Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–оль, функц≥њ та класиф≥кац≥€ вибор≥в. ѕон€тт€ та види виборчого цензу
¬иборча система Ї важливою складовою пол≥тичного режиму. « одного боку, вона встановлюЇ правила формуванн€ орган≥в влади, а з ≥ншого - зд≥йснюЇ безпосередн≥й вплив на електоральний процес. Ќарешт≥, виборча система Ї одним з фактор≥в, що визначають конф≥гурац≥ю парт≥йноњ системи у крањн≥. ¬ивченн€ вибор≥в дозволило сформуватис€ особливому науковому напр€мку - псефолог≥њ. ѕон€тт€ "виборча система" використовують у двох значенн€х. ¬ широкому розум≥нн≥ пон€тт€ "виборча система" включаЇ в себе вс≥ сусп≥льн≥ процеси ≥ правила, пов'€зан≥ з виборами, тод≥ €к у вузькому розум≥нн≥ виборча система - це спос≥б урахуванн€ голос≥в виборц≥в ≥ розпод≥л м≥сць в органах державноњ влади м≥ж кандидатами (групами кандидат≥в).

√оловним компонентом виборчих систем Ї вибори. ¬ибори - це спос≥б формуванн€ орган≥в державноњ влади ≥ над≥ленн€ повноваженн€ми посадовоњ особи через волеви€вленн€ громад€н.  р≥м вибор≥в у сусп≥льств≥ ≥снують ≥ ≥нш≥ способи формуванн€ орган≥в влади: насильницьке захопленн€ влади (революц≥€, переворот), успадкуванн€ влади (при монарх≥чн≥й форм≥ правл≥нн€), призначенн€ на посаду вищою посадовою особою. ¬ умовах демократ≥њ вибори Ї головною функц≥Їю пол≥тичноњ участ≥ громад€н, в €к≥й реал≥зуЇтьс€ њхн≥й вплив на формуванн€ пол≥тичних ≥нститут≥в ≥ процес виробленн€ пол≥тичних р≥шень.

ƒо головних функц≥й вибор≥в можна в≥днести так≥:

артикул€ц≥€ ≥нтерес≥в р≥зних соц≥альних груп;

мирне вир≥шенн€ конфл≥кту м≥ж пол≥тичними акторами, що претендують на владу;

лег≥тимац≥€ структур влади;

пол≥тична соц≥ал≥зац≥€ ≥ моб≥л≥зац≥€ громад€н.

1. ќбов'€зков≥сть вибор≥в означаЇ, що вибори Ї Їдино лег≥тимним способом формуванн€ державноњ влади.

2. ѕер≥одичн≥сть вибор≥в, дозвол€Ї гарантувати зм≥нн≥сть виборних ос≥б за п≥дсумками голосуванн€.

3. «агальн≥сть виборчого права. ÷ей принцип означаЇ, що вс≥ громад€ни, €к≥ дос€гли в≥ку соц≥ально-пол≥тичноњ д≥Їздатност≥, незалежно в≥д њхньоњ стат≥, раси, нац≥ональност≥, соц≥ального становища, рел≥г≥йних ≥ пол≥тичних переконань, мають право вибирати (активне виборче право) ≥ бути обраними (пасивне виборче право) в органи влади. ¬≥к соц≥ально-пол≥тичноњ д≥Їздатност≥ визначаЇтьс€ законом. ” б≥льшост≥ держав громад€ни отримують виборч≥ права з в≥с≥мнадц€ти рок≥в. ÷е свого роду обмеженн€ принципу всезагальност≥ виборчого права - ценз. ≤снують ≥ ≥нш≥ цензи, €к≥ обмежують виборче право (особливо пасивне) додатковими умовами.

÷енз ос≥длост≥ - виборцем чи кандидатом може стати лише той, хто прожив в дан≥й м≥сцевост≥ (крањн≥) не менше встановленого законом терм≥ну.

÷енз громад€нства поширюЇ пасивне виборче право т≥льки на громад€н за народженн€м.

¬≥ковий ценз дл€ реал≥зац≥њ пасивного виборчого права, €к правило, вище двадц€ти рок≥в. ¬ ”крањн≥ кандидатом на посаду президента може стати громад€нин не молодший тридц€ти п'€ти рок≥в, а депутатом ƒержавноњ ƒуми - не молодший двадц€ти одного року.

ћайновий ценз - волод≥нн€ майном або ф≥ксованою величиною доходу. ” сучасному св≥т≥ у в≥дкрит≥й форм≥ под≥бний ценз зустр≥чаЇтьс€ р≥дко. „асто кандидат, щоб бути зареЇстрованим, зобов'€заний внести майнову заставу.

÷енз стат≥, обмежуючий участь ж≥нок у виборах, збер≥гаЇтьс€ у де€ких мусульманських крањнах, наприклад, у —ауд≥вськ≥й јрав≥њ,  увейт≥, …ордан≥њ.

¬ де€ких крањнах ≥снуЇ ценз грамотност≥, коли дл€ отриманн€ права голосу вимагаЇтьс€ св≥доцтво про осв≥ту. ¬ ≥нших же крањнах дл€ неписьменних вводитьс€ спец≥альна спрощена система голосуванн€.

ћоральний ценз встановлюЇ певн≥ моральн≥ вимоги, що пред'€вл€ютьс€ перед виборцем, наприклад, заборона на участь у виборах людей, позбавлених батьк≥вських прав, €к≥ в≥дбувають покаранн€ за вироком суду. ¬ р≥зних крањнах установлюютьс€ додатков≥ цензи. ” ¬еликобритан≥њ особливий ценз установлений дл€ член≥в парт≥њ лорд≥в (вони не мають права брати участь у голосуванн≥), а служител≥ церкви не можуть бути обран≥ у ѕалату ќбщин.

4. јльтернативн≥сть вибору передбачаЇ на€вн≥сть двох ≥ б≥льше претендент≥в на владу ≥ змагальн≥сть м≥ж ними.

5. –≥вн≥ права кандидат≥в дозвол€ють реал≥зувати пасивне виборче право громад€нина..

6. ƒотриманн€ закону при проведенн≥ вибор≥в на ус≥х стад≥€х.

7. ¬≥льне волеви€вленн€ виборц≥в ≥ гарант≥њ таЇмниц≥ голосуванн€. “аЇмниц€ голосуванн€ необх≥дна дл€ того, щоб уникнути можливого пересл≥дуванн€ виборц≥в збоку державних орган≥в ≥ громадських об'Їднань за пол≥тичними мотивами.

8. ѕрозор≥сть вибор≥в дозвол€Ї забезпечити в≥дкритий характер вибор≥в ≥ дов≥р'€ до них. ƒаний принцип реал≥зуЇтьс€ в наданн≥ громадськост≥ права спостер≥гати за виборчим процесом через ≥нститут спостер≥гач≥в (в тому числ≥ м≥жнародних) та «ћ≤, а також права знати, в≥д кого ≥ зв≥дки кандидати ≥ парт≥њ отримують грош≥ та ск≥льки њх витрачають на виборчу кампан≥ю.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 597 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1515 - | 1361 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.