1989 р. було винайдено факторно-критер≥альну модель, €ка Ї класичною квал≥метричною моделлю, бо в≥дпов≥даЇ ус≥м принципам квал≥метр≥њ щодо 4-х ц≥лей осв≥ти (ƒив.:."“аблиц€ 10").

“аблиц€ 10. ‘акторно-критер≥альна модель оц≥нки р≥вн€ гармон≥йного розвитку особистост≥

‘актор гармон≥йност≥ ¬агом≥сть фактор≥в  ритер≥й фактор≥в гармон≥йност≥ «наченн€
–≥вень 0,35 1. 3 бажанн€м допомагаЇ 1,0
морального   колегам 1,0
розвитку   2. ƒопомагаЇ колегам,  
(люд€н≥сть)   але не завжди  
  з бажанн€м 0,8
    3. ƒопомагаЇ без  
    бажанн€ ≥ не часто 0,4
    4. Ќе любить допомагати
    ≥ншим, уникаЇ цього 0,0
–≥вень 0,25 1. ¬в≥чливий, створюЇ  
культурного   хороший кл≥мат  
розвитку   у колектив≥ 1,0
(вв≥члив≥сть)   2. ƒостатньо вв≥чливий,  
    р≥дко дозвол€Ї соб≥  
    груб≥сть чи безтактн≥сть 0,8
    3. ƒозвол€Ї соб≥ груб≥сть  
    до ≥нших 0,4
    4. √рубий ≥ безтактний  
    у стосунках з людьми 0,0
–≥вень 0,15 1. ¬елик≥ профес≥йн≥  
≥нтелектуального   знанн€, може  
(профес≥йного) розвитку   консультувати 1,0
    2. ƒостатн≥ профес≥йн≥  
    знанн€ 0,8
    3. Ќе достатн≥  
    профес≥йн≥ знанн€ 0,4
    4. Ќе маЇ ≥стотних  
    профес≥йних знань 0,0
–≥вень 0,15 1. 3 бажанн€м зд≥йснюЇ  
≥деолог≥чного   громадську роботу 1,0
розвитку   2. —правл€Їтьс€ з  
(участ≥   громадськими  
в громадськ≥й   дорученн€ми 0,6
робот≥)   3.ћало ≥ без бажанн€  
    провадить громадську  
    роботу 0,2
    4. ≤гноруЇ громадську  
    роботу 0,0
‘актор гармон≥йност≥ ¬агом≥сть фактор≥в  ритер≥й фактор≥в гармон≥йност≥ «наченн€
–≥вень ф≥зичного розвитку" (тренован≥сть) 0,10 1. „астота пульсу за хвилину п≥сл€ 10 прис≥дань 60Ч80 81Ч100 101Ч120 121 ≥ б≥льше 1,0 0,7 0,3 0,1
”сього 1,0    

” факторно-критер≥альн≥й модел≥ комплексна оц≥нка р≥вн€ €кост≥ (гармон≥йного розвитку) виражаЇ середню арифметичну залежн≥сть такого виду:

 гарм = ћ1 1 + ћ2 2 + ћ3 3 + ћ4 4 + ћ5 5 = 0,35*0,4 + 0,25*0,8 + 0,15*0,8 + 0,15*0,2 +... + + 0,1*0,7 = 0,56

ƒе ћ1, ћ2,... Ч вагом≥сть фактор≥в у дол€х одиниц≥, а  1,  2,... Ч середн≥ арифметичн≥ величини експертних оц≥нок критер≥њв.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 528 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

1503 - | 1268 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.