Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


A* трава страстоцв≥ту ≥нкарнатного
B трава причепи

C лист€ шавл≥њ

D трава оману

E трава барв≥нку малого

 

1029. ѕри неврастен≥њ, безсонн≥, кл≥мактеричних порушенн€х рекомендують використовувати такий ф≥топрепарат на основ≥ алкалоњдовм≥сноњ сировини:

A * Ќовопасит

B ≈рготам≥н

C √лауцину г≥дрохлорид

D —екурин≥ну н≥трат

E ¬≥нбластин

3203. ѕрепарати јймал≥н та ѕульснорма призначають €к антиаритм≥чн≥ засоби. яка рослинна сировина Ї джерелом одержанн€ цих препарат≥в?

A*  орен≥ раувольф≥њ

B “рава барв≥нку малого

C Ћист€ дурману

D Ћист€ катарантуса рожевого

E Ќас≥нн€ чил≥бухи

333.  олх≥цинов≥ алкалоњди застосовуютьс€ дл€ л≥куванн€ зло€к≥сних пухлин. ƒжерелом одержанн€ њх Ї:

A * ѕ≥зньоцв≥т прегарний

B “ермопсис ланцетовидний

C Ѕарв≥нок малий

D Ѕеладона звичайна

E Ћобел≥€ одутла

864. ¬каж≥ть Ћ–—, €ку використовують дл€ виробництва колхам≥новоњ маз≥:

A * бульбоцибулини п≥зньоцв≥ту

B кореневище з корен€ми чемериц≥

C кореневище скопол≥њ карн≥ол≥йськоњ

D корен≥ красавки

E корен≥ раувольф≥њ

 

335. ƒл€ виготовленн€ препарату —ангв≥ритрин, що ви€вл€Ї антим≥кробну активн≥сть, використовують рослинну сировину:

A * ћаклењ серцевидноњ

B ƒурману ≥нд≥йського

C „истот≥лу звичайного

D ѕерцю стручкового

E “ермопсису ланцетовидного

1396. ¬≥домо, що джерелом Ѕј– можуть бути гриби. Ќаприклад, джерелом ≥ндольних алкалоњд≥в Ї:

A * —поринн€ пурпурова (р≥жки)

B –аувольф≥€ зм≥њна

C „ил≥буха

D Ѕаранець звичайний

E —копол≥€ карн≥ол≥йська

3205. ѕрепарат јдон≥зид м≥стить суму кард≥остероњд≥в. яка рослинна сировина Ї джерелом цього препарату?

A* “рава горицв≥ту весн€ного

B Ќас≥нн€ строфанту

C “рава конвал≥њ

D Ћист€ конвал≥њ

E Ћист€ наперст€нки пурпуровоњ

420. ‘≥топрепарат Ќово≥ман≥н застосовують €к антибактер≥альний зас≥б. яка л≥карська рослинна сировина Ї джерелом його одержанн€?

A * Herba Hyperici

B Herba Leonuri

C Herba Polygoni hydropiperis

D Herba Solidaginis Canadensis

E Herba Equiseti arvensis

3762. ѕрепарат Ѕероксан, що представл€Ї собою сум≥ш бергаптена ≥ ксантотоксина, застосовуЇтьс€ €к фотосенсиб≥л≥зуючий зас≥б. яка сировина Ї джерелом його одержанн€:

A * Fructus Pastinacae sativae

B Fructus Ribes nigri

C Fructus Aroniae melanocarpae

D Fructus Rosae caninae

E Fructus Alni

 

339. ѕрепарат јв≥сан ви€вл€Ї спазмол≥тичну, розслаблюючу д≥ю на мускулатуру сечовод≥в. яка рослина використовуЇтьс€ дл€ одержанн€ данного препарату:

A * ¬≥снага морквовидна

B ћорква дика

C  р≥п запашний

D Ѕуркун л≥карський

E јм≥ велика

1851. –ослинний препарат —ил≥бор застосовуЇтьс€ €к гепатопротекторний зас≥б. ƒжерелом дл€ отриманн€ цього препарату Ї:

A * Ќас≥нн€ розторопш≥

B  в≥тки волошки

C  в≥тки пижма

D  в≥тки глоду

E “рава хвоща

1841. –ослинний препарат  оргл≥кон застосовуЇтьс€ €к кард≥отон≥чний зас≥б при захворюванн€х серцево-судинноњ системи. –ослинною сировиною дл€ його одержанн€ Ї

A * Ћист€ конвал≥њ

B Ћист€ наперст€нки пурпуровоњ

C Ћист€ жовтушника с≥рого

D Ћист€ евкал≥пту

E Ћист€ дурману

3556. ¬ибер≥ть препарат, сировиною дл€ €кого Ї наперст€нка шерстиста:

A * ÷елан≥д

B  оргл≥кон

C ƒ≥г≥токсин

D јдон≥зид

E ≈ризим≥н

2942. ¬ибер≥ть препарат, сировиною дл€ €кого Ї наперст€нка шерстиста:

A * Ћантозид

B  оргл≥кон

C ƒ≥г≥токсин

D јдон≥зид

E ≈ризим≥н

2. як≥сть Ћ–— регламентують за вм≥стом б≥олог≥чно активних речовин. ƒл€ €коњ сировини визначають вм≥ст ланатозид≥в?

A* наперст€нки шерстистоњ

B строфанту щетинистого

C купини л≥карськоњ

D адон≥са весн€ного

E конвал≥њ майськоњ

208. який серцевий гл≥козид не м≥ститьс€в наперст€нц≥ пурпуров≥й, на в≥дм≥ну в≥д ≥нших вид≥в наперст€нок?

A* Ћанатозид

B диг≥токсин

C пурпуреагл≥козид ¬

D пурпуреагл≥козид ј

E глюког≥талоксин

101. ‘≥топрепарат ƒигоксин використовуЇтьс€ при серцев≥й недостатност≥. –ослинним джерелом одержанн€ цього препарату Ї:

A * наперст€нка шерстиста

B наперст€нка ржава

C наперст€нка крупнокв≥ткова

D наперст€нка пурпурна

E наперст€нка в≥йчаста

2944. « корен≥в солодки виготовл€ють дек≥лька л≥карських препарат≥в р≥зноман≥тноњ направленост≥ д≥њ. «апропонуйте хворому препарат на основ≥ флавоноњд≥в солодки з противиразковою д≥Їю:

A* Ћ≥кв≥ритон

B √л≥церин

C √л≥церам

D —ироп солодкового корен€

E  онвафлав≥н

 

3558. « корен≥в солодки голоњ виготовл€ють дек≥лька л≥карських препарат≥в р≥зноман≥тноњ фармаколог≥чноњ д≥њ. «апропонуйте хворому противиразковий препарат на основ≥ флавоноњдних сполук солодки:

A * Ћ≥кв≥ритон

B –утин

C јскорутин

D ’олосас

E  онвафлав≥н

22. ‘≥топрепарат ‘лакарб≥н ви€вл€Ї спазмолитичну, протизапальну ≥ противиразкову д≥ю. –ослинним джерелом одержанн€ цього препарату Ї:

A * —олодка гола

B —инюха голуба

C  аштан к≥нський

D јрал≥€ маньчжурська

E  алендула л≥карська

3841. ƒо складу ф≥топрепарату ‘≥тол≥з≥н входить вит€г з такоњ л≥карськоњ рослини:

A * ћатеринка звичайна

B јстрагал шерстистокв≥тковий

C јлт€ л≥карська

D ¬овчуг польовий

E ѕолин г≥ркий

3914. Ћ≥карський зас≥б јм≥фурин м≥стить фурокумарини. ƒл€ одержанн€ субстанц≥њ вказаних Ѕј– використовують:

A * плоди ам≥ великоњ

B плоди псоралењ

C плоди пастернаку пос≥вного

D плоди в≥снаги морквопод≥бноњ

E кореневища з корен€ми д€гелю

1004. яка л≥карська рослинна сировина Ї джерелом одержанн€ препарату проносноњ д≥њ —енадексин?

A * Folia Sennae

B Herba Meliloti

C Fructus Ammi majoris

D Fructus Pastinacae sativae

E Herba Hyperici

1857. Ћ≥карськ≥й рослинний препарат ”крањн застосовуЇтьс€ €к протипухлинний зас≥б. —ировиною дл€ його виробництва Ї:

A * “рава чистот≥ла звичайного

B Ћист€€ шавл≥њ л≥карськоњ

C Ћист€€ мТ€ти перцевоњ

D “рава кропиви собачоњ

E  орень барбарису звичайного

207. ƒо складу €кого л≥карського препарату входить екстракт ≥з св≥жого Ћист€ г≥нкго б≥лоба?

A* “анакан

B ‘≥тол≥т

C ћарел≥н

D ‘лам≥н

E ‘≥тол≥т

422. ѕри астеноневротичних станах застосовують препарат, €кий виготовл€ють з корен≥в арал≥њ маньчжурськоњ. ¬ибер≥ть його серед наведених нижче препарат≥в

A * —апарал

B √л≥цирам

C ‘≥тол≥зин

D  ортизон

E ѕол≥спон≥н

3559. ѕромисловою сировиною дл€ отриманн€ тан≥ну Ї Ћ–—:

A* Galla

B Rhizomata Valerianae

C Rhizomata et radix Inulae

D Fructus Viburni

E Rhizomata Calami

2945. ѕромисловою сировиною дл€ отриманн€ тан≥ну Ї Ћ–—:

A * Folium Cotini coggygriae

B Rhizomata Bistortae

C Rhizomata et radix Sanguisorbae

D Fructus Viburni

E Rhizomata Bergeniae

1508. ‘армацевтичн≥ п≥дприЇмства виробл€ють тан≥н з рослинноњ сировини. який вид з перел≥чених л≥карських рослин може бути використаний €к джерело тан≥ну?

A* Folium Rhus coriariae

B Cortex Quercus roburis

C Rhizoma Bergeniae crassifoliae

D Herba Hyperici perforati

E Radix Sanquisorbae officinalis

‘ј–ћј ќЋќ√≤я

1512. ƒл€ л≥куванн€ довгостроково незагоюваного оп≥ку шк≥ри хворий звернувс€ до аптеки. ‘≥топрепарат з €коњ рослинноњ сировини можна рекомендувати у цьому випадку:

A*  в≥тки календули

B ѕлоди глоду

C “рава собачоњ кропиви

D “рава конвал≥њ

E  ореневище з кор≥нн€ми валер≥ани

1513. ’ворому ≥з серцевою недостатн≥стю, пов'€заною з тривалим порушенн€м серцевоњ д≥€льност≥ коронарних судин, можна рекомендувати препарат з такоњ рослинноњ сировини:

A* ѕлоди глоду

B  в≥тки календули

C  орен≥ женьшен€

D  орен≥ арал≥њ

E  орен≥ барбарису

91. ѕрепарат  ратал застосовуЇтьс€ €к кардиопротективний зас≥б. –ослинним джерелом одержанн€ цього препарату Ї:

A * ѕлоди глоду

B “рава п≥вон≥њ

C Ћист€ наперст€нки

D Ћист€ конвал≥њ

E Ћист€ мТ€ти перцевоњ

240. ” хворого 60 р. ви€влено гостру серцеву недостатн≥сть. який з перерахованих препарат≥в найдоц≥льн≥ше використати дл€ отриманн€ швидкого фармаколог≥чного ефекту?

A *  оргл≥кон

B ƒиг≥токсин

C ƒигоксин

D ÷елан≥д

E јдон≥зид

202. —туденту л≥кар призначив тон≥зуючий зас≥б. ¬каж≥ть настойку €коњ л≥карськоњ рослини пров≥зор може запропонувати студенту в даному випадку?

A* –од≥оли рожевоњ

B ƒерев≥ю звичайного

C ќртосифону тичинкового

D Ќаперст€нки пурпуровоњ

E јкац≥њ б≥лоњ

345. Ћист€ наперст€нки Ї джерелом одержанн€ кард≥отон≥чних препарат≥в, але вони мають властив≥сть кумулюватис€. ¬каж≥ть рослини, що м≥ст€ть серцев≥ гл≥козиди та не ви€вл€ють кумул€тивних властивостей:

A *  онвал≥€, горицв≥т, жовтушник

B —трофант, жовтушник, череда

C √орицв≥т, хвощ, первоцв≥т

D „еремха, ефедра, конвал≥€

E “ермопсис, строфант, левзе€

1183. ѕлоди чорниц≥ багат≥ на флавоноњди, антоц≥ани, дубильн≥ речовини. ѓх призначають дл€:

A * ѕокращенн€ зору

B —тимул€ц≥њ травленн€

C —тимул€ц≥њ подиху

D як жовчог≥нний зас≥б

E як проносний зас≥б

1514. ’ворий звернувс€ у ф≥тов≥дд≥л аптеки ≥з проханн€м в≥дпустити д≥уретичний л≥карський зас≥б. яку Ћ–— краще використовувати ≥з ц≥Їю метою:

A* Herba Equiseti arvense

B Fructus Sophorae

C Herba Leonuri quinquelobati

D Cormus Ledi palustris

E Radix Araliae

336. Ќастоњ з трави хвоща польового хворим з захворюванн€ми нирок потр≥бно приймати п≥д нагл€дом л≥кар€, оск≥льки Ћ–— м≥стить речовину, що подразнюЇ паренх≥му нирок. Ќазв≥ть цю речовину.

A * кремн≥Їва кислота

B гл≥циризинова кислота

C хлорогенова кислота

D сал≥цилова кислота

E меконова кислота

1813. ѕрепарат шипшиниЋ≥похром≥н вважають засобом дл€:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1074 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2277 - | 1948 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.064 с.