Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕредставником €кого напр€мку в соц≥олог≥њ був ћонтескТЇ, €кий вважав що кл≥мат визначаЇ соц≥альн≥ закони, звичањ ≥ св≥дом≥сть людей?
а) географ≥чного детерм≥н≥зму;

б) демограф≥чного детерм≥н≥зму;

в) технолог≥чного детерм≥н≥зму.

6. ≤деал≥зм основою бутт€ (базисом) сусп≥льства вважаЇ:

а) право; б) економ≥ку; в) рел≥г≥ю; г) св≥дом≥сть.

 

7. якою Ї сутн≥сть речей:

а) в≥рог≥дною; б) прихованою; в) неп≥знаваною.

8. ћатер≥ал≥зм п≥д основою бутт€ (базисом) сусп≥льства розум≥Ї:

а) св≥дом≥сть; б) право; в) мораль г) економ≥ку; д)рел≥г≥ю.|

 

9. ѕредставники технолог≥чного детерм≥н≥зму в процес≥ розвитку сусп≥льства абсолютизують ≥ фетишизують роль:

а) сов≥ст≥; в) в≥ри;

б) грошей; г) техн≥ки.

10. —к≥льки ≥снуЇ гносеолог≥чних позиц≥й щодо п≥знанн€ св≥ту:

а) 5; б) 4; в) 3.

≤≤ р≥вень:

1. –озкрийте основн≥ аспекти значенн€ проблеми бутт€ дл€ ф≥лософ≥њ.

2. Ќазв≥ть ≥ охарактеризуйте глобальн≥ проблеми людства.

3. –озкрийте основний зм≥ст вид≥в, р≥вн≥в та форм п≥знанн€.

≤≤≤ р≥вень:

1. ¬икористовуючи, на ¬аш погл€д, адекватну методолог≥ю, проанал≥зуйте людину €к предмет п≥знанн€.

2. ќхарактеризуйте матер≥ал≥зм та ≥деал≥зм €к ф≥лософськ≥ позиц≥њ.

«м≥стовий модуль ≤≤

¬ар≥ант є 2.

≤ р≥вень:

√носеолог≥€ - це

а) одне ≥з наукових дисципл≥н, що вивчаЇ п≥знанн€, його роль у людськ≥й життЇд≥€льност≥, руш≥йн≥ сили суперечност≥ п≥знанн€, критер≥њ та ознаки ≥стинних знань;

б) позиц≥€ у п≥дход≥ до п≥знанн€, €ка заперечуЇ принципову можлив≥сть або мати ≥стин≥ знанн€, або мати можлив≥сть над≥йно оц≥нювати знанн€ щодо њх в≥днесенн€ до ≥стини;

в) висловленн€ сумн≥ву у позитивних можливост€х п≥знанн€, так ≥ в його повн≥й неспроможност≥.

2. ѕ≥знавальне в≥дношенн€ включаЇ в себе три складових:

а) суб'Їкт, об'Їкт ≥ зм≥ст п≥знанн€ (знанн€);

б) суб'Їкт, об'Їктивний дух ≥ зм≥ст п≥знанн€;

в) суб'Їктивний дух, об'Їкт ≥ зм≥ст п≥знанн€.

3. яке судженн€ обірунтовуЇ ≥деал≥стичну ф≥лософ≥ю:

а) ≥дењ повинн≥ в≥дпов≥дати речам;

б) реч≥ повинн≥ в≥дпов≥дати ≥де€м;

в) повинно бути взаЇмна в≥дпов≥дн≥сть м≥ж речами та ≥де€ми;

4. —оц≥альн≥ ≥нститути впор€дковують ≥ регламентують:

а) сферу осв≥ти; в) рекреац≥йну сферу;

б) сферу торг≥вл≥; г) вс≥ сфери сусп≥льства.

5. який з гносеолог≥чних принцип≥в, пол€гаЇ в тому, що п≥знанн€ не вичерпуЇтьс€ новою ≥нформац≥Їю про св≥т, а\ створенн€ Ддругоњ реальност≥Ф Ц св≥ту культури:

а) принцип творчоњ активност≥ суб'Їкта п≥знанн€;

б) принцип об'Їктност≥;

в) принцип визначальноњ рол≥ практики в процес≥ п≥знанн€.

6. √рецьке слово ≥стор≥€ означаЇ:

а) розпов≥дь; в) г≥потеза;

б) наука; г) принцип.

ќсновними формами чуттЇвого п≥знанн€ Ї

а) в≥дчутт€, сприйн€тт€ й судженн€.

б) в≥дчутт€, сприйн€тт€ й у€вленн€.

в) у€вленн€, судженн€ й умовив≥д.

8. ƒом≥нуючими сферами сусп≥льного житт€ осв≥та ≥ наука стають у сусп≥льств≥:

а) до≥ндустр≥альному; б) ≥ндустр≥альному; в) пост≥ндустр≥альному.

9. Ђ—в≥т у своњй сутност≥ не можна п≥знатиї вважали:

а) скептики; б) стоњки; в) агностики.

10. ЂЋюдина масиї досл≥джуЇтьс€ в концепц≥њ:

а) ѕоппера; в) ѕарсонса;

б) ќртеги-≥ Ц√ассета; г) “улм≥на.

≤≤ р≥вень.

1. ѕор≥вн€йте м≥ж собою наукове та художньоЦмистецьке п≥знанн€, довед≥ть њх переваги та недол≥ки.

2. як розум≥лос€ бутт€ в античн≥й та середньов≥чн≥й ф≥лософ≥њ.

3.Ќазв≥ть ≥ охарактеризуйте основн≥ концепц≥њ ≥стини.

≤≤≤ р≥вень.

1.Ќазв≥ть основн≥ характеристики до≥ндустр≥ального, ≥ндустр≥ального та пост≥ндустр≥ального сусп≥льства.

2. як≥ сп≥вв≥дношенн€ сусп≥льного бутт€ ≥ громадськоњ св≥домост≥.

«м≥стовий модуль ≤≤

¬ар≥ант є 3.

≤ р≥вень:

1. ¬ибер≥ть правильне твердженн€, в≥дчутт€ Ц це:

а) символи; б) ≥Їрогл≥фи; в) субТЇктивний образ обТЇктивного св≥ту;

г) €вище, незалежне в≥д Ђреч≥ у соб≥ї.

2. який ≥з названих закон≥в в≥дноситьс€ до основних закон≥в д≥алектики:

а) закон тотожност≥;

б) закон Їдност≥ та боротьби протилежностей;

в) закон суперечност≥;

г) закон взаЇмозвТ€зку зм≥сту та форми.

3. ритер≥Їм ≥стини вважаЇтьс€:

а) думка б≥льшост≥; в) лог≥ка розумноњ д≥€льност≥;

б) практика; г) те, що веде до усп≥ху.

4. який ф≥лософ висловлював словами, ≥деал≥зм Д.... не знаЇ д≥йсноњ чуттЇвоњ, д≥€льност≥ €к такоњФ

а)  .ћаркс; б) Ћ.‘ейЇрбах; в) ‘. Ѕекон.

5. ”ченн€ про найб≥льш загальн≥ закони розвитку природи, сусп≥льства та п≥знанн€ Ї:

а) соф≥стика; б) метаф≥зика; в) д≥алектика.

6. «асновником психоанал≥зу Ї:

а)  .ёнг б) «.‘рейд в) Ё.‘ромм

 

7. якою Ї сутн≥сть речей:

а) очевидною; б) прихованою; в) неп≥знаваною.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 856 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1980 - | 1945 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.