Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬изначенн€ соб≥вартост≥ та ц≥ни одиниц≥ продукц≥њ по роках за вар≥антами проекту
 

¬иробнич≥ витрати, що враховуютьс€ у соб≥вартост≥ р≥чного випуску продукц≥њ, грн./р≥к, складаютьс€ ≥з витрат за такими статт€ми:

1) сировина, матер≥али, покупн≥ (комплектуюч≥) вироби;

2) зароб≥тна плата основних виробничих роб≥тник≥в з в≥драхуванн€ми на соц≥альн≥ ц≥л≥;

3) амортизац≥€ обладнанн€;

4) амортизац≥€ нематер≥альних актив≥в (передпроектних кап≥тальних вкладень);

5) ремонт обладнанн€;

6) ≥нш≥ пр€м≥ витрати (лог≥стика, маркетинг тощо);

7) накладн≥ (непр€м≥) витрати (включно з адм≥н≥стративними).

¬итрати за статт€ми 1, 2, 5, 6 ≥ 7 у склад≥ соб≥вартост≥ продукц≥њ Ї операц≥йними, а за статт€ми 3 ≥ 4 Ц кап≥тальними.

¬раховуючи загальн≥ вих≥дн≥ дан≥ та вимогоги щодо пор€дку розрахунку у цьому домашньому завданн≥ виробничих витрат, соб≥варт≥сть одиниц≥ продукц≥њ, грн. / одиниц€ продукц≥њ, можна розрахувати за такими формулами:

1.—об≥варт≥сть одиниц≥ продукц≥њ = (—ировина, матер≥али, покупн≥ вироби за р≥к + «ароб≥тна плата основних виробничих роб≥тник≥в з в≥драхуванн€ми на соц≥альн≥ ц≥л≥ за р≥к + ≤нш≥ пр€м≥ витрати за р≥к + јмортизац≥€ обладнанн€ + –емонт обладнанн€ + јмортизац≥€ нематер≥альних актив≥в + Ќакладн≥ витрати (за р≥к)) / –≥чний об`Їм випуску продукц≥њ (Nt).

«г≥дно з вих≥дними даними:

1.1. –≥чний об`Їм випуску продукц≥њ у першому роц≥ (N1) = 0,7N;

1.2. –≥чний об`Їм випуску продукц≥њ у останньому роц≥ (NT) = 0,4N;

1.3. –≥чний об`Їм випуску продукц≥њ у роках, починаючи з другого ≥ зак≥нчуюючи передостанн≥м (N2 , Е, NT-1) = N.

” формулах 1.1 -1.3 N - максимальний р≥чний об`Їм випуску

продукц≥њ (N), од.прод./р≥к (див. дод.6)

1.4.јмортизац≥€ обладнанн€ (за р≥к) = ¬арт≥сть обладнанн€ / Ќормативний терм≥н служби обладнанн€ (“ам).

1.5.–емонт обладнанн€ (за р≥к) = јмортизац≥€ обладнанн€ (за р≥к) х  оеф≥ц≥Їнт, що враховуЇ витрати на ремонти в≥дносно до амортизац≥њ обладнанн€ (0,12).

1.6. јмортизац≥€ нематер≥альних актив≥в (за р≥к) = ѕередпроектн≥ витрати / “ерм≥н зд≥йсненн€ проекту (“).

1.7.Ќакладн≥ витрати за р≥к у першому роц≥= «ароб≥тна плата основних виробничих роб≥тник≥в з в≥драхуванн€ми на соц≥альн≥ ц≥л≥ на одиницю продукц≥њ у першому роц≥ х ћаксимальний р≥чний випуск продукц≥њ за проектом (N) х  оеф≥ц≥Їнт накладних витрат в≥дносно до зароб≥тноњ плати основних виробничих роб≥тник≥в з в≥драхуванн€ми (4,0).

1.8. Ќакладн≥ витрати за р≥к у поточному роц≥, починаючи з другого = Ќакладн≥ витрати за р≥к у попередньому роц≥ х (1 - ≤ндекс зменшенн€ накладних витрат у поточному роц≥ в≥дносно попереднього року (0,02)).

1.9. «ароб≥тна плата основних виробничих роб≥тник≥в з в≥драхуванн€ми на соц≥альн≥ ц≥л≥ за р≥к у поточному роц≥ = «ароб≥тна плата основних виробничих роб≥тник≥в з в≥драхуванн€ми на соц≥альн≥ ц≥л≥ на одиницю продукц≥њ у поточному роц≥ х –≥чний випуск продукц≥њ за проектом (N t).

ѕри цьому сл≥д враховувати, що Ђ«ароб≥тна плата основних виробничих роб≥тник≥в з в≥драхуванн€ми на соц≥альн≥ ц≥л≥ на одиницю продукц≥њ у першому роц≥ї задана у дод.4

1.9.1. «ароб≥тна плата основних виробничих роб≥тник≥в з в≥драхуванн€ми на соц≥альн≥ ц≥л≥ на одиницю продукц≥њ у поточному роц≥, починаючи з другого = «ароб≥тна плата основних виробничих роб≥тник≥в з в≥драхуванн€ми на соц≥альн≥ ц≥л≥ на одиницю продукц≥њ у попередньому роц≥ х (1 - ≤ндекс зменшенн€ зароб≥тноњ плати у поточному роц≥ в≥дносно до попереднього року (0,02)).

1.10.—ировина, матер≥али, покупн≥ вироби за р≥к у поточному роц≥ = «ароб≥тна плата основних виробничих роб≥тник≥в з в≥драхуванн€ми на соц≥альн≥ ц≥л≥ на одиницю продукц≥њ у поточному роц≥ х –≥чний випуск продукц≥њ за проектом (N t).

ѕри цьому сл≥д враховувати, що Ђ—ировина, матер≥али, покупн≥ вироби на одиницю продукц≥њ у першому роц≥ї задана у дод.4.

1.10.1. —ировина, матер≥али, покупн≥ вироби на одиницю продукц≥њ у поточному роц≥, починаючи з другого = «ароб≥тна плата основних виробничих роб≥тник≥в з в≥драхуванн€ми на соц≥альн≥ ц≥л≥ на одиницю продукц≥њ у попередньому роц≥ х (1 - ≤ндекс зменшенн€ зароб≥тноњ плати у поточному роц≥ в≥дносно до попереднього року (0,02)).

1.11. ≤нш≥ пр€м≥ витрати (лог≥стика, маркетинг тощо) за р≥к у поточному роц≥ = «ароб≥тна плата основних виробничих роб≥тник≥в з в≥драхуванн€ми на соц≥альн≥ ц≥л≥ за р≥к у поточному роц≥ х  оеф≥ц≥Їнт, що враховуЇ ≥нш≥ пр€м≥ витрати в≥дносно до зароб≥тноњ плати основних виробничих роб≥тник≥в (0,5).

—об≥варт≥сть одиниц≥ продукц≥њ можна визначити також €к суму витрат на одиницю продукц≥њ за с≥мома вказаними статт€ми. ѕри цьому витрати за статт€ми 4 ≥ 5 (амортизац≥€ обладнанн€ та

нематер≥альних актив≥в), а також за статтею 7 (накладн≥ витрати) визначаютьс€ лише опосередковано шл€хом д≥ленн€ р≥чних витрат за даною статтею на в≥дпов≥дний р≥чний об`Їм випуску продукц≥њ Nt (див.формулу 1, приведену вище у цьому розд≥л≥).

÷≥на одиниц≥ продукц≥њ розраховуЇтьс€ за такими формулами:

2.1. ÷≥на одиниц≥ продукц≥њ у першому роц≥ = —об≥варт≥сть одиниц≥ продукц≥њ у першому роц≥ х (1 +  оеф≥ц≥Їнт рентабельност≥ за соб≥варт≥стю продукц≥њ (0, 15)).

2.2. ÷≥на одиниц≥ продукц≥њ у поточному роц≥,починаючи з другого = ÷≥на одиниц≥ продукц≥њ у попередньому роц≥ х (1 - ≤ндекс зменшенн€ ц≥ни в поточному роц≥ в≥дносно до попереднього року (0,01)).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 644 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2086 - | 1834 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.