Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи
(40 год. / 33 бали)

1. —кладанн€ власного соц≥ально-педагог≥чного терм≥нолог≥чного словника (2 год Ц 3 бали).

2. Ќаписанн€ допов≥д≥ У—оц≥ал≥зац≥€ Ц основна категор≥€ соц≥альноњ педагог≥киФ (2 год. Ц 3 бали).

3. Ќаписанн€ есе Уќсобливост≥ соц≥ал≥зац≥њ дитини в р≥зних типах с≥мейФ (2 год. Ц 3 бали).

4. —класти анотац≥њ на сучасн≥ досл≥дженн€ з проблеми Уќсобливост≥ роботи соц≥ального педагога з проблемними с≥м`€миФ (2 год. Ц 3 бали).

5. –озробка плану проведенн€ У“ижн€ с≥м`њФ (2 год.Ц 2 бали).

6. ѕ≥дготовка перел≥ку л≥тератури з короткою анотац≥Їю, €ку можна використовувати дл€ соц≥ально-педагог≥чноњ роботи з батьками (2 год. Ц 3 бали).

7. —класти папку-дов≥дник сучасних методик соц≥ального педагога дл€ роботи з р≥зними типами с≥мей (2 год. Ц 2 бали).

8. Ќаписанн€ реферату за темою: Ућолод≥жн≥ неформальн≥ орган≥зац≥њ: ≥стор≥€, символ≥ка, головн≥ ≥дењ (панки, х≥пп≥, рокери, готи, ≈мо, ск≥нхеди, х≥п-хоп ≥ поп культура)Ф (4 год. Ц 2 бали).

9. ќписанн€ досв≥ду роботи соц≥ального педагога загальноосв≥тнього закладу (за вибором студента) (4 год. Ц 2 бали).

10. –озробка перел≥ку заход≥в до У“ижн€ соц≥альноњ п≥дтримки д≥тей-≥нвал≥д≥вФ (2 год. Ц 2 бали).

11. –озробка плану роботи соц≥ального педагога в центр≥ медико-соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ дл€ наркозалежних (4 год. Ц 2 бали).

12. Ќаписанн€ допов≥д≥ за темою: У¬плив юнацькоњ субкультури та засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ на формуванн€ дев≥антноњ повед≥нкиФ (4 год. Ц 2 бали).

13. —кладанн€ плану заход≥в попередженн€ насильства над д≥тьми (4 год. Ц 2 бали).

14. —класти папку Ц дов≥дник сучасних методик соц≥ального педагога дл€ роботи з д≥тьми-сиротами (4 год. Ц 2 бали).

 

‘орма контролю: ≥спит.

ѕерел≥к питань до ≥спиту

«ћ ≤.

1. ѕредмет ≥ завданн€ соц≥альноњ педагог≥ки.

2. ’арактеристика батьк≥вства.

3. ѕон€тт€ бездогл€дн≥сть.

4. –озкрити пон€тт€ безпритульн≥сть.

5. ¬изначити зм≥ст пон€тт€ соц≥ально-правовий захист.

6. –озкрити пон€тт€ важковиховуван≥сть.

7. ѕон€тт€ волонтерство.

8. –озкрити пон€тт€ дезадаптац≥€.

9. ¬изначити зм≥ст пон€тт€ молод≥жн≥ орган≥зац≥њ.

10. ѕринципи соц≥ально-педагог≥чноњ д≥€льност≥.

11. ¬изначити зм≥ст пон€тт€ насильство (щодо д≥тей).

12. Ќормативно правова-база соц≥ально-педагог≥чноњ роботи.

13. –озкрити пон€тт€ соц≥альний патронаж.

14. ‘ункц≥њ соц≥альноњ педагог≥ки.

15. –озкрити пон€тт€ соц≥альна п≥дтримка.

16. –озкрити пон€тт€ соц≥альн≥ послуги.

17. ћетоди соц≥ально-педагог≥чноњ д≥€льност≥.

18. –озкрити пон€тт€ соц≥альна проф≥лактика.

19. –озкрити пон€тт€ реаб≥л≥тац≥€.

20. ¬изначити зм≥ст пон€тт€ соц≥альна реклама.

21. —учасн≥ концепц≥њ соц≥ал≥зац≥њ особистост≥.

22. ¬изначити зм≥ст пон€тт€ ре соц≥ал≥зац≥€.

23. ¬изначити зм≥ст пон€тт€ с≥мТ€.

24. –есурси соц≥ально-педагог≥чноњ д≥€льност≥.

25. ¬изначити зм≥ст пон€тт€ соц≥ал≥зац≥€.

26. ¬изначити зм≥ст пон€тт€ соц≥альна педагог≥ка.

27. ‘орми соц≥ально-педагог≥чноњ д≥€льност≥.

28. ¬изначити зм≥ст пон€тт€ соц≥альний педагог.

29. –озкрити пон€тт€ соц≥альний розвиток.

30. ќбТЇкт соц≥ально-педагог≥чноњ д≥€льност≥

«ћ ≤≤.

1. «авданн€ державноњ молод≥жноњ пол≥тики ”крањни.

2. —истема центр≥в соц≥альних служб дл€ молод≥ ”крањни.

3. Ќайважлив≥ш≥ соц≥альн≥ проблеми молод≥.

4. —≥мТ€ Ц пров≥дний фактор соц≥ал≥зац≥њ особистост≥.

5. “ипи с≥мей.

6. «м≥ст соц≥ально-педагог≥чноњ роботи з с≥мТЇю.

7. ‘орми соц≥ально-педагог≥чноњ роботи з с≥мТЇю.

8. ‘ункц≥њ сучасноњ с≥мТњ

9. јктуальн≥сть соц≥альноњ роботи в ”крањн≥.

10. ѕопередженн€ та подоланн€ конфл≥ктних стосунк≥в у с≥м`њ.

11. ѕричини бездогл€дност≥ та безпритульност≥ д≥тей в ”крањн≥.

12. —оц≥ально-педагог≥чна робота з с≥м`€ми, в €ких Ї ¬≤Ћ-позитивн≥.

13. ѕричини дев≥антноњ повед≥нки д≥тей та молод≥.

14. —оц≥ально-педагог≥чна д≥€льн≥сть з д≥тьми, що залишилис€ без батьк≥вського п≥клуванн€ батьк≥в (сирота, прийомна с≥мТ€)

15. ‘актори ризику дев≥антноњ повед≥нки д≥тей та молод≥.

16. ѕричини п≥дл≥тковоњ проституц≥њ.

17. «ахист дитини в≥д жорстокого поводженн€.

18. ‘ункц≥њ соц≥альноњ служби в закладах осв≥ти.

19. «авданн€ та функц≥њ соц≥ально-педагог≥чноњ реаб≥л≥тац≥њ.

20.  ласиф≥кац≥€ та форми насилл€ над д≥тьми.

21. ‘орми запоб≥жних д≥й проти насильства над д≥тьми.

22. ќсновн≥ причини виникненн€ юного материнства.

23. —уњцидальна повед≥нка у п≥дл≥тковому в≥ц≥.

24. ѕон€тт€ Ђд≥ти групи ризикуї.

25. –обота соц≥ального педагога з д≥тьми групи ризику.

26. Ќапр€ми роботи соц≥ального педагога в закладах осв≥ти.

27. ѕрофес≥йний портрет соц≥ального педагога.

28. особливост≥ соц≥альноњ проф≥лактики.

29. ‘орми соц≥ально-педагог≥чноњ роботи з юними матер€ми.

30. —оц≥альна п≥дтримка ос≥б з обмеженою д≥Їздатн≥стю.

«ћ ≤≤≤.

1. —творенн€ оптимальних умов дл€ родини, €ка виховуЇ дитину з особливими потребами.

2. ‘актори, що впливають на посиленн€ дев≥ац≥й серед д≥тей та п≥дл≥тк≥в.

3. ‘орми запоб≥жних заход≥в проти насильства над д≥тьми.

4. —оц≥ально-педагог≥чна п≥дтримка людей, €к≥ страждають на ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒ.

5. ќсобливост≥ соц≥ально-педагог≥чноњ роботи з юними матер€ми.

6. –еаб≥л≥тац≥€ в робот≥ соц≥ального педагога з д≥тьми групи ризику.

7. ќсобливост≥ соц≥ал≥зац≥њ д≥тей в закладах ≥нтернатного типу.

8. —оц≥ал≥зуючи функц≥њ с≥м`њ.

9. ѕринципи усв≥домленого батьк≥вства.

10. ќсобливост≥ соц≥ально-педагог≥чного захисту прав дитини.

11. «авданн€ роботи соц≥ального педагога з д≥тьми Ђгрупи ризикуї.

12. ¬икористанн€ рекламно-≥нформац≥йних технолог≥й у д≥€льност≥ соц≥альних прац≥вник≥в.

13. ѕ≥дготовка молодого покол≥нн€ до створенн€ с≥мТњ.

14. «вТ€зок соц≥альноњ педагог≥ки з ≥ншими науками та сферами сусп≥льного житт€.

15. ƒержавн≥ заклади оп≥ки д≥тей в ”крањн≥.

16. ‘орми та види соц≥альних послуг дл€ людей з ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒ

17. —оц≥ально-педагог≥чн≥ умови локал≥зац≥њ п≥дл≥тковоњ проституц≥њ.

18. ѕринципи ≥ завданн€ соц≥ально-педагог≥чноњ реаб≥л≥тац≥њ.

19.  ласиф≥кац≥€ громад.

20. Ќапр€мки роботи соц≥ального педагога в закладах осв≥ти.

21. ’то може бути волонтером.

22. «м≥ст реаб≥л≥тац≥њ д≥тей з обмеженими можливост€ми.

23. –оль соц≥ального педагога в робот≥ з ≥нвал≥дами та хворими д≥тьми.

24. —тратег≥€ соц≥ально-педагог≥чноњ д≥€льност≥ з прийомними с≥мТ€ми.

25. «м≥ст соц≥ально-педагог≥чноњ роботи з соц≥альними сиротами в притулку.

ќсновна л≥тература

1.Ѕезпалько ќ.¬. —оц≥альна педагог≥ка в схемах та таблиц€х. Ц .:÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2003. Ц134с.

2.¬асилькова ё.¬., ¬асилькова “.ј—оциальна€ педагогика:  урс лекций.Ч ћ.: јкадеми€, 1999.

3.√олованова Ќ.‘. —оциализаци€ и воспитание ребЄнка:”чебн.пособие дл€ студ. высш.уч.завед. Ц—ѕб, –ечь, 2004.

4.«верЇва ≤.ƒ.—оц≥ально-педагог≥чна робота з д≥тьми та молоддю в ”крањн≥: теор≥€ ≥ практикаЧ  ., 1998.

5. оваль Ћ.√., «верЇва I. ƒ, ’лЇб≥к —–.—оц≥альна педагог≥ка. Ќавчальний пос≥бник. Ч  .: ¬ћЌ, 1997.

6.Ћукашевич ћ.Ћ.—оц≥ал≥зац≥€: виховн≥ механ≥зми ≥ технолог≥њ. Ч ≤: I3MH,1998.

7.ћудрик ј.¬. —оциальна€ педагогика: ”чеб. пособие дл€ студ. пед. вузов /ѕод ред. ¬. ј. —ластенина. Ч ћ.: јкадеми€, 1999.

8.ћустаева ‘ј. ќсновы социальной педагогики: ”чебник дл€ студентов высших педагогических заведений. Ч ћ., 2002.

9.Ќикитин ¬ј.Ќачала социальной педагогики. ”чебное пособие. Ч ћ: ‘линта, 1998.

10.ѕлатанова —. ѕ.—оциальна€ педагогика. Ч —ѕб., 1998

11.—ловник-дов≥дник дл€ соц≥альних педагог≥в та прац≥вник≥в /«а заг. ред. ј.….  апськоњЧ  .: ”ƒ÷——ћ, 2000.

12.—оциальна€ педагогика:  урс лекций /ѕод ред. ћЋ. √алагузовой. Ч ћ.: ¬ладос, 2000.

13.—оциальна€ педагогика: ”чеб. пособие дл€ студ. высш. учеб. заведений /ѕод peд. ¬ ј. Ќикитина.Чћ.: ¬ладос, 2000.

14.—оциальна€ работа /ѕод ред. ¬Ћ.  урбатова .- –остов-на-ƒону: ‘еникс, 1999.

15.—оциальна€ работа с инвалидами /ѕод ред. ≈.Ћ. ’олостовой. Ч ћ.,1996.

ƒодаткова л≥тература

1. јнтонов ¬.¬., ћедков ¬.ћ. —оциологи€ семьи. Ч ML, 19%,

2. Ѕевз √.ћ., ѕЇша ≤.ƒ. ƒитина в прийомн≥й с≥м'њ: нотатки психолога.- ≤—:”≤—ƒ, 2001.

3. Ѕезпалько ќ. ¬. «м≥ст та напр€ми профес≥йноњ д≥€льност≥ соц≥ального педагога в загальноосв≥тн≥х закладах // ѕроблеми педагог≥чних технолог≥й- ¬ил. 2. - 2002. - —. 74-80.

4. ¬ернер ƒ. –еабилитаци€ детей-инвалидов. Ч ћ., 1995.

5. ¬ихованц≥ ≥нтернат≥в про себе ≥ своЇ житт€ /ќ. ћ. Ѕалак≥рЇш та in.-  .: ”“—ƒ, 2000.

6. ¬олонтерський рух в ”крањн≥: тенденц≥њ розвитку.Ч  .: јкадем-ирее, 1999.

7. √оворун “.,  ≥к≥недж≥ ќ. —тать та сексуальн≥сть: психолог≥чний ракурс. Ч “ерноп≥ль, 1999.

8. ƒ≥ти вулиц≥. ћетодичн≥ рекомендац≥њ /” пор€д. ј√. «≥нченко,Ч KL: ”ƒ÷——ћ, 1999.

9. ƒ≥€льн≥сть центр≥в соц≥альних служб дл€ молод≥. Ч  .: ј≥гадем-прес, 1999.

10. »ванова ∆.≈. —оциологи€ девиантного поведени€. Ч ћ., 1998.

11. ≤ванова Ћ.Ѕ. —оц≥ально-психолог≥чн≥ проблеми д≥тей-≥нвад≥д≥в.Ч  ;.2000.

12.  . Ћукас, √. —епден. ћолчаливое горе: жизнь в тени самоубийства.Ч M: —мысл, 2000.

13.  апська ј.…. —оц≥альна робота: де€к≥ аспекти роботи з д≥тьми та молоддю.-  .: ”ƒ÷——ћ, 2001.

14.  апська ј.»., Ѕезпалько ќ.¬., ¬айнола –.√. јктуальн≥ проблеми соц≥ально-педагог≥чноњ роботи (модульний курс дистанц≥йного навчанн€)- Ч  .: ”ƒ÷——ћ, 2002.

15.  лейберг ё.ј ѕсихологи€ девиантного поведени€: ”чебное пособие дн€ вузов.Ч ћ.: —фера Ч2001.

16.  ондратьев ћ.ё.ѕодросток в замкнутом круге общени€.Ч ML, 1997.

17. равченко P.I. —оц≥альна робота з розумово в≥дсталими людьми: Ќавч. пос≥бник.Ч  ., 2001.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 692 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2080 - | 1821 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.048 с.