Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤ндив≥дуальн≥ особливост≥ мисленн€. –озумова д≥€льн≥сть р≥зних людей, п≥дл€гаючи загальним психо≠лог≥чним законом≥рност€м, водночас характеризуЇтьс€ ≥ндив≥дуальни≠ми особливост€ми.¬≥дм≥тност≥ в
–озумова д≥€льн≥сть р≥зних людей, п≥дл€гаючи загальним психо≠лог≥чним законом≥рност€м, водночас характеризуЇтьс€ ≥ндив≥дуальни≠ми особливост€ми. ¬≥дм≥тност≥ в розумов≥й д≥€льност≥ ви€вл€ютьс€ в р≥зноман≥тних €кост€х мисленн€. ≤ндив≥дуальн≥ в≥дм≥тност≥ мисленн€ людей зумовлен≥ передус≥м особливост€ми њхнього житт€, характе≠ром д≥€льност≥, навчанн€м. ѕевний вплив на особливост≥ мисленн€ справл€ють тип вищоњ нервовоњ д≥€льност≥, сп≥вв≥дношенн€ першоњ та другоњ сигнальних систем. Ќай≥стотн≥шими €кост€ми, в €ких ви€вл€≠ютьс€ ≥ндив≥дуальн≥ в≥дм≥тност≥ мисленн€, Ї самост≥йн≥сть, критичн≥сть, гнучк≥сть, глибина, широта, посл≥довн≥сть, швидк≥сть.

—амост≥йн≥сть мисленн€ характеризуЇтьс€ вм≥нн€м людини стави≠ти нов≥ завданн€ й розв'€зувати њх, не вдаючись до допомоги ≥нших лю≠дей. —амост≥йн≥сть мисленн€ грунтуЇтьс€ на врахуванн≥ знань ≥ досв≥ду ≥нших людей, але людина, €к≥й властива ц€ €к≥сть, творчо п≥дходить до п≥знанн€ д≥йсност≥, знаходить нов≥, власн≥ шл€хи ≥ способи вир≥шенн€ п≥знавальних та ≥нших проблем. —амост≥йн≥сть мисленн€ т≥сно пов'€за≠на з критичн≥стю.

 ритичн≥сть мисленн€ ви€вл€Їтьс€ у здатност≥ суб'Їкта п≥знаваль≠ноњ д≥€льност≥ не потрапл€ти п≥д вплив чужих думок, об'Їктивно оц≥ню≠вати позитивн≥ та негативн≥ аспекти €вища чи факту, ви€вл€ти ц≥нне та помилкове в них. Ћюдина з критичним розумом вимогливо оц≥нюЇ власн≥ думки, ретельно перев≥р€Ї р≥шенн€, зважуЇ вс≥ "за" ≥ "проти",

ви€вл€ючи тим самим самокритичне ставленн€ до власних д≥й.  ритичн≥сть ≥ самост≥йн≥сть мисленн€ великою м≥рою залежать в≥д життЇвого досв≥ду людини, багатства та глибини знань.

√нучк≥сть мисленн€ ви€вл€Їтьс€ в ум≥нн≥ швидко зм≥нювати своњ д≥њ при зм≥н≥ ситуац≥њ д≥€льност≥, зв≥льн€ючись в≥д залежност≥ закр≥п≠лених у попередньому досв≥д≥ способ≥в ≥ прийом≥в розв'€занн€ ана≠лог≥чних завдань. √нучк≥сть мисленн€ розкриваЇтьс€ в готовност≥ швидко переключатис€ з одного способу розв'€занн€ завдань на ≥нший, зм≥нювати тактику ≥ стратег≥ю њх розв'€занн€, знаходити нов≥, нестан≠дартн≥ способи д≥й за зм≥нених умов.

√либина мисленн€ ви€вл€Їтьс€ в ум≥нн≥ проникати в сутн≥сть склад≠них питань, розкривати причини €вищ, прихован≥ за нашаруванн€≠ми не≥стотних про€в≥в, бачити проблему там, де њњ не пом≥чають ≥нш≥, передбачати можлив≥ насл≥дки под≥й ≥ процес≥в. —аме ц€ риса влас≠тива особистост€м з глибоким розумом, €к≥ у простих, добре в≥домих фактах ум≥ють пом≥чати суперечност≥ й на ц≥й основ≥ розкривати зако≠ном≥рност≥ природи та сусп≥льного житт€.

Ўирота мисленн€ ви€вл€Їтьс€ у здатност≥ охопити широке коло питань, у творчому мисленн≥ в р≥зних галуз€х знанн€ та практики. Ўирота мисленн€ Ї показником ерудованост≥ особистост≥, њњ ≥нтелек≠туальноњ р≥зноб≥чност≥.

ѕосл≥довн≥сть мисленн€ ви€вл€Їтьс€ в ум≥нн≥ дотримуватис€ лог≥чноњ наступност≥ при висловлюванн≥ суджень, њх обгрунтуванн≥. ѕосл≥довним можна назвати мисленн€ людини, €ка суворо дотри≠муЇтьс€ теми м≥ркуванн€, не в≥дхил€Їтьс€ в б≥к, не "перестрибуЇ" з одн≥Їњ думки на ≥ншу, не п≥дм≥н€Ї предмет м≥ркуванн€. ƒл€ посл≥довно≠го мисленн€ характерне дотриманн€ певних принцип≥в розгл€ду питан≠н€, €сн≥сть плану, в≥дсутн≥сть суперечностей ≥ лог≥чних помилок в ар≠гументац≥њ думки, доказов≥сть та об'Їктивн≥сть у висновках.

Ўвидк≥сть мисленн€ Ч це здатн≥сть швидко роз≥братис€ у складн≥й ситуац≥њ, швидко обдумати правильне р≥шенн€ й прийн€ти його. Ўвидк≥сть мисленн€ залежить в≥д знань, м≥ри сформованост≥ розу≠мових навичок, досв≥ду у в≥дпов≥дн≥й д≥€льност≥ та рухливост≥ нерво≠вих процес≥в. Ўвидк≥сть мисленн€ сл≥д в≥др≥зн€ти в≥д квапливост≥ та похапливост≥, що њх демонструють де€к≥ люди, не продумуючи на≠лежно р≥шень, €к≥ вони приймають, не прогнозуючи можливих на≠сл≥дк≥в насп≥х прийн€тих р≥шень.

”с≥ €кост≥ мисленн€ людини формуютьс€ й розвиваютьс€ в д≥€ль≠ност≥. «м≥стовна й в≥дпов≥дно орган≥зована д≥€льн≥сть спри€Ї всеб≥чно≠му розвитку ц≥нних €костей мисленн€ особистост≥.

 лючов≥ пон€тт€ теми


ћисленн€, анал≥з, синтез, пор≥вн€нн€, абстрагуванн€, узагальненн€, конкрети≠зац≥€, класиф≥кац≥€, систематизац≥€, судженн€, умовив≥д, пон€тт€, проблемна ситуац≥€, завданн€, г≥потеза, наочно-д≥йове мисленн€, наочно-образне мисленн€,

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 503 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

1337 - | 1168 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.