Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕ≥дготовка до публ≥чного виступу
«агалом ≥снують чотири вар≥анти п≥дготовки до виступу та його проведен н€:

1) написати весь текст виступу, а пот≥м прочитати його слухачам;

2) написати текст виступу, к≥лька раз≥в прочитати його, а пот≥м виголосити по пам'€т≥, коли-не-коли загл€даючи в рукопис;

3) п≥дготувати лише коротеньк≥ записи;

4) виступати без будь-€ких нотаток.

Ђ–екомендуЇмо насамперед другий ≥ трет≥й вар≥анти. ƒо першого й четвертого вдавайтес€ лише зр≥дкаї (≤рж≥ “оман).

ѕередус≥м необх≥дно точно визначити тему виступу ≥ д≥знатис€ про склад, к≥льк≥сть, в≥к, фах слухач≥в, р≥вень њх об≥знаност≥ з темою ступу.

ўоб виступ справив приЇмне враженн€, задумайтес€, що нового знаютьс€ з вашого виступу слухач≥, чи зац≥кавл€тьс€ хоча б ним. ўоб це сталос€, аудитор≥€ маЇ пов≥рити, що допов≥дач допоможе розв'€зати виниклу проблему.

ѕочинаючи п≥дготовку до виступу, з'€суйте мету, €коњ ¬и хочете дос€гти: по≥нформувати, переконати, розважити чи спонукати слухач≥в до чогось.

ѕ≥сл€ цього найголовн≥ше д≥брати матер≥ал, що стосуЇтьс€ обранноњ теми, осмислити його, вилучити зайве, впор€дкувати, лог≥чно його розташувати, вид≥ливши композиц≥йн≥ частини, в≥дшл≥фувати стиль, запам'€тати текст виступу ≥ на завершенн€ спочатку мовчки, а пот≥м ≥ вголос проговорити, узгоджуючи з вид≥леним на виступ часом.

 

«ак≥нчивши запис промови, корисно продовжити њњ вдосконаленн€, прогл€даючи в≥д початку до к≥нц€ ≥ навпаки: в≥д висновк≥в до вступу. ” ход≥ таких перегл€д≥в м≥ркуЇмо, як пол≥пшити композиц≥ю виступу, €к зробити виразн≥шими, ч≥тк≥шими, дох≥длив≥шими окрем≥ фрази.

 

Ќаступний етап п≥дготовки Ч запам'€товуванн€ промови. ” першу чергу намагаЇмос€ заф≥ксувати в пам'€т≥ план виступу, мету ≥ основну думку, њњ зв'€зок ≥з частков≥шими думками, аргументами «авершуЇмо п≥дготовку виголошенн€м промови у внутр≥шньому мовленн≥, а пот≥м ≥ вголос. “ака ретельна п≥дготовка забезпечить усп≥х публ≥чного виступу.

 

якщо плануЇтьс€ короткий виступ, то п≥дготовка спрощуЇтьс€, складаючись з таких основних етап≥в: зб≥р матер≥алу, ключов≥ слова, що в≥дображають основну частину виступу, вступ ≥ висновки, перегл€д ц≥лого ≥ виступ.

” тому раз≥, €кщо, готуючись до виступу, допов≥дач вир≥шить записати допов≥дь на папер≥, йому сл≥д врахувати, що розмовна мова значною м≥рою р≥знитьс€ в≥д писемноњ, вона менш формал≥зована, в≥льн≥ша, сприймаЇтьс€ легше. ѕри цьому не можна нехтувати дотриманн€м загальноприйн€тих л≥тературних норм у користуванн≥ орфоеп≥чними, морфолог≥чними та стил≥стичними засобами мови, адже важливою умовою усп≥ху Ї бездоганна грамотн≥сть. ћовленн€ маЇ бути не т≥льки правильним, а й лексично багатим, синтаксично р≥зноман≥тним.

Ѕезперечно, усп≥хов≥ будь-€кого публ≥чного виступу спри€Ї виразне мовленн€. ƒо техн≥чних чинник≥в виразного мовленн€ належать диханн€, голос, дикц≥€ (вимова), ≥нтонац≥€ (тон), темп, жести, м≥м≥ка. Ћише досконале волод≥нн€ кожним складником техн≥ки виразного мовленн€ може гарантувати високу €к≥сть мовленн€.

∆ести у поЇднанн≥ з≥ словами стають надзвичайно промовистими: вони п≥дсилюють емоц≥йне звучанн€ сказаного. ўоб оволод≥ти бодай азами жестикулюванн€, потр≥бне тривале тренуванн€, розум≥нн€ значенн€ кожного жесту. Ќаведемо загальн≥ рекомендац≥њ щодо використанн€ жест≥в: не жестикулюйте руками упродовж усього виступу, к≥льк≥сть жест≥в, њх ≥нтенсивн≥сть повинна в≥дпов≥дати своЇму призначенню тощо.

√олос, тон, виклад, ус€ сукупн≥сть виразових засоб≥в ≥ прийом≥в повинн≥ св≥дчити про ≥стинн≥сть думки й почутт€ промовц€.

‘ах≥вц≥ з основ красномовства рекомендують обовТ€зково проводити репетиц≥ю перед виступом.

ќраторов≥-початк≥вцю варто:

Х «аписати текст досл≥вно ≥ вивчити його.

Х ¬ибрати прим≥щенн€, у €кому н≥хто не заважав би, ≥ сто€чи, неначе звертаючись до слухач≥в, спробувати виголосити виступ.

Х ўе раз раз повторити його, керуючись лише ключовими словами ≥ висловами, виокремлюючи головн≥ тези.

Х  оли виступ засвоЇний у ц≥лому, в≥дпрацьовують частини, €к≥ найб≥льше викликають сумн≥в, провод€чи репетиц≥њ цих частин перед дзеркалом. ¬арто звернути увагу: чи в≥льно передаЇте думки? чи р≥вно тримаЇтесь? чи в≥льн≥ ≥ легк≥ ваш≥ рухи? ѕрислухайтесь до голосу (чи послуговуЇтес€ паузами, чи вид≥л€Їте посиленн€м голосу головн≥ слова, чи вдаЇтьс€ уникати одноман≥тност≥).

‘ах≥вц≥ з д≥ловоњ риторики пропонують ораторов≥ дотримуватис€ таких порад п≥д час публ≥чного виголошенн€ виступу.

1. якщо ви прагнете привернути увагу аудитор≥њ:

Х актив≥зуйте увагу слухач≥в, зац≥кавте њх, переконайте, що ваш виступ буде св≥жим, €скравим, образним;

Х слухач≥ повинн≥ заохочено слухати вас; дайте њм зрозум≥ти, що факти, €к≥ ви збираЇтес€ розкрити, зрозум≥л≥ й ц≥кав≥;

Х не зловживайте п≥д час виступу запитальними формами, оск≥льки це може ввести в оману слухач≥в;

не плутайте основну думку з доказами та ≥люстрац≥€ми, виокремлюйте њњ ≥нтонац≥йно;

Х €кщо у вас виник сумн≥в, зроб≥ть паузу, по€сн≥ть детально осно вну думку ≥ лише пот≥м продовжуйте дал≥.

2. якщо ви бажаЇте завоювати дов≥ру слухач≥в:

Х слова вимовл€йте ч≥тко, переконливо;

Х у мовленн≥ й повед≥нц≥ все повинно бути злагодженим: слова, постава, жести;

Х зац≥кавте аудитор≥ю описами, пор≥вн€нн€ми, з≥ставленн€ми, протиставленн€ми;

Х аудитор≥€ завжди охоче сприймаЇ ц≥каву ≥нформац≥ю; структу-руйте матер≥ал на прост≥ ≥ зрозум≥л≥ елементи, щоб слухачам було легше њх запамТ€тати;

Х демонструйте р≥зн≥ п≥дходи до вир≥шенн€ проблеми.

ўоб набути досв≥ду справжнього оратора, варто п≥сл€ кожного публ≥чного виступу анал≥зувати його.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1037 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1792 - | 1451 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.