Лекции.Орг


Поиск:
Структура, причини і умови виникнення конфліктів
Розглянемо характеристики кожного з компонентів конфліктів.

1. Суб’єкти конфлікту (конфліктуючі сторони) – це безпосередні учасники конфлікту, які складають основні структурні елементи будь-якого конфлікту, оскільки своїми діями вони породжують сам конфлікт, надають йому того чи іншого змісту та гостроти, визначають його тривалість та зміни.

На цій підставі, за своїми суб’єктами можна виділити наступні види конфліктів:

– між окремими особистостями – міжособистісні;

– між окремою особистістю та групою – особистісно-групові;

– між групами – міжгрупові.

2. Характер відносин між конфліктуючими сторонами визначається ступенем їх взаємодії та взаємозалежності.

3. Предмет конфлікту є змістовною характеристикою конфлікту і передбачає з’ясування його об’єкта, тобто того, що саме зосереджує на собі увагу та прагнення учасників конфлікту, і, водночас, протиставляє їх один одному, а, отже, є об’єктивною основою виникнення між ними конфліктних відносин. Загальновизнано, що основними об’єктами більшості соціальних конфліктів виступають ресурси, статус та цінності.

4. Зовнішнє соціальне середовище здійснює суттєвий вплив на виникнення і розвиток конфліктів через стандарти у оцінках соціальних ситуацій, стилі аналізу, моделі вирішення проблем, способи прийняття рішень, які сформувались у даному середовищу.

Стадії розвитку конфлікту:

конфліктна ситуація;

конфліктна взаємодія;

поглиблення конфліктного протистояння – ескалація конфлікту та досягнення ним вищої точки напруги – кульмінації;

завершення конфлікту, або вихід з нього конфліктуючих сторін шляхом обраного однією або двома сторонами способу – насильства, примирення або розриву.

До важливих характеристик конфлікту належать також наслідки конфлікту.

Причинами конфліктів (зокрема, політичних) також можуть бути етнічна або релігійна нетерпимість, ідеологічна зашореність. Значна частина побутових та сімейних конфліктів зумовлена причинами психологічного характеру: агресивністю, почуттям ненависті, заздрості тощо.

Міжгрупові конфлікти у більшості випадків породжуються розходженнями у поглядах або інтересах, хоча у кінцевому рахунку такі розходження зводяться переважно до боротьби за ресурси.

аналізом умов виникнення конфлікту. Умови виникнення конфлікту формуються на передконфліктій стадії, зміст якої становить зростання соціальної напруги у відносинах між потенційними суб’єктами конфлікту;

соціальна напруга являє собою психологічний стан людей і до початку конфлікту носить латентний (прихований) характер.

Наступною умовою виникнення конфлікту є пред’явлення учасниками конфлікту односторонніх або взаємних претензій, прагнення довести їх правомірність, звинувачення опонента у небажанні вирішувати спірні питання законними, справедливими методами.

Обов’язковою умовою виникнення конфлікту є руйнування традиційних структур соціальної взаємодії, перехід до взаємних звинувачень та погроз, наростання агресивності, а у кінцевому рахунку – формування «образу ворога» та установки на боротьбу з ним. Якщо ці умови – у наявності, то необхідний лише формальній привід для початку безпосереднього зіткнення сторін, переростання конфліктної ситуації у відкритий конфлікт. Таким приводом виступає інцидент.

Після інциденту можливі три варіанти поведінки конфліктуючих сторін:

– Сторони (сторона) прагнуть владнати існуючі протиріччя і знайти компроміс.

– Одна із сторін робить вигляд, начебто «нічого особливого не відбулося» (втеча від конфлікту).

– Інцидент стає початком відкритого протистояння і конфлікт проходить усі стадії свого розвитку.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 616 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы договорились о значении слов. © Рене Декарт
==> читать все изречения...

1462 - | 1259 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.