Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрган≥зац≥€ внутр≥шк≥льного контролю
 онтроль залишаЇтьс€ нев≥д'Їмною, орган≥чною частиною управл≥нського циклу. ¬≥н передбачаЇ отриманн€ ≥нформац≥њ про результативн≥сть проведеноњ роботи. ƒемократизац≥€ ц≥Їњ функц≥њ управл≥нн€ передбачаЇ поЇднанн€ адм≥н≥стративного, педагог≥чного, колективного контролю ≥ самоконтролю кожного учн€ у педагог≥чному процес≥.  онтроль можна в≥дм≥нити т≥льки стосовно тих педагог≥в, у €ких висок≥ результати та немаЇ потреби в допомоз≥. ѕрот€гом року в школ≥ провод€тьс€ контрольн≥ зр≥зи-зал≥ки, екзамени, контрольн≥ роботи, анкетуванн€, тестуванн€, громадськ≥ огл€ди знань зг≥дно з розробленими критер≥€ми. якщо результати зр≥з≥в добр≥, то в≥дд≥ли осв≥ти не втручаютьс€ в процес та технолог≥ю роботи вчител€. якщо результати контрольних зр≥з≥в св≥дчать про проблеми колективу або окремих учител≥в, то робота колективу вивчаЇтьс€ глибше з метою наданн€ допомоги. ƒл€ цього використовуютьс€ р≥зн≥ види й форми контролю.  онтроль буваЇ попереджувальний, поточний, п≥дсумковий.

ѕопереджувальний контроль використовуЇтьс€ в робот≥ з молодими вчител€ми (наприклад, перев≥рка п≥дготовки вчител€ до зан€ть).

ѕоточний контроль Ч це в≥дв≥дуванн€ зан€ть, анал≥з письмових роб≥т учн≥в, перев≥рка њх усп≥шност≥ прот€гом семестру, року.

ѕ≥дсумковий контроль Ч це анал≥з результат≥в навчально-виховного процесу за п≥вр≥чч€, навчальний р≥к ≥ насл≥дки перев≥дних та випускних екзамен≥в.

«а об'Їктами контроль под≥л€Їтьс€ на персональний, класно-узагальнюючий, предметно-узагальнюючий.

«а обс€гом охопленн€ об'Їкт≥в контроль под≥л€Їтьс€ на фронтальний (вивчаЇтьс€ все), тематичний (вивчаЇтьс€ певне питанн€, наприклад, перев≥р€Їтьс€ робота т≥льки тих учител≥в, у €ких ви€влен≥ певн≥ недол≥ки).

 онтроль буваЇ оперативний ≥ плановий. ќперативний контроль використовуЇтьс€ у форм≥ одноденного в≥дв≥дуванн€ зан€ть кер≥вником школи в≥дпов≥дно до поставленоњ мети. ѕлановий контроль носить глибокий характер, в≥н передбачаЇтьс€ заздалег≥дь дл€ ви€вленн€ недол≥к≥в у навчально-виховн≥й робот≥. ”с≥ види контролю мають своњ специф≥чн≥ особливост≥, однак вони взаЇмопов'€зан≥ ≥ доповнюють один одного.

ƒиректор школи дл€ внутр≥шнього контролю складаЇ таку, посл≥довн≥сть д≥й: визначенн€ мети контролю, складанн€ його плану, п≥дготовка до контролю, зб≥р матер≥алу про стан навчально-виховного процесу та його анал≥з, п≥дготовка висновк≥в, розробка позитивних рекомендац≥й, доведенн€ висновк≥в до виконавц≥в, визначенн€ терм≥н≥в виконанн€ пропозиц≥й.

 ер≥вники школи застосовують традиц≥йн≥ ≥ нетрадиц≥йн≥ форми контролю: спостереженн€ ≥ анал≥з урок≥в та виховних заход≥в, анкетуванн€ вчител≥в, ≥ндив≥дуальн≥ бес≥ди, вивченн€ шк≥льноњ документац≥њ, вивченн€ результат≥в д≥€льност≥ учн≥в, завданн€ творчого характеру, результати предметних ол≥мп≥ад, екзамен≥в, конкурс≥в, проведенн€ громадських огл€д≥в знань. ” школах, €к≥ працюють на демократичних засадах, застосовуютьс€: прац€ "на дов≥р≥ колективу" (самоконтрол≥);

прац€ на "частков≥й дов≥р≥"; картотеки контролю в≥дкритого, системного, анал≥тичного характеру; проведенн€ творчих бес≥д з педагогами (ћ≥зоцька школа на –≥вненщин≥); д≥лов≥ педагог≥чн≥ ≥гри (Ѕерезн≥вська —Ў є1 на –≥вненщин≥); моделюванн€ оперативного управл≥нн€..

ќтже, функц≥€ контролю в демократичних умовах Ї засобом п≥двищенн€ €кост≥ навчально-виховного процесу.

ќсновн≥ шл€хи оптим≥зац≥њ внутр≥шк≥льного управл≥нн€ в умовах демократизац≥њ сусп≥льства сформульован≥ в монограф≥њ “.—.–абченюк "ƒемократизац≥€ внутр≥шк≥льного управл≥нн€" ( ињв, 1997): наукове обгрунтуванн€ та в≥дпрацюванн€ ≥нновац≥йних моделей управл≥нн€; удосконаленн€ традиц≥йноњ структури управл≥нн€; упор€дкуванн€ системи зворотноњ ≥нформац≥њ про стан роботи школи та виробленн€ у кер≥вник≥в школи вм≥нь анал≥зувати цю ≥нформац≥ю; координац≥€ вс≥х член≥в адм≥н≥страц≥њ та уникненн€ дублюванн€; п≥дн€тт€ науково-методичноњ рол≥ педагог≥чних рад, нарад, методичних об'Їднань учител≥в, виховател≥в, класних кер≥вник≥в; оволод≥нн€ кер≥вниками школи ≥ндив≥дуальними та колективними формами роботи; безпосереднЇ навчанн€ кер≥вник≥в шк≥л та орган≥в осв≥ти з питань управл≥нн€; системно-комплексне плануванн€ роботи школи; використанн€ контролю дл€ ви€вленн€ дос€гнень у прац≥ вчител€; висока педагог≥чна грамотн≥сть управл≥нських р≥шень; забезпеченн€ самовр€дуванн€ учн≥в €к засобу њх самоорган≥зац≥њ й самовихованн€; координац≥€ зусиль школи, с≥м'њ, громадськост≥, позашк≥льних заклад≥в у навчальн≥й ≥ виховн≥й робот≥; забезпеченн€ нац≥ональноњ спр€мованост≥ навчально-виховного процесу та безперервност≥ педагог≥чного управл≥нн€ процесом нац≥онального вихованн€ тощо.

 

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 395 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1276 - | 1247 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.