Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


VI. ѕсихолог≥€ особистост≥ п≥дл≥тка. завжди в≥дбуваЇтьс€ без психолог≥чних травм


 


завжди в≥дбуваЇтьс€ без психолог≥чних травм. ƒо цього додаЇтьс€ стерео≠тип сприйн€тт€ п≥дл≥тк≥в €к п≥длеглих ≥ залежних, а тому доросл≥ не за≠вжди здатн≥ задовольнити њх потребу в нерегламентованому сп≥лкуванн≥. ѕро це св≥дчить величезна к≥льк≥сть лист≥в п≥дл≥тк≥в у сучасн≥ молод≥жн≥ газети ≥ журнали, в €ких вони реал≥зують дану потребу незнайомим до≠рослим. ’арактер цих лист≥в в≥др≥зн€Їтьс€ високим р≥внем емоц≥йност≥ ≥ щирост≥:

1. Ђ¬вечер≥ батьки т≥льки встигають запитати: Ђяк справи у школ≥?ї ј
нам на це питанн€ надокучило в≥дпов≥дати, ≥ здаЇтьс€, що батьк≥в б≥льше
вже н≥чого ≥ не ц≥кавить... “ому ми часто не розум≥Їмо батьк≥в, а батьки
нас...ї

2. Ђѕовинн≥ ж бути в них (вчител≥в) сп≥льн≥ ≥нтереси з нами? ¬они
просто в≥дпрацьовують своњ години у школ≥, а до наших проблем њм не≠
маЇ д≥ла!ї

3. Ђƒ≥знатис€ про коханн€ у дорослих € не намагаюс€, вважаю, що це
не маЇ сенсу, вони все одно не скажуть.ї

4. Ђ...¬они (батьки) не бачать у нас людину, здатну самост≥йно оц≥ню≠
вати ≥ розум≥ти житт€. ¬они не дозвол€ють нам гул€ти, дружити, бачать
у дружб≥ щось погане, непристойне... намагаютьс€ сп≥ймати на слов≥... не
в≥р€ть, коли говоримо правду... не дають думати ≥ жити самост≥йно...ї

5. Ђ...ћи з мамою ще жодного разу не говорили по душам...€ б могла
розпов≥сти все, що мене хвилюЇ, ≥нш≥й ж≥нц≥, €ка мене зрозум≥Ї...ї

6. Ђƒуже багато вчител≥в, на мою думку,... вчать одному, а робл€ть зо≠
вс≥м ≥ншеї. («а матер≥алами ¬.≈. ѕахаль€н).

—п≥лкуванн€ п≥дл≥тк≥в багато у чому зумовлюЇтьс€ њх настроЇм, €кий прот€гом невеликого пром≥жку часу може зм≥нюватис€ пр€мо на проти≠лежний. Ћаб≥льн≥сть настрою та амб≥валентн≥сть почутт≥в можуть при≠зводити до поверхового, неорган≥зованого сп≥лкуванн€. «а таких умов спостер≥гаютьс€ невм≥нн€ протисто€ти тиску з боку дорослих, обмеже≠н≥сть словникового запасу та мовленнЇвоњ культури пор≥вн€но з≥ старшим покол≥нн€м. ¬се це призводить до того, що у контактах п≥дл≥тк≥в перева≠жають малоусв≥домлюван≥ повед≥нков≥ реакц≥њ.

Ќайхарактерн≥шою Ї реакц≥€ Ђв≥дходуї в≥д ситуац≥њ, коли п≥дл≥ток об≠минаЇ Ђгостр≥ кутиї, або зовс≥м не пом≥чаЇ чи н≥велюЇ проблему. ѕроте невир≥шен≥ питанн€ з часом важким т€гарем л€гають на його плеч≥. ¬ си≠туац≥€х, коли зменшуЇтьс€ увага з боку близьких чи висуваютьс€ завище≠н≥ оч≥куванн€ до п≥дл≥тка, €к≥ пов'€зан≥ з перевантаженн€м його духовних ≥ ф≥зичних сил, може наступати реакц≥€ опозиц≥њ. ¬она характеризуЇтьс€ тим, що п≥дл≥ток у взаЇминах з дорослими р≥зними засобами намагаЇтьс€ привернути њх увагу, переключити њњ з ус≥х ≥нших на себе.

Ќайлегший спос≥б дос€гнути мети Ч ув≥йти в св≥т дорослих,Ч пол€≠гаЇ дл€ п≥дл≥тка у насл≥дуванн≥ њх зовн≥шн≥х форм повед≥нки. ƒл€ хлопц≥в


зразком часто стаЇ та людина, €ка веде себе Ђ€к ≥стинний мужчинаї ≥ воло≠д≥Ї мужн≥стю, см≥лив≥стю, витримкою, силою вол≥ ≥ в≥рн≥стю у дружб≥. ” д≥вчат розвиваЇтьс€ тенденц≥€ в≥дтворювати образи тих ж≥нок, €к≥ сприйма≠ютьс€ Ђ€к ≥стинна ж≥нкаї: старших подруг, привабливих, розумних, попу≠л€рних. Ќасл≥дуванн€ повед≥нки значущого дорослого, причому в першу чергу зовн≥шн≥х, доступних стор≥н: в од€з≥, зач≥сках, прикрасах, космети≠ц≥, особливому лексикон≥, манер≥ повед≥нки, засобах в≥дпочинку ≥ розваг - тобто того, на основ≥ чого можна дос€гти певного усп≥ху, характеризуЇ реакц≥ю ≥м≥тац≥њ. ќск≥льки зразками дл€ ≥м≥тац≥њ виступають не т≥льки до≠росл≥, але ≥ однол≥тки п≥дл≥тк≥в, то створюваний ними ≥деал буваЇ досить суперечливим. ¬≥н поЇднуЇ у соб≥ €кост≥ €к дорослого, так ≥ молодоњ лю≠дини, причому не завжди ц≥ €кост≥ узгоджуютьс€ в одн≥й особ≥. Ќа думку –.—. Ќемова, у цьому пол€гають основн≥ чинники нев≥дпов≥дност≥ п≥дл≥т≠к≥в власному ≥деалу ≥ њх пост≥йн≥ переживанн€ з цього приводу.

ѕри недостатн≥й критичност≥ ≥ несамост≥йност≥ в судженн€х реакц≥њ ≥м≥тац≥њ можуть зд≥йснювати негативний вплив на повед≥нку п≥дл≥тка. Ќе≠гативна ≥м≥тац≥€ ви€вл€Їтьс€ у п≥дл≥тк≥в тод≥, коли дл€ насл≥дуванн€ ви≠бираЇтьс€ негативний зразок. „асто буваЇ так, що це людина, €ка була причиною багатьох страждань ≥ образ п≥дл≥тка.

” цьому в≥ц≥ спостер≥гаютьс€ реакц≥њ г≥перкомпенсац≥њ - коли п≥дл≥тки дл€ самореал≥зац≥њ вибирають т≥ сфери д≥€льност≥, в €ких необх≥дно дола≠ти певн≥ труднощ≥. ” взаЇмостосунках вони намагаютьс€ продемонстру≠вати, що неусп≥х в €к≥йсь одн≥й галуз≥, вони можуть компенсувати усп≥ха≠ми в ≥нш≥й - в так≥й, де здатн≥ реал≥зувати своњ внутр≥шн≥ можливост≥.

«гадуван≥ вже реакц≥њ емансипац≥њ в даний пер≥од розвиваютьс€ за двома напр€мками. ѕо-перше, це в≥дторгненн€ в≥д минулого заради устремл≥нн€ в майбутнЇ. ѕо-друге, це подоланн€ емоц≥йних зв'€зк≥в з батьками ≥ включенн€ в соц≥альне житт€, що в≥дбуваЇтьс€ поза с≥м'Їю. –еакц≥њ емансипац≥њ у б≥льшост≥ випадк≥в досить €скраво виражен≥. ѕроте багато психолог≥в зазначають, що зв≥льненн€ в≥д оп≥ки батьк≥в пов'€зано з тендерними в≥дм≥нност€ми, тобто у€вленн€ми про те, €кою в межах даноњ культури, може бути повед≥нка представник≥в р≥зноњ стат≥. ƒинам≥ка реакц≥й емансипац≥њ балансуЇ в ≥нтервал≥ даного в≥ку - в≥д 11 до 16 рок≥в.

¬имоги свободи, зв≥льненн€ в≥д контролю батьк≥в сильн≥ше пом≥тн≥ у молодших д≥вчат-п≥дл≥тк≥в. ƒ≥вчата част≥ше прагнуть до автоном≥њ в силу того, що с≥мейн≥ вимоги довго утримують њх в ≥нфантильн≥й ситуац≥њ: њх примушують займатис€ домашн≥ми справами, суваро контролюють в≥д≠сутн≥сть дома ≥ виб≥р друз≥в-хлопц≥в. ѕ≥сл€ 15 рок≥в емансипац≥€ д≥вчат пом≥тно знижуЇтьс€. ” хлопц≥в, навпаки, на початку п≥дл≥ткового в≥ку так≥ реакц≥њ малочисельн≥. јдже ставленн€ до хлопц≥в визначають ≥нш≥ батьк≥вськ≥ ≥мперативи: дос€гнута самост≥йн≥сть ≥ незалежн≥сть у к≥нц≥


1 ” ј


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 498 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

1603 - | 1383 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.