Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕрезентац≥€ €к р≥зновид публ≥чного мовленн€. “ипи презентац≥й
¬ажливою складовою профес≥ограми майбутнього фах≥вц€ Ї вм≥нн€ представл€ти проекти, зв≥тувати, переконувати, €к≥сно ≥нформувати аудитор≥ю, тобто виступати публ≥чно.

ѕроведенн€ презентац≥й перестало бути прив≥леЇм д≥лових людей, €к≥ використовують њњ €к ефективний спос≥б рекламуванн€ ≥ продажу своЇњ продукц≥њ. Ќин≥ презентац≥ю розгл€дають €к жанр публ≥чноњ промови, тому виникаЇ необх≥дн≥сть у навчанн≥ й формуванн≥ презентац≥йних ум≥нь ≥ навичок майбутн≥х фах≥вц≥в р≥зних галузей. ѕрезентац≥€ Ц це пов≥домленн€, що м≥стить нову ≥дею ≥ њњ по€сненн€, стислу ≥нформац≥ю, демонструЇ матер≥ал дл€ подальшого обговоренн€ ≥ осв≥домленн€.

≤ншомовн≥ словники подають перел≥к под≥бних значень слова Ђпрезентац≥€ї, серед €ких варто вид≥лити так≥:

1) акт представленн€ чого-небудь;

2) виступ, п≥д час €кого представл€ють щось публ≥ц≥;

3) спос≥б представленн€ будь-€кого продукту, реч≥, науковоњ прац≥, ≥дей.

ќтже, презентац≥€ - це жанр публ≥чного виступу ≥ вид комун≥кативноњ д≥€льност≥, €кий спр€мований на передачу груп≥ ос≥б р≥зного роду ≥нформац≥њ.

ѕрезентац≥€ - спец≥ально орган≥зоване сп≥лкуванн€ з аудитор≥Їю, мета €кого переконати або спонукати њњ до певних д≥й. ѕрезентац≥ю зд≥йснюють через три канали: вербальний - те, що € говорю ; вокальний - те, €к € говорю; невербальний Ч вираз очей, жести, рухи. ¬плив на аудитор≥ю суттЇво посилюЇтьс€ завд€ки волод≥нню вокальним ≥ невербальним засобами.

ѕрезентац≥€ може бути усп≥шною ≥ неусп≥шною. ”сп≥шна - це презентац≥€, п≥д час €коњ дос€гнуто поставлену мету; неусп≥шна Ч аудитор≥ю не вдалос€ переконати, п≥дсумком стало розчаруванн€ €к аудитор≥њ, так ≥ презентатора.

ќсновними причинами неусп≥шноњ презентац≥њ Ї:

- нездатн≥сть подолати хвилюванн€ перед великою аудитор≥Їю;

- недол≥ки у плануванн≥ й п≥дготовц≥ презентац≥њ;

- погано орган≥зований, неструктурований зм≥ст;

- недостатн≥й контакт ≥з аудитор≥Їю;

- неуважн≥сть до деталей;

- в≥дсутн≥сть в≥дчутт€ часу;

- неефективне використанн€ наочних засоб≥в;

- перевантаженн€ ≥нформац≥Їю.

ћетою презентац≥њ може бути представленн€ дос€гнень орган≥зац≥њ або окремоњ особи, висв≥тленн€ р≥зноман≥тних заход≥в, перспектив розвитку ≥нформац≥йних технолог≥й, реклама певноњ продукц≥њ тощо.

ѕрезентац≥њ провод€ть п≥д час конференц≥њ та сем≥нару, у навчальних аудитор≥€х, в торговельних залах та оф≥сах, демонструють по телебаченню, транслюютьс€ на рад≥о.

¬ аудитор≥њ презентац≥€ здеб≥льшого використовуЇтьс€ п≥д час по€сненн€ нового матер≥алу, дл€ супроводу усного пов≥домленн€ на практичному зан€тт≥ чи лекц≥њ, допов≥д≥ на конференц≥њ, п≥д час захисту навчального проекту чи науково-досл≥дноњ роботи.

“ехн≥ка проведенн€ презентац≥њ вимагаЇ не т≥льки знанн€ мови, але й ум≥нн€ правильно в≥д≥брати, обробити ≥ подати ≥нформац≥ю, адаптувати њњ до конкретноњ аудитор≥њ, ураховуючи њњ профес≥йн≥, демограф≥чн≥, соц≥альн≥, гендерн≥, етн≥чн≥, рел≥г≥йн≥ та культурн≥ особливост≥ й можлив≥ м≥жкультурн≥ розб≥жност≥ у сприйн€тт≥ ≥нформац≥њ.

ќтже, презентац≥€ потребуЇ ретельноњ п≥дготовки: тут д≥Ї правило ‘ауста, на кожну хвилину допов≥д≥ необх≥дно 30 хвилин попередньоњ п≥дготовки. √отуючись до презентац≥њ, потр≥бно:

ü ч≥тко сформувати мету ≥ завданн€ презентац≥њ;

ü сформулювати тему ≥ предмет презентац≥њ;

ü визначити аудитор≥ю, на €ку спр€мована презентац≥€, к≥льк≥сний склад аудитор≥њ;

ü визначити м≥сце проведенн€ презентац≥њ;

ü вибрати спос≥б ≥нформуванн€;

ü передбачити головну ≥дею презентац≥њ;

ü з≥брати матер≥ал;

ü продумати ≥ структуризувати вступ, основну частину ≥ висновки допов≥д≥;

ü вибрати демонстрац≥йно-наочн≥ матер≥али - в≥зуал≥зац≥€ допов≥д≥;

ü особисто провести пробну репетиц≥ю, п≥дготуватис€ до в≥дпов≥дей на можлив≥ запитанн€.

«азвичай на презентац≥ю приход€ть не за власним бажанн€м, а людей спец≥ально запрошують. ќбов'€зкова умова презентац≥њ - забезпечити в≥дв≥дувачев≥ в≥дчутт€ "бажаного гост€" ƒл€ цього треба ретельно готувати персонал. ÷е мають бути приваблив≥, доброзичлив≥, в≥дкрит≥ особи, €к≥ добре волод≥ють словом, своњм голосом та невербальними засобами: жестами, м≥м≥кою, виразом очей тощо. ¬≥дв≥дувач≥ презентац≥њ чекають в≥д допов≥дача:

Ј знанн€ предмета презентац≥њ ≥ певноњ п≥дготовки;

Ј недвозначних ≥ зрозум≥лих формулювань, ч≥тко висловленоњ ≥дењ;

Ј вм≥нн€ висловлюватис€ стисло;

Ј поЇднанн€ запропонованоњ ≥дењ з практичним застосуванн€м;

Ј ум≥нн€ зосереджувати увагу слухач≥в на обговорюван≥й тем≥;

Ј ч≥ткоњ орган≥зац≥њ ≥нформац≥њ вс≥Їњ презентац≥њ.

≈фективн≥й п≥дготовц≥ презентац≥њ спри€ють засоби Power Point, що Ї складовою пакета Microsoft Office. ¬они дають змогу за допомоги комп'ютера досить швидко створити електронн≥ слайди, що супроводжуватимуть виступ. —лайди можуть м≥стити: текст, граф≥чн≥ зображенн€, ауд≥- та в≥деофрагменти.

—лайди можна подати €к у чорно-б≥л≥й гам≥, так ≥з використанн€м р≥зних кольорових схем ≥ вид≥в оформлень, створених €к профес≥йними дизайнерами, так ≥ автором презентац≥њ. —лайди можуть м≥стити: текст, таблиц≥, д≥аграми, рисунки, в≥деокл≥пи, звуковий супров≥д тощо.

Ќаб≥р електронних слайд≥в називають комп'ютерною презентац≥Їю. омп'ютерна презентац≥€ Ї р≥зновидом мультимед≥йних проект≥в.

ћультимед≥а - одночасне використанн€ р≥зних форм представленн€ ≥нформац≥њ: тексту, граф≥ки, в≥деофрагмент≥в та звуку.

–озр≥зн€ють так≥ види презентац≥й:

ѕрезентац≥€ за сценар≥Їм - це традиц≥йна презентац≥€ з≥ слайдами, доповнена засобами показу кольоровоњ граф≥ки й ан≥мац≥њ з виведенн€м в≥деоматер≥алу на великий екран або мон≥тор.

¬икористанн€ ан≥мац≥йного тексту в поЇднанн≥ з д≥аграмами, граф≥ками та ≥люстрац≥€ми даЇ змогу зосередити увагу слухач≥в на основних твердженн€х ≥ спри€Ї кращому запам'€товуванню ≥нформац≥њ. ќзвучуЇ матер≥ал зазвичай сам ведучий.

≤нтерактивна презентац≥€ Ч це д≥алог користувача з комп'ютером.  ористувач приймаЇ р≥шенн€, €кий матер≥ал дл€ нього важливий, ≥ вибираЇ на екран≥ потр≥бний об'Їкт за допомоги миш≥ або натисненн€м на клав≥ш≥. ” цьому випадку видаЇтьс€ ≥нформац≥€, на €ку Ї запит.

≤нтерактивна презентац≥€ даЇ змогу зд≥йснювати пошук ≥нформац≥њ, заглиблюючись в нењ наст≥льки, наск≥льки це було передбачено розробником презентац≥њ. “ака презентац≥€ захоплюЇ користувача ≥ утримуЇ його увагу.

јвтоматична презентац≥€ - це зак≥нчений ≥нформац≥йний продукт, перенесений на в≥деопл≥вку, дискету, компакт-диск ≥ роз≥сланий потенц≥йним споживачам з метою ви€вленн€ њхньоњ зац≥кавленост≥.

”сп≥х будь-€коњ презентац≥њ, незалежно в≥д њњ мети, типу, теми, складу аудитор≥њ, визначаЇтьс€ вм≥нн€м допов≥дача презентувати св≥й задум.

Ќавчальна презентац≥€ призначена допомогти викладачев≥ забезпечити зручне ≥ наочне викладанн€ теоретичного ≥ практичного матер≥алу.

Ќавчальн≥ презентац≥њ перед≥л€ютьс€ на так≥ види:

- презентац≥њ-сем≥нари,

- презентац≥њ дл€ самоосв≥ти,

- презентац≥њ-порадники

” навчальних можуть використовуватис€ вс≥ ≥нш≥ види презентац≥й.

Ќавчальна презентац≥€призначена допомогти викладачев≥ забезпечити зручне ≥ наочне викладанн€ теоретичного ≥ практичного матер≥алу.

—еред навчальних презентац≥й залежно в≥д мети њњ застосуванн€ можна вид≥лити:

- лекц≥йн≥ (викладача);

- презентац≥њ-сем≥нари;

- презентац≥њ дл€ самоосв≥ти;

- презентац≥њ-порадники;

- презентац≥њ дл€ кл≥Їнт≥в корпорац≥й;

- зв≥т про результати д≥€льност≥, проект, досл≥дженн€ (студентська робота);

- тест (€к викладача, так ≥ студент≥в).

 р≥м того, навчальн≥ презентац≥њ можна класиф≥кувати за дидактичними ознаками: викладацьк≥ та студентськ≥.

ѕри цьому викладацьк≥ презентац≥њ призначен≥ дл€:

- супроводу лекц≥њ (текст, ≥люстрац≥њ, ≥нтерактивн≥ засоби сп≥лкуванн€ з аудитор≥Їю);

- ≥люструванн€ лекц≥њ, допов≥д≥ (т≥льки малюнки, граф≥ка, в≥део);

- узагальненн€, представленн€ результат≥в д≥€льност≥ студент≥в, наприклад дл€ допов≥д≥ на методичн≥й рад≥ тощо;

- постановки проблеми, створенн€ п≥знавальноњ мотивац≥њ студент≥в, колег тощо;

- перев≥рки або самооц≥нюванн€ знань чи вм≥нь, тобто тестов≥;

- виконанн€ вже зазначених функц≥й, тобто комб≥нована.

—тудентська презентац≥€ за призначенн€м може бути:

- проблемною Ц вступ до теми;

- ≥нформативною: ≥нструкц≥њ, приклади дл€ студент≥в, форми оц≥нюванн€, консультуванн€. ¬она використовуЇтьс€ студентами самост≥йно впродовж вивченн€ теми, доступна њм у будь-€кий час навчального процесу;

- д≥агностичною, контролюючою: застосовуЇтьс€ дл€ перев≥рки знань студент≥в, самооц≥нюванн€ наприк≥нц≥ вивченн€ теми, розд≥лу. ¬икористовуЇтьс€ студентами ≥ндив≥дуально ≥ самост≥йно п≥сл€ вивченн€ розд≥лу, теми та доступна њм у присутност≥ викладач≥в чи у в≥льному доступ≥.

«а к≥льк≥стю студент≥в, €к≥ планують, проектують, розробл€ють, демонструють презентац≥њ, можна розгл€дати презентац≥њ:

- ≥ндив≥дуальн≥ Ц розробл€ютьс€ ≥ створюютьс€ одним студентом;

- групов≥ Ц розробл€ютьс€ й створюютьс€ малою групою студент≥в.

”раховуючи психолого-л≥нгв≥стичн≥ та соц≥ально-комун≥кативн≥ особливост≥ профес≥йно спр€мованого монолог≥чного мовленн€, варто виокремити два р≥зновиди усноњ презентац≥њ:

1) презентац≥€-допов≥дь;

ѕрезентац≥€-реклама.

’арактерними дл€ презентац≥њ-допов≥д≥ Ї: вм≥нн€ ≥нформувати слухач≥в про стан б≥знес-процесу; сформулювати тему ≥ викласти њњ план; зробити огл€д економ≥чноњ ситуац≥њ; подати пропозиц≥ю; зробити висновки; запросити до сп≥впрац≥; персонал≥зувати висловлюванн€; декодувати в≥зуальну ≥нформац≥ю тощо.

ѕрезентац≥€-реклама реал≥зуЇтьс€ через так≥ особлив≥ вм≥нн€: вм≥нн€ мотивувати, переконувати слухач≥в; п≥дкреслювати корисн≥сть теми презентац≥њ дл€ слухач≥в; робити огл€д набутого досв≥ду компан≥њ; в тому числ≥ в робот≥ з кл≥Їнтами; характеризувати б≥знес-продукт, визначати його переваги дл€ кл≥Їнт≥в; наводити приклади, закликати до придбанн€ рекламованоњ продукц≥њ.

«а призначенн€м презентац≥њ под≥л€ютьс€ на: комерц≥йн≥ (здеб≥льшого рекламного характеру); ≥нформац≥йн≥; навчальн≥ тощо.

«а способом поданн€ слайд≥в можна розр≥зн€ти презентац≥њ:

1. ƒл€ супроводу лекц≥њ, виступу Ц ≥з записом голосу лектора чи усним супроводом.

2. —лайд-шоу Ц без супроводу лектора або ≥з записаним голосом допов≥дача.

3.  омб≥нована Ц з усним супроводом, ≥з записаним голосом, частиною €коњ може бути слайд-шоу.

«а метою та масштабами проведенн€ вид≥л€ють так≥ типи презентац≥й: бриф≥нг, ексклюзив, конференц≥€, шоу.

ѕрезентац≥€-бриф≥нг Ц представленн€ нововведень компан≥њ.

ѕрезентац≥€-ексклюзив Ц залученн€ нових кл≥Їнт≥в.

ѕрезентац≥€-конференц≥€ Ц приверненн€ уваги громадськост≥ та фах≥вц≥в до нових компан≥й ≥ товар≥в.

ѕрезентац≥€-шоу Ц п≥двищенн€ престижу й п≥дтримки ≥м≥джу компан≥њ.

Ќе менш важливою Ї структура презентац≥њ Ц орган≥зац≥€ в≥д≥браноњ ≥нформац≥њ в Їдиний, лог≥чно звТ€заний текст. ”м≥ло структурована презентац≥€ характеризуЇтьс€ виразним початком (установленн€ миттЇвого контакту з аудитор≥Їю, створенн€ атмосфери доброзичливост≥, утримуванн€ уваги та спонуканн€ ≥нтересу до теми), основною частиною (представленн€ ключових положень) ≥ завершенн€м (виразний, короткий, обовТ€зково оптим≥стичний висновок, жарт, компл≥мент, висловленн€ вд€чност≥), а також ч≥тко окресленим переходом до кожноњ наступноњ частини виступу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2416 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1487 - | 1320 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.