Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


A* п≥д час масового цв≥т≥нн€
«ј√ќ“≤¬Ћя

Ѕудь-€ка рослина виростаЇ в рослинних сп≥втовариствах, €к≥ називають ф≥тоценозами (л≥сов≥, лугов≥, степов≥ рослини та ≥н.), ≥ поширена у в≥дпов≥дних област€х, називаних ареалами.

«агальн≥ правила загот≥вл≥ Ћ–—: кору збирають п≥д час сокоруху, траву Ц у пер≥од масового цв≥т≥нн€, п≥дземн≥ органи (кор≥нь, кореневища, бульби) Ц восени. ¬иключенн€ми Ї: лист€ конвал≥њ Ц загот≥вл€ до цв≥т≥нн€, лист€ мати-й-мачухи Ц п≥сл€ цв≥т≥нн€, лист€ мучниц≥ та брусниц≥ - до початку цв≥т≥нн€ та п≥сл€ утворенн€ плод≥в, трава причепи (череды) Ц у пер≥од бутон≥зац≥њ. ƒо загот≥вл≥ Ћ–—, що м≥стить алкалоњди (беладона) ≥ серцев≥ гл≥козиди (конвал≥€) не допускаютьс€ д≥ти. Ћистки ≥нжиру м≥ст€ть фотосенсиб≥л≥зуюч≥ речовини, тому њх збирають у похмуру погоду.  лючов≥ слова у тестах видфлен≥ курсивом.

2801. –ослинну сировину сл≥д збирати у в≥дпов≥дних ф≥тоценозах. ¬каж≥ть, де сл≥д заготовл€ти кореневища папорот≥ ч олов≥чоњ:

A * Ћ≥совий ф≥тоценоз

B —теповий ф≥тоценоз

C ‘≥тоценоз пустища

D –ослинн≥ угрупуванн€ лук≥в

E –ослинн≥ угрупуванн€ бол≥т та перезволожених м≥сць

2806. –ослинну сировину сл≥д збирати у в≥дпов≥дних ф≥тоценозах. –ослинну сировину €ких л≥карських рослин можна заготовл€ти по берегах р≥чок, озер та на болотах?

A *ј≥р тростинний

B ћучниц€ звичайна

C √≥рчак пташиний

D „ебрець плазкий

E ‘≥алка трикол≥рна

2804.  в≥ти цмину п≥скового збирають на початку цв≥т≥нн€. ¬каж≥ть ф≥тоценози загот≥вл≥ Ћ–—:

A *—тепов≥

B Ћ≥сов≥

C Ћугов≥

D ЅурТ€нов≥

E ¬одойми

343. ¬каж≥ть л≥карську рослину, занесену до „ервоноњ книги ”крањни, ареал €коњ обмежений високог≥рТ€м ”крањнських  арпат

A *“ирлич жовтий

B √орицв≥т весн€ний

C „истот≥л великий

D  онвал≥€ травнева

E „емериц€ б≥ла

 

8. « трави горицв≥ту весн€ного готують р≥зн≥ кард≥отон≥чн≥ засоби. « €коњ причини загот≥вл€ сировини обмежена?

A * знаходитьс€ п≥д охороною

B в ”крањн≥ не росте

C маЇ обмежене розповсюдженн€ в ”крањн≥

D запаси сировини в≥дсутн≥

E зростаЇ на забруднен≥й територ≥њ

1393. « €коњ причини в ”крањн≥ неможлива промислова загот≥вл€ дикорослоњ сировини астрагалу шерстистокв≥ткового?

A* ¬ид занесений до „ервоноњ книги ”крањни (™вропи)

B ¬ид в ”крањн≥ не зростаЇ

C ¬ид маЇ дуже обмежене поширенн€ в ”крањн≥

D «апаси сировини в ”крањн≥ в≥дсутн≥

E ¬ид зростаЇ лише на забруднен≥й рад≥онукл≥дами територ≥њ

1395.  ультивуванн€ ц≥Їњ рослини ≥ виробництво в≥дпов≥дноњ Ћ–— знаходитьс€ п≥д контролем ќќЌ ≥ заборонено в ”крањн≥. ÷≥Їю рослиною Ї:

A * ћак снотворний

B јстрагал шерстистокв≥тковий

C ”нгерн≥€ ¬≥ктора

D ћачок жовтий

E ∆еньшень

2799. ¬≥дпов≥дну Ћ–— збирають навесн≥ в пер≥од сокоруху. ¬каж≥ть цю сировину:

A *  ора

B  в≥ти

C Ѕруньки

D  орен≥

E —упл≥дд€

1735. ƒотриманн€ умов загот≥вл≥ сировини впливаЇ на €к≥сний та к≥льк≥сний склад д≥ючих речовин крушини ламкоњ, тому оптимальним пер≥одом загот≥вл≥ кори крушини Ї:

A п≥д час сокоруху

B п≥д час плодонос≥нн€

C п≥д час цв≥т≥нн€

D п≥д час листопаду

E п≥д час спокою

3207. Ћ≥карську рослинну сировину Д лист€ берези Ф заготовл€ють:

A *¬есною (кв≥тень- травень)

B –анньою весною (березень-кв≥тень)

C ¬ середин≥ л≥та (липень)

D ¬ к≥нц≥ л≥та (серпень)

E Ќа початку л≥та (червень)

2454. ÷–ј отримала план загот≥вл≥ березових бруньок. ¬ €ку стад≥ю вегетац≥њ сл≥д проводити загот≥влю ц≥Їњ сировини:

A * до розпуску бруньок

B п≥д час сокоруху

C взимку

D восени

E вл≥тку

3038. ƒотриманн€ умов загот≥вл≥ впливаЇ на €к≥сний та к≥льк≥сний склад б≥олог≥чно активних речовин, тому оптимальним пер≥одом загот≥вл≥ лист€ конвал≥њ звичайноњ Ї:

A *ƒо цв≥т≥нн€

B ѕ≥д час цв≥т≥нн€

C ѕ≥сл€ цв≥т≥нн€

D ѕ≥д час плодонос≥нн€

E п≥зньоњ осени

1174.  в≥ти арн≥ки використовують €к гемостатичний зас≥б дл€ л≥куванн€ забитих м≥сць ≥ травм. «агот≥влю ц≥Їњ сировини провод€ть:

A * Ќа початку цв≥т≥нн€

B ¬ пер≥од бутон≥зац≥њ

C ѕ≥д час цв≥т≥нн€

D ” друг≥й половин≥ цв≥т≥нн€

E ƒопускаЇтьс€ загот≥вл€ кв≥т≥в ≥ плод≥в

1527. ÷–ј отримала план загот≥вл≥ л≥карськоњ рослинноњ сировини Ц трави череди трирозд≥льноњ (укр. ћоже бути причепа). ¬ €ку фазу вегетац≥њ сл≥д проводити загот≥влю л≥карськоњ рослинноњ сировини:

A ¬ пер≥од бутон≥зац≥њ

B ¬ пер≥од цв≥т≥нн€;

C ¬ пер≥од плодонос≥нн€;

D –анньоњ весни;

E ѕ≥зньоњ осен≥

2444. ¬ ÷–ј над≥йшов план по загот≥вл≥ трави (причепи) череди. «агот≥вл€ верх≥вок довжиною до 15 см повинна проводитис€ у фазу:

A * бутон≥зац≥њ

B цв≥т≥нн€

C плодонос≥нн€

D на початку цв≥т≥нн€

E в к≥нц≥ цв≥т≥нн€

3183. Ћист€ мати-й-мачухи (укр. ћоже бути п≥дб≥л звичайний) використовують €к в≥дхаркувальний зас≥б. ÷ю сировину сл≥д заготовл€ти:

A* п≥сл€ цв≥т≥нн€

B п≥д час цв≥т≥нн€

C до цв≥т≥нн€

D п≥д час плодонос≥нн€

E на початку плодонос≥нн€

2800. Ћист€ подорожника великого заготовл€ють вл≥тку, зр≥зуючи њх ножем, серпом або кос€ть ≥ обовТ€зково залишають одну розвинену рослину на 1м2. ¬каж≥ть пер≥од вегетац≥њ загот≥вл≥ Ћ–—:

A * ÷в≥т≥нн€

B Ѕутон≥зац≥€

C –озеткоутворенн€

D ѕочаток плодонос≥нн€

E —тигле плодонос≥нн€

340. «агот≥влю листк≥в мучниц≥ ≥ листк≥в брусниц≥ провод€ть в два етапи:

A * до початку цв≥т≥нн€ ≥ п≥сл€ завершенн€ плодоношенн€

B п≥д час цв≥т≥нн€ ≥ п≥сл€ завершенн€ плодоношенн€

C до початку цв≥т≥нн€ ≥ п≥д час наростанн€ молодих пагон≥в

D п≥д час цв≥т≥нн€ ≥ п≥д час плодоношенн€

E до початку цв≥т≥нн€ ≥ п≥д час плодоношенн€

2211. Ћист€чорниц≥ заготовл€ють в ”крањн≥. ¬каж≥ть терм≥н загот≥вл≥ сировини.

A * ” фаз≥ цв≥т≥нн€ рослин

B ƒо цв≥т≥нн€

C ƒо утворенн€ зелених плод≥в

D ” пер≥од зр≥лих плод≥в

E ѕ≥сл€ збиранн€ плод≥в

2524. “равуполину г≥ркого заготовл€ють в певну фазу вегетац≥њ. ¬каж≥ть оптимальний терм≥н загот≥вл≥.

A * на початку цв≥т≥нн€

B до цв≥т≥нн€ рослин

C п≥д час повного цв≥т≥нн€

D п≥д час плодоношенн€

E п≥д час бутон≥зац≥њ

1010. “равучебрецю плазкого заготовл€ють в ”крањн≥. ¬каж≥ть терм≥н загот≥вл≥ сировини.

A * ” фаз≥ цв≥т≥нн€ рослин

B ƒо цв≥т≥нн€

C ƒо утворенн€ зелених плод≥в

D ” пер≥од зр≥лих плод≥в

E ѕ≥сл€ збиранн€ плод≥в

3916. “раву дерев≥ю (тыс€челистника) заготовл€ють в певну фазу вегетац≥њ. ¬каж≥ть њњ.

A* п≥д час масового цв≥т≥нн€

B до цв≥т≥нн€ рослин

C п≥д час стеблюванн€

D п≥д час плодоношенн€

E п≥д час бутон≥зац≥њ

2807. “раву горицв≥ту використовують дл€ виробництва кард≥отон≥чних засоб≥в. Ћ–— горицв≥ту збирають в≥д початку цв≥т≥нн€ до осипанн€ плод≥в наступним способом:

A * “раву зр≥зують обовТ€зково ножем або серпом на в≥дстан≥ 5-10 см в≥д ірунту

B ѕагони зривають руками

C ќбривають лист€ та стебл≥

D «аготовл€ють вручну всю надземну частину

E “раву збирають разом з п≥дземною частиною

2091.  ора крушини вм≥щуЇ антраценпох≥дн≥.  оли можна використовувати заготовлену кору:

A * через 1 р≥к п≥сл€ загот≥вл≥

B св≥жоз≥брану

C через 1 м≥с€ць п≥сл€ загот≥вл≥

D зразу п≥сл€ суш≥нн€

E через 6 м≥с€ц≥в п≥сл€ загот≥вл≥

2643. як≥сть рослинноњ сировини залежить в≥д терм≥н≥в загот≥вл≥. ¬каж≥ть правильний терм≥н загот≥вл≥ плод≥в шипшини.

A *¬осени до приморозк≥в

B –анньою весною

C ѕ≥зньою весною

D ¬л≥тку

E ¬осени п≥сл€ приморозк≥в

2802. ѕлоди пастернаку пос≥вного, €к ≥ аналог≥чну Ћ–— родини селерових (зонтикових), заготовл€ють у в≥дпов≥дну фенофазу:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1354 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2043 - | 2005 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.