Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“енденц≥њ розвитку украњнськоњ л≥тератури XIX ст
”крањнська л≥тература цього пер≥оду розвивалась у складних умовах протиборства р≥зних сусп≥льно-пол≥тичних та художн≥х тенденц≥й. ѕопри те, що украњнська територ≥€ була роз≥рвана ≥ народ ”крањни зазнав соц≥ального та нац≥онального гнобленн€ з боку царизму та австро-угорськоњ монарх≥њ, поширювалис€ демократичн≥ ≥дењ, прогресивн≥ антикр≥посницьк≥ настроњ, що спри€ло визр≥ванню нових тенденц≥й у л≥тератур≥. Ќайважлив≥шими були пот€г до в≥дбитт€ у л≥тературних творах д≥йсност≥, по€ва елемент≥в реал≥зму та народност≥, проникненн€ в л≥тературу народноњ мови та народного образного св≥тосприйманн€.

ѕершим твором новоњ украњнськоњ л≥тератури стала "≈нењда" ≤.  отл€ревського, €кий поЇднав традиц≥њ народноњ та л≥тературноњ творчост≥. ѕ'Їсами "Ќаталка-ѕолтавка" та "ћоскаль-чар≥вник" письменник закр≥пив нац≥ональн≥ основи л≥тературноњ мови, утвердив жанр побутовоњ драми, л≥ричних в≥рш≥в та п≥сень. ѕ≥д впливом творчост≥ ≤.  отл€ревського посилюЇтьс€ ≥нтерес до народноњ творчост≥ та побуту. ÷≥ питанн€ порушуютьс€ в журналах "”крањнський в≥сник", "’арьковский ƒемокрит", "”крањнський журнал". «'€вл€ютьс€ перш≥ зб≥рки украњнських народних п≥сень ћ. ÷ертелЇва, ћ. ћаксимовича, ¬. «алеського, ≤. —резневського. ѕочали виходити альманахи та зб≥рки твор≥в письменник≥в украњнською мовою. ” л≥тературу вв≥йшли талановит≥ автори Ч ѕ. √улак-јртемовський, √.  в≥тка-ќснов'€ненко, ™. √реб≥нка, у творах €ких поЇднуютьс€ елементи класицизму та сентиментал≥зму, романтизму та просв≥тницького реал≥зму, р≥зн≥ теч≥њ, стил≥ та жанри.

” 20-т≥ роки романтизм (Ћ. Ѕоровиковський, ћ.  остомаров, ¬. «аб≥ла та ≥н.) прин≥с в украњнську л≥тературу жанри балади, романсу, ≥сторичноњ поеми, драми, трагед≥њ (ј. ћетлинський, ќ. јфанасьЇв-„ужбинський).

” «ах≥дн≥й ”крањн≥ риси новоњ л≥тератури активно формують члени "–уськоњ тр≥йц≥" ћ. Ўашкевич, ≤. ¬агилевич, я. √оловацький. ¬они видавали альманах "–усалка ƒн≥строва", €кий ≥ за зм≥стом (осп≥вуванн€ боротьби украњнського народу за визволенн€, поетизац≥€ народних героњв Ч ƒовбуша, Ѕойчука, ћорозенка, гайдамак≥в), ≥ за формою (жива народна мова, фонетичний правопис) був ви€вом протесту проти поневоленн€ та роз'Їднанн€ украњнського народу. “≥сн≥ зв'€зки члени "–уськоњ тр≥йц≥" п≥дтримували з Ќаддн≥пр€нською ”крањною, €ку вони вважали центром т€ж≥нн€ вс≥х украњнських земель.

¬еличезний вплив на розвиток украњнськоњ л≥тератури справила творч≥сть “. Ўевченка. …ого " обзар" став епохальним €вищем. “. Ўевченко п≥дн€в украњнську л≥тературу на св≥товий р≥вень. ¬≥н порушуЇ у своњх творах найгостр≥ш≥ питанн€ сусп≥льного житт€, своЇю поез≥Їю формуЇ нац≥ональну св≥дом≥сть украњнц≥в, закликаЇ до сп≥вчутт€ та захисту вс≥х слов'€н ≥ пригноблених народ≥в –ос≥њ. ѕоет заклав основи пол≥тичноњ та ф≥лософськоњ поез≥њ, соц≥альноњ сатири, сформулював основн≥ естетичн≥ принципи реал≥зму, розширив вериф≥кац≥йн≥ засоби поез≥њ. …ого творч≥сть вплинула на розвиток л≥тератури та культури слов'€нських народ≥в.

ƒемократичний напр€мок в украњнськ≥й л≥тератур≥ представл€ла ц≥ла пле€да талановитих митц≥в. ¬идатна письменниц€ ћарко ¬овчок ("Ќародн≥ опов≥данн€", "≤нститутка", "Ћедащиц€", "ћарус€", "ѕанська вол€", " армелюк" та ≥н.) з великою любов'ю змалювала образи простих кр≥пак≥в та њх боротьбу проти пом≥щицького гн≥ту. ”крањнський байкар Ћ. √л≥бов у алегоричн≥й форм≥ показав безправне становище сел€нства. ѕисьменник ј. —видницький створив перший реал≥стичний соц≥ально-побутовий роман "Ћюборацьк≥"; революц≥онер-демократ ѕ. √рабовський Ч зб≥рки "ѕрол≥сок", "« п≥вноч≥"; поет-демократ —. –уданський Ч л≥ричн≥ поез≥њ, що зажили великоњ попул€рност≥: "ѕов≥й, в≥тре, на ¬крањну", "“и не мо€" та ≥н. ÷≥кав≥ твори належать перу ћ. „айки, √анни Ѕарв≥нок, ѕ. „убинського та ≥н.

¬еликий внесок у розвиток украњнськоњ л≥тератури зробили письменники ѕ.  ул≥ш (роман "„орна рада"), Ѕ. √р≥нченко (зб≥рки поез≥й "ѕ≥сн≥ ¬асил€ „айченка", "ѕ≥д с≥льською стр≥хою", пов≥ст≥ "—он€чний пром≥нь", "ѕ≥д тихими вербами" та ≥н.), поети ћ. Ўогол≥в (зб≥рки "¬орскло", "—лобожанщина"), ¬. —ам≥йленко (сатиричн≥ в≥рш≥ "≈льдорадо", "ѕатр≥от ≤ван" та ≥н.), ќ.  ониський, ¬.  улик, ѕ. “аволга-ћокрицький.

 ласичн≥ зразки соц≥ально-побутовоњ пов≥ст≥ та опов≥данн€ створив ≤. Ќечуй-Ћевицький. ” високохудожн≥й форм≥ змальовано житт€, побут та психолог≥ю р≥зних верств населенн€ ”крањни ("ћикола ƒжер€", " айдашева с≥м'€", "«апорожц≥", "ћарус€ Ѕогуславка" та ≥н.). ќ.  обил€нська та ѕанас ћирний у своњх творах дали енциклопед≥ю украњнського житт€ та ≥стор≥ю буржуазного сусп≥льства.

√ромад€нськ≥ та демократичн≥ позиц≥њ ћ.  оцюбинського ("ѕ'€тизолотник", "ѕо-людському", "ƒорогою ц≥ною", "ƒл€ загального добра" та ≥н.), Ћес≥ ”крањнки ("ƒосв≥тн≥ вогн≥", "Ѕез над≥њ спод≥ваюсь", "—лово, чому ти не тверда€ криц€" та ≥н.) ≥стотно вплинули на украњнську ≥нтел≥генц≥ю.

Ќов≥ горизонти мисленн€, перех≥д до психолог≥чноњ прози знаменуЇ творч≥сть ≤. ‘ранка Ч письменника, вченого, громадсько-пол≥тичного д≥€ча. ¬≥н створив класичн≥ зразки громад€нськоњ, ф≥лософськоњ та ≥нтимноњ л≥рики ("« вершин ≥ низин", "«≥в'€ле лист€", " амен€р≥", "√≥мн", "“оваришам ≥з тюрми"), змалював жорстоку експлуатац≥ю роб≥тник≥в (–≥пник, "Ќа робот≥", "Ѕорислав см≥Їтьс€"). ѕ≥д впливом ≤. ‘ранка розвивалас€ творч≥сть ћ. ѕавлика, —.  овал≥ва, Ќ.  обринськоњ, “. Ѕордул€ка та найближчих його посл≥довник≥в Ч ¬. —тефаника, Ћ. ћартовича, ћарка „еремшини.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 465 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

1318 - | 1296 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.