Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


VI. ѕсихолог≥€ особиаост≥ п≥дл≥тка


 


сказан≥, у€вл€ти досить нереальн≥ способи свого тр≥умфу або помсти образнику. ј т≥, €к≥ мають проблеми, ≥дентиф≥кують себе в у€в≥ з персо≠нажами фантастичних книг чи к≥ноф≥льм≥в. «датн≥сть в у€вленн€х Ђвхо≠дитиї в образ ≥деал≥зованого геро€ допомагаЇ њм вир≥шувати проблемн≥ ситуац≥њ, усувати перешкоди, що заважають у сп≥лкуванн≥ чи взаЇмосто≠сунках з оточуючими.

ƒл€ п≥дл≥тк≥в соц≥альний св≥т, в €кому вони живуть ≥снуЇ апр≥ор≥ (в≥д лат. арг≥ог≥ - знанн€, незалежне в≥д досв≥ду). ÷е природа, предмети, соц≥ум, в €ких п≥дл≥ток не почуваЇ себе д≥€чем, здатним зм≥нювати довк≥лл€. ≤ його перестаЇ влаштовувати св≥т таких в≥дносин. ¬≥н починаЇ шукати в цьому св≥т≥ своЇ м≥сце. ћ≥ж тим житт€ п≥дл≥тка залишаЇтьс€ переважно шк≥льним ≥ реально в≥н виключений ≥з сусп≥льноњ д≥€льност≥ €к такоњ. ÷е станови≠ще примушуЇ п≥дл≥тка до реал≥зац≥њ почутт€ д≥€льн≥шоњ сили переважно в у€в≥. Ќа основ≥ самооц≥нки в≥н установлюЇ своЇр≥дн≥сть такого положенн€, €ке психологи визначають €к Ђфеномен включеноњ невключеност≥ї. —пе≠циф≥ка цього положенн€ пол€гаЇ в тому, що б≥льш≥сть бажань, ц≥нн≥сних ор≥Їнтац≥й та ≥деал≥в п≥дл≥тка реал≥зуютьс€ т≥льки у мр≥€х ≥ не можуть бути д≥йово включен≥ в реальне бутт€. —уперечлив≥сть такого положенн€ у де€≠ких п≥дл≥тк≥в може виражатис€ в акц≥€х п≥дл≥ткового вандал≥зму в природ≥, у громадських м≥сц€х загального вжитку (л≥фти, зупинки, пам'€тн≥ м≥сц€), в асоц≥альних вит≥вках, в необмеженому потворств≥ тощо.

¬ окремих випадках п≥дл≥тки, захопившись задоволенн€м Ђв≥льного л≥танн€ї в у€в≥, можуть потрапити в пастку. «'€вл€Їтьс€ Ђвит≥сненн€ї всього того, що не влаштовуЇ њх, €ке поЇднуЇтьс€ з прагненн€м в≥докре≠митис€, сховатис€ за Ђу€вний екранї в≥д зовн≥шнього св≥ту. Ќа такому р≥вн≥ оперуванн€ у€вою може причањтис€ психогенна основа п≥дл≥ткового аутизму Ч зануренн€ в св≥т у€вних переживань з послабленн€м контакту з реальн≥стю, з в≥дсутн≥стю прагнень до сп≥лкуванн€ з р≥дними, дорослими ≥ однол≥тками.

ќтже, у€ва може збагачувати житт€ п≥дл≥тка, поЇднуючись з творчим мисленн€м, ≥ ставати ≥стинною креативною силою його особистост≥, але може ≥ в≥дчужувати його в≥д реального на користь у€вного св≥ту, значно обмежуючи розвиток п≥знавальноњ д≥€льност≥.

¬изначен≥ перетворенн€ п≥знавальноњ сфери стають суттЇвими пере≠думовами емоц≥йних зм≥н. ¬ житт≥ п≥дл≥тк≥в емоц≥њпочутт€ займають значне м≥сце, про що св≥дчать особливост≥ њх повед≥нки. ¬загал≥, в цьому в≥ц≥ дан≥ псих≥чн≥ функц≥њ стають набагато глибшими ≥ зм≥стовн≥шими.

” б≥льшост≥ п≥дл≥тк≥в в≥дзначаютьс€ емоц≥йна нестаб≥льн≥сть ≥ амб≥≠валентн≥сть почутт≥в. Ќест≥йк≥сть емоц≥й зумовлюЇтьс€ значною невпев≠нен≥стю п≥дл≥тка в≥дносно правильност≥ вибор≥в форм повед≥нки. ’оча нов≥ почутт€ вже виникли, але вони не набули ще адекватних способ≥в вираженн€ чи точок прикладанн€. ћотивац≥€ п≥дл≥тк≥в характеризуЇтьс€,


з одного боку, прагненн€м до самост≥йност≥ ≥ самоповаги, а з ≥ншоњ - во≠ни стикаютьс€ з регламентац≥€ми, контролем, заборонами ≥ вимогами до≠рослих. “акий конфл≥кт часто викликаЇ ≥мпульсивн≥, нестаб≥льн≥, ≥нколи важкопередбачуван≥ емоц≥њ.

Ќа амб≥валентн≥сть (суперечлив≥сть) почутт≥в п≥дл≥тк≥в вказують ба≠гато досл≥дник≥в цього в≥ку. ÷е €вище позначаЇтьс€ на повед≥нц≥, торкаю≠чись морального зм≥сту вчинк≥в. ” залежност≥ в≥д зовн≥шн≥х умов функц≥≠онуванн€ про€в таких почутт≥в у п≥дл≥тк≥в може викликати неоднозначне або негативне ставленн€ до них з боку дорослих. “ак, можна спостер≥≠гати, €к п≥дл≥ток, спираючись на почутт€ чолов≥чоњ г≥дност≥ ≥ обов'€зку, один захищаЇ д≥вчину ≥ виступаЇ без страху перед ф≥зично сильн≥шою групою юнак≥в. „ерез певний час цей же п≥дл≥ток може безжал≥сно за≠бирати грош≥, шапку чи годинник у слабшого за себе однол≥тка, рад≥ючи при цьому своЇму усп≥ху. “ак≥ факти св≥дчать про те, що н≥ одна з потреб не превалюЇ ще достатньо ст≥йко в особистост≥ п≥дл≥тка, що й викликаЇ амб≥валентний про€в почутт≥в.

«м≥ни в почутт€х п≥дл≥тк≥в зумовлюютьс€ новим њх становищем у со≠ц≥альному середовищ≥. ѕрагненн€ зайн€ти це становище, а саме: швид≠ше стати дорослим, породжуЇ нову гаму переживань. ѕ≥дл≥ток переживаЇ задоволенн€, коли до нього ставл€тьс€ €к до дорослого, ≥ незадоволен≠н€, коли вбачають у ньому маленьку дитину. ” зв'€зку з цим особливим прагненн€м, в≥н може бол€че сприймати р≥зн≥ форми про€ву неуважност≥ до нього, що зач≥пають його г≥дн≥сть ≥ самост≥йн≥сть.

ѕ≥дл≥тки особливо чутлив≥ до того, €к ставл€тьс€ до них однол≥тки. ” взаЇминах з однол≥тками вони найчаст≥ше керуютьс€ саме почутт€м г≥д≠ност≥. ѕроте ≥нколи таке почутт€ ви€вл€Їтьс€ у нерозсудлив≥й, надм≥рн≥й форм≥, €ка може перетворюватис€ у свою протилежн≥сть. Ќа цьому грун≠т≥ можуть виникати конфл≥кти. ¬ той же час, можна бачити, €к п≥дл≥тки ви€вл€ють емоц≥йну прихильн≥сть ≥ н≥жн≥сть почутт≥в до тих однол≥тк≥в, €ких вважають своњми друз€ми.

≤нтенсивно розвиваютьс€ естетичн≥ почутт€. ќсновним джерелом њх розвитку стають музика, живопис, поез≥€, художн€ л≥тература. ¬≥д цьо≠го виникають нов≥ переживанн€, €к≥ п≥дл≥тки пов'€зують з життЇвими планами на майбутнЇ, з вибором профес≥њ. ” цей пер≥од може €скраво про€витис€ перше коханн€. «м≥цнюЇтьс€, глибшаЇ ≥ стаЇ ст≥йким почутт€ дружби. ≈стетичн≥ почутт€ спонукають п≥дл≥тк≥в до сприйн€тт€ музики ≥ спроб писати в≥рш≥. ћ≥ж тим дан≥ почутт€ можуть викликати ≥ р≥зного роду епатаж≥ (в≥д франц. ера≥ез - вражати незвичною повед≥нкою).

ќсобливий вплив на розвиток вс≥х вид≥в почутт≥в зд≥йснюють сучасн≥ засоби масовоњ комун≥кац≥њ: преса, рад≥о ≥ телебаченн€. ќстаннЇ в силу незначного контролю за в≥дбором програм дл€ п≥дл≥тковоњ аудитор≥њ ви≠значаЇ формуванн€ пол€рних почутт≥в, €к позитивних, так ≥ негативних.ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 622 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

1352 - | 1236 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.