Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—утн≥сть пен≥тенц≥арноњ психолог≥њ
“ема 6 ѕетенц≥арна психолог≥€

” процес≥ розвитку юридичноњ психолог≥њ з нењ виокремилас€ така галузь, €к пен≥тенц≥арна психолог≥€1. —пециф≥ка об'Їкта п≥знанн€, зумовлена складним характером питань, пов'€заних ≥з процесами корекц≥њ засуджених, своЇр≥дн≥сть метод≥в вивченн€ њхньоњ особи ≥ псих≥чних процес≥в, що в≥дбуваютьс€ в пер≥од в≥дбуванн€ покаранн€, розгл€д ≥нструмент≥в вивченн€ особи засудженого ≥ метод≥в виховного впливу стали п≥дставою дл€ вид≥ленн€ окремоњ галуз≥ юридичноњ психолог≥њ Ч пен≥тенц≥арноњ психолог≥њ. —ьогодн≥ в структур≥ ƒержавного департаменту ”крањни з питань виконанн€ покарань 180 установ, у тому числ≥ 131 виправна колон≥€, з €ких 12 Ч дл€ утриманн€ ж≥нок, 11 виховних колон≥й дл€ неповнол≥тн≥х ≥ 33 сл≥дчих ≥зол€тори. Ќа 1 с≥чн€ 2003 р. у виправних колон≥€х перебували 192,3 тис. ос≥б, з €ких 147,5 тис. Ч у виправних установах, 41,1 тис. Ч у сл≥дчих ≥зол€торах. 1 ÷ю галузь ще називають виправно-трудовою або крим≥нально-виконавчою психолог≥Їю. ѕен≥тенц≥арний означаЇ такий, що стосуЇтьс€ покаранн€, виправний, тюремний. Ќайб≥льший ≥нтерес дл€ досл≥дник≥в у сучасних умовах становл€ть т≥ проблеми пен≥тенц≥арноњ психолог≥њ, що стосуютьс€ особи засудженого, його психолог≥чних ≥ крим≥нолог≥чних характеристик, стан≥в, пов'€заних з ≥зол€ц≥Їю в≥д сусп≥льства, його ставленн€ до вчиненого, своЇњ вини, вироку (справедливий, несправедливий). ¬ажливе значенн€ маЇ також вивченн€ питань формуванн€ формальних ≥ неформальних колектив≥в засуджених, так званих м≥крогруп, з р≥зною соц≥альною ≥ крим≥ногенною спр€мован≥стю, законом≥рностей њх утворенн€, позитивного або негативного впливу на ос≥б, €к≥ вход€ть до њх складу. ќсобливе м≥сце у пен≥тенц≥арн≥й психолог≥њ пос≥дають питанн€ розробленн€ метод≥в психолог≥чного впливу на засуджених ≥ його р≥зних форм стосовно окремих ос≥б чи м≥крогруп, њх ефективност≥. « огл€ду на це не можна не зазначити зрослу актуальн≥сть проблеми навчанн€ кадр≥в педагог≥в, юрист≥в, психолог≥в, €к≥ в≥дпов≥дно до специф≥ки своЇњ д≥€льност≥ виконують трудов≥ функц≥њ в установах виконанн€ покарань. Ќин≥ ц≥ установи в≥дчувають гостру потребу в фах≥вц€х, €к≥ мають профес≥йн≥ знанн€ у галуз≥ педагог≥ки, етики, психолог≥њ, що вкрай негативно позначаЇтьс€ нар≥вн≥ ≥ методах виховноњ роботи з засудженими. ÷е виражаЇтьс€ в обранн≥ традиц≥йних, малоефективних форм впливу на них, зокрема залученн€ до прац≥, навчанн€, виконанн€ де€ких громадських функц≥й. …детьс€ не про запереченн€ цих форм, а про обранн€ в них таких вар≥ант≥в впливу на засуджених, €к≥ можуть привести до оптимальних результат≥в. Ќав≥ть обранн€ форми прац≥ за ступенем ваги, характером виконуваних д≥й (прац€ чолов≥ча ≥ ж≥ноча), результатами виконанн€ завдань (необх≥дних заохочень) даЇ можлив≥сть вар≥ювати методи трудового впливу, обираючи з них найб≥льш результативн≥. ‘орми роботи передбачають ≥ врахуванн€ спр€мованост≥ особистост≥. “ак, виконанн€ роботи, що не становить жодного ≥нтересу дл€ засуджених, справл€Ї негативний психолог≥чний вплив на них ≥, €к насл≥док, призводить до слабкого трудового ≥ виховного ефекту. ќбранн€ об'Їкта виробничого випуску також може справл€ти р≥зний виховний вплив. ∆≥нки, €к≥ в≥дбувають покаранн€, в≥ддають перевагу Ђж≥ноч≥йї прац≥. «окрема, €к св≥дчить практика, продуктивн≥сть њхньоњ прац≥ п≥двищуЇтьс€, €кщо вони шиють шк≥льну форму дл€ хлопчик≥в ≥ д≥вчаток, ≥ р≥зко знижуЇтьс€, коли виробниче замовленн€ своњм об'Їктом маЇ виготовленн€ робочих рукавиць, брезентових фартух≥в тощо. –≥зн≥ форми впливу на засуджених становл€ть систему метод≥в, що спри€ють њх п≥дготовленню до майбутнього житт€ на вол≥. ™ необх≥дн≥сть створенн€ у засуджених позитивноњ структури потреб ≥ основи дл€ подальшого розвитку в них позитивноњ структури зв'€зк≥в, формуванн€ п≥дстав дл€ сприйн€тт€ позитивного соц≥ального досв≥ду'. —оц≥ально-психолог≥чна адаптац≥€ засудженого в≥дбуваЇтьс€ внасл≥док впливу на нього комплексу психолого-педагог≥чних метод≥в, що стимулюють сприйн€тт€ особою високих соц≥альних ц≥нностей, розгл€д њх €к власних установок, що дають змогу в майбутньому зд≥йснювати свою д≥€льн≥сть у в≥льному сусп≥льств≥. …детьс€ про формуванн€ соц≥ально адаптованоњ повед≥нки особи засудженого. Ќайб≥льш важ-ливими у цьому аспект≥ Ї в≥дх≥д в≥д шаблон≥в, ≥ндив≥дуал≥зац≥€ в обранн≥ ≥ застосуванн≥ метод≥в виховного впливу. Ѕез розробленн€ таких метод≥в ≥ активного њх впровадженн€ процеси вихованн€ втрачають будь-€ке значенн€. ÷ю обставину в≥дм≥тили €к психологи ≥ педагоги, так ≥ вчен≥, що досл≥джують специф≥чн≥ методи впливу на засуджених у процес≥ в≥дбуванн€ ними покаранн€. ќтже, методи виховного впливу належать до зм≥сту пен≥тенц≥арноњ психолог≥њ пор€д ≥з псих≥чними законом≥рност€ми особи засудженого. ¬иход€чи з викладеного, пен≥тенц≥арну психолог≥ю можна визначити €к галузь юридичноњ психолог≥њ, що досл≥джуЇ законом≥рност≥ псих≥чноњ д≥€льност≥ особи, €ка в≥дбуваЇ покаранн€, а також можливост≥ њњ ресоц≥ал≥зац≥њ (в≥дновленн€ ран≥ше порушених соц≥альних €костей). ѕен≥тенц≥арна психолог≥€ використовуЇ дос€гненн€ ≥нших галузей психолог≥њ. Ќайт≥сн≥ше вона пов'€зана з психолог≥Їю прац≥, дан≥ €коњ використовуютьс€ дл€ досл≥дженн€ психолог≥чних чинник≥в, що впливають на вихованн€ у засуджених працьовитост≥, п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥, обранн€ виду ≥ характеру виробництв, становл€ть виховний вплив. «в'€зок пен≥тенц≥арноњ психолог≥њ з ≥нженерною психолог≥Їю даЇ змогу визначати шл€хи реконструкц≥њ виробництв, у €ких працюють засуджен≥, ≥ обирати оптимальн≥ з них. ѕсихолог≥€ мистецтва даЇ можлив≥сть використовувати у процес≥ виховного впливу дан≥ про вплив естетичних ц≥нностей на розвиток ≥ становленн€ особи, зокрема таких њњ потреб, €к≥ визначають ресоц≥ал≥зац≥ю особистост≥, пробуджуючи њњ моральн≥, гуманн≥ риси. ѕен≥тенц≥арна психолог≥€ також пов'€зана з загальною ≥ соц≥альною психолог≥Їю. ≤з загальноњ психо-лог≥њ використовуютьс€ дан≥ про емоц≥њ, стреси, фрустрац≥њ, психолог≥чн≥ показники темпераменту ≥ характеру, вольов≥ про€ви, реакц≥њ на подразник €к основи формуванн€ метод≥в ≥ндив≥дуального впливу на засуджених. ƒан≥ ж соц≥альноњ психолог≥њ, що стосуютьс€ формуванн€ настроњв ≥ почутт≥в р≥зних соц≥альних груп (формальних ≥ неформальних), застосовуютьс€ дл€ досл≥дженн€ законом≥рностей формуванн€ настроњв ≥ почутт≥в колектив≥в засуджених, у тому числ≥ окремих м≥кро-колектив≥в, у прац≥ ≥ побут≥, психолог≥чних основ групових злочин≥в, масових конфл≥кт≥в, що дезорган≥зують д≥€льн≥сть установ виконанн€ покарань. ƒо основних напр€м≥в досл≥джень у галуз≥ пен≥тенц≥арноњ психолог≥њ належать: а) вивченн€ законом≥рностей зм≥ни псих≥ки засудженого, розвитку його особист≥сних €костей ≥ мотив≥в повед≥нки з метою визначенн€ впливу на його св≥дом≥сть чинник≥в, пов'€заних з ≥зол€ц≥Їю в≥д сусп≥льства; б) досл≥дженн€ морального впливу на засудженого крим≥нального покаранн€ €к чинника, що ганьбить людину, вивченн€ псих≥чних стан≥в засудженого, викликаних усв≥домленн€м вини або невинуватост≥, з метою створенн€ необх≥дних умов дл€ його адаптац≥њ; в) досл≥дженн€ психолог≥чних особливостей засуджених, обумовлених њхн≥м в≥ком, життЇвим досв≥дом, нац≥ональною належн≥стю, видом злочинноњ д≥€льност≥ ≥ покаранн€м, з метою розробленн€ метод≥в формуванн€ колектив≥в засуджених ≥ вид≥в виховного впливу; г) розробленн€ групових та ≥ндив≥дуальних метод≥в психолого-педагог≥чного впливу з метою найб≥льш ефективноњ корекц≥њ засуджених. –озв'€занн€ названих завдань не Ї чимось раз ≥ назавжди даним, застиглим, воно набуваЇ нових напр€м≥в ≥ форм, обумовлених специф≥кою установ виконанн€ покарань, а також результативн≥стю теоретичних положень ≥ методик, впроваджених у практику њхньоњ д≥€льност≥.  омплекс проблем, що належать до предмета пен≥тенц≥арноњ психолог≥њ, вивчають за допомогою традиц≥йних, прийн€тих у психолог≥њ метод≥в, €к≥ специф≥чно в≥дображаютьс€ в об'Їктах досл≥дженн€. ” пен≥тенц≥арн≥й психолог≥њ найб≥льш поширен≥ методи вивченн€ особи засуджених, що мають на мет≥ одержанн€ ≥нформац≥њ щодо виховного впливу на них. ƒо таких належать методи спостереженн€, експерименту, бес≥ди, незалежних характеристик, анкетуванн€, анал≥зу результат≥в д≥€льност≥, причому сутн≥сть кожного методу визначаЇтьс€ виконуваними функц≥€ми. ћетод спостереженн€ пол€гаЇ у планом≥рному, систематичному, ц≥леспр€мованому сприйн€тт≥ факт≥в у д≥€льност≥ установи виконанн€ покарань (засуджених ≥ виховател≥в) з метою вивченн€ природи ≥ розвитку виховноњ д≥€льност≥. —постереженн€ охоплюЇ д≥€льн≥сть засуджених ≥ ос≥б, €к≥ зд≥йснюють у р≥зних формах виховн≥ функц≥њ. Ќаукове спостереженн€ передбачаЇ не т≥льки обранн€ в≥дпов≥дного об'Їкта, а й ч≥тке розробленн€ його методики, що поЇднуЇ плануванн€, техн≥ку спостереженн€, способи ф≥ксац≥њ результат≥в. —постереженн€ пов'€зане з вивченн€м р≥зних форм виховного впливу Ч прац≥, навчанн€, лекц≥й тощо, причому впливу на повед≥нку ос≥б, €к≥ включаютьс€ у сферу спостереженн€ (виховател≥в ≥ засуджених). –езультати спостереженн€ анал≥зуютьс€ та узагальнюютьс€. ћетод експерименту застосовуЇтьс€ дл€ вивченн€ чинник≥в, що впливають на характер крим≥нально-виправноњ д≥€льност≥. ћета наукового експерименту в пен≥тенц≥арн≥й психолог≥њ Ч перев≥рка ефективност≥ психолого-педагог≥чних метод≥в вихованн€, визначенн€ оптимальност≥ форм прац≥, що обираютьс€, орган≥зац≥њ навчанн€, з'€суванн€ причин утворенн€ неформальних груп засуджених, найб≥льш ефективних (можливих) форм орган≥зац≥њ њхн≥х колектив≥в. «а своњм характером експеримент Ї науково поставленим досл≥дом, що маЇ конкретну мету ≥ проводитьс€ у певних умовах за спец≥ально розробленою методикою. ¬≥н може бути обмеженим (у межах бригади) чи широким (у межах загону, колон≥њ), а за часом зд≥йсненн€ Ч коротким або тривалим. Ќайб≥льш прийн€тними формами експеримент≥в можуть бути так≥, що пов'€зан≥ з перебудовою роботи установ виконанн€ покарань ≥ переведенн€м њх на загонову систему, запровадженн€м нових вид≥в виробництва, найб≥льш ефективних метод≥в виховного впливу на засуджених тощо. ѕроведенн€ експерименту потребуЇ ретельноњ п≥дготовки, визначенн€ основних параметр≥в, а та-кож метод≥в ф≥ксац≥њ. «вичайно експеримент вимагаЇ повторного в≥дтворенн€ з метою одержанн€ матер≥ал≥в дл€ пор≥вн€нн€. ћетод бес≥ди спр€мовано на одержанн€ необх≥дноњ ≥нформац≥њ шл€хом проведенн€ сп≥вбес≥ди за певною програмою. Ѕес≥ди можуть бути груповими або ≥ндив≥дуальними ≥ своњм об'Їктом мають засуджених, виховател≥в, педагог≥в, ≥нструктор≥в виробничого навчанн€ Ч залежно в≥д характеру в≥домостей, що з'€совуютьс€. «вичайно бес≥да поЇднуЇтьс€ з методом спостереженн€, в Їдност≥ вони дають б≥льш достов≥рн≥ результати. Ѕес≥да може проводитис€ також з метою одер-жанн€ ≥ндив≥дуальних даних про ставленн€ засуджених до режиму, вид≥в роб≥т, справедливост≥ призначеного покаранн€ тощо. ћетод незалежних характеристик, €к правило, використовуЇтьс€ дл€ всеб≥чного вивченн€ особи засудженого, його трудових, соц≥альних, психолог≥чних показник≥в. ’арактеристики виход€ть в≥д р≥зних ос≥б, що даЇ можлив≥сть скласти досить повне ≥ об'Їктивне у€вленн€ про ту чи ≥ншу особу. Ќайб≥льш широко цей метод використовуЇтьс€ при анал≥з≥ ступен€ виховного впливу на засудженого, його готовност≥ до житт€ на вол≥, виконанн€ соц≥альних функц≥й. ћетод анкетуванн€ передбачаЇ опитуванн€ т≥Їњ чи ≥ншоњ категор≥њ ос≥б з метою одержанн€ к≥льк≥сних ≥ €к≥сних даних. јнкети звичайно м≥ст€ть перел≥к запитань, а нер≥дко ≥ можливих в≥дпов≥дей на них типу Ђтакї, Ђн≥ї тощо. ¬ар≥антн≥сть запитань може бути дуже широкою ≥, €к правило, зумовленою групою проблем, аспект≥в, з'€суванн€ €ких Ї важливим з метою одержанн€ в≥домостей про ставленн€ до них груп засуджених. јнкетуванн€ не повинно використовуватис€ дл€ з'€суванн€ даних, €к≥ можуть бути одержан≥ шл€хом бес≥ди або спостереженн€. ÷ей метод спр€мовано на б≥льш глибоке ознайомленн€ з≥ ставленн€м засуджених до тих чи ≥нших стор≥н д≥€льност≥ установ виконанн€ покарань. јнон≥мн≥сть анкети Ї необх≥дною умовою, що забезпечуЇ щир≥сть засудженого, його прагненн€ висловити своњ думки. –езультати анкетуванн€ використовуютьс€ з метою вдосконаленн€ д≥€льност≥ установ виконанн€ покарань. ћетод анал≥зу результат≥в д≥€льност≥ стосовно ц≥лей пен≥тенц≥арноњ психолог≥њ може сп≥вв≥дноситис€ з дек≥лькома галуз€ми, зокрема з результатами виробничоњ д≥€льност≥ в установах виконанн€ покарань, виховноњ д≥€льност≥ на р≥вн≥ засуджених або ос≥б, €к≥ зд≥йснюють орган≥зац≥йн≥ ≥ виховн≥ функц≥њ. —истематичний, у певних часових межах, такий анал≥з може не т≥льки спри€ти з'€суванню негативних ≥ позитив-них стор≥н крим≥нально-виконавчоњ д≥€льност≥, а й формувати методи найефективн≥шого впливу на засуджених з урахуванн€м ситуац≥й, що виникають у певний пер≥од. јнал≥з результат≥в д≥€льност≥ €к метод науки у практичному застосуванн≥ повинен бути п≥дпор€дкований конкретн≥й програм≥, м≥стити значну к≥льк≥сть показник≥в, що виключають дан≥ випадков≥ ≥ так≥, що не в≥дпов≥дають справжньому становищу.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 643 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

1327 - | 1262 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.