Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“≈ћј: “равленн€ л≥п≥д≥в у Ў “.  атабол≥зм ≥ б≥осинтез триацилгл≥церол≥в
јктуальн≥сть теми: Ћ≥п≥дам належать важлива роль у побудов≥ б≥олог≥чних мембран, забезпеченн≥ орган≥зму енерг≥Їю, вони Ї попередниками в б≥осинтез≥ б≥олог≥чно активних сполук. «нанн€ структури й процес≥в метабол≥зму л≥п≥д≥в необх≥дн≥ дл€ розум≥нн€ регул€торних механ≥зм≥в л≥п≥дного обм≥ну в орган≥зм≥ людини.

Ќавчальн≥ ц≥л≥:

«нати: процеси розщепленн€ ≥ всмоктуванн€ л≥п≥д≥в у Ў “, внутр≥шньокл≥тинний катабол≥зм та синтез триацилгл≥церол≥в (“ј√).

¬м≥ти: визначати активн≥сть л≥пази ≥ трактувати одержан≥ дан≥.

—амост≥йна позааудиторна робота

≤. ѕовторити будову, властивост≥, класиф≥кац≥ю ≥ б≥олог≥чну роль л≥п≥д≥в.

≤≤. ¬ зошитах дл€ протокол≥в:

1. напиш≥ть р≥вн€нн€ реакц≥й:

а) внутр≥шньокл≥тинного л≥пол≥зу 1-стеаро-2 - олео-3-пальм≥тину;

б) синтезу тристеарину.

2. п≥дготувати вих≥дн≥ дан≥ дл€ оформленн€ протоколу лабораторноњ роботи Д¬плив жовч≥ на активн≥сть л≥пазиФ.

 онтрольн≥ питанн€.

1. “равленн€ л≥п≥д≥в у Ў “.

2. ¬смоктуванн€ продукт≥в травленн€ л≥п≥д≥в.

3. –оль жовчних кислот у процесах травленн€ ≥ всмоктуванн€ л≥п≥д≥в.

4. ѕорушенн€ процес≥в травленн€ та всмоктуванн€ л≥п≥д≥в.

5. –есинтез жир≥в у тонкому кишечнику.

6. ¬нутр≥шньокл≥тинний л≥пол≥з триацилгл≥церол≥в.

7. —интез “ј√.

8. –егул€ц≥€ метабол≥зму “ј√.

—амост≥йна аудиторна робота

  1. «аповн≥ть таблицю: Д“равленн€ л≥п≥д≥в ≥ всмоктуванн€ продукт≥в л≥пол≥зуФ.
√рупа л≥п≥д≥в ‘ермент Ў “ јктиватори фермент≥в ѕродукти розщепленн€ ¬смоктуванн€ продукт≥в розщепленн€
         

2. —клад≥ть схему ресинтезу жир≥в у тонкому кишечнику. як зд≥йснюЇтьс€ транспорт таких л≥п≥д≥в?

3. ¬нутр≥шньокл≥тинний л≥пол≥з “ј√:

а) покаж≥ть на приклад≥ трипальм≥тату посл≥довн≥сть реакц≥й;

б) зазначте регул€торний фермент;

в) €кий механ≥зм регул€ц≥њ активност≥ цього ферменту;

г) активатори та ≥нг≥б≥тори л≥пол≥зу.

4. Ѕ≥осинтез “ј√ (л≥погенез).

а)  л≥тини жировоњ тканини не здатн≥ використовувати безпосередньо гл≥церин дл€ синтезу “ј√. Ќазв≥ть причину ≥ напиш≥ть р≥вн€нн€ реакц≥њ синтезу гл≥церол-3-фосфату в адипоцитах.

б) —клад≥ть схему синтезу “ј√ в адипоцитах, виход€чи з гл≥церол-3-фосфату, пальм≥тиновоњ, стеариновоњ ≥ олењновоњ кислот.

в)  ≥льк≥сть жиру, що накопичуЇтьс€ в жирових депо, визначаЇтьс€ значною м≥рою вм≥стом в рац≥он≥ вуглевод≥в, а не жир≥в. як по€снити цей факт.

5. ¬иконати лабораторну роботу Д¬плив жовч≥ на активн≥сть л≥пазиФ ≥ захистити протокол.

Ћ≥паза - фермент ≥з груповою специф≥чн≥стю, €кий д≥Ї на р≥зноман≥тн≥ жири при рЌ= 9,0. Ћ≥паза г≥дрол≥тично розщеплюЇ харчов≥ жири ≥ в першу чергу еф≥рний зв'€зок в α Ц положенн≥.

ѕринцип методу. јктивн≥сть л≥пази оц≥нюють за утворенн€м в результат≥ г≥дрол≥зу жиру жирних кислот, к≥льк≥сть €ких визначають титруванн€м лугом в присутност≥ фенолфталењну. √≥дрол≥з жир≥в зручн≥ше всього спостер≥гати на приклад≥ вит€жки з п≥дшлунковоњ залози (джерело л≥пази) ≥ молока €к субстрату, жир €кого знаходитьс€ в емульгованому стан≥ ≥ швидко розщеплюЇтьс€ на гл≥церин ≥ жирн≥ кислоти. якщо в пробу долити жовч, то л≥паза активуЇтьс€ ≥ г≥дрол≥з жиру прот≥каЇ швидше.

’≥д роботи. ¬ дв≥ проб≥рки або колбочки наливають по 10 мл молока та по 1 мл 5% розчину вит€жки з п≥дшлунковоњ залози. ¬ 1 проб≥рку доливають 1 мл води, а в другу Ц 1 мл жовч≥. ¬м≥ст проб≥рок добре перем≥шують. « кожноњ проб≥рки в≥дбирають по 1 мл сум≥ш≥ в ≥нш≥ проб≥рки, добавл€ють 1-2 крапл≥ 0,5% р-ну фенолфталењну ≥ в≥дразу ж титрують 0,05н р-ном њдкого натр≥ю до по€ви слабо- рожевого забарвленн€, €ке не зникаЇ прот€гом 30 секунд. ѕот≥м обидв≥ проб≥рки ≥з залишком сум≥ш≥ вм≥щують у вод€ну баню або термостат при 380—. „ерез кожн≥ 10-15 хвилин з них в≥дбирають по 1 мл сум≥ш≥ ≥ провод€ть титруванн€, €к ≥ попереднього разу. –обл€ть 4-5 таких визначень. –езультати визначень виражають в м≥л≥л≥трах 0,05 н розчину лугу, що затрачаЇтьс€ на титруванн€, ≥ будують граф≥к, де на ос≥ ординат в≥дкладають к≥льк≥сть розчину лугу, що п≥шов на нейтрал≥зац≥ю жирних кислот (в мл), а на ос≥ абсцис Ц час у хвилинах. Ќа граф≥ку отримують дв≥ крив≥, що в≥дображають процес г≥дрол≥зу жиру п≥д д≥Їю ферменту л≥пази в≥д часу ≥ в залежност≥ в≥д на€вност≥ чи в≥дсутност≥ жовч≥.

Ћ≥тература

1. √онський я.≤., ћаксимчук “.ѕ. Ѕ≥ох≥м≥€ людини. “ерноп≥ль: ”крмедкнига, 2001. Ц 736с.

2. √убський ё.≤. Ѕ≥олог≥чна х≥м≥€. Ц  ињв-“ерноп≥ль: ”крмедкнига, 2000. Ц 508с.

3. √онський я.≤., ћаксимчук “.ѕ.,  алинський ћ.≤. Ѕ≥ох≥м≥€ людини. ѕ≥дручник. Ц “ерноп≥ль: ”крмедкнига, 2002. Ц 744с.

 

ќбговорено ≥ затверджено на зас≥данн≥ кафедри, протокол є1 в≥д 28.08.2008р.

«ав. кафедрою проф. ≈рстенюк ј.ћ.

«јЌя““я є 20

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1764 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1979 - | 1887 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.