Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема: ќкисне фосфорилюванн€
јктуальн≥сть теми: ≈нергетичн≥ потреби орган≥зму забезпечуютьс€ за рахунок енерг≥њ макроерг≥чних зв'€зк≥в ј“‘, що синтезуЇтьс€ головним чином у процес≥ окисного фосфорилюванн€. ѕорушенн€ цього процесу внасл≥док ц≥лого р€ду причин зумовлюЇ г≥поенергетичний стан, що Ї одним ≥з патогенетичних механ≥зм≥в багатьох хвороб.

Ќавчальнi цiлi:

«нати: механ≥зм синтезу ј“‘ шл€хом окисного фосфорилюванн€, його регул€ц≥ю ≥ порушенн€.

¬мiти: визначати та оц≥нювати функц≥ональний стан окисного фосфорилюванн€.

—амост≥йна позааудиторна робота

¬ зошитах дл€ протокол≥в:

1. повторити з курсу б≥олог≥њ та генетики ≥ описати передачу по спадковост≥ м≥тохондр≥альноњ ƒЌ .

2. показати схематично розм≥щенн€ на внутр≥шн≥й мембран≥ м≥тохондр≥й комплекс≥в ≤, ≤≤, ≤≤≤, ≤V дихального ланцюга ≥ ј“‘-синтази (комплексуV).

 онтрольн≥ питанн€

1. –оль м≥тохондр≥й у синтез≥ ј“‘. —пр€женн€ (поЇднанн€) тканинного диханн€ (“ƒ) ≥ окисного фосфорилюванн€ (ќ‘).

2. ’ем≥осмотична теор≥€ ќ‘. ћехан≥зм утворенн€ електрох≥м≥чного потенц≥алу.

3. —труктура ≥ механ≥зм катал≥тичноњ д≥њ ј“‘-синтази.

4. ≈фективн≥сть спр€женн€ “ƒ ≥ ќ‘.  оеф≥ц≥Їнт фосфорилюванн€.

5. –егул€ц≥€ “ƒ ≥ ќ‘. ≈нергетичний зар€д кл≥тини.

6. –оз'Їднанн€ “ƒ ≥ ќ‘. –оз'Їднююч≥ агенти та механ≥зм њх д≥њ.

7. ћ≥тохондр≥альн≥ хвороби, г≥поенергетичн≥ стани.

—амост≥йна аудиторна робота

¬иконати вправи.

1. ƒати визначенн€ пон€тт€м Докисне фосфорилюванн€ Ц ќ‘Ф ≥ Д субстратне фосфорилюванн€ Ц —‘Ф.

2. —пр€женн€ “ƒ ≥ ќ‘. як≥ структурн≥ та х≥м≥чн≥ основи спр€женн€?

 

“ƒ?? ќ‘

“ранспорт електрон≥в →? → —интез ј“‘

вздовж ƒЋћ до ќ2

           
     


яка назва теор≥њ спр€женн€ ≥ хто њњ автор?

3. ћехан≥зм утворенн€ на внутр≥шн≥й мембран≥ м≥тохондр≥й електрох≥м≥чного потенц≥алу (протонруш≥йноњ сили).

а) €к≥ дв≥ складов≥ електрох≥м≥чного потенц≥алу ≥ €к вони утворюютьс€?

б) що таке протонн≥ помпи ≥ €к≥ комплекси ƒЋћ Ї ними?

в) завершити схему: вказати напр€мки руху протон≥в через мембрану

                   
         


“ƒ???? ќ‘

“ранспорт електрон≥в → –ух Ќ+ →? → –ух Ќ+ → —интез ј“‘

вздовж ƒЋћ до ќ2 ≥з... у... ≥з... у...

                   
         


4. —интез ј“‘.

а) структура ј“‘ Цсинтази. Ќазвати субодиниц≥ ферменту, описати њх розм≥щенн€ на мембран≥ та вказати роль;

б) написати р≥вн€нн€ синтезу ј“‘;

в) по€снити механ≥зм катал≥тичноњ д≥њ ј“‘-синтази.

5.ј“‘ синтезуЇтьс€ з јƒ‘ ≥ ‘н у м≥тохондр≥€х, а використовуЇтьс€ головним чином у цитозол≥, розпадаючись на јƒ‘ ≥ ‘н. яким чином ј“‘, јƒ‘ ≥ ‘н перенос€тьс€ через внутр≥шню мембрану м≥тохондр≥й? ўо служить руш≥йною силою дл€ њх транспорту?

6. ќписати експерименти, €кими п≥дтверджена хем≥осмотична теор≥€ ќ‘.

7. ≈фективн≥сть спр€женн€ “ƒ ≥ ќ‘.

а) €к практично визначити ефективн≥сть спр€женн€ “ƒ ≥ ќ‘ (коеф≥ц≥Їнт ќ‘)?

б) чому дор≥внюЇ в≥дношенн€ –/ќ при транспорт≥ електрон≥в до ќ2 в≥д: 1) ЌјƒЌ + Ќ+; 2) ‘јƒЌ2. ѕо€снити причину р≥зноњ величини.

в) пор≥вн€ти ΔGо, що вив≥льн€Їтьс€ при окисленн≥ ЌјƒЌ + Ќ+ киснем, ≥з р≥внем в≥льноњ енерг≥њ €ка запасаЇтьс€ в синтезованих при цьому молекулах ј“‘. який % енерг≥њ збер≥гаЇтьс€ у х≥м≥чн≥й форм≥ ≥ €кий % вид≥л€Їтьс€ €к теплова енерг≥€? ƒл€ розрахунк≥в використати ΔGо реакц≥њ г≥дрол≥зу ј“‘, характерну дл€ ф≥з≥олог≥чних умов.

8. –егул€ц≥€ “ƒ ≥ ќ‘. ≈нергетичний статус кл≥тин.

а) написати сумарне р≥вн€нн “ƒ ≥ ќ‘.

б) концентрац≥њ €ких речовин, в≥дпов≥дно до цього р≥вн€нн€, контролюють швидк≥сть “ƒ ≥ ќ‘? –≥вень, €коњ з цих речовин Ї головним регул€торним фактором при ф≥з≥олог≥чних умовах?

в) дати визначенн€ пон€ттю Ддихальний контрольФ.

г) дл€ характеристики енергетичного статусу кл≥тин використовують два показники (≥ндекси). «апиш≥ть њх. як њх експериментально визначити?

д) €ка величина енергетичного зар€ду б≥льшост≥ кл≥тин у ф≥з≥олог≥них умовах? –озкрийте залежн≥сть м≥ж енергетичним зар€дом кл≥тини та швидк≥стю процес≥в: 1) катабол≥зму; 2) анабол≥зму.

е) €кий механ≥зм регул€ц≥њ активност≥ фермент≥в молекулами ј“‘, јƒ‘ ≥ јћ‘? ¬каж≥ть ефекти цих сполук на ключов≥ ферменти катабол≥чних ≥ анабол≥чних шл€х≥в.

9. ¬каж≥ть ефекти р≥зних сполук на “ƒ ≥ ќ‘ (стимул€ц≥€ чи ≥нг≥буванн€).

—полука “ƒ ќ‘
1. јнтим≥цин ј, ц≥ан≥ди, ротенон, —ќ. 2. ќл≥гом≥цин (≥нг≥б≥тор ј“‘-синтази) 3. 2, 4 Ц дин≥трофенол. 4. јтрактилозид (≥нг≥б≥тор ј“‘- јƒ‘- транслокази).    

 

ќпиш≥ть механ≥зм д≥њ розЇднувач≥в “ƒ ≥ ќ‘. як зм≥нюЇтьс€ температура т≥ла п≥д впливом цих речовин? „ому? „и можна њх використовувати дл€ л≥куванн€ ожир≥нн€?

10. ћ≥тохондр≥альн≥ хвороби (ћт’в).

а) первинн≥ ћт’в Ї насл≥дком мутац≥й в м≥тохондр≥альн≥й ƒЌ , або €дерн≥й ƒЌ .

„ому мутац≥њ ƒЌ  €дра кл≥тини можуть призводити до розвитку ћт’в?

б) первинн≥ ћт’в успадковуютьс€ по материнськ≥й л≥н≥њ. „ому?

в) ћт’в характеризуЇтьс€ ураженн€м р≥зних орган≥в та тканин, але в найб≥льш≥й м≥р≥ поражаютьс€ мозок ≥ м≥окард. „ому?

11.  р≥м спадкових первинних ћт’в порушенн€ окисного фосфорилюванн€ ≥ знижена продукц≥€ ј“‘ наступають внасл≥док р≥зноман≥тних причин. ѕеречислити окрем≥ з них:

а) недостатн≥сть в орган≥зм≥ наступних речовин:....

б) д≥€ на орган≥зм наступних х≥м≥чних речовин:...

в) д≥€ на орган≥зм наступних ф≥зичних чинник≥в:...

ѕо€снити механ≥зми розвитку порушень енергетичного обм≥ну внасл≥док указаних причин.

 

Ћ≥тература

 

  1. √онський я.≤., ћаксимчук “.ѕ. Ѕ≥ох≥м≥€ людини. “ерноп≥ль: ”крмедкнига, 2001. Ц 736с.
  2. √убський ё.≤. Ѕ≥олог≥чна х≥м≥€. Ц  ињв-“ерноп≥ль: ”крмедкнига, 2000. Ц 508с.
  3. √онський я.≤., ћаксимчук “.ѕ.,  алинський ћ.≤. Ѕ≥ох≥м≥€ людини. ѕ≥дручник. Ц “ерноп≥ль: ”крмедкнига, 2002. Ц 744с.

ќбговорено ≥ затверджено на зас≥данн≥ кафедри, протокол є1 в≥д 28.08.2008р.

«ав. кафедрою проф. ≈рстенюк ј.ћ.

«јЌя““я є 12

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 663 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

2275 - | 2088 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.