Лекции.Орг
 

Категории:


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Основні причини, особливості, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929-1933 рр. та пошуки виходу з неїЗагрузка...

Однією з головних причин економічної кризи, яка є неминучою і необхідною умовою економічного циклу, вважають невідповідність між виробництвом (пропозицією) і попитом, тобто на ринку вироблених товарів було більше, ніж попиту на них. Це криза відносного перевиробництва і перенакопичення капіталу. Щоб звільнитися від затоварювання, виробники під час кризи занижують ціну, скорочують виробництво, звільняють робітників, припиняють капіталовкладення.Основними проявами світової економічної кризи були - раптовий спад, скорочення виробництва, що супроводжувався розоренням багатьох підприємств, зростанням безробіття, падінням заробітної платні і курсу акцій.Виробництво товарів переходить межу платоспроможності, попиту населення, економічна криза набуває характеру загального перевиробництва товарів і перенакопичення капіталуОсобливості світової економічної кризи 1929-1932 рр.1. Глибина кризи: значне скорочення виробництва, різке зростання рівня безробіття.2. Масштаб: криза стала глобальною.3. Тривалість: криза почалася в 1929 р., продовжувався до 1932 р., але економіка аж до початку другої світової війни так і не досягла колишнього рівня розвитку.4.Охопила всі галузі виробництва.5.Наслідки кризи були небачені. Всесвітня економічна криза бул викликана Першою світовою війною і діями держав-переможниць (порушення традиційних господарських зв'язків, боргові зобов'язання перенавантажували світову економіку; залежність світової економіки від стабільності американської економіки).Криза перевиробництва (20-ті роки- перехід американської промисловості на технології масового виробництва (потокові лінії, конвеєр). Низький рівень споживання. Нерівномірний розподіл національного доходу).Все це викликало: Біржова криза 1929 р. - різке Падіння курсів цінних паперів.- Фінансова криза - скорочення податкових надходжень, бюджетний дефіцит і в результаті - глобальна економічна криза. Масове і тривале безробіття, голод, бідність; погіршення становища селянства, робітників, середнього класу; руйнування соціальних зв'язків, що склалися, традиційних життєвих цінностей викликало невдоволення. Як вихід запропоновано соціальний компроміс - продовження реформ, розширення демократії (Наприклад, «Новий курс» Ф.Рузвельта) - ліберальний реформізм, а також посилення державного втручання в економіку.

35. Охарактеризуйте «Новий курс» Ф. Рузвельта та його історичне значення.Франклін Делано Рузвельт незважаючи на тяжку хворобу активно займався комерційно-фінансовою та політичною діяльністю.. Президентом, всупереч традиції, Ф. Рузвельт обирався аж чотири рази підряд (у 1932, 1936, 1940, 1944 рр.). Приступивши до виконання президентських обов'язків, він домігся прийняття Конгресом 70 законодавчих актів, спрямованих на оздоровлення промисловості, сільського господарства, торгівлі, кредитно-грошової системи. Всі ці заходи отримали назву «нового курсу», мета якого полягала у здійсненні державного регулювання економіки. Було прийнято закон, який експорт золота з країни, громадяни повинні були здати наявні у них запаси золота більше ніж на 100 дол. «Закон про золотий резерв» встановив ціну на золото.Була створена Національна адміністрація відбудови промисловості, яка здійснила примусове картелювання на основі «кодексів чесної конкуренції». Ф. Рузвельт створив Адміністрацію громадських робіт, котра займалася тимчасовим працевлаштуванням людей.Щоб подолати сільськогосподарську кризу, у травні 1933 р. було ухвалено закон про допомогу фермерам, а також засновано Адміністрацію для регулювання сільського господарства. Остання встановлювала ціни на сільськогосподарські продукти, а також обсяги їх виробництва. Адміністрація Ф. Рузвельта збільшила заробітну плату, надала право на оплачувані відпустки й підвищила плату за понаднормові роботи. Згідно із законом Вагнера (Національний акт про трудові відносини), прийнятим у липні 1935 р., заборонялося переслідувати робітників за участь у створенні профспілок і організації страйків. У серпні 1935 р. Конгрес США схвалив закон про соціальне страхування відповідно до цього закону робітникам встановлювалися пенсії по досягненні 65 років. Грошове забезпечення гарантувалося також безробітним, інвалідам, сиротам та вдовам. У зовнішній політиці уряд Ф. Рузвельта проводив гнучку і реалістичну зовнішню політику. Одним із зовнішньополітичних актів нового президента, який викликав суперечливу реакцію американського суспільства та міжнародної громадськості, було встановлення дипломатичних і торгових відносин з СРСР. У 1933 р. США визнали Радянський Союз і обмінялися з ним послами, а в 1935 і 1937 рр. між цими державами були укладені двосторонні торговельні угоди.

36. Дайте характеристику внутрішній і зовнішній політиці лейбористських та консервативних урядів Великої Британії у 20-30-рр. ХХ ст.Політичний розвиток Великобританії відбувався на основі традиційного парламентаризму. Зміни проводилися поступово, в цивілізованих формах, без повстань і значних соціальних заворушень. Перша світова війна боляче вдарила по економіці Великобританії. З країни-кредитора країна перетворилася на країну-боржника США і своїх домініонів. У 1920—1921 pp. у промисловості Великобританії почалася криза, що призвела до скорочення виробництва і масового безробіття. Застрайкували шахтарі, транспортники, вимагаючи скорочення робочого дня і підвищення заробітної плати. У 1926 р. вибухнув загальний страйк робітників країни. Однак робітничий рух проходив організовано під керівництвом тред-юніонів, які розуміли необхідність пошуку компромісів з урядом і підприємцями.Відбулися зміни в балансі політичний сил Великобританії. У 1923 р. вперше в політичній історії Великобританії жодна з партій не здобула переконливої перемоги. Уряд консерваторів отримав вотум недовіри, і в 1924 р. лейбористи вперше сформували уряд, який очолив Макдональд. Однак новий уряд проіснував менше року, і дострокові вибори принесли перемогу консерваторам.Економіка Великобританії відновлювалася повільними темпами, особливо повільно відбувалася структурна реогранініції. Традиційні галузі виробництва — суднобудування, вугільна промисловість — помітно відставали від нових галузей виробництва. В автомобільній, електротехнічній і хімічній промисловості застосувалися новітні технології й техніка. Уповільненими були темпи інвестицій у власну промисловість, оскільки значна частина капіталів вивозилася за кордон і вливалася в економіку домініонів і колоній. Власники шахт вирішили збільшити видобуток вугілля не шляхом модернізації виробництва, а через скорочення заробітної плати шахтарів і збільшення тривалості робочого дня. Це спричинило найгостріший соціальний конфлікт в історії Англії. У 1926 р. почався загальний страйк шахтарів, який завершився поразкою робітників, оскільки лідери тред-юніонів погодимся на припинення страйку. Консервативний уряд видав у 1927 р. антипрофспілковий закон, що забороняв страйки і накладав ряд обмежень на діяльність профспілок. У 1931 р. Макдональд сформував так званий "національний уряд" з лейбористів, консерваторів і лібералів. "Національний уряд" загалом проводив консервативну політику. Відбувалось подальше згортання соціальнихпрограм.Щоб підняти авторитет своїх реформ, уряд починає заощадження з себе: Макдональд зменшив свій заробіток прем'єра. Королівська родина зменшила на 10% фінансові засоби, що виділялися державою на її утримання. На виборах 1931 р. коаліція отримала 497 мандатів проти 46 у лейбористів.У 1931 р. був ліквідований золотий стандарт фунта стерлінга і утворено стерлінгову зону, що об'єднувала країни, які використовували англійську валюту для взаєморозрахунків. А в 1932 р. Великобританія відмовилась від вільної торгівлі і ввела протекціоністські закони. Ці заходи підвищили конкурентоспроможність англійських товарів, допомогли уникнути значного падіння виробництва і фінансової кризи.
З метою збити соціальну напругу і організувати адресну систему допомоги потерпілим від кризи, були прийняті Акт про страхування по безробіттю та закон про райони, потерпілі від лиха.
У 1934 р. прийнято закон "Про підбурювання до бунту", а в 1937 р. - Акт про суспільнийпорядок.Після чергових парламентських виборів 1935 р. Макдональд поступився кріслом прем'єра на користь лідера консерваторів С.Болдуіна.
Новому уряду довелося вирішувати, крім економічних проблем, династичну кризу, що розгорілась у 1936 р. В цьому році помер король Георг V, який зумів за час свого правління зміцнити роль династії в житті Англії. Наступником престолу став Еду-ард VIII, який піддав монархію серйозним випробуванням, він хотів одружитися на американкі, яка була у 2 шлюбах і мала дітей. Він зрікся престолу на користь молодшого брата Альберта, який став королем під ім'ям Георга VI.
Після подолання династичної кризи С.Болдуін вирішив на цій хвилі популярності залишити крісло прем'єра. У 1937 р. прем'єр-міністром став Невілл Чемберлен. Він мав посередні здібності й зайняв цей пост завдяки аристократичному походженню й родинним зв'язкам. Консерватори проводили внутрішню політику, спрямовану на збереження існуючих порядків, а в зовнішній дотримувались політики "умиротворення».Колоніальне питання залишалося одним із найболючіших у зовнішній політиці Великобританії.В колоніях і домініонах наростав національно-визвольний рух. У квітні 1919 р. колоніальні війська розстріляли мирний мітинг в Індії. Антиколоніальні повстання в Єгипті придушувалися каральними загонами. Однак Великобританія змушена була піти на певні поступки. У 1922 р. вона вивела свої війська з Єгипту і визнала його незалежність, відмовилась від контролю за внутрішньою і зовнішньою політикою Афганістану та Ірану. У 1921 р. Великобританія визнала «Ірландську вільну державу», надавши їй права домініону. Однак Ольстер залишився у її складі.

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 818 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. I. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН
 2. IV. Психологія дошкільного дитинства. такі його особливості, які недоступні жодним іншим аналізаторам
 3. IV.2. ОСНОВНІ БУДІВЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ ТА ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ
 4. Quot;Українізація": причини і наслідки
 5. VI. Тематика контрольных и рефератов. 2. Кризис марксизма и возможности его преодоления
 6. X. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 7. XVIII – пер. пол. XIX ст. та його основні риси
 8. Адміністративно-територіальні зміни України після Другої світової війни. Формування сучасної території України
 9. Активність особистості та її прояви у спілкуванні, поведінці та діяльності
 10. Альтернативні концепції розвитку світової економічної системи
 11. Амортизація основних фондів. У податковому обліку основні фонди розподіляються за такими групами:
 12. Антикризисная инвестиционная политика


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.